№ 3 (2018)

Зміст

Оригінальні дослідження

Механізми формування коморбідності гастроезофагеальної рефлюксної хвороби та ішемічної хвороби серця PDF
G. D. Fadieienko, А. О. Nesen, О. О. Krakhmalova, O. V. Izmailova 7-13
Пріоритети діагностичного пошуку остеопенічних станів у пацієнтів з хронічним панкреатитом і гіпертонічною хворобою PDF (Русский)
T. I. Viun, L. M. Pasiyeshvili 14-20
Інтенсивність нітрозитивного та оксидативного стресу у хворих на неалкогольний стеатогепатит за коморбідності із хронічною хворобою нирок PDF
O. S. Khukhlina, A. A. Antoniv 21-26
Патогенетична роль вісцеральної жирової тканини в розвитку неалкогольної жирової хвороби печінки у хворих з метаболічним синдромом PDF
G. D. Fadieienko, I. E. Kushnir, V. M. Chernova, Т. А. Solomentseva, Ya. V. Nikiforova 29-36
Особливості мікробного пейзажу при нестероїдіндукованих гастропатіях у хворих на цукровий діабет PDF (Русский)
L. M. Bobro, T. V. Golovko 37-41
Вплив немедикаментозного лікування на показники вуглеводного обміну у пацієнтів з неалкогольною жировою хворобою печінки та ожирінням PDF
O. G. Kurinna, I. E. Kushnir, V. M. Chernova, N. I. Cherelyuk 42-47

Лікарські засоби

НПЗП-гастропатії в практиці сімейного лікаря PDF
L. V. Zhuravlyova, M. O. Oliinyk 48-53

Клінічний випадок

Нециротична портальна гіпертензія: клінічний випадок та огляд літератури PDF (Русский)
N. B. Gubergrits, N. V. Byelyayeva, P. G. Fomenko, Yu. E. Chyrkov 54-74

Практика і досвід

Хвороби верхніх відділів шлунково-кишкового тракту: чинники ризику PDF (English)
F. I. Khamrabaeva 75-77

Стандарти діагностики та лікування

Рекомендації Об'єднаної європейської гастроентерологічної асоціації з діагностики та лікування хронічного панкреатиту PDF (Русский)
  78-93