Чи впливають лікарські засоби з метаболічною дією на кишкову мікробіоту. Огляд літератури

Автор(и)

  • Г. Д. Фадєєнко ДУ «Національний інститут терапії імені Л. Т. Малої НАМН України», Харків, Україна
  • О. Є. Гріднєв ДУ «Національний інститут терапії імені Л. Т. Малої НАМН України», Харків, Україна
  • С. В. Гріднєва Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна, Україна

DOI:

https://doi.org/10.30978/MG-2022-1-37

Ключові слова:

кишковий мікробіом, лікарські засоби, фармакогеноміка

Анотація

Наведено результати досліджень на людях, що показують асоціацію між застосуванням певних лікарських препаратів і зміною складу кишкового мікробіому та його функціонального профілю. Виявлено, що мікробіом кишечника прямо чи опосередковано впливає на метаболізм та ефективність великої кількості препаратів, зумовлюючи варіабельність їхньої активації, інактивації та токсичності. Показано, що понад 800 неантибіотичних препаратів чинять значний вплив на десятки основних видів бактерій, що колонізують шлунково‑кишковий тракт. Наголошується, що незалежно від шляху введення деякі препарати тривало існують у кишечнику та контактують з мікробіомом (парентерально введені лікарські засоби та їхні метаболіти можуть потрапляти в кишечник через секрецію жовчі), тому кишечник є важливим учасником метаболізму лікарських засобів. Наведено дані про основні таксономічні зміни споживачів інгібіторів протонної помпи та показано, що їхня виразність асоціювалася з вищою дозою інгібіторів протонної помпи. Такі зміни мікробіому можуть потенціювати розвиток захворювань, оскільки аналогічні тим, що призводять до зниження колонізаційної резистентності та кишкових інфекцій. Багато уваги приділено наявності асоціації між кишковим мікробіомом та цукрознижувальними препаратами. Наведено дані щодо ролі кишкового мікробіому як основної мішені дії метформіну. Установлено, що метформін спричиняє збільшення чисельності Akkermansia muciniphila, яка корелює з ожирінням, цукровим діабетом 2 типу, серцево‑судинними захворюваннями та запаленням, і кількості лактобацил у верхніх відділах тонкої кишки, що сприяє його антидіабетичному ефекту. Показано, що метформін регулює численні метаболічні шляхи за допомогою взаємодії з кишковою мікробіотою і частково усуває дисбактеріоз, спричинений цукровим діабетом 2 типу, а зміни у популяції мікроорганізмів, що розмножуються при введенні метформіну, тісно пов’язані з його ефективністю та переносністю. Щодо інших антидіабетичних засобів (глітазони, інгібітори a‑глюкозидази, інгібітори дипептидилпептидази‑4, агоністи рецепторів глюкагоноподібного пептиду‑1) показано, що одним з основних їхніх ефектів є усунення дисбактеріозу шляхом впливу на джерела поживних речовин для бактерій за рахунок зміни складу і тривалості перебування вуглеводів у кишечнику, що свідчить про їхній взаємозв’язок з кишковим мікробіомом. Установлено, що лактобацили мають інгібувальну активність щодо інгібіторів дипептидилпептидази‑4. У цьому аспекті особливий інтерес можуть становити засоби, що модифікують мікробіом, насамперед пробіотики, пребіотики і антибіотики, оскільки їхнє застосування може значно змінити фармакокінетику препаратів. Патерн кишкового мікробіому, що спостерігається при лікуванні ліраглутидом, є повною протилежністю характерного для метаболічного синдрому. Показано, що прийом статинів пов’язаний зі змінами мікробіому кишечника. Припускають, що реакція холестерину ліпопротеїнів низької густини на прийом статинів може бути зумовлена активністю бактерій, що містять гідролази жовчних солей. Мікробіота кишечника може значною мірою впливати на метаболізм психоактивних препаратів за рахунок модуляції проникності кишечника з подальшим впливом на їхнє всмоктування. З іншого боку, прийом цієї групи препаратів призводить до знач­них змін у мікробіомі кишечника. Дуже важливим і перспективним є вивчення взаємодії мікробіому кишечника і лікарських засобів, які широко використовують, для застосування методів модуляції кишкового мікробіому з метою оптимізації ефективності лікування багатьох захворювань.

