Неалкогольна жирова хвороба печінки і цукровий діабет 2 типу: діагностичні та терапевтичні аспекти. Огляд

Автор(и)

  • Т. М. Бенца Національний університет охорони здоров’я імені П. Л. Шупика, Київ, Ukraine http://orcid.org/0000-0001-9427-2549

DOI:

https://doi.org/10.30978/MG-2023-6-59

Ключові слова:

неалкогольна жирова хвороба печінки, неалкогольний стеатогепатит, цукровий діабет 2 типу, діагностика, лікування

Анотація

Збільшення поширеності неалкогольної жирової хвороби печінки (НАЖХП) відбувається паралельно із глобальною епідемією ожиріння та цукрового діабету (ЦД) 2 типу в світі. Цукровий діабет 2 типу є незалежним чинником ризику розвитку НАЖХП. Установлено, що пацієнти з діагностованою НАЖХП мають удвічі більший ризик розвитку ЦД 2 типу. Неалкогольна жирова хвороба печінки охоплює спектр виявів з боку печінки від простого стеатозу до неалкогольного стеатогепатиту (НАСГ), фіброзу і цирозу печінки, який може прогресувати в гепатоцелюлярну карциному. Неалкогольний стеатогепатит — це агресивна форма НАЖХП, пов’язана з підвищеним ризиком смертності від захворювань печінки та інших захворювань. Біопсія печінки залишається золотим стандартом для діагностики, але в більшості пацієнтів ураження печінки може бути точно діагностоване неінвазивними методами. Наявність НАЖХП у хворого на ЦД 2 типу ускладнює досягнення адекватного глікемічного контролю, поглиблює вияви інсулінорезистентності й атерогенної дисліпідемії, підвищує ризик серйозних серцево‑судинних подій і хронічної хвороби нирок.

Модифікацію способу життя та лікування супутнього ЦД 2 типу слід проводити в усіх пацієнтів із НАЖХП. Для зменшення виразності стеатозу печінки необхідне зниження маси тіла на 3—5%, для зменшення запально‑некротичного процесу може знадобитися більше зниження — до 10% протягом 6—12 міс. Фізичні навантаження сприяють підвищенню чутливості рецепторів до інсуліну, а в поєднанні з дієтою — статистично значущому поліпшенню біохімічних і гістологічних показників у хворих на НАЖХП. Фармакологічну терапію слід призначати пацієнтам із НАСГ для гальмування процесів фіброзоутворення, особливо за наявності предикторів високого ризику прогресування захворювання (вік >50 років, метаболічний синдром, ЦД 2 типу, збільшення активності аланінамінотрансферази), а також хворим з активним НАСГ із високою запальною активністю.

На конгресі Європейської асоціації з вивчення печінки (EASL), який відбувся у Відні 21—24 червня 2023 р., прийнято нову класифікацію та номенклатуру НАЖХП. Запропоновано замінити термін «неалкогольна жирова хвороба печінки» на термін «стеатотична хвороба печінки, пов’язана з метаболічною дисфункцією» (СХПМД). Такий діагноз установлюють у пацієнтів, що мають підтверджений стеатоз печінки та один із п’яти кардіометаболічних чинників ризику (ожиріння, ЦД 2 типу, інсулінорезистентність, гіперліпідемія, атеросклероз). Поняття «неалкогольний стеатогепатит» (НАСГ) змінено на поняття «стеатогепатит, пов’язаний з метаболічною дисфункцією» (СГМД). Узгодження поглядів міжнародних і вітчизняних експертів у галузі вивчення зазначеної патології матиме важливе значення для клінічної практики та наукових досліджень.

 

Біографія автора

Т. М. Бенца, Національний університет охорони здоров’я імені П. Л. Шупика, Київ

д. мед. н., проф., проф. кафедри терапії

Посилання

Alexander M, Loomis AK, van der Lei J, et al. Risks and clinical predictors of cirrhosis and hepatocellular carcinoma diagnoses in adults with diagnosed NAFLD: real-world study of 18 million patients in four European cohorts. BMC Med. 2019 May 20;17(1):95. http://doi.org/10.1186/s12916-019-1321-x. PMID: 31104631; PMCID: PMC6526616.

