Редакційний штат

Головний редактор

Галина Дмитрівна Фадєєнко
доктор медичних наук, професор, член-кореспондент НАМН України, в. о. директора Національного інституту терапії імені Л. Т. Малої Національної академії медичних наук України, відомий український вчений у галузі внутрішньої медицини, фундаментальної та прикладної гастроентерології і гепатології, голова Харківського товариства гастроентерологів, секретар Українського відділення Всесвітньої асоціації гастроентерологів
ORCID ID: https://orcid.org/0000-0003-0881-6541
Scopus ID: https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=56083412600
E-mail: nit_pr@ukr.net

-

Науковий редактор за тематикою «Гастроентерологія»

Скрипник І. М.
д. мед. н., проф., проректор з науково-педагогічної роботи та післядипломної освіти Полтавського державного медичного університету, Полтава, Україна
ORCID ID: https://orcid.org/0000-0002-3426-3429
Scopus ID: https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=6602096953
E-mail: inskrypnyk@gmail.com

-

Науковий редактор за тематикою «Внутрішні хвороби»

Гріднєв О. Є.
д. мед. н., ст. н. с., вчений секретар ДУ «Національний інститут терапії імені Л. Т. Малої Національної академії медичних наук України», Харків, Україна
ORCID ID: https://orcid.org/0000-0003-4716-3520
Scopus ID: https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57222321146
E-mail: alex.gridnyev@gmail.com

-

Науковий редактор за тематикою «Клінічна фармакологія»

Рудик Ю. С.
д. мед. н., завідувач відділу клінічної фармакології та фармакогенетики неінфекційних захворювань ДУ «Національний інститут терапії імені Л. Т. Малої НАМН України», Харків, Україна
ORCID ID: https://orcid.org/0000-0002-3363-868X
Scopus ID: https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57208370043
E-mail: ys-r@ukr.net

-

Науковий редактор за тематикою «Загальна практики – сімейна медицина»

Пасієшвілі Л. М.
д. мед. н., завідувач кафедри  загальної практики – сімейної медицини та внутрішніх хвороб Харківський національний медичний університет, Харків, Україна
ORCID ID: https://orcid.org/0000-0001-7527-782X
Scopus ID: https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=6602269041
E-mail: pasiyeshvili@gmail.com

-

Мовний редактор

Молдованова О. Г.
Київ, Україна
E-mail: vitapol3@gmail.com

-

Менеджер-редактор

Берник О. М.
Київ, Україна
E-mail: vitapol3@gmail.com

-

 

Редакційна колегія

Біловол  О. М.
академік НАМН, д. мед. н., проф., професор кафедри клінічної фармакології та внутрішньої медицини Харківського національного медичного університету, Харків, Україна
ORCID ID: https://orcid.org/0000-0002-7003-4551
Scopus ID: https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=21638611000
E-mail: abilovol@ukr.net

Гріднєв О. Є.
д. мед. н., ст. н. с., вчений секретар ДУ «Національний інститут терапії імені Л. Т. Малої Національної академії медичних наук України», Харків, Україна
ORCID ID: https://orcid.org/0000-0003-4716-3520
Scopus ID: https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57222321146
E-mail: alex.gridnyev@gmail.com

Губергріц Н. Б.
д. мед. н., проф., президент Українського Клубу панкреатологів, провідний гастроентеролог ТОВ "МЦ "МЕДІКАП", Одеса, Україна
ORCID ID: https://orcid.org/0000-0003-3655-9554
Scopus ID: https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=6701918811
E-mail: profnbg@ukr.net

Дорофєєв А. Е.
д. мед. н., проф., професор кафедри терапії Національного університету охорони здоров’я України ім. П. Л. Шупика, Київ, Україна
ORCID ID: https://orcid.org/0000-0002-2631-8733
E-mail: dorofeyevand@gmail.com

Журавльова Л. В.
д. мед. н., проф., завідувач кафедри внутрішньої медицини №3 та ендокринології Харківського національного медичного університету, Харків, Україна
ORCID ID: https://orcid.org/0000-0002-0051-3530
Scopus ID: https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57176056300
E-mail: lv.zhuravlova@knmu.edu.ua

Іщейкін К. Є.
д. мед. н., проф., завідувач кафедри шкірних та венеричних хвороб Полтавського державного медичного університету, Полтава, Україна
ORCID ID: https://orcid.org/0000-0001-7887-0995
E-mail: yanaumsa@ukr.net

