Мультидисциплінарний підхід до менеджменту педіатричних пацієнтів із синдромом подразненого кишечника. Огляд літератури

Автор(и)

  • О. Л. Личковська Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького, Україна https://orcid.org/0000-0001-8789-6310
  • М. О. Семен Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького, Україна http://orcid.org/0000-0002-8464-7412

DOI:

https://doi.org/10.30978/MG-2024-2-56

Ключові слова:

діти, функціональні гастроінтестинальні розлади, діагностика, лікування, синдром подразненого кишечника

Анотація

Згідно з результатами глобального епідеміологічного дослідження Римської фундації, близько 40% населення планети мають скарги щодо певних розладів цереброінтестинальної взаємодії, із них однією з найпоширеніших скарг, зокрема в дітей, є синдром подразненого кишечника (СПК), характерними клінічними виявами якого є абдомінальний біль у поєднанні із порушенням частоти та/або консистенції випорожнень. У патогенезі виникненння СПК важливу роль відіграють порушення моторної, секреторної та бар’єрної функцій кишечника, феномен вісцеральної гіперчутливості, порушення якісного та кількісного складу мікробіоти, автономна дисфункція, психоемоційний дистрес тощо, але точні механізми формування цього розладу не з’ясовано. Відповідно до біопсихосоціальної моделі медицини виникнення СПК можна пояснити наслідком порушення взаємозв’язків на осі «кишечник — центральна нервова система», яке виникає в результаті взаємодії індивідуальних різнорівневих чинників ризику, а саме біологічних, психоемоційних і психосоціальних. Однак, незважачи на велику кількість наукових праць, присвячених вивченню ймовірних чинників ризику та патогенетичних механізмів розвитку СПК, нині відсутнє чітке розуміння їх комплексної взаємодії, особливо в дітей. У діагностиці СПК надзвичайно важливе значення має клінічне обстеження дитини, зокрема ретельний збір анамнезу з виявленням потенційних чинників ризику та протекції, а також оцінка психоемоційного стану дитини. З огляду на порівняно низьку ефективність лікарських препаратів та дієтичних інтервенцій менеджмент дітей із СПК має бути мультимодальним та передбачати використання нефармакологічних засобів, а саме когнітивно‑поведінкову терапію, системне сімейне консультування, релаксаційні методики тощо.

 

Біографії авторів

О. Л. Личковська, Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького

д. мед. н., проф., зав. каф. пропедевтики педіатрії та медичної генетики

М. О. Семен, Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького

асистент кафедри пропедевтики педіатрії та медичної генетики

Посилання

Belousova OY, Zimnytska TV, Kazaryan LV. Assessment of quality of life in children with a combination of functional dyspepsia and irritable bowel syndrome. Mod Pediatr Ukr. 2023;(1):23-7. http://doi.org/10.15574/SP.2023.129.23. Ukrainian.

Tkach SM, Dorofeev AE, Kuzenko YG. Modification of gut microbiota as a method of treatment of irritable bowel syndrome (literature review and own data) [in Urkainian]. Modern Gastroenterology. 2021;(1):38-47. http://doi.org/10.30978/MG-2021-1-38. Ukrainian.

Shadrin OG, Platonova OM. Monitoring of the prevalence of irritable bowel syndrome in the child population of Ukraine. Mod Pediatr. 2013;52(4):84-7. Ukrainian.

Apley J, Naish N. Recurrent abdominal pains: A field survey of 1,000 school children. Archives of Disease in Childhood. 1958;33(168):165-70. http://doi.org/10.1136/adc.33.168.165.

Baaleman DF, Di Lorenzo C, Benninga MA, Saps M. The effects of the Rome IV criteria on pediatric gastrointestinal practice. Curr Gastroenterol Rep. 2020;22(5):21. http://doi.org/10.1007/s11894-020-00760-8.

Baaleman DF, Velasco-Benítez CA, Méndez-Guzmán LM, Benninga MA, Saps M. Functional gastrointestinal disorders in children: agreement between Rome III and Rome IV diagnoses. Eur J Pediatr. 2021;180(7):2297-303. http://doi.org/10.1007/s00431-021-04013-2.

Barbaro MR, Cremon C, Wrona D, et al. Non-celiac gluten sensitivity in the context of functional gastrointestinal disorders. Nutrients. 2020;12(12):3735. http://doi.org/10.3390/nu12123735.

