Неалкогольна жирова хвороба печінки та інфекція Helicobacter pylori: чи є зв’язок? Огляд літератури

Автор(и)

  • Г. Д. Фадєєнко ДУ «Національний інститут терапії імені Л. Т. Малої НАМН України», Харків, Ukraine https://orcid.org/0000-0003-0881-6541
  • О. Є. Гріднєв ДУ «Національний інститут терапії імені Л. Т. Малої НАМН України», Харків, Ukraine https://orcid.org/0000-0003-4716-3520
  • С. В. Гріднєва ДУ «Національний інститут терапії імені Л. Т. Малої НАМН України», Харків; Харківський національний університет імені В. Н Каразіна, Ukraine http://orcid.org/0000-0002-7498-9574

DOI:

https://doi.org/10.30978/MG-2024-1-60

Ключові слова:

неалкогольна жирова хвороба печінки, Helicobacter pylori, антигелікобактерна терапія

Анотація

Наголошено на актуальності пошуку зв’язку між неалкогольною жировою хворобою печінки (НАЖХП) і гелікобактерною інфекцією. Наведені дані більшості досліджень указують на гелікобактерну інфекцію як чинник ризику розвитку НАХЖП. Крім того, деякі дослідники припускають можливість впливу гелікобактерій на важливі патогенетичні ланцюги НАЖХП (інсулінорезистентність, стан кишкової мікробіоти, рівень таких гормонів, як грелін, лептин, адипонектин), а також, що дія токсинів Helicobacter рylori може спричинити пошкодження печінки, а інвазія гелікобактерій у слизову оболонку тонкої кишки може збільшити проникність останньої, порушуючи функціонування осі кишечник—печінка. Автори зазначають існування зв’язку між інфекцією H. pylori та несприятливим метаболічним профілем — дисліпідемією, індексом маси тіла, артеріальним тиском, вмістом глюкози в крові натще, інсулінорезистентністю. Також наведено дані досліджень щодо навності вищих рівнів аспартатамінотрансферази та аланінамінотрансферази в H. pylori‑позитивних пацієнтів порівняно з H. pylori‑негативними за відсутності відмінностей за фіброзом печінки. Дані досліджень свідчать про те, що успішна ерадикація гелікобактерної інфекції не має суттєвого впливу на стеатоз печінки, але вірогідно знижує виразність інсулінорезистентності. Також автори звертають увагу на те, що в низці досліджень не виявлено зв’язку між H. pylori та НАЖХП та суттєвих відмінностей за рівнем холестерину ліпопротеїнів високої та низької густини в пацієнтів із гелікобактерною інфекцією порівняно з H. pylori‑негативними особами. Автори дійшли висновку, що нині відсутнє чітке розуміння ролі гелікобактерної інфекції в патогенезі НАЖХП, що потребує проведення досліджень, оскільки є багато даних, які дають змогу припустити, що інфекція H. pylori може бути одним із чинників ризику, що спричиняють виникнення та прогресування НАЖХП, а ерадикація H. pylori може мати важливе значення при лікуванні цього захворювання.

 

Біографії авторів

Г. Д. Фадєєнко, ДУ «Національний інститут терапії імені Л. Т. Малої НАМН України», Харків

чл.-кор. НАМН України, д. мед. н., проф., зав. відділу вивчення захворювань органів травлення і їхньої коморбідності з неінфекційними захворюваннями

О. Є. Гріднєв, ДУ «Національний інститут терапії імені Л. Т. Малої НАМН України», Харків

д. мед. н., вчений секретар, ст. наук. співр., пров. наук. співр. відділу вивчення захворювань органів травлення і їхньої коморбідності з неінфекційними захворюваннями

С. В. Гріднєва, ДУ «Національний інститут терапії імені Л. Т. Малої НАМН України», Харків; Харківський національний університет імені В. Н Каразіна

к. мед. н., доцент, лікар-гастроентеролог поліклініки; доцент кафедри загальної практики — сімейної медицини

Посилання

Abo-Amer YE-E, Sabal A, Ahmed R, et al. Relationship between Helicobacter pylori infection and nonalcoholic fatty liver disease (NAFLD) in a developing country: a cross-sectional study. Diabetes Metab Syndr Obes. 2020;13:619-25. http://doi.org/10.2147/DMSO.S237866.