Колеснікова О. В. (заступник головного редактора)
д. мед. н., проф., заступник директора з наукової роботи ДУ «Національний інститут терапії імені Л. Т. Малої НАМН України», Харків, Україна
ORCID ID: https://orcid.org/0000-0001-5606-6621
Scopus ID: https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=55985091700
E-mail: kolesnikova1973@gmail.com

Malfertheiner Peter
Prof, Direktor der Klinik fur Gastroenterologie, Hepatologie und Infektologie, Magdeburg, Germany
ORCID ID: https://orcid.org/0000-0001-8439-9036
E-mail: info@stadtmarketing-magdeburg.de

Пасієшвілі Л. М.
д. мед. н., завідувач кафедри  загальної практики – сімейної медицини та внутрішніх хвороб Харківський національний медичний університет, Харків, Україна
ORCID ID: https://orcid.org/0000-0001-7527-782X
Scopus ID: https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=6602269041
E-mail: pasiyeshvili@gmail.com

Рудик Ю. С.
д. мед. н., завідувач відділу клінічної фармакології та фармакогенетики неінфекційних захворювань ДУ «Національний інститут терапії імені Л. Т. Малої НАМН України», Харків, Україна
ORCID ID: https://orcid.org/0000-0002-3363-868X
Scopus ID: https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57208370043
E-mail: ys-r@ukr.net

Скрипник І. М.
д. мед. н., проф., проректор з науково-педагогічної роботи та післядипломної освіти Полтавського державного медичного університету, Полтава, Україна
ORCID ID: https://orcid.org/0000-0002-3426-3429
Scopus ID: https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=6602096953
E-mail: inskrypnyk@gmail.com

Степанов Ю. М.
д. мед. н., проф., директор ДУ «Інститут гастроентерології Національної академії медичних наук України», Дніпро, Україна
ORCID ID: https://orcid.org/0000-0002-6721-2468
Scopus ID: https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=55616046200
E-mail: stepanovgastro@gmail.com

Ткач С. М.
д. мед. н., проф., головний науковий співробітник відділу профілактики та лікування цукрового діабету та його ускладнень Українського науково-практичного центру ендокринної хірургії, трансплантації ендокринних органів і тканин МОЗ України, Київ, Україна
ORCID ID: https://orcid.org/0000-0003-1772-9562
Scopus ID: https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57208595046
E-mail: tkachsergio@yahoo.com

Хамрабаєва Ф. І.
д. мед. н., проф., завідувач кафедри гастроентерології і фізіотерапії Ташкентського інституту удосконалення лікарів, Ташкент, Узбекистан
ORCID ID: https://orcid.org/0000-0002-4872-5356
Scopus ID: https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57222383951
E-mail: kh.feruza@yandex.ru

Харченко Н. В. (заступник головного редактора)
д. мед. н., проф., член-кореспондент Національної академії медичних наук України, завідувач кафедри дієтології і ендоскопії Національного університету охорони здоров’я України ім. П. Л. Шупика, Київ, Україна
ORCID ID: https://orcid.org/0000-0002-6683-3748
Scopus ID: https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57193446162
E-mail: gastro_endo@ukr.net

Chorostowska-Wynimko J.
Prof, MD PhD DSe, Scientific Director National Institute of Tuberculosis and Lung Diseases, Warsaw, Poland
ORCID ID: https://orcid.org/0000-0003-1743-2961
Scopus ID: https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=26643497500
E-mail: j.chorostowska@igichp.edu.pl

Хухліна О. С.
д.м.н., проф., завідувачка кафедри внутрішньої медицини, клінічної фармакології та професійних хвороб ВДНЗ України «Буковинський державний медичний університет», Чернівці, Україна
ORCID ID: https://orcid.org/0000-0001-6259-2863
Scopus ID: https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=6504590908
E-mail: oksanakhukhlina@gmail.com

Швець О. В.
к.мед.н., професор кафедри технології м'ясних, рибних та морепродуктів Національного університету біоресурсів і природокористування України, Київ, Україна
ORCID ID: https://orcid.org/0000-0002-7175-2256
E-mail: hyppocrat@gmail.com

Шипулін В. П.
д. мед. н., проф., завідувач кафедри внутрішньої медицини №1 Національного медичного університету імені О. О. Богомольця, Київ, Україна
ORCID ID: https://orcid.org/0000-0002-6780-130X
E-mail: shypulin@me.com

Щербиніна М. Б.
д. мед. н., проф., професор кафедри сучасних технологій діагностично-лікувального процесу Дніпровського національного університету імені Олеся Гончара, Дніпро, Україна
ORCID ID: https://orcid.org/0000-0002-2358-5406
Scopus ID: https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=6506181082
E-mail: scherbinina@ua.fm