Barberio B, Yiannakou Y, Houghton LA, Black CJ, Savarino EV, Ford AC. Overlap of Rome IV irritable bowel syndrome and functional dyspepsia and effect on natural history: A longitudinal follow-up study. Clinical Gastroenterology and Hepatology. 2022;20(2). http://doi.org/10.1016/j.cgh.2021.04.011.

Beinvogl BC, Manini ML, Camilleri M, et al. Markers of bile acid metabolism in pediatric diarrhea predominant irritable bowel syndrome and healthy controls. Journal of Pediatric Gastroenterology and Nutrition. 2021;72(6):859-65. http://doi.org/10.1097/mpg.0000000000003067.

Bellini M, Tonarelli S, Nagy A, et al. Low-FODMAP diet: evidence, doubts, and hopes. Nutrients. 2020;12(1):148. http://doi.org/10.3390/nu12010148.

Black CJ, Burr NE, Camilleri M, et al. Efficacy of pharmacological therapies in patients with IBS with diarrhoea or mixed stool pattern: Systematic review and network meta-analysis. Gut. 2019;69(1):74-82. http://doi.org/10.1136/gutjnl-2018-318160.

Black CJ, Drossman DA, Talley NJ, Ruddy J, Ford AC. Functional gastrointestinal disorders: Advances in understanding and management. The Lancet. 2020;396(10263):1664-74. http://doi.org/10.1016/s0140-6736(20)32115-2.

Black CJ, Ford AC. Global burden of irritable bowel syndrome: Trends, predictions and risk factors. Nature Reviews Gastroenterology & Hepatology. 2020;17(8):473-86. http://doi.org/10.1038/s41575-020-0286-8.

Bosman M, Elsenbruch S, Corsetti M, et al. The placebo response rate in pharmacological trials in patients with Irritable bowel syndrome: A systematic review and meta-analysis. The Lancet Gastroenterology & Hepatology. 2021;6(6):459-73. http://doi.org/10.1016/s2468-1253(21)00023-6.

Brusaferro A, Farinelli E, Zenzeri L, Cozzali R, Esposito S. The management of paediatric functional abdominal pain disorders: Latest evidence. Pediatric Drugs. 2018;20(3):235-47. http://doi.org/10.1007/s40272-018-0287-z.

Cho YK, Lee J, Paik CN. Prevalence, risk factors, and treatment of small intestinal bacterial overgrowth in children. Clin Exp Pediatr. 2023;66(9):377-83. http://doi.org/10.3345/cep.2022.00969.

Chogle A, Dhroove G, Sztainberg M, Di Lorenzo C, Saps M. How reliable are the Rome III criteria for the assessment of functional gastrointestinal disorders in children? American Journal of Gastroenterology. 2010;105(12):2697-701. http://doi.org/10.1038/ajg.2010.350.

Chumpitazi BP. Update on dietary management of childhood functional abdominal pain disorders. Gastroenterology Clinics of North America. 2018;47(4):715-26. http://doi.org/10.1016/j.gtc.2018.07.001.

Chumpitazi BP, Weidler EM, Czyzewski DI, Self MM, Heitkemper M, Shulman RJ. Childhood Irritable Bowel Syndrome Characteristics Are Related to Both Sex and Pubertal Development. J Pediatr. 2017 Jan;180:141-147.e1. http://doi.org/10.1016/j.jpeds.2016.08.045. Epub 2016 Sep 14. PMID: 27639531; PMCID: PMC5183501.

Daly M, Zarate-Lopez N. Functional gastrointestinal disorders: History taking skills in practice. Clin Med (Lond). 2021 Sep;21(5):e480-e486. http://doi.org/10.7861/clinmed.2021-0189. Epub 2021 Aug 11. PMID: 34385299; PMCID: PMC8439526.

De Bruijn CMA, Rexwinkel R, Gordon M, Benninga M, Tabbers MM. Antidepressants for functional abdominal pain disorders in children and adolescents. Cochrane Database Syst Rev. 2021 Feb 9;2(2):CD008013. http://doi.org/10.1002/14651858.CD008013.pub3. PMID: 33560523; PMCID: PMC8094232.

