Кількісна морфометрія компенсованого цирозу печінки може допомогти спрогнозувати результати хірургічного лікування

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.30978/MG-2024-1-43

Ключові слова:

компенсований цироз печінки, кількісна морфометрія, морфологічна картина, інтраопераційна біопсія печінки, наслідки хірургічного лікування

Анотація

Мета — визначити кількісні морфометричні характеристики ураження паренхіми печінки при компенсованому цирозі печінки (КЦП), що дасть змогу точніше оцінити її функціональні резерви та спрогнозувати наслідки хірургічного лікування.

Матеріали та методи. У 74 хворих на КЦП, які перенесли хірургічне лікування, виконано інтраопераційну крайову біопсію печінки. Мофологічні дослідження з кількісною морфометрією інтраопераційних біоптатів печінки проводили за допомогою цитологічного аналізатора з програмним забезпеченням «Інтеграл‑2МТ» («Квант», Київ). Визначали площу сполучної тканини (ПCТ) і незмінених гепатоцитів (ПНГ), стромально‑паренхіматозне співвідношення (СПC), об’єм гепатоцитів у стані некрозу та/або некробіозу (ОГСНН) і гепатоцитів у стані поділу (ОГСП). Статистичну обробку проводили за допомогою програмного комплексу Statistica 12.

Результати. Виділено три типи морфологічної картини КЦП. Тип І (тип А) — портальний цироз зі слабко виразними ознаками паренхіматозної та стромальної реакції (мономультилобулярний тип, портальний цироз), ПCТ — (66,73±1,71) мкм2, СПС — 0,285±0,019, ПНГ — (234,13±11,5) мкм2, ОГСНН — (11,21±0,74)%, ОГСП — (10,23±0,57)%. Тип ІІ (тип В) — цироз мономультилобулярного типу з помірно виразними ознаками паренхіматозної та стромальної реакції, ПCТ — (126,69±12,5 мкм2), СПС — 0,617±0,031, ПНГ — (205,34±13,8) мкм2, ОГСНН — (17,32±0,63)%, ОГСП — (15,43±0,48)%. Тип ІІІ (тип С) — цироз з виразними ознаками паренхіматозної та стромальної реакції, частіше мультилобулярного типу, ПCТ — (240,16±13,4) мкм2, СПС — 1,344±0,089, ПНГ — (178,69±18,7) мкм2, ОГСНН — (23,97±0,75)%, ОГСП — (11,07±0,58)%. Аналіз безпосередніх результатів хірургічного лікування показав, що жоден хворий із КЦП типу А не помер, тоді як 9,5% хворих із типом В та 25,0% хворих із типом С померли в ранній післяопераційний період.

Висновки. Кількісна морфометрія показала, що патологічні зміни в печінці при КЦП неоднорідні та можуть бути класифіковані на 3 типи (А, В, С). Виділені типи морфологічної картини характеризуються статистично значущими відмінностями за ПСТ, ПНГ, СПС, ОГСНН, ОГСП. При переході цирозу типу А в тип С об’єм печінкової паренхіми зменшується, а об’єм сполучної тканини збільшується. Це супроводжується зменшенням ПНГ, збільшенням ПCТ, СПС та ОГСНН. Хірургічне втручання у хворих із морфологічною картиною КЦП типу С супроводжується високим (25%) ризиком несприятливого результату, що свідчить про необхідність обмеження показань до планових хірургічних операцій у цієї категорії пацієнтів. Кількісна морфометрія біоптатів печінки у хворих на КЦП може допомогти спрогнозувати наслідки хірургічного лікування.

 

Біографії авторів

О. Г. Петюнін, Харківський національний медичний університет

к. мед. н., доцент, доцент кафедри хірургії №4

В. В. Макаров, Харківський національний медичний університет

д. мед. н., проф., зав. кафедри хірургії №4

В. М. Феськов, Харківський національний медичний університет

к. мед. н., асистент кафедри хірургії №4

К. М. Смоляник, Харківський національний медичний університет

к. мед. н., доцент кафедри хірургії №4

Є. О. Шпитальна, Харківський національний медичний університет

студентка

Посилання

Abbas N, Fallowfield J, Patch D, Stanley AJ, Mookerjee R, Tsochatzis E, Leithead JA, Hayes P, Chauhan A, Sharma V, Rajoriya N, Bach S, Faulkner T, Tripathi D. Guidance document: risk assessment of patients with cirrhosis prior to elective non-hepatic surgery. Frontline Gastroenterol. 2023 Mar 8;14(5):359-70. http://doi.org/10.1136/flgastro-2023-102381. PMID: 37581186; PMCID: PMC10423609.