 

Біографії авторів

Г. Д. Фадєєнко, ДУ «Національний інститут терапії імені Л. Т. Малої НАМН України», Харків

чл.-кор. НАМН України, д. мед. н., проф.,
директор Національного інституту терапії ім. Л. Т. Малої НАМН України,
зав. відділу вивчення захворювань органів травлення і їхньої коморбідності з неінфекційними захворюваннями

О. Є. Гріднєв, ДУ «Національний інститут терапії імені Л. Т. Малої НАМН України», Харків

д. мед. н., ст. наук. співр., пров. наук. співр. відділу вивчення захворювань органів травлення і їх коморбідності з неінфекційними захворюваннями

С. В. Гріднєва, Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна

к. мед. н., доцент, доцент кафедри загальної практики сімейної медицини

Посилання

Al-Salami H., Butt G., Fawcett J. P., Tucker I. G., Golocorbin-Kon S., Mikov M. Probiotic treatment reduces blood glucose levels and increases systemic absorption of gliclazide in diabetic rats // Eur. J. Drug Metab. Pharmacokinet. — 2008. — Vol. 33. — P. 101 — 106.

Amaral L., Viveiros M., Molnar J. Antimicrobial activity of phenothiazines // In Vivo. — 2004. — Vol. 18. — P. 725 — 731.

Bai J., Zhu Y., Dong Y. Response of gut microbiota and inflammatory status to bitter melon (Momordica charantia L.) in high fat diet induced obese rats // J. Ethnopharmacol. — 2016. — Vol. 194. — P. 717 — 726.

Bailey C. J., Wilcock C., Scarpello J. H. Metformin and the intestine // Diabetologia. — 2008. — Vol. 51. — P. 1552 — 1553. doi: 10.1007/s00125-008-1053-5.

Bajaj J. S., Acharya C., Fagan A. et al. Proton pump inhibitor initiation and withdrawal affects gut microbiota and readmission risk in cirrhosis // Am. J. Gastroenterol. — 2018. — Vol. 113. — P. 1177 — 1186. doi: 10.1038/s41395-018-0085-9.

Bonder M. J., Tigchelaar E. F., Cai X. et al. The influence of a short-term gluten-free diet on the human gut microbiome // Genome Med. — 2016. — Vol. 8. — P. 45. doi: 10.1186/s13073-016-0295-y.

Brunkwall L., Orho-Melander M. The gut microbiome as a target for prevention and treatment of hyperglycaemia in type 2 diabetes: from current human evidence to future possibilities // Diabetologia. — 2017. — Vol. 60. — P. 943 — 951. doi: 10.1007/s00125-017-4278-3.

Buse J. B., DeFronzo R. A., Rosenstock J. et al. The primary glucose-lowering effect of metformin resides in the gut, not the circulation: results from short-term pharmacokinetic and 12-week dose-ranging studies // Diabetes Care. — 2016. — Vol. 39. — P. 198. doi: http://doi.org/10.2337/dc15-0488.

.

.

Cani P. D., de Vos W. M. Next-generation beneficial microbes: the case of Akkermansia muciniphila // Front. Microbiol. — 2017. — N 8. — 1765. doi: 10.3389/fmicb.2017.01765.

Claus S. P., Ellero S. L., Berger B. et al. Colonization-induced host-gut microbial metabolic interaction // MBio. — 2. — 2011. — P. e00271–e00210. doi: 10.1128/mBio.00271-10.

Clayton T. A., Baker D., Lindon J. C., Everett J. R., Nicholson J. K. Pharmacometabonomic identification of a significant host-microbiome metabolic interaction affecting human drug metabolism // Proc. Natl. Acad. Sci. USA. — 2009. — Vol. 106. — P. 14728 — 14733. doi: 10.1073/pnas.0904489106.

Debotton N., Dahan A. Applications of polymers as pharmaceutical excipients in solid oral dosage forms // Med. Res. Rev. — 2017. — Vol. 37. — P. 52 — 97.

