DOI: https://doi.org/10.30978/MG-2020-4-5

Ефективність та безпечність трансплантації фекальної мікробіоти у хворих із легким/середньотяжким неспецифічним виразковим колітом

S. M. Tkach, A. E. Dorofeev, Yu. G. Kuzenko

Анотація


Мета — вивчити клінічну і мікробіологічну ефективність, переносність і безпечність трансплантації фекальної мікробіоти (ТФМ) у хворих з легким/середньотяжким неспецифічним виразковим колітом (НВК).

Матеріали та методи. Проведено одноцентрове відкрите порівняльне рандомізоване клінічне дослідження ефективності ТФМ у 56 хворих (36 чоловіків ³ 20 жінок віком від 22 до 48 років (середній вік — (32 ± 12) років)) з верифікованим (ендоскопічно і гістологічно) легким/середньотяжким НВК в активній фазі. Тяжкість перебігу і ступінь активності НВК оцінювали за критеріями Truelove і Witt, а також за ендоскопічним індексом тяжкості НВК, кількістю балів за шкалою Mейо і рівнем кальпротектину в калі. Залежно від лікування пацієнтів за допомогою комп’ютерного методу випадкових чисел в співвідношенні 1 : 1 рандомізували на дві групи. Пацієнти 1‑ї групи (10 жінок ³ 18 чоловіків) отримували базисну терапію месалазином у добовій дозі 3 г (2 г перорально +1 г ректально). У 2‑й групі (19 чоловіків і 9 жінок) на тлі прийому месалазину в зазначеній дозі кожному хворому на початку дослідження проводили одноразову процедуру ТФМ зразками калу від здорового супердонора (у 14 — свіжим матеріалом, ще у 14 — замороженим (за температури –80 ° С)). Оцінку клінічної ефективності лікування в обох групах проводили через 4 і 8 тиж. Для оцінки досягнення клінічної ремісії використовували неповну шкалу Мейо, а також вивчали рівень фекального кальпротектину. В усіх хворих до і через 1 міс після лікування проводили вивчення кишкового мікробіому (КМ) на рівні основних мікробних філотипів шляхом визначення ДНК Firmicutes, Bacteroidetes і Actinobacteria, а також Faecalibacterium prausnitzii в зразках калу за допомогою кількісної полімеразної ланцюгової реакції в режимі реального часу.

Результати. Проведення одноразової ТФМ дало змогу поліпшити результати базисної терапії НВК месалазином, про що свідчило статистично значущо більша кількість хворих з клінічним поліпшенням через 4 тиж, статистично значущо менша кількість пацієнтів, які потребували ескалації лікування, статистично значущо більше зниження індексу Мейо через 8 тиж, статистично значущо більша кількість хворих, які досяг­ли клінічної ремісії через 8 тиж. Рівень фекального кальпротектину, незважаючи на виражене зниження, в зазначені терміни не досяг норми, що свідчить про необхідність пролонгації базисної терапії. Серйозних побічних реакцій на проведення ТФМ не відзначено. Легкі побічні реакції спостерігали у 8 (28,6 %) хворих. Клінічна ефективність лікування в обох групах хворих супроводжувалася поліпшенням стану КМ (нормалізація вмісту Bacteroidetes, збільшення кількості Firmicutes і Faecalibacterium prausnitzii, зниження рівня Actinobacteria), статистично значущо виразнішим у групі пацієнтів, яким було проведено ТФМ.

Висновки. У частини пацієнтів з легким/середньотяжким НВК навіть одноразово проведена ТФМ є методом лікування, який добре переноситься та є безпечним, сприяє підвищенню ефективності базисної терапії через 4 і 8 тиж, а також статистично значущому поліпшенню стану КМ уже через 4 тиж після її проведення.