De Bruijn CM, Rexwinkel R, Gordon M, Sinopoulou V, Benninga MA, Tabbers MM. Dietary interventions for functional abdominal pain disorders in children: a systematic review and meta-analysis. Expert Rev Gastroenterol Hepatol. 2022 Apr;16(4):359-371. http://doi.org/10.1080/17474124.2022.2055547. Epub 2022 Mar 27. PMID: 35311425.

Deiteren A, Camilleri M, Burton D, McKinzie S, Rao A, Zinsmeister AR. Effect of meal ingestion on ileocolonic and colonic transit in health and irritable bowel syndrome. Digestive Diseases and Sciences. 2009;55(2):384-91. http://doi.org/10.1007/s10620-009-1041-8.

Devanarayana NM, Rajindrajith S. Irritable bowel syndrome in children: Current knowledge, challenges and opportunities. World Journal of Gastroenterology. 2018;24(21):2211-35. http://doi.org/10.3748/wjg.v24.i21.2211.

Dhroove G, Chogle A, Saps M. A Million-dollar work-up for abdominal pain: Is it worth it? Journal of Pediatric Gastroenterology and Nutrition. 2010;51(5):579-83. http://doi.org/10.1097/mpg.0b013e3181de0639.

Di Nardo G, Barbara G, Borrelli O, et al. Italian guidelines for the management of Irritable Bowel Syndrome in children and adolescents. Italian Journal of Pediatrics. 2024;50(1). http://doi.org/10.1186/s13052-024-01607-y.

Drossman DA, Hasler WL. Rome IV-Functional GI Disorders: Disorders of Gut-Brain Interaction. Gastroenterology. 2016 May;150(6):1257-61. http://doi.org/10.1053/j.gastro.2016.03.035. PMID: 27147121.

Drossman DA, Tack J, Ford AC, Szigethy E, Törnblom H, Van Oudenhove L. Neuromodulators for Functional Gastrointestinal Disorders (Disorders of Gut-Brain Interaction): A Rome Foundation Working Team Report. Gastroenterology. 2018 Mar;154(4):1140-1171.e1. http://doi.org/10.1053/j.gastro.2017.11.279. Epub 2017 Dec 22. PMID: 29274869.

D’Silva A, Marshall DA, Vallance JK, Nasser Y, Rajagopalan V, Szostakiwskyj JH, Raman M. Meditation and Yoga for Irritable Bowel Syndrome: A Randomized Clinical Trial. Am J Gastroenterol. 2023 Feb 1;118(2):329-337. http://doi.org/10.14309/ajg.0000000000002052. Epub 2022 Oct 11. PMID: 36422517; PMCID: PMC9889201.

Engel GL. The need for a new medical model: A challenge for biomedicine. Science. 1977;196(4286):129-36. http://doi.org/10.1126/science.847460.

Ford AC, Lacy BE, Harris LA, Quigley EMM, Moayyedi P. Effect of Antidepressants and Psychological Therapies in Irritable Bowel Syndrome: An Updated Systematic Review and Meta-Analysis. Am J Gastroenterol. 2019 Jan;114(1):21-39. http://doi.org/10.1038/s41395-018-0222-5. PMID: 30177784.

Ford AC, Sperber AD, Corsetti M, Camilleri M. Irritable bowel syndrome. The Lancet. 2020;396(10263):1675-88. http://doi.org/10.1016/s0140-6736(20)31548-8.

Frieling T, Heise J, Krummen B, Hundorf C, Kalde S. Tolerability of FODMAP — reduced diet in irritable bowel syndrome — efficacy, adherence, and body weight course. Zeitschrift für Gastroenterologie. 2019;57(06):740-4. http://doi.org/10.1055/a-0859-7531.

Giannetti E, Maglione M, Alessandrella A, Strisciuglio C, De Giovanni D, Campanozzi A, Miele E, Staiano A. A Mixture of 3 Bifidobacteria Decreases Abdominal Pain and Improves the Quality of Life in Children With Irritable Bowel Syndrome: A Multicenter, Randomized, Double-Blind, Placebo-Controlled, Crossover Trial. J Clin Gastroenterol. 2017 Jan;51(1):e5-e10. http://doi.org/10.1097/MCG.0000000000000528. PMID: 27306945.

Gordon M, Sinopoulou V, Tabbers M, et al. Psychosocial interventions for the treatment of functional abdominal pain disorders in children. JAMA Pediatrics. 2022;176(6):560. http://doi.org/10.1001/jamapediatrics.2022.0313.

