Патогенетична роль греліну й лептину при коморбідному перебігу гастроезофагеальної рефлюксної хвороби та цукрового діабету 2 типу

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.30978/MG-2024-1-5

Ключові слова:

цукровий діабет 2 типу, гастроезофагеальна рефлюксна хвороба, вуглеводний обмін, ліпідний обмін, грелін, лептин, прогностична формула

Анотація

Мета — вивчити рівень греліну та лептину залежно від індексу маси тіла (ІМТ) у пацієнтів із гастроезофагеальною рефлюксною хворобою (ГЕРХ) на тлі цукрового діабету (ЦД) 2 типу, установити їхню роль у формуванні та прогресуванні ГЕРХ на тлі ЦД 2 типу, побудувати прогностичну модель розвитку ГЕРХ за наявності ЦД 2 типу.

Матеріали та методи. Обстежено 100 осіб (44 чоловіків та 56 жінок), яких розподілили на три дослідні групи: 1‑ша — 60 хворих із коморбідним перебігом ГЕРХ та ЦД 2 типу, 2‑га — 20 хворих на ГЕРХ, 3‑тя — 20 хворих на ЦД 2 типу. Контрольну групу утворено із 20 практично здорових осіб відповідного віку. Рівень греліну та лептину визначали імуноферментним методом із використанням аналізатора Labline‑90 (Австрія).

Результати. У 2‑й групі зареєстровано найвищі статистично значущі значення греліну (у середньому — (1,54±0,36) нг/мл), у 1‑й групі — лептину ((18,87±1,22) нг/мл). Пацієнти 1‑ї групи з ІМТ ≥ 30 кг/м2 мали вищі значення лептину ((25,34±1,51) нг/мл) і нижчі — греліну ((0,65±0,02) нг/мл, р <0,001) порівняно з особами з нормальною масою тіла або невеликим її надлишком. У 1‑й та 2‑й групах зв’язок між ІМТ і лептином був статистично значущим прямо пропорційним та сильним (ρ=+0,89016 і ρ=+0,82493 відповідно), тобто при збільшенні рівня лептину в сироватці крові слід очікувати зростання ІМТ, а залежність ІМТ від показника греліну — статистично значущою обернено пропорційною середньої сили (ρ=–0,6864 та ρ=–0,6635). У пацієнтів 3‑ї групи виявлено статистично значущий прямо пропорційний сильний зв’язок між ІМТ і лептином (ρ=+0,935245) та статистично значущий обернено пропорційний сильний — між ІМТ і греліном (ρ=–0,7740). Побудовано прогностичну модель розвитку ГЕРХ на тлі ЦД 2 типу, в якій врахували такі показники: грелін, лептин, глікозильований гемоглобін, індекс інсулінорезистентності, ІМТ і холестерин ліпопротеїнів дуже низької густини. Згідно з формулою діагноз ГЕРХ позитивний, якщо Y >0,5 та негативний, якщо Y <0,5. За даними ROC‑аналізу встановлено, що чутливість прогностичної формули становить 96,2%, специфічність — 75,0%.

Висновки. Отримані дані свідчать, що грелін та лептин відіграють важливу роль у формуванні та прогресуванні ГЕРХ на тлі ЦД 2 типу та зміні рівня адипоцитокінів — одних із чинників, які ускладнюють клінічний перебіг ГЕРХ і ЦД 2 типу. Необхідно провести додаткові дослідження, щоб визначити, чи відіграють лептин і грелін причинну роль або є циркулюючими біомаркерами, які поліпшують чутливість до інсуліну та мають протизапальну дію.

 

Біографії авторів

Л. В. Журавльова, Харківський національний медичний університет

д. мед. н., проф., зав. кафедри внутрішньої медицини №3 та ендокринології

О. С. Бондар-Келеберда, Харківський національний медичний університет

заочний аспірант кафедри внутрішньої медицини №3 та ендокринології

Посилання

th International Congress of the European Association for Endoscopic Surgery (EAES) Kraków, Poland, 5­8 July 2022. Surgi-cal endoscopy.2023;37(Suppl 1):1–204. https://www.surgicalroboticstechnology.com/events/30th-international-eaes-congress-2022/.

Dyussenbayev A. The main periods of human Life. Global Journal of Human­Social Science: A Arts & Humanities ­ Psychology (USA). 2017; 17(7). https://globaljournals.org/GJHSS_Volume17/6­The­Main­Periods.pdf.

Eusebi LH, Cirota GG, Zagari RM, Ford AC. Global prevalence of Barrett’s oesophagus and oesophageal cancer in individuals with gastro­oesophageal reflux: a systematic review and meta­analysis. Gut. 2021 Mar;70(3):456­463. http://doi.org/10.1136/gutjnl­2020­321365. Epub 2020 Jul 30. PMID: 32732370.

Forouhi NG, Wareham NJ. Epidemiology of diabetes. Medicine (Abingdon). 2014 Dec;42(12):698-702. http://doi.org/10.1016/j.mpmed.2014.09.007. PMID: 25568613; PMCID: PMC4282306.

