Сучасна гастроентерологія

Спеціалізоване науково-практичне рецензоване видання для гастроентерологів, терапевтів, лікарів сімейної медицини і загальної практики. Тематичні пріоритети журналу – етіологія, патогенез, клінічний перебіг захворювань органів травлення, дитяча та геріатрична гастроентерологія, сучасні досягнення у клінічній, лабораторній, інструментальній діагностиці

Заснований у 2000 році

-

Головний редактор: Галина Дмитрівна Фадєєнко, доктор медичних наук, професор, директор Національного інституту терапії імені Л. Т. Малої Національної академії медичних наук України, відомий український вчений у галузі внутрішньої медицини, фундаментальної та прикладної гастроентерології і гепатології, голова Харківського товариства гастроентерологів, секретар Українського відділення Всесвітньої асоціації гастроентерологів.

Засновники видання: Державна установа «Національний інститут терапії імені Л. Т. Малої НАМН України» (therapy.org.ua), Державна установа «Інститут гастроентерології НАМН України» (gastro.org.ua), ПП «ІНПОЛ ЛТМ».

Свідоцтво про державну реєстрацію: КВ № 16647­-5119 ПР від 21.05.2010 р.

Видавець: ТОВ «ВІТ-А-ПОЛ».

Мова видання: українська, англійська, російська.

Журнал включено до Переліку наукових фахових видань України з медичних наук: Додаток 8 до наказу Міністерства освіти і науки України № 1328 від 21.12.2015 р.

Видання зареєстроване в міжнародних наукометричних системах та спеціалізованих каталогах Index Copernicus, Google Scholar, Science Index, JIFACTOR, Ulrich’s Periodicals Directory, Journal Factor, Scientific Indexing Services, ResearchBib, ICMJE, Polska Bibliografia Naukowa, CrossRef.

Журнал включено до загальнодержавних баз даних «Україніка наукова» Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського, «Наукова періодика України». Матеріали публікуються в УРЖ «Джерело».

Статтям, опублікованим в «Сучасній гастроентерології», присвоєються DOI – ідентифікатор цифрового об’єкта системи бібліографічних посилань CrossRef.

Періодичність виходу: 6 разів на рік.

ISSN: 1727-­5725 (Print), ISSN 2521-­649X (Online).

DOI: 10.30978/MG.

Сайт: sgastro.com.ua

-

Редакційна колегія

Бабак О. Я. (науковий редактор)
Біловол О. М.
Гарник Т. П.
Гріднєв О. Є.
Губергріц Н. Б.
Діденко В. І.
Дорофєєв А. Е.
Зак М. Ю.
Звягінцева Т. Д.
Колеснікова О. В. (заступник головного редактора)
Коркушко О. В.
Курилович С. А. (Росія)
Малфентайнер П. (P. Malfertheiner, Німеччина)
Мороз Л. В.
Пасієшвілі Л. М.
Рудик Ю. С.
Свінціцький А. С.
Скрипник І. М.
Степанов Ю. М.
Ткач С. М.
Ткаченко Є. І. (Росія)
Філіппов Ю. О.
Хамрабаєва Ф. І. (Узбекистан)
Харченко Н. В. (заступник головного редактора)
Хоростовська­-Винімко Й. (J. Chorostowska­-Wynimko, Польща)
Швець О. В.
Щербиніна М. Б.
Шипулін В. П.

-

 

-