Alexopoulos A-S, Crowley MJ, Wang Y, et al. Glycemic control predicts severity of hepatocyte ballooning and hepatic fibrosis in nonalcoholic fatty liver disease. Hepatology. 2021 Sep;74(3):1220-33. http://doi.org/10.1002/hep.31806. Epub 2021 Jun 2. PMID: 33724511; PMCID: PMC8518519.

American Diabetes Association. 2. Classification and diagnosis of diabetes: Standards of Medical Care in Diabetes — 2020. Diabetes Care. 2020 Jan;43(Suppl 1):S14-S31. http://doi.org/10.2337/dc20-S002. PMID: 31862745.

Archer AJ, Belfield KJ, Orr JG, Gordon FH, Abeysekera KW. EASL clinical practice guidelines: non-invasive liver tests for evaluation of liver disease severity and prognosis. Frontline Gastroenterol. 2022 Feb 15;13(5):436-9. http://doi.org/10.1136/flgastro-2021-102064. eCollection 2022. PMID: 36051951; PMCID: PMC9380759.

Azzu V, Vacca M, Virtue S, Allison M, Vidal-Puig A. Adipose tissue-liver cross talk in the control of whole-body metabolism: implications in nonalcoholic fatty liver disease. Gastroenterology. 2020 May;158(7):1899-912. http://doi.org/10.1053/j.gastro.2019.12.054. Epub 2020 Feb 13. PMID: 32061598.

Benedict M, Zhang X. Non-alcoholic fatty liver disease: An expanded review. World J Hepatol. 2017 Jun 8;9(16):715-32. http://doi.org/10.4254/wjh.v9.i16.715. PMID: 28652891; PMCID: PMC5468341.

Bentsa TM. The dietary treatment of obesity. Mižnarodnij endokrinologičnij žurnal. 2023;19(5):376-82. http://doi.org/10.22141/2224-0721.19.5.2023.1302.

Bril F, Kalavalapalli S, Clark VC, et al. Response to pioglitazone in patients with nonalcoholic steatohepatitis with vs without type 2 diabetes. Clin Gastroenterol Hepatol. 2018 Apr;16(4):558-66.e2. http://doi.org/10.1016/j.cgh.2017.12.001. Epub 2017 Dec 7. PMID: 29223443.

Brunt EM, Kleiner DE, Wilson LA, Sanyal AJ, Neuschwander-Tetri BA. Improvements in Histologic Features and Diagnosis Associated With Improvement in Fibrosis in Nonalcoholic Steatohepatitis: Results From the Nonalcoholic Steatohepatitis Clinical Research Network Treatment Trials. Hepatology. 2019 Aug;70(2):522-31. http://doi.org/10.1002/hep.30418. Epub 2019 Mar 7. PMID: 30549292; PMCID: PMC6570584.

Bullón-Vela V, Abete I, Tur JA, et al. Influence of lifestyle factors and staple foods from the Mediterranean diet on non-alcoholic fatty liver disease among older individuals with metabolic syndrome features. Nutrition. 2020 Mar:71:110620. http://doi.org/10.1016/j.nut.2019.110620. Epub 2019 Oct 25. PMID: 31838461.

Chan W-K, Chuah K-H, Rajaram RB, Lim L-L, Ratnasingam J, Vethakkan SR. Metabolic dysfunction-associated steatotic liver disease (MASLD): a state-of-the-art review. J Obes Metab Syndr. 2023 Sep 30;32(3):197-213. http://doi.org/10.7570/jomes23052. Epub 2023 Sep 13. PMID: 37700494; PMCID: PMC10583766.

Cho Y-E, Kim D-K, Seo W, Gao B, Yoo S-H, Song B-J. Fructose promotes leaky gut, endotoxemia, and liver fibrosis through ethanol-inducible cytochrome P450-2E1-mediated oxidative and nitrative stress. Hepatology. 2021 Jun;73(6):2180-95. http://doi.org/10.1002/hep.30652. Epub 2019 May 31. PMID: 30959577; PMCID: PMC6783321.