Chowdhury AB, Mehta KJ. Liver biopsy for assessment of chronic liver diseases: a synopsis. Clin Exp Med. 2023 Jun;23(2):273-85. http://doi.org/10.1007/s10238-022-00799-z. Epub 2022 Feb 22. PMID: 35192111; PMCID: PMC10224864.

Huang DQ, Terrault NA, Tacke F, et al. Global epidemiology of cirrhosis — aetiology, trends and predictions. Nat Rev Gastroenterol Hepatol. 2023 Jun;20(6):388-98. http://doi.org/10.1038/s41575-023-00759-2. Epub 2023 Mar 28. PMID: 36977794; PMCID: PMC10043867.

Johnson KM, Newman KL, Green PK, et al. Incidence and risk factors of postoperative mortality and morbidity after elective versus emergent abdominal surgery in a National Sample of 8193 patients with cirrhosis. Ann Surg. 2021 Oct 1;274(4):e345-e354. http://doi.org/10.1097/SLA.0000000000003674. PMID: 31714310.

Khalifa A, Rockey DC. The utility of liver biopsy in 2020. Curr Opin Gastroenterol. 2020 May;36(3):184-91. http://doi.org/10.1097/MOG.0000000000000621. PMID: 32097176.

Larrey D, Meunier L, Ursic-Bedoya J. Liver biopsy in chronic liver diseases: Is there a favorable benefit: risk balance? Ann Hepatol. 2017 Jul-Aug;16(4):487-9. http://doi.org/10.5604/01.3001.0010.0272. PMID: 28612749.

Nevarez NM, Chang G, Porembka MR, et al. Presence of underlying cirrhosis is associated with increased in-hospital mortality and length of stay following pancreatoduodenectomy. HPB (Oxford). 2023 Oct 12:S1365-182X(23)01951-2. http://doi.org/10.1016/j.hpb.2023.10.010. Epub ahead of print. PMID: 37867083.

Piecha F, Vonderlin J, Frühhaber F, et al. Preoperative TIPS and in-hospital mortality in patients with cirrhosis undergoing surgery. JHEP Rep. 2023 Sep 23;6(1):100914. http://doi.org/10.1016/j.jhepr.2023.100914. PMID: 38074512; PMCID: PMC10698536.

Procopet B, Berzigotti A. Diagnosis of cirrhosis and portal hypertension: imaging, non-invasive markers of fibrosis and liver biopsy. Gastroenterol Rep (Oxf). 2017 May;5(2):79-89. http://doi.org/10.1093/gastro/gox012. Epub 2017 Apr 17. PMID: 28533906; PMCID: PMC5421457.

Ripoll C, Groszmann R, Garcia-Tsao G, Grace N, Burroughs A, Planas R, Escorsell A, Garcia-Pagan JC, Makuch R, Patch D, Matloff DS, Bosch J; Portal Hypertension Collaborative Group. Hepatic venous pressure gradient predicts clinical decompensation in patients with compensated cirrhosis. Gastroenterology. 2007 Aug;133(2):481-8. http://doi.org/10.1053/j.gastro.2007.05.024. Epub 2007 May 21. PMID: 17681169.

Sripongpun P, Pongpaibul A, Charatcharoenwitthaya P. Value and risk of percutaneous liver biopsy in patients with cirrhosis and clinical suspicion of autoimmune hepatitis. BMJ Open Gastroenterol. 2021 Aug;8(1):e000701. http://doi.org/10.1136/bmjgast-2021-000701. PMID: 34362759; PMCID: PMC8351491.

##submission.downloads##

Опубліковано

2024-02-29

Номер

Розділ

Оригінальні дослідження