Роль біомаркерів запалення в пацієнтів із неспецифічним виразковим колітом та супутньою артеріальною гіпертензією, можливості лікування

Автор(и)

  • А. Е. Дорофєєв Національний університет охорони здоров’я України імені П. Л. Шупика, Київ, Україна http://orcid.org/0000-0002-2631-8733
  • Н. І. Швець Національний університет охорони здоров’я України імені П. Л. Шупика, Київ, Україна https://orcid.org/0000-0003-1215-2397
  • А. В. Хайрнасова Національний університет охорони здоров’я України імені П. Л. Шупика, Київ; 2 Українсько-німецький противиразковий гастроентерологічний центр «Бік- Київ», Київ, Україна https://orcid.org/0009-0005-9472-5567

DOI:

https://doi.org/10.30978/MG-2024-2-84

Ключові слова:

неспецифічний виразковий коліт, артеріальна гіпертензія, біомаркери запалення, фекальний кальпротектин, зонулін у сироватці крові

Анотація

Мета — оцінити та порівняти біомаркери запалення (фекальний кальпротектин, зонулін у сироватці крові) у пацієнтів із неспецифічним виразковим колітом (НВК) і супутньою артеріальною гіпертензією (АГ) до та після застосування препарату месалазину («Пентаса», Ferring International Center, Швейцарія).

Матеріали та методи. У дослідження було залучено 96 пацієнтів із НВК віком від 18 до 60 років. Пацієнтам проведено амбулаторне вимірювання артеріального тиску та виявлено АГ. Сформовано дві групи: група І — пацієнти з НВК та супутньою АГ (n=49; середній вік — (41,20±12,31) року, медіана — 38 років) та група ІІ — пацієнти з НВК без супутньої АГ (n=47; середній вік — (40,20±10,82) року, медіана — 41 рік). Усім пацієнтам проведено фізикальне обстеження. Діагноз НВК підтверджено гістологічно після виконання колоноскопії. Ендоскопічну оцінку тяжкості НВК проводили за Mayo ulcerative colitis system. Клінічно та ендоскопічно визначено легкий і середньотяжкий ступінь активності НВК. Проведено оцінку змін біомаркерів запалення (фекальний кальпротектин, зонулін у сироватці крові) в обох групах через 6 тиж застосування месалазину в дозі 5,0 г/добу (4,0 г per os та 1,0 г per rectum) порівняно з показником до лікування. За допомогою імуноферментного аналізу визначали рівень фекального кальпротектину (Bühlmann fCAL ІФА) і зонуліну в сироватці крові (IDK Zonulin ELISA, Immunodiagnostic AG, Німеччина). Статистичне опрацювання даних проводили з використанням пакета програм «Statistica 10».

Результати. Середній рівень фекального кальпротектину в групі І становив (367,05±148,23) мкг/г, у групі ІІ — (319,57±146,65) мкг/г. До та після лікування різниця між групами за цим показником була статистично незначущою (р=0,124 та р=0,263 відповідно). Середній показник зонуліну в сироватці крові в групі І становив (75,09±15,94) нг/мл, у групі ІІ — (65,98±11,40) нг/мл (p=0,0034). Показник зонуліну в сироватці крові після лікування в групі І був кращим, ніж у групі II (р=0,041). Сироватковий зонулін є високочутливим показником для оцінки кишкової проникності в пацієнтів із НВК і супутньою АГ.

Висновки. Застосування препарату «Пентаса» у пацієнтів із НВК є ефективним за рахунок активної протизапальної дії на патологічно змінені ділянки стінки кишечника. Визначення біомаркерів запалення, таких як фекальний кальпротектин і зонулін у сироватці крові, є безпечним, доступним і неінвазивним методом, який можна застосовувати для контролю лікування в пацієнтів із НВК та супутньою АГ. Препарат «Пентаса» можна використовувати у хворих як з ізольованим НВК, так і в поєднанні з АГ.

 

Біографії авторів

А. Е. Дорофєєв, Національний університет охорони здоров’я України імені П. Л. Шупика, Київ

д. мед. н., проф., професор кафедри терапії

Н. І. Швець, Національний університет охорони здоров’я України імені П. Л. Шупика, Київ

-

А. В. Хайрнасова, Національний університет охорони здоров’я України імені П. Л. Шупика, Київ; 2 Українсько-німецький противиразковий гастроентерологічний центр «Бік- Київ», Київ

-

Посилання

Burisch J. Is hypertension an extra-intestinal manifestation of inflammatory bowel disease? United European Gastroenterol J. 2023 Feb;11(1):7-8. http://doi.org/10.1002/ueg2.12359. Epub 2023 Jan 19. PMID: 36658105; PMCID: PMC9892475.

Caviglia GP, Dughera F, Ribaldone DG, et al. Serum zonulin in patients with inflammatory bowel disease: a pilot study. Minerva Med. 2019 Apr;110(2):95-100. http://doi.org/10.23736/S0026-4806.18.05787-7. Epub 2018 Aug 28. PMID: 30160088.