Choy KW. Non-invasive diagnosis of non-alcoholic steatohepatitis and liver fibrosis. Lancet Gastroenterol Hepatol. 2021 Jan;6(1):9. http://doi.org/10.1016/S2468-1253(20)30314-9. PMID: 33308437.

Ciardullo S, Vergani M, Perseghin G. Nonalcoholic fatty liver disease in patients with type 2 diabetes: screening, diagnosis, and treatment. J Clin Med. 2023 Aug 27;12(17):5597. http://doi.org/10.3390/jcm12175597. PMID: 37685664; PMCID: PMC10488336.

Cusi K, Orsak B, Bril F, Lomonaco R, Hecht J, Ortiz-Lopez C, Tio F, Hardies J, Darland C, Musi N, Webb A, Portillo-Sanchez P. Long-Term Pioglitazone Treatment for Patients With Nonalcoholic Steatohepatitis and Prediabetes or Type 2 Diabetes Mellitus: A Randomized Trial. Ann Intern Med. 2016 Sep 6;165(5):305-15. doi: 10.7326/M15-1774. Epub 2016 Jun 21. PMID: 27322798. https://www.acpjournals.org/doi/10.7326/M15-1774.

Drummen M, Dorenbos E, Vreugdenhil ACE, et al. Long-term effects of increased protein intake after weight loss on intrahepatic lipid content and implications for insulin sensitivity: a PREVIEW study. Am J Physiol Endocrinol Metab. 2018 Nov 1;315(5):E885-E891. http://doi.org/10.1152/ajpendo.00162.2018. Epub 2018 Aug 7. PMID: 30086649.

EASL–EASD–EASO Clinical Practice Guidelines for the management of non–alcoholic fatty liver disease. J Hepatol. 2016 Jun;64(6):1388-402. http://doi.org/10.1016/j.jhep.2015.11.004. Epub 2016 Apr 7. PMID: 27062661.

Finck BN. Targeting metabolism, insulin resistance, and diabetes to treat nonalcoholic steatohepatitis. diabetes. 2018 Dec;67(12):2485-93. http://doi.org/10.2337/dbi18-0024. PMID: 30459251; PMCID: PMC6245219.

Francque SM, Bedossa P, Ratziu V, et al. A randomized, controlled trial of the pan-PPAR agonist lanifibranor in NASH. N Engl J Med. 2021 Oct 21;385(17):1547-58. http://doi.org/10.1056/NEJMoa2036205. PMID: 34670042.

Gawrieh S, Noureddin M, Loo N, et al. Saroglitazar, a PPAR-α/γ agonist, for treatment of NAFLD: a randomized controlled double-blind phase 2 trial. Hepatology. 2021 Oct;74(4):1809-24. http://doi.org/10.1002/hep.31843. Epub 2021 Jul 19. PMID: 33811367.

Gerges SH, Wahdan SA, Elsherbiny DA, El-Demerdash E. Non-alcoholic fatty liver disease: An overview of risk factors, pathophysiological mechanisms, diagnostic procedures, and therapeutic interventions. Life Sci. 2021 Apr 15:271:119220. http://doi.org/10.1016/j.lfs.2021.119220. Epub 2021 Feb 13. PMID: 33592199.

Ghosal S, Datta D, Sinha B. A meta-analysis of the effects of glucagon-like-peptide 1 receptor agonist (GLP1-RA) in nonalcoholic fatty liver disease (NAFLD) with type 2 diabetes (T2D). Sci Rep. 2021 Nov 11;11(1):22063. http://doi.org/10.1038/s41598-021-01663-y. PMID: 34764398; PMCID: PMC8586228.

Hadefi A, Arvanitakis M, Trépo E, Zelber-Sagi S. Dietary strategies in non-alcoholic fatty liver disease patients: From evidence to daily clinical practice, a systematic review. United European Gastroenterol J. 2023 Sep;11(7):663-89. http://doi.org/10.1002/ueg2.12443. Epub 2023 Jul 25. PMID: 37491835; PMCID: PMC10493364.