Akbas HS, Basyigit S, Suleymanlar I, et al. The assessment of carotid intima media thickness and serum paraoxonase-1 activity in Helicobacter pylori positive subjects. Lipids Health Dis. 2010;9:92. http://doi.org/10.1186/1476-511X-9-92.

Alvarez CS, Florio AA, Butt J, et al. Associations between Helicobacter pylori with nonalcoholic fatty liver disease and other metabolic conditions in Guatemala. Helicobacter. 2020;25(6):e12756. http://doi.org/10.1111/hel.12756.

Aron-Wisnewsky J, Vigliotti C, Witjes J, et al. Gut microbiota and human NAFLD: disentangling microbial signatures from metabolic disorders. Nat. Rev. Gastroenterol. Hepatol. 2020;17:279-97. http://doi.org/10.1038/s41575-020-0269-9.

Baeg MK, Yoon SK, Ko SH, et al. Helicobacter pylori infection is not associated with nonalcoholic fatty liver disease. World J Gastroenterol. 2016;22(8):2592-600. http://doi.org/10.3748/wjg.v22.i8.2592.

Basyigit S, Akbas H, Süleymanlar I, et al. The assessment of carotid intima-media thickness, lipid profiles and oxidative stress markers in Helicobacter pylori-positive subjects. Turkish Journal of Gastroenterology 2012;23(6):646-51. http://doi.org/10.4318/tjg.2012.0441.

Boeckmans J, Rombaut M, Demuyser T, et al. Infections at the nexus of metabolic-associated fatty liver disease. Arch Toxicol. 2021;95(7):2235-53. http://doi.org/10.1007/s00204-021-03069-1.

Buzzetti E, Pinzani M, Tsochatzis EA. The multiple-hit pathogenesis of non-alcoholic fatty liver disease (NAFLD). Metab Clin Exp. 2016;65:1038-48 doi: 10.1016/j.metabol.2015.12.012.

Chalasani N, Younossi Z, Lavine JE, et al. The diagnosis and management of nonalcoholic fatty liver disease: practice guidance from the American Association for the Study of Liver Diseases. Hepatology. 2018;67:328-57. http://doi.org/10.1002/hep.29367.

Chen L, Xu W, Lee A, et al. The impact of Helicobacter pylori infection, eradication therapy and probiotic supplementation on gut microenvironment homeostasis: An open-label, randomized clinical trial. EBioMedicine. 2018;35:87-96. http://doi.org/10.1016/j.ebiom.2018.08.028.

Cheng DD, He C, Ai HH, Huang Y, Lu NH. The possible role of Helicobacter pylori infection in non-alcoholic fatty liver disease. Front Microbiol. 2017;8:743. http://doi.org/10.3389/fmicb.2017.00743.

Doğan Z, Filik L, Ergül B, et al. Association between Helicobacter pylori and liver-to-spleen ratio: a randomized-controlled single-blind study. Eur J Gastroenterol Hepatol. 2013;25:107-10. http://doi.org/10.1097/MEG.0b013e3283590c10.

Doulberis M, Srivastava S, Polyzos SA, et al. Active Helicobacter pylori infection is independently associated with nonalcoholic steatohepatitis in morbidly obese patients. J Clin Med. 2020;9(4):933. http://doi.org/10.3390/jcm9040933.

Eslam M, Newsome PN, Sarin SK, et al. A new definition for metabolic dysfunction-associated fatty liver disease: An international expert consensus statement. J. Hepatol. 2020;73:202-9. http://doi.org/10.1016/j.jhep.2020.03.039.