Halkjær SI, Christensen AH, Lo BZ, et al. Faecal microbiota transplantation alters gut microbiota in patients with irritable bowel syndrome: Results from a randomised, double-blind placebo-controlled study. Gut. 2018;67(12):2107-15. http://doi.org/10.1136/gutjnl-2018-316434.

Hua C, Chen YL, Tao QF, Shi YZ, Li LW, Xie CR, Chen M, Zhou ZL, Zheng H. Dietary interventions for pediatric patients with functional abdominal pain disorders: a systematic review and network meta-analysis. Eur J Pediatr. 2023 Jul;182(7):2943-2956. http://doi.org/10.1007/s00431-023-04979-1. Epub 2023 Apr 18. PMID: 37071174.

Hyams JS, Burke G, Davis PM, Rzepski B, Andrulonis PA. Abdominal pain and irritable bowel syndrome in adolescents: A community-based study. The Journal of Pediatrics. 1996;129(2):220-6. http://doi.org/10.1016/s0022-3476(96)70246-9.

Hyams JS, Di Lorenzo C, Saps M, Shulman RJ, Staiano A, van Tilburg M. Childhood Functional Gastrointestinal Disorders: Child/Adolescent. Gastroenterology. 2016 Feb 15:S0016-5085(16)00181-5. http://doi.org/10.1053/j.gastro.2016.02.015. Epub ahead of print. PMID: 27144632.

Jadrešin O, Hojsak I, Mišak Z, et al. Lactobacillus reuteri DSM 17938 in the treatment of functional abdominal pain in children: RCT Study. Journal of Pediatric Gastroenterology and Nutrition. 2017;64(6):925-9. http://doi.org/10.1097/mpg.0000000000001478.

Johnsen PH, Hilpüsch F, Cavanagh JP, et al. Faecal microbiota transplantation versus placebo for moderate-to-severe irritable bowel syndrome: A double-blind, randomised, placebo-controlled, parallel-group, single-centre trial. The Lancet Gastroenterology and Hepatology. 2018;3(1):17-24. http://doi.org/10.1016/s2468-1253(17)30338-2.

Jozala DR, Oliveira IS, Ortolan EV, et al. Brazilian Portuguese translation, cross-cultural adaptation and reproducibility assessment of the modified Bristol Stool form scale for children. Jornal de Pediatria. 2019;95(3):321-7. http://doi.org/10.1016/j.jped.2018.01.006.

Kianifar H, Jafari SA, Kiani M, et al. Probiotic for irritable bowel syndrome in pediatric patients: a randomized controlled clinical trial. Electronic physician. 2015;7(5):1255-60. http://doi.org/10.14661/1255.

Lacy B, Patel N. Rome criteria and a diagnostic approach to irritable bowel syndrome. Journal of Clinical Medicine. 2017;6(11):99. http://doi.org/10.3390/jcm6110099.

Lacy BE, Pimentel M, Brenner DM, Chey WD, Keefer LA, Long MD, et al. ACG clinical guideline: Management of irritable bowel syndrome. American Journal of Gastroenterology. 2020;116(1):17-44. http://doi.org/10.14309/ajg.0000000000001036.

Lindley KJ. Consumerism in healthcare can be detrimental to child health: Lessons from children with functional abdominal pain. Archives of Disease in Childhood. 2005;90(4):335-7. http://doi.org/10.1136/adc.2003.032524.

Llanos-Chea A, Fasano A. Gluten and functional abdominal pain disorders in children. Nutrients. 2018;10(10):1491. http://doi.org/10.3390/nu10101491.

Ohlsson B. Extraintestinal manifestations in irritable bowel syndrome: A systematic review. Therapeutic Advances in Gastroenterology. 2022;15:175628482211145. http://doi.org/10.1177/17562848221114558.

Oka P, Parr H, Barberio B, Black CJ, Savarino EV, Ford AC. Global prevalence of irritable bowel syndrome according to rome III or IV criteria: A systematic review and meta-analysis. The Lancet Gastroenterology and Hepatology. 2020;5(10):908-17. http://doi.org/10.1016/s2468-1253(20)30217-x.

Pasta A, Formisano E, Calabrese F, et al. Food intolerances, food allergies and IBS: Lights and shadows. Nutrients. 2024;16(2):265. http://doi.org/10.3390/nu16020265.