Harrison SA, Abdelmalek MF, Neff G, et al. Aldafermin in patients with non-alcoholic steatohepatitis (ALPINE 2/3): a randomised, double-blind, placebo-controlled, phase 2b trial. Lancet Gastroenterol Hepatol. 2022 Jul;7(7):603-16. http://doi.org/10.1016/S2468-1253(22)00017-6. Epub 2022 Mar 21. PMID: 35325622.

Harrison SA, Bashir MR, Guy CD, et al. Resmetirom (MGL-3196) for the treatment of non-alcoholic steatohepatitis: a multicentre, randomised, double-blind, placebo-controlled, phase 2 trial. Lancet. 2019 Nov 30;394(10213):2012-24. http://doi.org/10.1016/S0140-6736(19)32517-6. Epub 2019 Nov 11. PMID: 31727409.

Harrison SA, Ruane PJ, Freilich BI, et al. Efruxifermin in non-alcoholic steatohepatitis: a randomized, double-blind, placebo-controlled, phase 2a trial. Nat Med. 2021;27(7):1262-71. http://doi.org/10.1038/s41591-021-01425-3. Epub 2021 Jul 8. PMID: 34239138.

Hodson L, Rosqvist F, Parry SA. The influence of dietary fatty acids on liver fat content and metabolism. Proc Nutr Soc. 2020 Feb;79(1):30-41. http://doi.org/10.1017/S0029665119000569. Epub 2019 Apr 3. PMID: 30942685.

Huang TD, Behary J, Zekry A. Non-alcoholic fatty liver disease: a review of epidemiology, risk factors, diagnosis and management. Intern Med J. 2020 Sep;50(9):1038-47. http://doi.org/10.1111/imj.14709. PMID: 31760676.

Italian Association for the Study of the Liver (AISF). AISF position paper on nonalcoholic fatty liver disease (NAFLD): Updates and future directions. Dig Liver Dis. 2017 May;49(5):471-83. http://doi.org/10.1016/j.dld.2017.01.147. Epub 2017 Jan 23. PMID: 28215516.

Karim G, Bansal MB. Resmetirom: An orally administered, smallmolecule, liver-directed, β-selective THR agonist for the treatment of non-alcoholic fatty liver disease and non-alcoholic steatohepatitis. touchREV Endocrinol. 2023 May;19(1):60-70. http://doi.org/10.17925/EE.2023.19.1.60. Epub 2023 May 1. PMID: 37313239; PMCID: PMC10258622.

Kim G-A, Moon JH, Kim W. Critical appraisal of metabolic dysfunction-associated steatotic liver disease: Implication of Janus-faced modernity. Clin Mol Hepatol. 2023 Oct;29(4):831-43. http://doi.org/10.3350/cmh.2023.0277. Epub 2023 Aug 25. PMID: 37634892; PMCID: PMC10577343.

Kosmalski M, Ziółkowska S, Czarny P, Szemraj J, Pietras T. The coexistence of nonalcoholic fatty liver disease and type 2 diabetes mellitus. J Clin Med. 2022 Mar 2;11(5):1375. http://doi.org/10.3390/jcm11051375. PMID: 35268466; PMCID: PMC8910939.

Koutoukidis DA, Astbury NM, Tudor KE, et al. Association of weight loss interventions with changes in biomarkers of nonalcoholic fatty liver disease: a systematic review and meta-analysis. JAMA Intern Med. 2019 Sep 1;179(9):1262-71. http://doi.org/10.1001/jamainternmed.2019.2248. PMID: 31260026; PMCID: PMC6604126.

Kremoser C. FXR agonists for NASH: How are they different and what difference do they make? J Hepatol. 2021. Jul;75(1):12-5. http://doi.org/10.1016/j.jhep.2021.03.020. Epub 2021 May 10. PMID: 33985820.

Lean ME, Leslie WS, Barnes AC, et al. Primary care-led weight management for remission of type 2 diabetes (DiRECT): an open-label, cluster-randomised trial. Lancet. 2018 Feb 10;391(10120):541-51. http://doi.org/10.1016/S0140-6736(17)33102-1. Epub 2017 Dec 5. PMID: 29221645.

Lee C-H, Lui DT, Lam KSL. Non-alcoholic fatty liver disease and type 2 diabetes: An update. J Diabetes Investig. 2022 Jun;13(6):930-40. http://doi.org/10.1111/jdi.13756. Epub 2022 Feb 14. PMID: 35080136; PMCID: PMC9153839.