Fan N, Peng L, Xia Z, et al. Helicobacter pylori infection is not associated with non-alcoholic fatty liver disease: a cross-sectional study in China. Front Microbiol. 2018;9:73. http://doi.org/10.3389/fmicb.2018.00073.

Ferolla SM, Couto CA, Costa-Silva L, et al. Beneficial effect of synbiotic supplementation on hepatic steatosis and anthropometric parameters, but not on gut permeability in a population with nonalcoholic steatohepatitis. Nutrients. 2016;8:397. http://doi.org/10.3390/nu8070397.

Francois F, Roper J, Joseph N, et al. The effect of H. pylori eradication on meal-associated changes in plasma ghrelin and leptin. BMC Gastroenterol 2011;11:37. https://doi.org/10.1186/1471-230X-11-37.

Fujinaga Y, Kawaratani H, Kaya D, et al. Effective combination therapy of angiotensin-II receptor blocker and rifaximin for hepatic fibrosis in rat model of nonalcoholic steatohepatitis Int J Mol Sci. 2020 Aug;21(15):5589. http://doi.org/10.3390/ijms21155589.

Fukuda Y, Bamba H, Okui M, et al. Helicobacter pylori infection increases mucosal permeability of the stomach and intestine. Digestion. 2001;63(1):93-6. http://doi.org/10.1159/000051918.

Goni E, Franceschi F. Helicobacter pylori and extragastric diseases. Helicobacter. 2016;21(Suppl 1):45-8. http://doi.org/10.1111/hel.12340.

Goo MJ, Ki MR, Lee HR, et al. Helicobacter pylori promotes hepatic fibrosis in the animal model. Lab Invest. 2009;89(11):1291-303. http://doi.org/10.1038/labinvest.2009.90.

He C, Cheng D, Wang H, Wu K, Zhu Y, Lu N. Helicobacter pylori infection aggravates diet-induced nonalcoholic fatty liver in mice. Clin Res Hepatol Gastroenterol. 2018;42(4):360-7. http://doi.org/10.1016/j.clinre.2017.12.008.

Hernández-Ceballos W, Cordova-Gallardo J, Mendez-Sanchez N. Gut microbiota in metabolic-associated fatty liver disease and in other chronic metabolic diseases. J Clin Transl Hepatol. 2021;9(2):227-38. http://doi.org/10.14218/JCTH.2020.00131.

Heydari K, Yousefi M, Alizadeh-Navaei R, et al. Helicobacter pylori infection and non-alcoholic fatty liver disease: a systematic review and meta-analysis. Turk J Gastroenterol. 2022;33(3):171-81. http://doi.org/10.5152/tjg.2022.21467.

Jiang T, Chen X, Xia C, et al. Association between Helicobacter pylori infection and non-alcoholic fatty liver disease in North Chinese: a cross-sectional study Sci Rep. 2019;9:4874. http://doi.org/10.1038/s41598-019-41371-2.

Kim D, Kim H, Jeong D, et al. Kefir alleviates obesity and hepatic steatosis in high-fat diet-fed mice by modulation of gut microbiota and mycobiota: targeted and untargeted community analysis with correlation of biomarkers. J Nutr Biochem. 2017;44:35-43. http://doi.org/10.1016/j.jnutbio.2017.02.014.

Kim TJ, Lee H, Kang M, et al. Helicobacter pylori is associated with dyslipidemia but not with other risk factors of cardiovascular disease. Sci Rep. 2016;6:38015. http://doi.org/10.1038/srep38015.

Kim TJ, Sinn DH, Min YW, et al. A cohort study on Helicobacter pylori infection associated with nonalcoholic fatty liver disease. J Gastroenterol. 2017;52:1201-10. http://doi.org/10.1007/s00535-017-1337-y.

Kusters JG, van Vliet AHM, Kuipers EJ. Pathogenesis of Helicobacter pylori infection. Clin Microbiol Rev. 2006;19:449-90. http://doi.org/10.1128/CMR.00054-05.

