Провідні механізми порушення аргінін/цитрулінового циклу в патогенезі цитостатик-індукованих уражень кишечника у хворих на хронічні лімфопроліферативні захворювання та методи їхньої корекції

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.30978/MG-2024-1-49

Ключові слова:

хронічні лімфопроліферативні захворювання, оксидантний стрес, аргінін, аргіназа, цитрулін, мукозит

Анотація

Мета — на підставі вивчення ролі оксидантного стресу в порушенні аргінін/цитрулінового циклу, використовуючи рівень цитруліну як маркер змін функціональної здатності кишечника, обґрунтувати призначення комбінації S‑адеметіоніну (S‑AMe) та Bifidobacterium infantis 35624 на тлі хіміотерапії (ХТ) у хворих на хронічні лімфопроліферативні захворювання (ХЛПЗ) для профілактики цитостатик‑індукованих мукозитів.

Матеріали та методи. Обстежено 38 пацієнтів із ХЛПЗ, із них 8 (21%) жінок і 30 (79%) чоловіків віком від 30 до 76 років. У дослідження залучали пацієнтів, у яких зафіксовано виникнення діарейного синдрому на тлі прогресування ХЛПЗ. Усім пацієнтам призначали схему ХТ відповідно до стандартів. Залежно від терапії супроводу хворих розподілили на три групи: група І — 13 пацієнтів, які отримували ХТ, група ІІ — 12 пацієнтів, які додатково до ХТ отримували S‑AMe в дозі 1000 мг/добу внутрішньовенно впродовж 10 днів, потім у дозі 500 мг двічі на добу впродовж 20 днів, група ІІІ — 13 пацієнтів, які додатково до ХТ отримували S‑AMe у дозі 1000 мг внутрішньовенно крапельно впродовж 10 днів, потім у дозі 500 мг двічі на добу впродовж 20 днів і B. infantis 35624 1 капсулу на добу впродовж 30 днів. Контрольну групу утворено з 20 практично здорових осіб (9 (45%) жінок та 11 (55%) чоловіків віком 22—26 років). Стан пацієнтів оцінювали двічі: до проведення ХТ і після 3 курсів специфічної терапії. У сироватці крові визначали концентрацію речовин, які з 2‑тіобарбітуровою кислотою утворюють триметиновий комплекс (ТБК‑реактантів), активність каталази, рівень аргініну та цитруліну, активність аргінази.

Результати. Під час первинного обстеження у хворих груп I, II та ІІІ концентрація ТБК‑реактантів у сироватці крові в 1,4 разу (p=0,0479), 1,3 разу (p=0,0122) та 1,4 разу (р=0,026) відповідно перевищувала норму. Вміст цитруліну в сироватці крові хворих групи І в 1,2 разу (p=0,0171) був нижчим порівняно із практично здоровими особами. Виявлено обернено пропорційний зв’язок між сироватковим рівнем цитруліну та концентрацією ТБК‑реактантів у хворих групи І (r=–0,52; p=0,02). Після трьох курсів ХТ у пацієнтів групи І концентрація ТБК‑реактантів збільшилася в 1,3 разу (p=0,0002) порівняно з вихідним показником і в 1,8 разу (p=0,0012) перевищувала показник контрольної групи. У хворих груп І та ІІ вміст ТБК‑реактантів у сироватці крові в 1,4 разу (p=0,0005) і 1,5 разу (p=0,0002) відповідно був нижчим порівняно з хворими групи І. Застосування комбінації S‑AMe та B. infantis 35624 у хворих групи ІІІ дало змогу підвищити вміст цитруліну в сироватці крові в 1,4 разу (p=0,0002) порівняно з групою І та в 1,1 разу (p=0,001) порівняно з групою ІІ.

Висновки. Проведення ХТ пацієнтам із прогресуванням ХЛПЗ асоціюється зі зростанням ризику виникнення цитостатик‑індукованого мукозиту, патогенетичним механізмом якого є оксидантний стрес. Застосування комбінації S‑AMe та B. infantis 35624 дає змогу запобігти розвитку уражень кишечника на тлі ХТ.

 

Біографії авторів

Р. І. Скрипник, Полтавський державний медичний університет

аспірант кафедри внутрішньої медицини №1

Г. С. Маслова, Полтавський державний медичний університет

д. мед. н., доцент, зав. кафедри внутрішньої медицини №1

Посилання

Akbarali HI, Muchhala KH, Jessup DK, Cheatham S. Chemotherapy induced gastrointestinal toxicities. Adv Cancer Res. 2022;155:131-35. http://doi.org/10.1016/bs.acr.2022.02.007.

Basile D, Di Nardo P, Corvaja C, et al. Mucosal injury during anti-cancer treatment: from path obiology to bedside. Cancers (Basel). 2019;11;857. http://doi.org/10.3390/cancers11060857.