Lian J, Fu J. Pioglitazone for NAFLD patients with prediabetes or type 2 diabetes mellitus: a meta-analysis. Front Endocrinol (Lausanne). 2022 Feb 16:13:840299. http://doi.org/10.3389/fendo.2022.840299. eCollection 2022. PMID: 35250889; PMCID: PMC8889626.

Loomba R, Noureddin M, Kowdley KV, et al. Combination therapies including cilofexor and firsocostat for bridging fibrosis and cirrhosis attributable to NASH. Hepatology 2021 Feb;73(2):625-43. http://doi.org/10.1002/hep.31622. PMID: 33169409.

Lonardo A, Lugari S, Ballestri S, Nascimbeni F, Baldelli E, Maurantonio M. A round trip from nonalcoholic fatty liver disease to diabetes: molecular targets to the rescue? Acta Diabetol. 2019 Apr;56(4):385-96. http://doi.org/10.1007/s00592-018-1266-0. Epub 2018 Dec 5. PMID: 30519965.

Luukkonen PK, Sädevirta S, Zhou Y, et al. Saturated fat is more metabolically harmful for the human liver than unsaturated fat or simple sugars. Diabetes Care. 2018 Aug;41(8):1732-9. http://doi.org/10.2337/dc18-0071. Epub 2018 May 29. PMID: 29844096; PMCID: PMC7082640.

Mantovani A, Petracca G, Beatrice G, Csermely A, Lonardo A, Targher G. Glucagon-like peptide-1 receptor agonists for treatment of nonalcoholic fatty liver disease and nonalcoholic steatohepatitis: an updated meta-analysis of randomized controlled trials. Metabolites. 2021 Jan 27;11(2):73. http://doi.org/10.3390/metabo11020073. PMID: 33513761; PMCID: PMC7911747.

Masuzaki R, Kanda T, Sasaki R, et al. Noninvasive assessment of liver fibrosis: current and future clinical and molecular perspectives. Int J Mol Sci. 2020 Jul 11;21(14):4906. http://doi.org/10.3390/ijms21144906. PMID: 32664553; PMCID: PMC7402287.

Mazhar IJ, Yasir M, Sarfraz S, et al. Vitamin E and pioglitazone: a comprehensive systematic review of their efficacy in non-alcoholic fatty liver disease. Cureus. 2023 Aug 17;15(8):e43635. http://doi.org/10.7759/cureus.43635. eCollection 2023 Aug. PMID: 37719477; PMCID: PMC10504864.

Meir AY, Rinott E, Tsaban G, et al. Effect of green-Mediterranean diet on intrahepatic fat: the DIRECT PLUS randomised controlled trial. Gut. 2021 Nov;70(11):2085-95. http://doi.org/10.1136/gutjnl-2020-323106. Epub 2021 Jan 18. PMID: 33461965; PMCID: PMC8515100.

Neuberger J, Patel J, Caldwell H, et al. Guidelines on the use of liver biopsy in clinical practice from the British Society of Gastroenterology, the Royal College of Radiologists and the Royal College of Pathology. Gut. 2020 Aug;69(8):1382-403. http://doi.org/10.1136/gutjnl-2020-321299. Epub 2020 May 28. PMID: 32467090; PMCID: PMC7398479.

Newsome PN, Buchholtz K, Cusi K, et al. A placebo-controlled trial of subcutaneous semaglutide in nonalcoholic steatohepatitis. N Engl J Med. 2021 Mar 25;384(12):1113-24. http://doi.org/10.1056/NEJMoa2028395. Epub 2020 Nov 13. PMID: 33185364.

Paik JM, Kabbara K, Eberly KE, Younossi Y, Henry L, Younossi ZM. Global burden of NAFLD and chronic liver disease among adolescents and young adults. Hepatology. 2022 May;75(5):1204-17. http://doi.org/10.1002/hep.32228. Epub 2021 Dec 21. PMID: 34741554.