Le Roy T, Llopis M, Lepage P, et al. Intestinal microbiota determines development of non-alcoholic fatty liver disease in mice. Gut. 2013;62(12):1787-94. http://doi.org/10.1136/gutjnl-2012-303816.

Li M, Shen Z, Li YM. Potential role of Helicobacter pylori infection in nonalcoholic fatty liver disease. World J Gastroenterol. 2013;19:7024-31. http://doi.org/10.3748/wjg.v19.i41.7024.

Liu R, Liu Q, He Y, et al. Association between Helicobacter pylori infection and nonalcoholic fatty liver: A meta-analysis. Medicine (Baltimore) 2019;98(44):e17781. http://doi.org/10.1097/MD.0000000000017781.

Liu Y, Li D, Liu Y, Shuai P. Association between Helicobacter pylori infection and non-alcoholic fatty liver disease, hepatic adipose deposition and stiffness in Southwest China. Front Med (Lausanne). 2021;8:764472. http://doi.org/10.3389/fmed.2021.764472.

Maharshi V, Gupta P, Kumar VL, et al. Effect of Helicobacter pylori-eradication therapy on hepatic steatosis in patients with non-alcoholic fatty liver disease: a randomized–controlled pilot study. Gastroenterol Rep (Oxf). 2020 Apr;8(2):104-10. http://doi.org/10.1093/gastro/goz058.

Malfertheiner P, Megraud F, Rokkas T, et al. Management of Helicobacter pylori infection: the Maastricht VI/Florence consensus report. Gut. 2022;71:1724-62. http://doi.org/10.1136/gutjnl-2022-327745.

Mantovani A, Turino T, Altomari A, et al. Association between Helicobacter pylori infection and risk of nonalcoholic fatty liver disease: An updated meta-analysis. Metabolism. 2019;96:56-65. http://doi.org/10.1016/j.metabol.2019.04.012.

Martin-Nuñez GM, Cornejo-Pareja I, Clemente-Postigo M, Tinahones FJ. Gut microbiota: The missing link between Helicobacter pylori infection and metabolic disorders? Front Endocrinol (Lausanne). 2021;12:639856. http://doi.org/10.3389/fendo.2021.639856.

Mavilia-Scranton MG, Wu GY, Dharan M. Impact of Helicobacter pylori infection on the pathogenesis and management of nonalcoholic fatty liver disease. J Clin Transl Hepatol. 2023 Jun 28;11(3):670-74. http://doi.org/10.14218/JCTH.2022.00362.

Mei L, Tang Y, Li M, et al. Co-administration of cholesterol-lowering probiotics and anthraquinone from Cassia obtusifolia, L. ameliorate non-alcoholic fatty liver. PLoS ONE. 2015;10:e0138078. http://doi.org/10.1371/journal.pone.0138078.

Méndez-Sánchez N, Bugianesi E, Gish RG, et al. Global multi-stakeholder endorsement of the MAFLD definition. Lancet Gastroenterol. Hepatol. 2022;7:388-90. http://doi.org/10.1016/S2468-1253(22)00062-0.

Mikolasevic I, Milic S, Turk Wensveen T, et al. Nonalcoholic fatty liver disease — A multisystem disease? World J Gastroenterol. 2016 Nov 21;22(43):9488-505. http://doi.org/10.3748/wjg.v22.i43.9488.

Mouries J, Brescia P, Silvestri A, et al. Microbiota-driven gut vascular barrier disruption is a prerequisite for non-alcoholic steatohepatitis development. J Hepatol. 2019;71(6):1216-28. http://doi.org/10.1016/j.jhep.2019.08.005.

Ning L, Liu R, Lou X, et al. Association between Helicobacter pylori infection and nonalcoholic fatty liver disease: a systemic review and meta-analysis. Eur J Gastroenterol Hepatol. 2019;31(7):735-42. http://doi.org/10.1097/MEG.0000000000001398.