De la Cuesta-Zuluaga J., Mueller N. T., Corrales-Agudelo V. et al. Metformin is associated with higher relative abundance of mucin-degrading Akkermansia muciniphila and several short chain fatty acid producing microbiota in the gut // Diabetes Care. — 2017. — Vol. 40. — P. 54-62. doi: 10.2337/dc16-1324.

Do H. J., Lee Y. S., Ha M. J. et al. Beneficial effects of voglibose administration on body weight and lipid via gastrointestinal bile acid modification // Endocr J. — 2016. — Vol. 63. — P. 691 — 702.

Elbere I., Kalnina I., Silamikelis I. et al. Association of metformin administration with gut microbiome dysbiosis in healthy volunteers // PLoS ONE. — 2018. — Vol. 13. — e0204317. doi: 10.1371/journal.pone.0204317.

Elmer G. W., Remmel R. P. Role of the intestinal microflora in clonazepam metabolism in the rat // Xenobiotica. — 1984. — Vol. 14. — P. 829 — 840.

Falony G., Joossens M., Vieira-Silva S. et al. Population-level analysis of gut microbiome variation // Science. — 2016. — Vol. 352. — P. 560 — 564. doi: 10.1126/science.aad3503.

Forslund K., Hildebrand F., Nielsen T. et al. Disentangling type 2 diabetes and metformin treatment signatures in the human gut microbiota // Nature. — 2015. — Vol. 528. — P. 262 — 266.

Freedberg D. E., Toussaint N. C., Chen S. P. et al. Proton pump inhibitors alter specific taxa in the human gastrointestinal microbiome: a crossover trial // Gastroenterology. — 2015. — Vol. 149. — P. 883 — 885. doi: 10.1053/j.gastro.2015.06.043.

Fu Z. D., Cui J. Y., Klaassen C. D. Atorvastatin induces bile acid-synthetic enzyme cyp7a1 by suppressing fxr signaling in both liver and intestine in mice // J. Lipid. Res. — 2014. — Vol. 55. — P. 2576 — 2586.

Gloux K., Berteau O., El Oumami H., Béguet F., Leclerc M., Doré J. A metagenomic β-glucuronidase uncovers a core adaptive function of the human intestinal microbiome // Proc. Natl. Acad. Sci. USA. — 2011. — Vol. 108. — P. 4539 — 4546.

Gu Y., Wang X., Li J. et al. Analyses of gut microbiota and plasma bile acids enable stratification of patients for antidiabetic treatment // Nat. Commun. — 2017. — N 8. — 1785.

Guo Y. Commensal gut bacteria convert the immunosuppressant tacrolimus to less potent metabolites // Drug Metab. Dispos. — 2019. — Vol. 47. — P. 194 — 202. doi: 10.1124/dmd.118.084772.

Gupta E., Lestingi T. M., Mick R., Ramirez J., Vokes E. E., Ratain M. J. Metabolic fate of irinotecan in humans: Correlation of glucuronidation with diarrhea // Cancer Res. — 1994. — Vol. 54. — P. 3723 — 3725.

Guthrie L., Kelly L. Bringing microbiome-drug interaction research into the clinic // EBioMedicine. — 2019. — Vol. 44. — P. 708 — 715. doi: 10.1016/j.ebiom.2019.05.009.

He X., Zheng N., He J. et al. Gut microbiota modulation attenuated the hypolipidemic effect of simvastatin in high-fat/cholesterol-diet fed mice // J. Proteome Res. — 2017. — Vol. 16. — P. 1900 — 1910. doi: 10.1021/acs.jproteome.6b00984.

Holbrook A. M., Pereira J. A., Labiris R. et al. Systematic overview of warfarin and its drug and food interactions // Arch. Intern. Med. — 2005. — Vol. 165. — P. 1095 — 1106.

Imhann F., Bonder M. J., Vich Vila A. et al. Proton pump inhibitors affect the gut microbiome // Gut. — 2016. — Vol. 65. — P. 740 — 748. doi: 10.1136/gutjnl-2015-310376.

Jabbour S. A. SGLT2 inhibitors to control glycemia in type 2 diabetes mellitus: a new approach to an old problem // Postgrad. Med. — 2014. — Vol. 126. — P. 111 — 117.