Patel K, Harrison SA, Elkhashab M, et al. Cilofexor, a nonsteroidal FXR agonist, in patients with noncirrhotic NASH: a phase 2 randomized controlled trial. Hepatology. 2020 Jul;72(1):58-71. http://doi.org/10.1002/hep.31205. PMID: 32115759.

Pennisi G, Enea M, Romero-Gomez M, et al. Liver-related and extrahepatic events in patients with non-alcoholic fatty liver disease: a retrospective competing risks analysis. Aliment Pharmacol Ther. 2022 Mar;55(5):604-15. http://doi.org/10.1111/apt.16763. Epub 2022 Jan 5. PMID: 34988994.

Powell EE, Wong VW-S, Rinella M. Non-alcoholic fatty liver disease. Lancet. 2021 Jun 5;397(10290):2212-24. http://doi.org/10.1016/S0140-6736(20)32511-3. Epub 2021 Apr 21. PMID: 33894145.

Pouwels S, Sakran N, Graham Y, et al. Non-alcoholic fatty liver disease (NAFLD): a review of pathophysiology, clinical management and effects of weight loss. BMC Endocr Disord. 2022 Mar 14;22(1):63. http://doi.org/10.1186/s12902-022-00980-1. PMID: 35287643; PMCID: PMC8919523.

Rinella ME, Neuschwander-Tetri BA, Siddiqui MS, Abdelmalek MF, Caldwell S, Barb D, Kleiner DE, Loomba R. AASLD Practice Guidance on the clinical assessment and management of nonalcoholic fatty liver disease. Hepatology. 2023 May 1;77(5):1797-835. http://doi.org/10.1097/HEP.0000000000000323. Epub 2023 Mar 17. PMID: 36727674.

Sako S, Takeshita Y, Takayama H, et al. Trajectories of liver fibrosis and gene expression profiles in nonalcoholic fatty liver disease associated with diabetes. Diabetes. 2023 Sep 1;72(9):1297-306. http://doi.org/10.2337/db22-0933. PMID: 37343270.

Sanyal A, Charles ED, Neuschwander-Tetri BA, et al. Pegbelfermin (BMS–986036), a PEGylated fibroblast growth factor 21 analogue, in patients with non-alcoholic steatohepatitis: a randomised, double-blind, placebo-controlled, phase 2a trial. Lancet. 2019 Dec 22;392(10165):2705-17. http://doi.org/10.1016/S0140-6736(18)31785-9. Epub 2018 Dec 13. PMID: 30554783.

Sanyal AJ, Lopez P, Lawitz EJ, et al. Tropifexor for nonalcoholic steatohepatitis: an adaptive, randomized, placebo-controlled phase 2a/b trial. Nat Med. 2023 Feb 16;29(2):392-400. http://doi.org/10.1038/s41591-022-02200-8. PMID: 36797481; PMCID: PMC9941046.

Seko Y, Sumida Y, Tanaka S, et al. Effect of sodium glucose cotransporter 2 inhibitor on liver function tests in Japanese patients with non-alcoholic fatty liver disease and type 2 diabetes mellitus. Hepatol Res. 2017 Sep;47(10):1072-8. http://doi.org/10.1111/hepr.12834. Epub 2016 Dec 7. PMID: 27925353.

Siddiqui MS, Van Natta ML, Connelly MA, et al. Impact of obeticholic acid on the lipoprotein profile in patients with non-alcoholic steatohepatitis. J Hepatol 2020 Jan;72(1):25-33. http://doi.org/10.1016/j.jhep.2019.10.006. Epub 2019 Oct 18. PMID: 31634532; PMCID: PMC6920569.

Souza Cruz EM, Bitencourt de Morais JM, Dalto da Rosa CV, et al. Long-term sucrose solution consumption causes metabolic alterations and affects hepatic oxidative stress in Wistar rats. Biol Open. 2020 Feb 28;9(3):bio047282. http://doi.org/10.1242/bio.047282. PMID: 32086249; PMCID: PMC7055397.

Tanase DM, Gosav EM, Costea CF, et al. The intricate relationship between type 2 diabetes mellitus (T2DM), insulin resistance (IR), and nonalcoholic fatty liver disease (NAFLD). J Diabetes Res. 2020 Jul 31:2020:3920196. http://doi.org/10.1155/2020/3920196. eCollection 2020. PMID: 32832560.