Peinado Fabregat MI, Gardner RM, Hassan MA, Kapphahn K, Yeh AM. Small Intestinal Bacterial Overgrowth in Children: Clinical Features and Treatment Response. JPGN Rep. 2022;17;3(2):e185. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/37168915/.

Ranasinghe N, Devanarayana NM, Rajindrajith S, Perera MS, Nishanthinie S, Warnakulasuriya T, de Zoysa PT. Functional gastrointestinal diseases and psychological maladjustment, personality traits and quality of life. BMC Gastroenterol. 2018 Feb 27;18(1):33. http://doi.org/10.1186/s12876-018-0760-8. PMID: 29486708; PMCID: PMC5830068.

Rasquin A, Di Lorenzo C, Forbes D, et al. Childhood functional gastrointestinal disorders: Child/adolescent. Gastroenterology. 2006;130(5):1527-37. http://doi.org/10.1053/j.gastro.2005.08.063.

Rexwinkel R, de Bruijn CMA, Gordon M, Benninga MA, Tabbers MM. Pharmacologic Treatment in Functional Abdominal Pain Disorders in Children: A Systematic Review. Pediatrics. 2021 Jun;147(6):e2020042101. http://doi.org/10.1542/peds.2020-042101. PMID: 34045320.

Rexwinkel R, Vlieger AM, Saps M, Tabbers MM, Benninga MA. A therapeutic guide on pediatric irritable bowel syndrome and functional abdominal pain-not otherwise specified. European Journal of Pediatrics. 2022;181(7):2603-17. http://doi.org/10.1007/s00431-022-04459-y.

Romano C. Partially hydrolyzed guar gum in pediatric functional abdominal pain. World Journal of Gastroenterology. 2013;19(2):235. http://doi.org/10.3748/wjg.v19.i2.235.

Rossettini G, Campaci F, Bialosky J, Huysmans E, Vase L, Carlino E. The biology of placebo and nocebo effects on experimental and chronic pain: State of the art. Journal of Clinical Medicine. 2023;12(12):4113. http://doi.org/10.3390/jcm12124113.

Salvatore S, Battigaglia MS, Murone E, Dozio E, Pensabene L, Agosti M. Dietary fibers in healthy children and in pediatric gastrointestinal disorders: a practical guide. Nutrients. 2023;15(9):2208. http://doi.org/10.3390/nu15092208.

Santucci NR, Velasco-Benitez CA, Cunningham N, Li J, Fei L, Sun Q, Saps M. Psychological distress and coping efficacy in children with disorders of gut-brain interaction. Neurogastroenterol Motil. 2024;36(2):e14724. http://doi.org/10.1111/nmo.14724.

Schechter NL, Coakley R, Nurko S. The Golden Half Hour in chronic pediatric pain—feedback as the first intervention. JAMA Pediatrics. 2021;175(1):7. http://doi.org/10.1001/jamapediatrics.2020.1798.

Shulman RJ, Hollister EB, Cain K, Czyzewski DI, Self MM, Weidler EM, Devaraj S, Luna RA, Versalovic J, Heitkemper M. Psyllium Fiber Reduces Abdominal Pain in Children With Irritable Bowel Syndrome in a Randomized, Double-Blind Trial. Clin Gastroenterol Hepatol. 2017 May;15(5):712-719.e4. http://doi.org/10.1016/j.cgh.2016.03.045. Epub 2016 Apr 11. PMID: 27080737; PMCID: PMC5064811.

Simrén M, Törnblom H, Palsson OS, Van Oudenhove L, Whitehead WE, Tack J. Cumulative effects of psychologic distress, visceral hypersensitivity, and abnormal transit on patient-reported outcomes in irritable bowel syndrome. Gastroenterology. 2019;157(2):391-402.e2. http://doi.org/10.1053/j.gastro.2019.04.019.

Solmi M, Fornaro M, Ostinelli EG, et al. Safety of 80 antidepressants, antipsychotics, anti-attention-deficit/hyperactivity medications and mood stabilizers in children and adolescents with psychiatric disorders: A large scale systematic meta-review of 78 adverse effects. World Psychiatry. 2020;19(2):214-32. http://doi.org/10.1002/wps.20765.

Staudacher HM, Black CJ, Teasdale SB, Mikocka-Walus A, Keefer L. Irritable bowel syndrome and mental health comorbidity — approach to multidisciplinary management. Nature Reviews Gastroenterology and Hepatology. 2023;20(9):582-96. http://doi.org/10.1038/s41575-023-00794-z.