Jackson M. A., Goodrich J. K., Maxan M.-E. et al. Proton pump inhibitors alter the composition of the gut microbiota // Gut. — 2016. — Vol. 65. — P. 749 — 756. doi: 10.1136/gutjnl-2015-310861.

Jackson M. A., Verdi S., Maxan M.-E. et al. Gut microbiota associations with common diseases and prescription medications in a population-based cohort // Nat. Commun. — 2018. — Vol. 9. — 2655. doi: 10.1038/s41467-018-05184-7.

Javdan B., Lopez J. G., Chankhamjon P. et al. Personalized mapping of drug metabolism by the human gut microbiome // Cell. — 2020. — Vol. 181 (7). — P. 1661 — 1679. 33. Jones M. L., Martoni C. J., Prakash S. Cholesterol lowering and inhibition of sterol absorption by lactobacillus reuteri ncimb 30242: A randomized controlled trial // Eur. J. Clin. Nutr. — 2012. — Vol. 66. — P. 1234 — 1241.

Kaddurah-Daouk R., Baillie R. A., Zhu H. et al. Enteric microbiome metabolites correlate with response to simvastatin treatment // PLoS ONE. — 2011. — N 6. — e25482. 35. Karlsson F. H., Fak F., Nookaew I. et al. Symptomatic atherosclerosis is associated with an altered gut metagenome // Nat. Commun. — 2012. — Vol. 3. — 1245.

Karlsson F. H., Tremaroli V., Nookaew I. et al. Gut metagenome in European women with normal, impaired and diabetic glucose control // Nature. — 2013. — Vol. 498. — P. 99 — 103. doi: 10.1038/nature12198.

Kashyap P. C., Marcobal A., Ursell L. K. et al. Complex interactions among diet, gastrointestinal transit, and gut microbiota in humanized mice // Gastroenterology. — 2013. — Vol. 144. — P. 967 — 977.

Khan T. J., Ahmed Y. M., Zamzami M. A. et al. Effect of atorvastatin on the gut microbiota of high fat diet-induced hypercholesterolemic rats // Sci. Rep. — 2018. — Vol. 8. — P. 662.

Khan T. J., Ahmed Y. M., Zamzami M. A. et al. Atorvastatin treatment modulates the gut microbiota of the hypercholesterolemic patients // OMICS. — 2018. — Vol. 22. — P. 154 — 163.

Kikuchi K., Ben Othman M., Sakamoto K. Sterilized bifidobacteria suppressed fat accumulation and blood glucose level // Biochem. Biophys. Res. Commun. — 2018. — Vol. 501. — P. 1041 — 1047. doi: 10.1016/j.bbrc.2018.05.105.

Kim D.-H. Gut microbiota-mediated drug-antibiotic interactions // Drug Metab. Dispos. — 2015. — Vol. 43. — P. 1581 — 1589. doi: http://doi.org/10.1124/dmd.115.063867.

Kim I. S., Yoo D. H., Jung I. H. et al. Reduced metabolic activity of gut microbiota by antibiotics can potentiate the antithrombotic effect of aspirin // Biochem. Pharmacol. — 2016. — Vol. 122. — P. 72 — 79.

Kim J.-K., Choi M. S., Jeong J.-J. et al. Effect of probiotics on pharmacokinetics of orally administered acetaminophen in mice // Drug Metab. Dispos. — 2018. — Vol. 46. — P. 122 — 130.

Kishida Y., Okubo H., Ohno H., Oki K., Yoneda M. Effect of miglitol on the suppression of nonalcoholic steatohepatitis development and improvement of the gut environment in a rodent model // J. Gastroenterol. — 2017. — Vol. 52 (11). — P. 1180 — 1191. http://doi.org/10.1007/s00535-017-1331-4.

Klaassen C. D., Cui J. Y. Review: mechanisms of how the intestinal microbiota alters the effects of drugs and bile acids // Drug Metab. Dispos. — 2015. — Vol. 43. — P. 1505 — 1521.

Koh A., De Vadder F., Kovatcheva-Datchary P., Bäckhed F. From dietary fiber to host physiology: short-chain fatty acids as key bacterial metabolites // Cell. — 2016. — Vol. 165. — P. 1332 — 1345. doi: 10.1016/j.cell.2016.05.041.