Tilg H, Byrne CD, Targher G. NASH drug treatment development: challenges and lessons. Lancet Gastroenterol Hepatol. 2023 Oct;8(10):943-54. http://doi.org/10.1016/S2468-1253(23)00159-0. Epub 2023 Aug 16. PMID: 37597527.

Tokushige K, Ikejima K, Ono M, et al. Evidence-based clinical practice guidelines for nonalcoholic fatty liver disease/nonalcoholic steatohepatitis 2020. Hepatol Res. 2021 Oct;51(10):1013-25. http://doi.org/10.1111/hepr.13688. Epub 2021 Sep 17. PMID: 34533266.

Venetsanaki V, Karabouta Z, Polyzos SA. Farnesoid X nuclear receptor agonists for the treatment of nonalcoholic steatohepatitis. Eur J Pharmacol. 2019 Nov 15:863:172661. http://doi.org/10.1016/j.ejphar.2019.172661. Epub 2019 Sep 16. PMID: 31536725.

Vilar-Gomez E, Chalasani N.. Non-invasive assessment of non-alcoholic fatty liver disease: Clinical prediction rules and blood-based biomarkers. J Hepatol. 2018 Feb;68(2):305-15. http://doi.org/10.1016/j.jhep.2017.11.013. Epub 2017 Dec 2. PMID: 29154965.

Vilar-Gomez E, Martinez-Perez Y, Calzadilla-Bertot L, et al. Weight loss through lifestyle modification significantly reduces features of nonalcoholic steatohepatitis. Gastroenterology. 2015 Aug;149(2):367-78.e5; quiz e14-5. http://doi.org/10.1053/j.gastro.2015.04.005. Epub 2015 Apr 10. PMID: 25865049.

Wang C, Cai Z, Deng X, et al. Association of hepatic steatosis index and fatty liver index with carotid atherosclerosis in type 2 diabetes. Int J Med Sci. 2021 Jul 23;18(14):3280-9. http://doi.org/10.7150/ijms.62010. eCollection 2021. PMID: 34400897; PMCID: PMC8364463.

Westerouen Van Meeteren MJ, Drenth JPH, Tjwa ETTL. Elafibranor: a potential drug for the treatment of nonalcoholic steatohepatitis (NASH). Expert Opin Investig Drugs. 2020 Feb;29(2):117-23. http://doi.org/10.1080/13543784.2020.1668375. Epub 2019 Sep 25. PMID: 31523999.

Yang JD, Ahmed F, Mara KC, et al. Diabetes is associated with increased risk of hepatocellular carcinoma in patients with cirrhosis from nonalcoholic fatty liver disease. Hepatology. 2020 Mar;71(3):907-16. http://doi.org/10.1002/hep.30858. Epub 2019 Oct 21. PMID: 31309602; PMCID: PMC6960360.

Younossi ZM, Golabi P, de Avila L, et al. The global epidemiology of NAFLD and NASH in patients with type 2 diabetes: A systematic review and meta-analysis. J Hepatol. 2019 Oct;71(4):793-801. http://doi.org/10.1016/j.jhep.2019.06.021. Epub 2019 Jul 4. PMID: 31279902.

Younossi ZM, Golabi P, Paik JM, Henry A, Dongen CV, Henry L. The global epidemiology of nonalcoholic fatty liver disease (NAFLD) and nonalcoholic steatohepatitis (NASH): a systematic review. Hepatology. 2023 Apr 1;77(4):1335-47. http://doi.org/10.1097/HEP.0000000000000004. Epub 2023 Jan 3. PMID: 36626630; PMCID: PMC10026948.

Ziolkowska S, Binienda A, Jabłkowski M, Szemraj J, Czarny P. The interplay between insulin resistance, inflammation, oxidative stress, base excision repair and metabolic syndrome in nonalcoholic fatty liver disease. Int J Mol Sci. 2021 Oct 15;22(20):11128. http://doi.org/10.3390/ijms222011128. PMID: 34681787; PMCID: PMC8537238.

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-12-23

Номер

Розділ

Огляди