Про журнал

Спеціалізоване науково-практичне рецензоване медичне видання для гастроентерологів, терапевтів, лікарів сімейної медицини і загальної практики. Тематичні пріоритети журналу — етіологія, патогенез, клінічний перебіг захворювань органів травлення, дитяча та геріатрична гастроентерологія, сучасні досягнення у клінічній, лабораторній, інструментальній діагностиці

Заснований у 2000 році

-


Головний редактор

Галина Дмитрівна Фадєєнко
доктор медичних наук, професор, член-кореспондент НАМН України, в. о. директора Національного інституту терапії імені Л. Т. Малої Національної академії медичних наук України, відомий український вчений у галузі внутрішньої медицини, фундаментальної та прикладної гастроентерології і гепатології, голова Харківського товариства гастроентерологів, секретар Українського відділення Всесвітньої асоціації гастроентерологів

Засновники видання
Державна установа «Національний інститут терапії імені Л. Т. Малої НАМН України» (therapy.org.ua)
Державна установа «Інститут гастроентерології НАМН України» (gastro.org.ua)
Приватне підприємство «ІНПОЛ ЛТМ» (vitapol.com.ua)

Державна реєстрація
Реєстр суб'єктів у сфері медіа
Ідентифікатор медіа R30-03085
Рішення Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення №665 від 07.03.2024 р.

Видавець: Товариство з обмеженою відповідальністю «ВІТ-А-ПОЛ» (vitapol.com.ua)

Мова видання: українська, англійська

Редакційна політика: відкритий доступ до опублікованих текстів, розміщення статей на умовах ліцензії Creative Commons Attribution-NoDerivatives 4.0 International (CC BY-ND 4.0) (https://creativecommons.org/licenses/by-nd/4.0/)

Науковий профіль видання: медицина (гастроентерологія, внутрішні хвороби, клінічна фармакологія, загальна практика — сімейна медицина)

Журнал включено до Переліку наукових фахових видань України з медичних наук, категорія "А": Додаток №5 до наказу Міністерства освіти і науки України № 582 від 24 квітня 2024 р. У виданні можуть публікуватися результати дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів доктора наук, кандидата наук та ступеня доктора філософії

Видання зареєстроване та індексується в міжнародних наукометричних базах і спеціалізованих каталогах Scopus, Index Copernicus, Google Scholar, JIFACTOR, Ulrich’s Periodicals Directory, Journal Factor, Scientific Indexing Services, ResearchBib, ICMJE, CrossRef, OUCI, Scilit, WorldCat, NLM Catalog, Research4Life, KOAR, Wizdom.ai, ReadCube, Semantic Scholar, LibKey

Журнал включено до загальнодержавних баз даних «Наукова періодика України», «Україніка наукова» Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського. Матеріали публікуються в УРЖ «Джерело»

Статтям, опублікованим в «Сучасній гастроентерології», присвоєються DOI — ідентифікатор цифрового об’єкта системи бібліографічних посилань CrossRef

Періодичність виходу: 4 рази на рік

ISSN: 1727-­5725 (Print), 2521-­649X (Online)

DOI: 10.30978/MG

Сайт: sgastro.com.ua

-

-

Поточний номер

№ 2 (2024)
					##issue.viewIssueIdentification##
Опубліковано: 2024-06-15

Оригінальні дослідження

До питання термінології

Переглянути всі випуски