Szajewska H, Berni Canani R, Domellöf M, et al. Probiotics for the management of pediatric gastrointestinal disorders: Position paper of the ESPGHAN Special Interest Group on gut microbiota and modifications. Journal of Pediatric Gastroenterology and Nutrition. 2022;76(2):232-47. doi: 10.1097/mpg.0000000000003633. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/36219218/

Thapar N, Benninga MA, Crowell MD, Di Lorenzo C, Mack I, Nurko S, Saps M, Shulman RJ, Szajewska H, van Tilburg MAL, Enck P. Paediatric functional abdominal pain disorders. Nat Rev Dis Primers. 2020 Nov 5;6(1):89. http://doi.org/10.1038/s41572-020-00222-5. PMID: 33154368.

Thomassen RA, Luque V, Assa A, et al. An Espghan position paper on the use of low-FODMAP diet in pediatric gastroenterology. Journal of Pediatric Gastroenterology and Nutrition. 2022;75(3):356-68. doi: 10.1097/mpg.0000000000003526. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/35706093/

Trindade IA, Hreinsson JP, Melchior C, et al. Global prevalence of psychological distress and comorbidity with disorders of gut-brain interactions. American Journal of Gastroenterology. 2023;119(1):165-75. http://doi.org/10.14309/ajg.0000000000002500.

van Lanen A-S, de Bree A, Greyling A. Efficacy of a low-FODMAP diet in adult irritable bowel syndrome: A systematic review and meta-analysis. European Journal of Nutrition. 2021. http://doi.org/10.1007/s00394-020-02473-0.

Van Tilburg MA, Chitkara DK, Palsson OS, Turner M, Blois-Martin N, Ulshen M, Whitehead WE. Audio-recorded guided imagery treatment reduces functional abdominal pain in children: a pilot study. Pediatrics. 2009 Nov;124(5):e890-7. http://doi.org/10.1542/peds.2009-0028. Epub 2009 Oct 12. PMID: 19822590.

Van Tilburg MAL, Levy RL, Stoner S, et al. Mediation of outcomes for cognitive behavioral therapy targeted to parents of children with functional abdominal pain disorders. Journal of Psychosomatic Research. 2021;150:110618. http://doi.org/10.1016/j.jpsychores.2021.110618.

Vasant DH, Paine PA, Black CJ, et al. British Society of Gastroenterology Guidelines on the management of irritable bowel syndrome. Gut. 2021;70(7):1214-40. http://doi.org/10.1136/gutjnl-2021-324598.

Von Wulffen M, Talley NJ, Hammer J, McMaster J, Rich G, Shah A, Koloski N, Kendall BJ, Jones M, Holtmann G. Overlap of Irritable Bowel Syndrome and Functional Dyspepsia in the Clinical Setting: Prevalence and Risk Factors. Dig Dis Sci. 2019 Feb;64(2):480-486. http://doi.org/10.1007/s10620-018-5343-6. Epub 2018 Oct 27. PMID: 30368683.

Walker LS, Williams SE, Smith CA, Garber J, Van Slyke DA, Lipani TA. Parent attention versus distraction: impact on symptom complaints by children with and without chronic functional abdominal pain. Pain. 2006 May;122(1-2):43-52. http://doi.org/10.1016/j.pain.2005.12.020. Epub 2006 Feb 21. PMID: 16495006; PMCID: PMC3232036.

Wang J, Zhang L, Hou X. Efficacy of rifaximin in treating with small intestine bacterial overgrowth: A systematic review and meta-analysis. Expert Review of Gastroenterology and Hepatology. 2021;15(12):1385-99. http://doi.org/10.1080/17474124.2021.2005579.

Wegh CAM, Hermes GDA, Schoterman MHC, et al. The modified Bristol stool form scale. Journal of Pediatric Gastroenterology and Nutrition. 2021;73(2):210-6. http://doi.org/10.1097/mpg.0000000000003186.

Zhang Q, Ding L, Cao J. Evolution and significance of the psychosomatic model in gastroenterology. Gen Psychiatr. 2022;35(5):e100856. http://doi.org/10.1136/gpsych-2022-100856

##submission.downloads##

Опубліковано

2024-06-15

Номер

Розділ

Огляди