Gokturk S, Akyuz F, Arici S, Alpaslan B, Ormeci A, Soyer OM, Evirgen S, Cavus B, Uzum AK, Gul N, Akyuz U, Karaca C, Demir K, Kaymakoglu S, Satman I, Besisik F. Gastroesophageal Reflux in Asymptomatic Patients with Diabetes: An Impedance Study Diabetes, Obesity and Gastroesophageal Reflux. Exp Clin Endocrinol Diabetes. 2020 Jan;128(1):52­58. http://doi.org/10.1055/a­0783­2327. Epub 2018 Nov 20. PMID: 30458553.

Hernández Morante JJ, Díaz Soler I, Muñoz JSG, Sánchez HP, Barberá Ortega MDC, Martínez CM, Morillas Ruiz JM. Moderate Weight Loss Modifies Leptin and Ghrelin Synthesis Rhythms but Not the Subjective Sensations of Appetite in Obesity Patients. Nutrients. 2020 Mar 27;12(4):916. http://doi.org/10.3390/nu12040916. PMID: 32230732; PMCID: PMC7230904.

Katz PO, Dunbar KB, Schnoll­Sussman FH, Greer KB, Yadlapati R, Spechler SJ. ACG Clinical Guideline for the Diagnosis and Management of Gastroesophageal Reflux Disease. Am J Gastroenterol. 2022 Jan 1;117(1):27­56. http://doi.org/10.14309/ajg.0000000000001538. PMID: 34807007; PMCID: PMC8754510.

Marques de Sá I, Marcos P, Sharma P, Dinis­Ribeiro M. The global prevalence of Barrett’s esophagus: A systematic review of the published literature. United European Gastroenterol J. 2020 Nov;8(9):1086­105. http://doi.org/10.1177/2050640620939376. Epub 2020 Jul 6. PMID: 32631176; PMCID: PMC7724547.

Obradovic M, Sudar­Milovanovic E, Soskic S, Essack M, Arya S, Stewart AJ, Gojobori T, Isenovic ER. Leptin and Obesity: Role and Clinical Implication. Front Endocrinol (Lausanne). 2021 May 18;12:585887. http://doi.org/10.3389/fendo.2021.585887. PMID: 34084149; PMCID: PMC8167040.

Pereira S, O’Dwyer SM, Webber TD, Baker RK, So V, Ellis CE, Yoon JS, Mojibian M, Glavas MM, Karunakaran S, Clee SM, Covey SD, Kieffer TJ. Metabolic effects of leptin receptor knockdown or reconstitution in adipose tissues. Sci Rep. 2019 Mar 1;9(1):3307. http://doi.org/10.1038/s41598­019­39498­3. PMID: 30824713; PMCID: PMC6397253.

Rizzo G, Baroni L, Bonetto C, Visaggi P, Orazzini M, Solinas I, Guidi G, Pugliese J, Scaramuzza G, Ovidi F, Buselli I, Bellini M, Savarino EV, de Bortoli N. The Role of a Plant­Only (Vegan) Diet in Gastroesophageal Reflux Disease: Online Survey of the Italian General Population. Nutrients. 2023 Nov 8;15(22):4725. http://doi.org/10.3390/nu15224725. PMID: 38004119;

Seeras K, Campbell J, Pryor A. Considerations in the management of gastroesophageal reflux disease in the morbidly obese. Annals of Esophagus. 2021;5. http://doi.org/10.21037/aoe­21­20. https://aoe.amegroups.org/article/view/6386/html.

Sun H, Saeedi P, Karuranga S, Pinkepank M, Ogurtsova K, Duncan BB, Stein C, Basit A, Chan JCN, Mbanya JC, Pavkov ME, Ramachandaran A, Wild SH, James S, Herman WH, Zhang P, Bommer C, Kuo S, Boyko EJ, Magliano DJ. IDF Diabetes Atlas: Global, regional and country­level diabetes prevalence estimates for 2021 and projections for 2045. Diabetes Res Clin Pract. 2022 Jan;183:109119. http://doi.org/10.1016/j.diabres.2021.109119. Epub 2021 Dec 6. Erratum in: Diabetes Res Clin Pract. 2023 Oct;204:110945. PMID: 34879977. PMCID: PMC9028691

Villarreal D, Pradhan G, Zhou Y, Xue B, Sun Y. Diverse and Complementary Effects of Ghrelin and Obestatin. Biomolecules. 2022 Mar 29;12(4):517. http://doi.org/10.3390/biom12040517. PMID: 35454106; PMCID: PMC9028691.

Visaggi P, Mariani L, Svizzero FB, Tarducci L, Sostilio A, Frazzoni M, Tolone S, Penagini R, Frazzoni L, Ceccarelli L, Savarino V, Bellini M, Gyawali PC, Savarino EV, de Bortoli N. Clinical use of mean nocturnal baseline impedance and post­reflux swallow­induced peristaltic wave index for the diagnosis of gastro­esophageal reflux disease. Esophagus. 2022 Oct;19(4):525­534. http://doi.org/10.1007/s10388­022­00933­6. Epub 2022 Jun 29. PMID: 35768671; PMCID: PMC9436885.

Zheng Y, Ley SH, Hu FB. Global aetiology and epidemiology of type 2 diabetes mellitus and its complications. Nat Rev Endocrinol. 2018 Feb;14(2):88­98. http://doi.org/10.1038/nrendo.2017.151. Epub 2017 Dec 8. PMID: 29219149.

##submission.downloads##

Опубліковано

2024-02-29

Номер

Розділ

Оригінальні дослідження