Chartier LC, Howarth GS, Mashtoub S. Chemotherapy-induced mucositis development in a murine model of colitis-associated colorectal cancer. Scand J Gastroenterol. 2020;55:47-7. http://doi.org/10.1080/00365521.2019.1699601.

Crenn P, Messing B, Cynober L. Citrulline as a biomarker of intestinal failure due to enterocyte mass reduction. Clinical Nutrition. 2008;27:328-39. http://doi.org/10.1016/j.clnu.2008.02.005; PMID: 18440672.

Dehtiar’ova II, Skrypnyk IM, Kozachok MM, Kuts TV. Detoxic, protein-synthesizing function and resistance of hepatocytes in patients with chronic diffuse liver disease during the treatment with legalon. Likarska sprava. 2004;(8):70-6.

Eichhorst B, Robak T, Montserrat E, Ghia P, Niemann CU, Kater AP, Gregor M, Cymbalista F, Buske C, Hillmen P, Hallek M, Mey U; ESMO Guidelines Committee. Electronic address: clinicalguidelines@esmo.org. Chronic lymphocytic leukaemia: ESMO Clinical Practice Guidelines for diagnosis, treatment and follow-up. Ann Oncol. 2021 Jan;32(1):23-10. http://doi.org/10.1016/j.annonc.2020.09.019. Epub 2020 Oct 19.

Gosselin KB, Feldman HA, Sonis AL, et al. Serum citrulline as a biomarker of gastrointestinal function during hematopoietic cell transplantation in children. J Pediatr Gastroenterol Nutr. 2014 Jun;58(6):709-14. http://doi.org/10.1097/MPG.0000000000000335. PMID: 24614125; PMCID: PMC4127572.

Miknevicius P, Zulpaite R, Leber B, Strupas K, Stiegler P, Schemmer P. The impact of probiotics on intestinal mucositis during chemotherapy for colorectal cancer: a comprehensive review of animal studies. Int J Mol Sci. 2021;22(17):9347. http://doi.org/10.3390/ijms22179347.

Ngyuyen H, Sangha S, Pan M, et al. Oxidative Stress and Chemoradiation-induced oral mucositis: a scoping review of in vitro, in vivo and clinical studies. Int J Mol Sci. 2022;23:4863. https://doi.org/10.3390/ijms23094863.

Razien MJ, Ala M, Agbele AT, et al. Sumatriptan alleviates radiation-induced oral mucositis in rats by inhibition of NF-kB and ERK activation, prevention of TNF-α and ROS release. Arch. Oral Biol. 2020;119:104919.

Skrypnyk IМ, Maslova GS, Lymanets TV, Skrypnyk RІ. The overweight and obesity role in the occurrence of chemotherapy-induced hepatotoxic reactions in patients with acute myeloid leukemia. Wiad Lek. 2022;75(6):1506-11. PMID: 35907224.

Skrypnyk IМ, Maslova GS, Skrypnyk RІ, Gopko OF, Lymanets TV. Arginine/citrulline cycle changes in diet-induced rat model of non-alcoholic fatty liver disease. Wiad Lek. 2020;73(6):1087-5. PMID: 32723931.

Skrypnyk RІ, Maslova GS, Skrypnyk IN. The effect of s-ademetionine on plasma citrulline level during chemotherapy-induced oxidative stress in patients with chronic lymphoproliferative disorders. Wiad Lek. 2022;75(6):1553-4. PMID: 35907233.

Sougiannis AT, Vander Veen BN, Davis JM, Fan D, Murphy EA. Understanding chemotherapy-induced intestinal mucositis and strategies to improve gut resilience. Am J Physiol Gastrointest Liver Physiol. 2021;320:G712-7. http://doi.org/10.1152/ajpgi.00380.2020.

Thomsen M, Vitetta L. Adjunctive treatments for the prevention of chemotherapy- and radiotherapy-induced mucositis. Integr Cancer Ther. 2018;17(4):1027-20. http://doi.org/10.1177/1534735418794885. PMID: 30136590.

Yang C, Tang H, Wang L, et al. Dimethyl sulfoxide prevents radiation-induced oral mucositis through facilitating DNA double-strand break repair in epithelial stem cells. Int J Radiat Oncol Biol Phys. 2018;102:1577-12. http://doi.org/10.1016/j.ijrobp.2018.07.2010. PMID: 30092334.

Ye F, Ning J, Fardous Z, Katsube T, Li Q, Wang B. Citrulline a potential biomarker of radiation-induced small intestine damage. Dose Response. 2020 Sep 22;18(3):1559325820962341. http://doi.org/10.1177/1559325820962341.

##submission.downloads##

Опубліковано

2024-02-29

Номер

Розділ

Конкурс наукових робіт молодих вчених