Клінічні особливості пацієнтів із гастроезофагеальною рефлюксною хворобою на тлі цукрового діабету 2 типу залежно від наявності ожиріння

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.30978/MG-2023-6-27

Ключові слова:

цукровий діабет 2 типу, гастроезофагеальна рефлюксна хвороба, шлунково‑кишковий тракт, ожиріння, езофагогастродуоденоскопія, H. pylori, скарги, печія, антропометричні дані

Анотація

Мета — виявити особливості клінічного перебігу гастроезофагеальної рефлюксної хвороби (ГЕРХ) залежно від антропометричних показників на тлі цукрового діабету (ЦД) 2 типу.

Матеріали та методи. У дослідження було залучено 100 пацієнтів, яких розподілили на три групи: 60 із ЦД 2 типу в поєднанні з ГЕРХ, 20 з ізольованою ГЕРХ і 20 із ЦД 2 типу. Пацієнтів 1‑ї групи додатково розподілили на дві підгрупи: 27 із нормальною і 33 з надлишковою масою тіла (НМТ) та ожирінням різного ступеня. Контрольну групу утворено із 20 практично здорових осіб. Розподіл пацієнтів за віком проведено відповідно до міжнародної класифікації вікових періодів ВООЗ (2015). Серед пацієнтів було 44 (44%) чоловіки та 56 (56%) жінок. Індекс маси тіла розраховували за формулою Кетле. Ендоскопічне дослідження верхніх відділів шлунково‑кишкового тракту з прицільною біопсією виконували езофагогастродуоденоскопом із торцевою оптикою Olympus GIF Q 150‑03 (Olympus Europa SE & Cо. KG, Японія). Для підвищення діагностичної цінності езофагогастродуоденоскопії застосовували методи хромоскопії і щипкової біопсії слизової оболонки стравоходу.

Результати. При зіставленні виявів ГЕРХ з антропометричними даними виявлено статистично значущі відмінності у підгрупах з нормальною масою тіла та ожирінням (р <0,05). У 6 (26,1%) пацієнтів підгрупи з ожирінням (ЦД 2 типу + ГЕРХ + ожиріння) і 8 (21,6%) підгрупи без ожиріння (ЦД 2 типу + ГЕРХ) не зафіксовано гастроентерологічних скарг. У підгрупі з ожирінням (ЦД 2 типу + ГЕРХ + ожиріння) зареєстровано суттєві відмінності (p <0,001) виявів печії залежно від стадії ожиріння. Печія в цій підгрупі траплялася частіше у 7,4 разу у пацієнтів із НМТ порівняно з підгрупою без ожиріння (відношення шансів (ВШ) 89,13 (95% довір­чий інтервал (ДІ) 12,82—337,77); χ2=35,06; р <0,0001). Кардіологічні симптоми виявляли у хворих із підвищеною масою тіла частіше у 12,3 разу порівняно з особами, ІМТ яких становив до 25 кг/м2 (ВШ 5,0 (95% ДІ 1,58—14,10); χ2=6,95; р=0,008). Зареєстровано наявність печії при 2‑й стадії ожиріння ((39±5) кг/ м2) та її відсутність при НМТ ((28±2) кг/м2; р <0,001). При аналізі залежності ступеня контамінації Helicobacter pylorі від величини індексу маси тіла не виявлено статистично значущих відмінностей між підгрупами з нормальною масою тіла та НМТ і ожирінням. Найбільший ступінь контамінації зареєстровано в групі ЦД 2 типу + ГЕРХ з однаковою кількістю позитивних результатів у підгрупах з ожирінням та без нього.

Висновки. Установлено, що НМТ і ожиріння суттєво впливають на розвиток та прогресування гастроентерологічних скарг у пацієнтів із ЦД 2 типу в поєднанні з ГЕРХ. Печію частіше відзначали пацієнти з ЦД 2 типу з наявністю ожиріння порівняно з особами з нормальною масою тіла. Зіставлення виявів ГЕРХ з антропометричними даними виявило статистично значущі відмінності між підгрупами з нормальною масою тіла та ожирінням (р <0,05). Печія в підгрупі з ожирінням траплялася частіше в 7,4 разу.

 

Біографії авторів

Л. В. Журавльова, Харківський національний медичний університет

д. мед. н., проф., зав. кафедри внутрішньої медицини №3 та ендокринології

О. С. Бондар-Келеберда, Харківський національний медичний університет

заочний аспірант кафедри внутрішньої медицини №3 та ендокринології

Посилання

Nakaz MOZ Ukrainy № 943 vid 31.10.2013r. Protokol medychnoi dopomohy pry hastroezofahealnii refliuksnii khvorobi. Ukrainian.

