Клінічні вияви та коморбідні стани у пацієнтів із хронічним Helicobacter pylori-асоційованим гастритом та високотоксигенними штамами CagA та VacA

Автор(и)

  • Л. М. Нікуліна Національний медичний університет імені О. О. Богомольця, Київ, Україна http://orcid.org/0000-0003-2321-6173
  • Г. А. Соловйова Національний медичний університет імені О. О. Богомольця, Київ, Україна http://orcid.org/0000-0001-8245-3051
  • К. Л. Кваченюк Національний медичний університет імені О. О. Богомольця, Київ, Україна http://orcid.org/0000-0001-8850-2088

DOI:

https://doi.org/10.30978/MG-2023-5-10

Ключові слова:

Helicobacter pylori, фактори вірулентності, синдром подразненого кишечника, коморбідність

Анотація

Мета — визначити частоту клінічних виявів та супутніх захворювань у пацієнтів із хронічним Helicobacter pylori‑асоційованим гастритом залежно від наявності чи відсутності високотоксигенних штамів H. pylori (цитотоксин А‑асоційованого (CagA) та вакуолізувального цитотоксин А‑асоційованого (VacA)). 

Матеріали та методи. До крос‑секційного дослідження було залучено 84 пацієнтів віком понад 18 років із хронічним гастритом (ХГ), асоційованим з H. pylori. Пацієнтів розподілили на дві групи: 50 осіб із високотоксигенними штамами H. pylori (CagA+, VacA+) та 34 без високотоксигенних штамів. Високотоксигенні штами H. pylori (CagA+, VacA+) виявляли методом полімеразної ланцюгової реакції, імуноглобуліни (IgA, IgG) до антигенів білків CagA і VacA бактерії H. pylori — за допомогою твердофазного імуноферментного аналізу. Проводили аналіз медичної документації для оцінки клінічних виявів та визначення супутньої патології. Для діагностики супутніх захворювань використовували електрокардіографію, ультразвукове дослідження органів черевної порожнини, за потреби — комп’ютерну та магнітно‑резонансну томографію, відеоколоноскопію. Статистичну обробку проводили з використанням пакетів статистичних програм Stata 11 та Statistica 6.

Результати. У пацієнтів зі штамами H. pylori CagA і VacA частіше реєстрували скарги на епігастральний біль (у 60,0 та 35,3%, p=0,026) та запори (у 52,0 і 20,6%, p=0,004). Із супутніх захворювань у пацієнтів із H. pylori‑асоційованим ХГ виявлено гастроезофагеальну рефлюксну хворобу (33,3%), синдром подразненого кишечника (35,7%), неалкогольну жирову хворобу печінки (23,8%), автоімунний тиреоїдит (9,5%), артеріальну гіпертензію (10,7%), ішемічну хворобу серця (10,7%). Синдром подразненого кишечника статистично значущо частіше діагностували в пацієнтів зі штамами H. pylori CagA та VacA порівняно з особами без цих штамів (у 46,0 і 20,6%, p=0,017). Інші коморбідні стани траплялися з однаковою частотою у пацієнтів обох груп (p <0,05).

Висновки. Установлено, що високотоксигенні штами H. pylori (CagA+, VacA+) можуть впливати на клінічні вияви та супутні захворювання у пацієнтів із ХГ. Біль в епігастрії та запори частіше реєстрували в пацієнтів зі штамами H. pylori CagA і VacA, а із супутніх захворювань у них частіше виявляли синдром подразненого кишечника. Наявність штамів H. pylori CagA та VacA може бути чинником ризику виникнення синдрому подразненого кишечника. Ерадикаційна терапія може бути методом профілактики цієї коморбідності, але для підтвердження гіпотези слід провести додаткові дослідження.

 

Біографії авторів

Л. М. Нікуліна, Національний медичний університет імені О. О. Богомольця, Київ

асистент кафедри внутрішніх хвороб стоматологічного факультету

Г. А. Соловйова, Національний медичний університет імені О. О. Богомольця, Київ

д. мед. н., проф., в. о. зав. кафедри внутрішніх хвороб стоматологічного факультету

К. Л. Кваченюк, Національний медичний університет імені О. О. Богомольця, Київ

к. мед. н., асистент кафедри внутрішніх хвороб стоматологічного факультету

Посилання

Budzyński J, Kłopocka M. Brain-gut axis in the pathogenesis of Helicobacter pylori infection. World J Gastroenterol. 2014 May 14;20(18):5212-25. http://doi.org/10.3748/wjg.v20.i18.5212. PMID: 24833851; PMCID: PMC4017036.

Fang Y, Xie H, Fan C. Association of hypertension with helicobacter pylori: A systematic review and meta‑analysis. PLoS One. 2022 May 19;17(5):e0268686. http://doi.org/10.1371/journal.pone.0268686. Erratum in: PLoS One. 2022 Oct 24;17(10):e0276919. PMID: 35588432; PMCID: PMC9119435.

Figura N, Di Cairano G, Moretti E, Iacoponi F, Santucci A, Bernardini G, Gonnelli S, Giordano N, Ponzetto A. Helicobacter pylori Infection and Autoimmune Thyroid Diseases: The Role of Virulent Strains. Antibiotics (Basel). 2019 Dec 30;9(1):12. http://doi.org/10.3390/antibiotics9010012. PMID: 31906000; PMCID: PMC7167994.