 


Ключові слова


трансплантація фекальної мікробіоти; неспецифічний виразковий коліт; кишковий дисбіоз

Повний текст:

PDF (Русский)

Посилання


Dorofeeva AA. Ocenka izmenenij kishechnogo mikrobioma pri pozdnem debjute nespecificheskogo jazvennogo kolita. ScienceRise: Biological Science. 2018;4:44-50.

Burisch J, Munkholm P. The epidemiology of inflammatory bowel disease. Scand J Gastroenterol. 2015;50(8):942-951. doi: 10.3109/00365521.2015.1014407

Cammarota G, Ianiro G, Tilg Y et al. European consensus conference on faecal microbial transplantation in clinical practice. Gut. 2017;66:569-580. doi: 10.1136/gurjnl-2016-313017.

Carstens А. The gut microbiota in collagenous colitis shares characteristics with inflammatory bowel disease-associated dysbiosis. Clin Transl Gastroenterol. 2019;10(7). e00065. doi: 10.14309/ctg.0000000000000065.

Costello S, Waters O, Bryant R et al. Short duration, low intensity pooled faecal microbiota transplantation induces remission in patients with mild-moderately active ulcerative colitis: a randomized controlled trial. J Crohn Colitis. 2017;11 (suppl. 1):S23. doi.org/10.1093/ecco-jcc/jjx002.035

D’Haens R, Jobin C. Fecal microbial transplantation for diseases beyond recurrent Clostridium difficile infection. Gastroenterology. 2019;157:624-636.

Frank DN, St Amand AL, Feldman RA et al. Molecular phylogenic characterization of microbial community imbalances in human inflammatory bowel diseases. Proc Nat Acad Sci USA. 2007;104:13780-13785. doi: 10.1073/pnas.0706625104

Khan I, Ullah N, Zha L et al. Alteration of gut microbiota in Inflammatory Bowel Disease (IBD): Cause or consequence? IBD Treatment targeting the gut microbiome. Pathogens. 2019;8(3):126. doi: 10.3390/pathogens8030126.

Ko CW, Singh S, Feuerstein JD et al., on behalf of the American Gastroenterological Association Institute Clinical Guidelines Committee. AGA Clinical Practice Guidelines on the Management of Mild-to-Moderate Ulcerative Colitis. Gastroenterology. 2019;156:748-764. doi: 10.1053/j.gastro.2018.12.009

Machiels K, Joossens M, Sabino J et al. A decrease of the butyrate-producing species Roseburia hominis and Faecalibacterium prausnitzii defines dysbiosis in patients with ulcerative colitis. Gut. 2014;63:1275-1283. doi: 10.1136/gutjnl-2013-304833

Moayyedi P, Surette MG, Kim PT et al. Fecal microbiota transplantation induces remission in patients with active ulcerative colitis in a randomized controlled trial. Gastroenterology. 2015;149:102-109. doi: 10.1053/j.gastro.2015.04.001.

Paramsothy S, Kamm MA, Kaakoush NO et al. Multidonor intensive faecal microbiota transplantation for active ulcerative colitis: a randomized placebo-controlledtrial. Lancet. 2017;389:1218-1228. doi.org/10.1016/ S0140-6736(17)30182-4

Rossen NG, Fuentes S, van der Spek MJ et al. Findings from a randomized controlled trial of fecal transplantationfor patients with active ulcerative colitis. Gastroenterology. 2015;149:110-118. doi.org/10.1053/j.gastro.2015.03.045

Suez J, Zmora N, Zilberman-Schapira G et al. Postantibiotic gut mucosal microbiome reconstitution is impaired by probiotics and improved by autologous FMT. Cell. 2018;174:1406-1423. doi: 10.1016/j.cell.2018.08.047

Vermeire S, Joossens M, Verbeke K et al. Donor species richness determines faecal microbiota transplantation success in inflammatory bowel disease. J Crohns Colitis. 2016;10:387-394. doi:10.1093/ecco-jcc/jjv203
© Сучасна гастроентерологія, 2021
© ТОВ «ВІТ-А-ПОЛ», 2021