Protokol medychnoi dopomohy pry tsukrovomu diabeti typu 2. Ukrainian.

Sirchak IeS, Boldizhar OO, Stan MP. (2018). Rol biolohichno aktyvnykh rechovyn u formuvanni hastroezofahealnoi refliuksnoi khvoroby u khvorykh na tsukrovyi diabet 2 typu. Hastroenterolohiia. 2018;(2):71­6. http://nbuv.gov.ua/UJRN/gastro_2018_52_2_5. Ukrainian.

Aydin Ö, Nieuwdorp M, Gerdes V. The Gut Microbiome as a Target for the Treatment of Type 2 Diabetes. Curr Diab Rep. 2018 Jun 21;18(8):55. doi: 10.1007/s11892-018-1020-6. PMID: 29931613; PMCID: PMC6013535. http://doi.org/10.1007/s11892-018-1020-6.

El-Serag HB, Sweet S, Winchester CC, Dent J. Update on the epidemiology of gastro-oesophageal reflux disease: a systematic review. Gut. 2014 Jun;63(6):871-80. http://doi.org/10.1136/gutjnl-2012-304269. Epub 2013 Jul 13. PMID: 23853213; PMCID: PMC4046948.

Emerenziani S, Guarino MPL, Trillo Asensio LM, Altomare A, Ribolsi M, Balestrieri P, Cicala M. Role of Overweight and Obesity in Gastrointestinal Disease. Nutrients. 2019 Dec 31;12(1):111. http://doi.org/10.3390/nu12010111. PMID: 31906216; PMCID: PMC7019431.

Mazzoleni F, Mazzoleni LE, de Magalhães Francesconi CF, Sander GB, Von Reisswitz PS, Milbradt TC, da Veiga Chaves Picon R, Uchoa DM, De Bona LR, Andreolla HF, Breyer HP, Spinato Torresini R, Ott EA, Wortmann AC, de Lucena Theil A, Stifft J, Zenker RP, Krumel CF, Michalczuk MT, De Araujo A, Canevese AP, Volpato N, da Silva CA, Schaefer PG, Titton NF, Longo L, Edelweiss MI, Simon D, Talley NJ. Potential roles of Helicobacter pylori treatment, body mass index and waist circumference in the causation of erosive esophagitis: a randomized clinical trial (HEROES-GERD). Int J Obes (Lond). 2020 Jan;44(1):147-158. http://doi.org/10.1038/s41366-019-0391-3. Epub 2019 Jun 13. PMID: 31197249.

Monreal-Robles R, Remes-Troche JM. Diabetes and the Esophagus. Curr Treat Options Gastroenterol. 2017 Dec;15(4):475-489. http://doi.org/10.1007/s11938-017-0153-z. PMID: 28913607.

Parkman HP, Wilson LA, Hasler WL, McCallum RW, Sarosiek I, Koch KL, Abell TL, Schey R, Kuo B, Snape WJ, Nguyen L, Farrugia G, Grover M, Clarke J, Miriel L, Tonascia J, Hamilton F, Pasricha PJ. Abdominal Pain in Patients with Gastroparesis: Associations with Gastroparesis Symptoms, Etiology of Gastroparesis, Gastric Emptying, Somatization, and Quality of Life. Dig Dis Sci. 2019 Aug;64(8):2242-2255. http://doi.org/10.1007/s10620-019-05522-9. Epub 2019 Mar 9. PMID: 30852767; PMCID: PMC6656584.

Stevens JW, Khunti K, Harvey R, Johnson M, Preston L, Woods HB, Davies M, Goyder E. Preventing the progression to type 2 diabetes mellitus in adults at high risk: a systematic review and network meta-analysis of lifestyle, pharmacological and surgical interventions. Diabetes Res Clin Pract. 2015 Mar;107(3):320-31. http://doi.org/10.1016/j.diabres.2015.01.027. Epub 2015 Jan 21. PMID: 25638454.

The Main Periods of Human Life. GJHSS [Internet]. 2017 May 15;17(A7):33-6. Available from: https://socialscienceresearch.org/index.php/GJHSS/article/view/2393.

The National Glycohemoglobin Standartization Program 2013. URL: http://ngsp.org/.

Zawada AE, Moszak M, Skrzypczak D. Gastrointestinal complications in patients with diabetes mellitus. Adv Clin Exp Med 2018;27(4):567­72. http://doi.org/10.17219/acem/67961.

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-12-23

Номер

Розділ

Оригінальні дослідження