Hamad AJ, Alnaji EK, Almohana SJ, Kareem YS, Albdairi AJ. Association between H. pylori infection and irritable bowel syndrome. Wiad Lek. 2023;76(2):406-14. http://doi.org/10.36740/WLek202302123. PMID: 37010180.

He J, Liu Y, Ouyang Q, Li R, Li J, Chen W, Hu W, He L, Bao Q, Li P, Hu C. Helicobacter pylori and unignorable extragastric diseases: Mechanism and implications. Front Microbiol. 2022 Aug 4;13:972777. http://doi.org/10.3389/fmicb.2022.972777. PMID: 35992650; PMCID: PMC9386483.

Liang CM, Hsu CH, Chung CH, Chen CY, Wang LY, Hsu SD, Chang PK, Hong ZJ, Chien WC, Hu JM. Risk for Irritable Bowel Syndrome in Patients with Helicobacter Pylori Infection: A Nationwide Population-Based Study Cohort Study in Taiwan. Int J Environ Res Public Health. 2020 May 25;17(10):3737. http://doi.org/10.3390/ijerph17103737. PMID: 32466223; PMCID: PMC7277457.

Mantovani A, Turino T, Altomari A, Lonardo A, Zoppini G, Valenti L, Tilg H, Byrne CD, Targher G. Association between Helicobacter pylori infection and risk of nonalcoholic fatty liver disease: An updated meta-analysis. Metabolism. 2019 Jul;96:56-65. http://doi.org/10.1016/j.metabol.2019.04.012. Epub 2019 Apr 29. PMID: 31047909.

Ng QX, Foo NX, Loke W, Koh YQ, Seah VJM, Soh AYS, Yeo WS. Is there an association between Helicobacter pylori infection and irritable bowel syndrome? A meta-analysis. World J Gastroenterol. 2019 Oct 7;25(37):5702-5710. http://doi.org/10.3748/wjg.v25.i37.5702. PMID: 31602169; PMCID: PMC6785524.

Saad AM, Choudhary A, Bechtold ML. Effect of Helicobacter pylori treatment on gastroesophageal reflux disease (GERD): meta-analysis of randomized controlled trials. Scand J Gastroenterol. 2012 Feb;47(2):129-35. http://doi.org/10.3109/00365521.2011.648955. Epub 2012 Jan 10. PMID: 22229305.

Sharndama HC, Mba IE. Helicobacter pylori: an up-to-date overview on the virulence and pathogenesis mechanisms. Braz J Microbiol. 2022 Mar;53(1):33-50. http://doi.org/10.1007/s42770-021-00675-0. Epub 2022 Jan 6. PMID: 34988937; PMCID: PMC8731681.

Strofilas A, Lagoudianakis EE, Seretis C, et al. Association of Helicobacter pylori infection and colon cancer. J Clin Med Res. 2012 Jun;4(3):172-6. http://doi.org/10.4021/jocmr880w. Epub 2012 May 15. PMID: 22719803; PMCID: PMC3376875.

Wang C, Yin Y, Wang L, Guo X, Liu L, Qi X. Association between Helicobacter pylori infection and irritable bowel syndrome: a systematic review and meta-analysis. Postgrad Med J. 2023 May 19;99(1169):166-75. http://doi.org/10.1136/postgradmedj-2021-141127. PMID: 37222050.

Wang Z, Liu Y, Peng Y, Peng L. Helicobacter pylori infection — a risk factor for irritable bowel syndrome? An updated systematic review and meta-analysis. Medicina (Kaunas). 2022 Aug 2;58(8):1035. http://doi.org/10.3390/medicina58081035. PMID: 36013502; PMCID: PMC9413972.

Yakoob J, Abbas Z, Naz S, Islam M, Jafri W. Virulence markers of Helicobacter pylori in patients with diarrhoea-dominant irritable bowel syndrome. Br J Biomed Sci. 2012;69(1):6-10. http://doi.org/10.1080/09674845.2012.11669914. PMID: 22558797.

Yang S, Xia YP, Luo XY, et al. Exosomal CagA derived from Helicobacter pylori-infected gastric epithelial cells induces macrophage foam cell formation and promotes atherosclerosis. J Mol Cell Cardiol. 2019 Oct;135:40-51. http://doi.org/10.1016/j.yjmcc.2019.07.011. Epub 2019 Jul 25. PMID: 31352044.

Zhang H, Dai Y, Liu Y, Wu T, Li J, Wang X, Wang W. Helicobacter pylori colonization protects against chronic experimental colitis by regulating Th17/Treg balance. Inflamm Bowel Dis. 2018 Jun 8;24(7):1481-92. http://doi.org/10.1093/ibd/izy107. PMID: 29788098.

Zhao T, Liu F, Li Y. Effects of Helicobacter pylori eradication on esophageal motility, esophageal acid exposure, and gastroesophageal reflux disease symptoms. Front Cell Infect Microbiol. 2023 Mar 8;13:1082620. http://doi.org/10.3389/fcimb.2023.1082620. PMID: 36968099; PMCID: PMC10031050.

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-10-31

Номер

Розділ

Оригінальні дослідження