Редакційний штат

Головний редактор

Галина Дмитрівна Фадєєнко
доктор медичних наук, професор, член-кореспондент НАМН України, директор Національного інституту терапії імені Л. Т. Малої Національної академії медичних наук України, відомий український вчений у галузі внутрішньої медицини, фундаментальної та прикладної гастроентерології і гепатології, голова Харківського товариства гастроентерологів, секретар Українського відділення Всесвітньої асоціації гастроентерологів

-


Редакційна колегія

Бабак О. Я. (науковий редактор)
д. мед. н., проф., завідувач кафедри внутрішньої медицини №1 Харківського національного медичного університету, Харків, Україна

Біловол  О. М.
академік НАМН, д. мед. н., проф., професор кафедри клінічної фармакології та внутрішньої медицини Харківського національного медичного університету, Харків, Україна

Гріднєв О. Є.
д. мед. н., ст. н. с., вчений секретар ДУ «Національний інститут терапії імені Л. Т. Малої Національної академії медичних наук України», Харків, Україна

Губергріц Н. Б.
д. мед. н., проф.,
провідний гастроентеролог Багатопрофільної клініки Into-Sana, Одеса

Дорофєєв А. Е.
д. мед. н., проф., професор кафедри терапії Національної медичної академії післядипломної освіти імені П. Л. Шупика, Київ, Україна

Журавльова Л. В.
д. мед. н., проф., завідувач кафедри внутрішньої медицини №3 та ендокринології Харківського національного медичного університету, Харків, Україна

Звягінцева Т. Д.
д. мед. н., проф., завідувач кафедри гастроентерології Харківської медичної академії післядипломної освіти, Харків, Україна

Іщейкін К. Є.
д. мед. н., проф., завідувач кафедри шкірних та венеричних хвороб Української медичної стоматологічної академії, Полтава, Україна

Колеснікова О. В. (заступник головного редактора)
д. мед. н., проф., заступник директора з наукової роботи ДУ «Національний інститут терапії імені Л. Т. Малої НАМН України», Харків, Україна

Malfertheiner Peter
Prof, Direktor der Klinik fur Gastroenterologie, Hepatologie und Infektologie, Magdeburg, Germany

Пасієшвілі Л. М.
д. мед. н., завідувач кафедри  загальної практики – сімейної медицини та внутрішніх хвороб Харківський національний медичний університет, Харків, Україна

Скрипник І. М.
д. мед. н., проф., проректор з науково-педагогічної роботи та післядипломної освіти Української медичної стоматологічної академії, Полтава, Україна

Степанов Ю. М.
д. мед. н., проф., директор ДУ «Інститут гастроентерології Національної академії медичних наук України», Дніпро, Україна

Ткач С. М.
д. мед. н., проф., головний науковий співробітник відділу профілактики та лікування цукрового діабету та його ускладнень Науково-практичного центру ендокринної хірургії, трансплантації ендокринних органів і тканин МОЗ України, Київ, Україна

Філіппов Ю. О.
д. мед. н., проф., член-кореспондент Національної академії медичних наук України, професор-консультант «Дніпропетровського регіонального клінічного госпіталю імені І. І. Мечникова», Дніпро, Україна

Хамрабаєва Ф. І.
д. мед. н., проф., завідувач кафедри гастроентерології і фізіотерапії Ташкентського інституту удосконалення лікарів, Ташкент, Узбекистан

Харченко Н. В. (заступник головного редактора)
д. мед. н., проф., член-кореспондент Національної академії медичних наук України, завідувач кафедри дієтології і ендоскопії Національної медичної академії післядипломної освіти імені П. Л. Шупика, Київ, Україна

Chvorostowska-Wynimko J.
Prof, MD PhD DSe, Scientific Director National Institute of Tuberculosis and Lung Diseases, Warsaw, Poland

Швець О. В.
к. мед. н., Всеукраїнська громадська організація «Асоціація дієтологів України», Київ, Україна

Шипулін В. П.
д. мед. н., проф., завідувач кафедри внутрішньої медицини №1 Національного медичного університету імені О. О. Богомольця, Київ, Україна

Щербиніна М. Б.
д. мед. н., проф., професор кафедри сучасних технологій діагностично-лікувального процесу Дніпровського національного університету імені Олеся Гончара, Дніпро, Україна