DOI: https://doi.org/10.30978/MG-2020-1-28

13С-метацетиновий дихальний тест в діагностиці неалкогольної жирової хвороби печінки

O. Ye.  Sklyarova

Анотація


Мета — провести комплексне порівняння результатів 13С­метацетинового дихального тесту, біохімічних та ультрасонографічних ознак у пацієнтів з метаболічним синдромом.

Матеріали та методи. В дослідження було залучено 45 пацієнтів, з них 30 осіб зі стеатозом печінки та 15 хворих зі стеатогепатитом. Чоловіків було 32 (71,1 %), жінок — 13 (28,9 %). Контрольну групу утворили 17 практично здорових добровольців, з них 10 (58,82 %) чоловіків і 7 (41,18 %) жінок. Клінічне обстеження передбачало визначення антропометричних характеристик (зріст, маса тіла, індекс маси тіла, обвід талії та стегон), активності печінкових трансаміназ і ліпідного спектра крові та проведення метацетинового дихального тесту.

Результати. При обстеженні пацієнтів з неалкогольною жировою хворобою печінки найчастіше виявляють ознаки метаболічного синдрому: надмірну масу тіла чи ожиріння, дисліпідемію, збільшення з часом концентрації трансаміназ залежно від наявності стеатозу чи стеатогепатиту. Дослідження виявило порівнянну значущість параметрів швидкості метаболізму та накопичення кумулятивної дози 13С­метацетину, які є характерними для норми, стеатозу і стеатогепатиту. У практично здорових осіб швидкість метаболізму підтримується на високому рівні, що забезпечує достатнє накопичення кумулятивної дози 13С­метацетину, і відповідає приблизно 100 % функціонуючих гепатоцитів. При стеатозі сповільнення швидкості метаболізму і, відповідно, статистично значуще зменшення кумулятивної дози зумовлене зменшенням функціональної активності гепатоцитів до 30 — 40 хв замість 60 хв, як у практично здорових осіб. При стеатогепатиті спостерігається різке зменшення швидкості метаболізму і, відповідно, кумулятивної дози, які становлять лише чверть від функціональної здатності гепатоцитів здорових осіб.

Висновки. Метацетиновий тест дає змогу в динаміці на ранніх етапах виникнення неалкогольної жирової хвороби печінки виявляти порушення швидкості метаболізму, і відповідно, зміни метаболічної ємності печінки. Для стеатозу печінки характерним є як зсув піку швидкості метаболізму від 10­ї до 20 — 30 — 40­ї хвилини, так і скорочення до 30 — 40 хв кінетики метаболізму на достатньому рівні замість 60 хв як у практично здорових осіб. Про наявність стеатогепатиту свідчить різке зменшення швидкості метаболізму та метаболічної ємності печінки (< 10 доза/год, %) порівняно із практично здоровими особами та пацієнтами зі стеатозом печінки.

 


Ключові слова


метацетиновий дихальний тест; неалкогольна жирова хвороба печінки

Повний текст:

PDF

Посилання


Gerok V, Blyum HE. Zabolevanija pecheni i zhelchevydelitel`noi sistemy. Moscow: MEDpress-inform, 2009:199. [in Russian]

Rapoport SI, Shubina NA. Respiratory tests in diagnostics of liver disease. Clin med. 2016;94 (12):885-892. doi: 10.18821/0023-2149-2016-94-12-885-892. [in Russian]

Stepanov YuM. Results of the observational cross-over PRELID 2 study (2015-2016). Part 1. The prevalence of non-alcoholic fatty liver disease, the characteristics of concomitant pathology, metabolic syndrome and its individual criteria in patients seeking general practitioners’ and gastroenterologists’ help in Ukraine. Gastroenterol. 2019;53(1):26-33. doi: 10.22141/2308-2097.53.1.2019.163454. [in Ukrainian]

Aksentiychuk K, Kurlyak N, Sklyarov E. Monitoring of liver function in patients with fatty liver disease in combination with coronary heart disease and type 2 diabetes mellitus. Curr Iss Pharm Med Sci. 2013;26(4):376-379. doi: 10.12923/j.2084-980X/26.4/a.04.

Chalasani N, Younoss Z, Lavine JE et al. The diagnosis and Management of non-alcoholic fatty liver disease: practice guideline by the American gastroenterological association, American association for the study of liver disease, and American college of gastroenterology. Gastroenterol. 2012;55(6):2005-2023. doi: 10.1002/hep.25762.

Gorowska-Kowolik K, Chobot A, Kwiecien J. 13C methacetin breath test for assessment of microsomal liver function: methodology and clinical application. Gastroenterol Res Pract. 2017;7397840. doi: 10.1155/2017/7397840.

Grattagliano I, Lauterburg BH, Palasciano G, Portincasa P. 13C-breath tests for clinical investigation of liver mitochondrial function. Eur J Clin Invest. 2010;40(9):843-850.

Kempiński R, Neubauer K, Wieczorek S et al. 13C-methacetin breath testing in patients with non-alcoholic fatty liver disease. Adv Clin Exp Med. 2016;25(1):77-81. doi: 10.17219/acem/60878.

Lock JF, Taheri P, Bauer S et al. Interpretation of non-invasive breath tests using (13)C-labeled substrates — a preliminary report with (13)C-methacetin. Eur J Med Res. 2009;14:547-550.

Miele L, Marrone G, Cefalo C et al. Potentian use of liver function breath tests in the clinical practice. Eur Rev Med Pharmacol Sci. 2013;17(2):82-89.

Moran S, Mina A, Duque X.. et al.. J Breath Res. 2017;11. 036011. doi: 10.1088/1752-7163/aa7b99.

Musialik J, Jonderko K, Kasicka-Jonderko A, Buschhaus M. (13)CO2 breath tests in non-invasive hepatological diagnosis. Prz Gastroenterol. 2015;10(1):1-6. doi: 10.5114/pg.2014.47501.

Razlan H, Marzuki NM, Tai ML et al. Diagnostic value of the C methacetin breath test in various stages of chronic liver disease. Gastroenterol Res Pract. 2011;235796. doi: 10.1155/2011/235796.

Williams CD, Stengel J, Asike MI et al. Prevalence of nonalcoholic fatty liver disease and nonalcoholic steatohepatitis among a largely middle-aged population utilizing ultrasound and liver biopsy: a prospective study. Gastroenterol. 2011;140(1):124-131. doi: 10.1053/j.gastro.2010.09.038.
© Сучасна гастроентерологія, 2021
© ТОВ «ВІТ-А-ПОЛ», 2021