DOI: https://doi.org/10.30978/MG-2020-1-23

Рівень фекального комплексу «гемоглобін/гаптоглобін» у пацієнтів з остеоартритом залежно від прийому нестероїдних протизапальних препаратів

O. Yu. Gubska, A. A. Kuzminets, A. V. Panin

Анотація


Мета — вивчити рівень фекального комплексу «гемоглобін/гаптоглобін» (Hb/Hp) у пацієнтів з остеоартритом (ОА) і визначити можливість його зв’язку з концентрацією фекального кальпротектину (ФКП).

Матеріали та методи. Зразки фекалій були зібрані у 36 пацієнтів, які страждають на ОА, віком від 34 до 85 років з лікарень та амбулаторних медичних закладів м. Києва та області. Пацієнтів було розподілено на дві групи: хворі, які регулярно приймають нестероїдні протизапальні препарати (НПЗП), та пацієнти, які не приймають НПЗП. Контрольну групу утворили 12 здорових осіб. Одразу після збору зразки калу заморожували до температури –20 °C. Рівень комплексу Hb/Hp у калі визначали методом імуноферментного аналізу за допомогою набору реактивів Ridascreen® Haemo‑/Haptoglobin Complex (R‑Biopharm AG, Німеччина) на рідері Rayto RT‑2100C (Китай). Як позитивний результат розглядали значення концентрації комплексу Hb/Hp ≥ 2 мкг/г.

Результати. Медіана концентрації фекального комплексу Hb/Hp у пацієнтів, які приймали НПЗП, становила 0,669 мкг/г (міжквартильний інтервал — 0,65 — 7,30) і була статистично значущо більшою (p = 0,013) за таку у здорових осіб — 0,65 мкг/г (0,65 — 0,65). У пацієнтів, які не приймали НПЗП, медіана концентрації фекального комплексу Hb/Hp була нормальною та нижчою за нижню межу визначення  — 0,65 мкг/г, але за рахунок поодиноких пацієнтів, у яких його рівень був підвищеним, різниця за концентрацією комплексу Hb/Hp між цією групою пацієнтів і тими, хто приймає НПЗП, та контрольною групою не досяг­ла рівня статистичної значущості (p > 0,1). Незважаючи на це, спостерігали тенденцію до підвищення рівня досліджуваного показника в групах (від здорових осіб до пацієнтів з ОА, які приймають НПЗП). Виявлено прямо пропорційну кореляцію помірної сили між рівнем комплексу Hb/Hp та часом, протягом якого пацієнти приймали НПЗП (r = 0,411; p = 0,0115), значеннями індексу Lequesne (r = 0,512; p = 0,00631) і вмістом ФКП (r = 0,486; p = 0,000457).

Висновки. Прийом НПЗП асоційований із підвищенням рівня фекального комплексу Hb/Hp. Цей біомаркер разом із ФКП може бути корисним як неінвазивний показник можливого НПЗП‑індукованого ураження кишечника у пацієнтів, які страждають на ОА та приймають НПЗП.

 


Ключові слова


остеоартрит; нестероїдні протизапальні препарати; гемоглобін‑гаптоглобін; кальпротектин; НПЗП‑індуковане ураження кишечника

Повний текст:

PDF

Посилання


Bjarnason I, Zanelli G, Smith T et al. The Pathogenesis and consequence of non steroidal anti-inflammatory drug induced small intestinal inflammation in man Scand. J. Rheumatol. 1987;16(64):55-62. doi: 10.3109/ 03009748709096722.

Davies NM, Saleh JY, Skjodt NM. Detection and prevention of NSAID-induced enteropathy J Pharm Pharm. Sci. 2000;3(1):137-155.

Gubska OJ, Kuzminets AA. NSAID-enterotoxicity: focus on the problem [in Ukrainian]. Mod. Gastroenterol. 2018;N 5:50-59. doi: 10.30978/ MG-2018-5-50.

Hamaya Y, Yoshida K.-I., Kuriyama S et al. Performance of hemoglobin-haptoglobin complex detection in feces for colorectal cancer screening Nihon Shoukaki Gan Kenshin Gakkai zasshi. 2012;50(3):345-350. doi: 10.11404/ jsgcs.50.345.

Kanda Y. Investigation of the freely available easy-to-use software «EZR» for medical statistics Bone Marrow Transplant. 2013;48(3):452-458. doi: 10.1038/ bmt.2012.244.

Tkach SM, Balabanceva AP. Differential pathogenethic methods of prevention of NSAIDs-induced injuries of gastroduodenal zone and small intestine [in Russian]. Ukr. Ther. J. 2015;N 4:70-77.

Vasilyev S, Smirnova E, Popov D et al. A new-generation fecal immunochemical test (fit) is superior to Quaiac-based test in detecting colorectal neoplasia among colonoscopy referral patients Anticancer Res. 2015;35(5):2873-2880.

Wallace JL. Polypharmacy of osteoarthritis: the perfect intestinal storm Dig. Dis. Sci. 2013;58(11):3088-3093. doi: 10.1007/ s10620-013-2777-8.
© Сучасна гастроентерологія, 2020
© ТОВ «ВІТ-А-ПОЛ», 2020