Okushin K, Takahashi Y, Yamamichi N, et al. Helicobacter pylori infection is not associated with fatty liver disease including non-alcoholic fatty liver disease: a large-scale cross-sectional study in Japan. BMC Gastroenterol. 2015;15:25. http://doi.org/10.1186/s12876-015-0247-9.

Polyzos SA, Kountouras J, Papatheodorou A, et al. Helicobacter pylori infection in patients with nonalcoholic fatty liver disease. Metabolism. 2013;62:121-6. http://doi.org/10.1016/j.metabol.2012.06.007.

Polyzos SA, Kountouras J, Zavos C, et al. The association between Helicobacter pylori infection and insulin resistance: a systemic review. Helicobacter. 2011;16(2):79-88. http://doi.org/10.1111/j.1523-5378.2011.00822.x.

Polyzos SA, Kountouras J, Zavos C, Deretzi G. Helicobacter pylori infection, insulin resistance and nonalcoholic fatty liver disease. Med Hypotheses. 2014;82(6):795. http://doi.org/10.1016/j.mehy.2014.03.003.

Polyzos SA, Nikolopoulos P, Stogianni A, et al. Effect of Helicobacter pylori eradication on hepatic steatosis, NAFLD fibrosis score and HSENSI in patients with nonalcoholic steatohepatitis: a MR imaging-based pilot open-label study. Arq Gastroenterol 2014;51:261-8. http://doi.org/10.1590/s0004-28032014000300017.

Sumida Y, Kanemasa K, Imai S, et al. Helicobacter pylori infection might have a potential role in hepatocyte ballooning in nonalcoholic fatty liver disease. J Gastroenterol. 2015;50:996-1004. http://doi.org/10.1007/s00535-015-1039-2.

Taylor NS, Fox JG, Yan L. In-vitro hepatotoxic factor in Helicobacter hepaticus, H. pylori and other Helicobacter species. J Med Microbiol. 1995;42:48-52. http://doi.org/10.1099/00222615-42-1-48.

Thirumurthi S, Graham DY. Helicobacter pylori infection in India from a Western perspective. Indian J Med Res. 2012;136:549-62.

Waluga M, Kukla M, Żorniak M, et al. From the stomach to other organs: Helicobacter pylori and the liver. World J Hepatol. 2015;18(7):2136-46. http://doi.org/10.4254/wjh.v7.i18.2136.

Wei L, Ding HG. Relationship between Helicobacter pylori infection and nonalcoholic fatty liver disease: What should we expect from a meta-analysis? Medicine (Baltimore). 2021;100(31):e26706. http://doi.org/10.1097/MD.000 0000000026706.

Wijarnpreecha K, Thongprayoon C, Panjawatanan P, et al. Helicobacter pylori and risk of nonalcoholic fatty liver disease: a systematic review and meta-analysis. J Clin Gastroenterol. 2018 May/Jun;52(5):386-91. http://doi.org/10.1097/MCG.0000000000000784.

Xu C, Yan M, Sun Y, et al. Prevalence of Helicobacter pylori infection and its relation with body mass index in a Chinese population. Helicobacter. 2014;19:437-42. http://doi.org/10.1111/hel.2014.19.issue-6.

Yin YN, Wang CL, Liu XW, et al. Gastric and duodenum microflora analysis after long-term Helicobacter pylori infection in Mongolian Gerbils. Helicobacter. 2011;16(5):389-97. http://doi.org/10.1111/j.1523-5378.2011.00862.x.

Zhou BG, Yang HJ, Xu W, Wang K, Guo P, Ai YW. Association between Helicobacter pylori infection and nonalcoholic fatty liver disease: A systematic review and meta-analysis of observational studies. Helicobacter. 2019;24(3):e12576. http://doi.org/10.1111/hel.12576

##submission.downloads##

Опубліковано

2024-02-29

Номер

Розділ

Огляди