Koppel N., Maini Rekdal V., Balskus E. P. Chemical transformation of xenobiotics by the human gut microbiota // Science. — 2017. — Vol. 356. doi: 10.1126/science.aag2770.

Lane M. A., Zeringue A., McDonald J. R. Serious bleeding events due to warfarin and antibiotic co-prescription in a cohort of veterans // Am. J. Med. — 2014. — Vol. 127. — P. 657 — 663.

Lee D. M., Battson M. L., Jarrell D. K., Hou S., Ecton K. E., Weir T. L. SGLT2 inhibition via dapagliflozin improves generalized vascular dysfunction and alters the gut microbiota in type 2 diabetic mice // Cardiovasc. Diabetol. — 2018. — Vol. 17 (1). — P. 62.

Lee J. R. Gut microbiota and tacrolimus dosing in kidney transplantation // PLoS One. — 2015. — Vol. 10. — e0122399. doi: 10.1371/journal.pone.0122399.

Leonard J., Marshall J. K., Moayyedi P. Systematic review of the risk of enteric infection in patients taking acid suppression // Am. J. Gastroenterol. — 2007. — Vol. 102. — P. 2047 — 2056. doi: 10.1111/j.1572-0241.2007.01275.x.

Li H., Jia W. Cometabolism of microbes and host: implications for drug metabolism and drug-induced toxicity // Clin. Pharmacol. Ther. — 2013. — Vol. 94. — P. 574 — 581.

Lim M. Y., You H. J., Yoon H. S. et al. The effect of heritability and host genetics on the gut microbiota and metabolic syndrome // Gut. — 2017. — Vol. 66. — P. 1031 — 1038.

Maier L., Pruteanu M., Kuhn M. et al. Extensive impact of non-antibiotic drugs on human gut bacteria // Nature. — 2018. — Vol. 555. — P. 623 — 628. doi: 10.1038/nature25979.

Maini Rekdal V., Bess E. N., Bisanz J. E. et al. Discovery and inhibition of an interspecies gut bacterial pathway for levodopa metabolism // Science. — 2019. — Vol. 364. doi: 10.1126/science.aau6323.

Marques F. Z., Mackay C. R., Kaye D. M. Beyond gut feelings: How the gut microbiota regulates blood pressure // Nat. Rev. Cardiol. — 2018. — Vol. 15. — P. 20 — 32.

Matuskova Z., Anzenbacherova E., Vecera R., Tlaskalova-Hogenova H., Kolar M., Anzenbacher P. Administration of a probiotic can change drug pharmacokinetics: effect of E. coli Nissle 1917 on amidarone absorption in rats // PLoS One. — 2014. — N 9. — e87150.

Matuskova Z., Anzenbacher P., Vecera R. et al. Effect of Lactobacillus casei on the pharmacokinetics of amiodarone in male wistar rats // Eur. J. Drug Metab. Pharmacokinet. — 2017. — Vol. 42. — P. 29 — 36. doi: 10.1007/s13318-015-0315-0.

Matsubara T., Li F., Gonzalez F. J. FXR signaling in the enterohepatic system // Mol. Cell. Endocrinol. — 2013. — Vol. 368. — P. 17 — 29. doi: 10.1016/j.mce.2012.05.004.

McCreight L. J., Bailey C. J., Pearson E. R. Metformin and the gastrointestinal tract // Diabetologia. — 2016. — Vol. 59. — P. 426 — 435. http://doi.org/10.1007/s00125-015-3844-9.

Meier J. J. GLP-1 receptor agonists for individualized treatment of type 2 diabetes mellitus // Nat. Rev. Endocrinol. — 2012. — N 8. — P. 728 — 742.

Mitchell J. R., Jollow D. J., Potter W. Z., Davis D. C., Gillette J. R., Brodie B. B. Acetaminophen-induced hepatic necrosis. I. Role of drug metabolism // J. Pharmacol. Exp. Ther. — 1973. — Vol. 187. — P. 185 — 194.

Mueller N. T., Differding M. K., Zhang M. et al. Metformin affects gut microbiome composition and function and circulating short-chain fatty acids: A randomized trial // Diabetes Care. — 2021. — Vol. 44 (7). — P. 1462 — 1471. doi: 10.2337/dc20-2257.