He J, Zhang S, Qiu Y, Liu F, Liu Z, Tan J, Hu F, Wu X, Wang Y, Zhou L, Hu S, Chen M, Liao X, Zhuang X, Mao R. Ulcerative colitis increases risk of hypertension in a UK biobank cohort study. United European Gastroenterol J. 2023 Feb;11(1):19-30. http://doi.org/10.1002/ueg2.12351. Epub 2022 Dec 12. PMID: 36507867; PMCID: PMC9892434.

Kobayashi T, Siegmund B, Le Berre C, et al.Ulcerative colitis. Nat Rev Dis Primers. 2020 Sep 10;6(1):74. http://doi.org/10.1038/s41572-020-0205-x. PMID: 32913180.

Liu D, Saikam V, Skrada KA, Merlin D, Iyer SS. Inflammatory bowel disease biomarkers. Med Res Rev. 2022 Sep;42(5):1856-87. http://doi.org/10.1002/med.21893. Epub 2022 May 23. PMID: 35603998; PMCID: PMC10321231.

Mosli MH, Zou G, Garg SK, Feagan SG, MacDonald JK, Chande N, Sandborn WJ, Feagan BG. C-reactive protein, fecal calprotectin, and stool lactoferrin for detection of endoscopic activity in symptomatic inflammatory bowel disease patients: a systematic review and meta-analysis. Am J Gastroenterol. 2015 Jun;110(6):802-19; quiz 820. http://doi.org/10.1038/ajg.2015.120. Epub 2015 May 12. PMID: 25964225.

Neurath MF. Cytokines in inflammatory bowel disease. Nat Rev Immunol. 2014 May;14(5):329-42. http://doi.org/10.1038/nri3661. Epub 2014 Apr 22. PMID: 24751956.

Ordás I, Eckmann L, Talamini M, Baumgart DC, Sandborn WJ. Ulcerative colitis. Lancet. 2012 Nov 3;380(9853):1606-19. http://doi.org/10.1016/S0140-6736(12)60150-0. Epub 2012 Aug 20. PMID: 22914296.

Pathirana WGW, Chubb SP, Gillett MJ, Vasikaran SD. Faecal Calprotectin. Clin Biochem Rev. 2018 Aug;39(3):77-90. PMID: 30828114; PMCID: PMC6370282. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/30828114/.

Sakurai T, Saruta M. Positioning and usefulness of biomarkers in inflammatory bowel disease. Digestion. 2023;104(1):30-41. http://doi.org/10.1159/000527846. Epub 2022 Nov 18. PMID: 36404714; PMCID: PMC9843547.

Santisteban MM, Qi Y, Zubcevic J, et al. Hypertension-linked pathophysiological alterations in the gut. Circ Res. 2017 Jan 20;120(2):312-23. http://doi.org/10.1161/CIRCRESAHA.116.309006. Epub 2016 Oct 31. PMID: 27799253; PMCID: PMC5250568.

Schoepfer AM, Beglinger C, Straumann A, et al. Fecal calprotectin more accurately reflects endoscopic activity of ulcerative colitis than the Lichtiger Index, C-reactive protein, platelets, hemoglobin, and blood leukocytes. Inflamm Bowel Dis. 2013 Feb;19(2):332-41. http://doi.org/10.1097/MIB.0b013e3182810066. PMID: 23328771.

Segal JP, LeBlanc JF, Hart AL. Ulcerative colitis: an update. Clin Med (Lond). 2021 Mar;21(2):135-9. http://doi.org/10.7861/clinmed.2021-0080. PMID: 33762374; PMCID: PMC8002778.

Turner D, Ricciuto A, Lewis A, D’Amico F, Dhaliwal J, Griffiths AM, Bettenworth D, Sandborn WJ, Sands BE, Reinisch W, Schölmerich J, Bemelman W, Danese S, Mary JY, Rubin D, Colombel JF, Peyrin-Biroulet L, Dotan I, Abreu MT, Dignass A; International Organization for the Study of IBD. STRIDE-II: An Update on the Selecting Therapeutic Targets in Inflammatory Bowel Disease (STRIDE) Initiative of the International Organization for the Study of IBD (IOIBD): Determining Therapeutic Goals for Treat-to-Target strategies in IBD. Gastroenterology. 2021 Apr;160(5):1570-83. http://doi.org/10.1053/j.gastro.2020.12.031. Epub 2021 Feb 19. PMID: 33359090.

Walsh A, Kormilitzin A, Hinds C, et al. Defining faecal calprotectin thresholds as a surrogate for endoscopic and histological disease activity in ulcerative colitis — a prospective analysis. J Crohns Colitis. 2019 Mar 30;13(4):424-430. http://doi.org/10.1093/ecco-jcc/jjy184. PMID: 30445625.

Zittan E, Kelly OB, Gralnek IM, Silverberg MS, Steinhart AH. Fecal calprotectin correlates with active colonic inflammatory bowel disease but not with small intestinal Crohn’s disease activity. JGH Open. 2018 Jul 17;2(5):201-6. http://doi.org/10.1002/jgh3.12068. PMID: 30483590; PMCID: PMC6207015.

##submission.downloads##

Опубліковано

2024-06-15

Номер

Розділ

Лікарські засоби