Про журнал

Спеціалізоване науково-практичне рецензоване видання для гастроентерологів, терапевтів, лікарів сімейної медицини і загальної практики. Тематичні пріоритети журналу — етіологія, патогенез, клінічний перебіг захворювань органів травлення, дитяча та геріатрична гастроентерологія, сучасні досягнення у клінічній, лабораторній, інструментальній діагностиці

Заснований у 2000 році

-

 

Головний редактор
Галина Дмитрівна Фадєєнко
доктор медичних наук, професор, член-кореспондент НАМН України, директор Національного інституту терапії імені Л. Т. Малої Національної академії медичних наук України,
відомий український вчений у галузі внутрішньої медицини,
фундаментальної та прикладної гастроентерології і гепатології,
голова Харківського товариства гастроентерологів,
секретар Українського відділення Всесвітньої асоціації гастроентерологів

Засновники видання
Державна установа «Національний інститут терапії імені Л. Т. Малої НАМН України» (therapy.org.ua)
Державна установа «Інститут гастроентерології НАМН України» (gastro.org.ua)
Приватне підприємство «ІНПОЛ ЛТМ»

Свідоцтво про державну реєстрацію: КВ № 16647­-5119 ПР від 21.05.2010 р.

Видавець: ТОВ «ВІТ-А-ПОЛ»

Мова видання: українська, англійська

Журнал включено до Переліку наукових фахових видань України з медичних наук:
Додаток 5 до наказу Міністерства освіти і науки України 24.09.2020 № 1188 (журнал внесено до Переліку наукових фахових видань України, в яких можуть публікуватися результати дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів доктора наук, кандидата наук та ступеня доктора філософії. Категорія "Б").

Видання зареєстроване в міжнародних наукометричних системах та спеціалізованих каталогах Index Copernicus, Google Scholar, JIFACTOR, Ulrich’s Periodicals Directory, Journal Factor, Scientific Indexing Services, ResearchBib, ICMJE, Polska Bibliografia Naukowa, CrossRef.

Журнал включено до загальнодержавних баз даних «Наукова періодика України», «Україніка наукова» Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського. Матеріали публікуються в УРЖ «Джерело».

Статтям, опублікованим в «Сучасній гастроентерології», присвоєються DOI — ідентифікатор цифрового об’єкта системи бібліографічних посилань CrossRef.

Періодичність виходу: 6 разів на рік

ISSN: 1727-­5725 (Print), ISSN 2521-­649X (Online)

DOI: 10.30978/MG

Сайт: sgastro.com.ua

-

Поточний номер

№ 1—2 (2022)
					##issue.viewIssueIdentification##
Опубліковано: 2022-06-27

Лікарські засоби

Переглянути всі випуски