Munoz-Bellido J. L., Munoz-Criado S., Garcia-Rodriguez J. A. Antimicrobial activity of psychotropic drugs: selective serotonin reuptake inhibitors // Int. J. Antimicrob. Agents. — 2000. — Vol. 14. — P. 177 — 180.

Olivares M., Neyrinck A. M., Pötgens S. A. et al. The DPP-4 inhibitor vildagliptin impacts the gut microbiota and prevents disruption of intestinal homeostasis induced by a Western diet in mice // Diabetologia. — 2018. — Vol. 61. — P. 1838 — 1848.

Pafili K., Maltezos E., Papanas N. The potential of SGLT2 inhibitors in phase II clinical development for treating type 2 diabetes // Exp. Opin. Investig Drugs. — 2016. — Vol. 25. — P. 1133 — 1152.

Rafii F., Sutherland J. B., Hansen J. E.B., Cerniglia C. E. Reduction of nitrazepam by Clostridium leptum, a nitroreductase-producing bacterium isolated from the human intestinal tract // Clin. Infect. Dis. — 1997. — Vol. 25 (suppl. 2). — P. S121–S122.

Panwar H., Calderwood D., Grant I. R., Grover S., Green B. D. Lactobacilli possess inhibitory activity against dipeptidyl peptidase-4 (DPP-4) // Ann. Microbiol. — 2016. — Vol. 66. — P. 505 — 509. doi: 10.1007/s13213-015-1129-7.

Pasolli E., Truong D. T., Malik F., Waldron L., Segata N. Machine learning meta-analysis of large metagenomic datasets: tools and biological insights // PLoS Comput Biol. — 2016. — Vol. 12. — e1004977. doi: 10.1371/journal.pcbi.1004977.

Postmus I., Trompet S., Deshmukh H. A. et al. Pharmacogenetic meta-analysis of genome-wide association studies of ldl cholesterol response to statins // Nat. Commun. — 2014. — Vol. 5. — 5068. http://doi.org/10.1038/ncomms6068.

Rena G., Hardie D. G., Pearson E. R. The mechanisms of action of metformin // Diabetologia. — 2017. — Vol. 60. — P. 1577 — 1585. http://doi.org/10.1007/s00125-017-4342-z.

Rizkallah M. R., Saad R., Aziz R. K. The human microbiome project, personalized medicine and the birth of pharmacomicrobiomics // Curr. Pharmacogenomics Pers Med. — 2010. — N 8. — P. 182 — 193.

Rogers M. A.M., Aronoff D. M. The influence of non-steroidal anti-inflammatory drugs on the gut microbiome // Clin. Microbiol. Infect. — 2016. — Vol. 22. — P. 178.e1 — 178.e9.

Selwyn F. P., Cui J. Y., Klaassen C. D. Rna-seq quantification of hepatic drug processing genes in germ-free mice // Drug Metab. Dispos. — 2015. — Vol. 43. — P. 1572 — 1580.

Sharma A., Buschmann M. M., Gilbert J. A. Pharmacomicrobiomics: The holy grail to variability in drug response? // Clin. // Pharmacol. Ther. — 2019. — Vol. 106. — P. 317 — 328.

Shearer M. J., Newman P. Metabolism and cell biology of vitamin K // Thromb. Haemost. — 2008. — Vol. 100. — P. 530 — 547.

Song R. A tale of two sites // Diabetes Care. — 2016. — Vol. 39. — P. 187. http://doi.org/10.2337/dci15-0013.

Spanogiannopoulos P., Bess E. N., Carmody R. N., Turnbaugh P. J. The microbial pharmacists within us: a metagenomic view of xenobiotic metabolism // Nat. Rev. Microbiol. — 2016. — Vol. 14. — P. 273 — 287.

Stark C. M., Susi A., Emerick J. et al. Antibiotic and acid-suppression medications during early childhood are associated with obesity // Gut. — 2019. — Vol. 68. — P. 62 — 69. doi: 10.1136/gutjnl-2017-314971.

Stepensky D., Friedman M., Raz I., Hoffman A. Pharmacokinetic-pharmacodynamic analysis of the glucose-lowering effect of metformin in diabetic rats reveals first-pass pharmacodynamic effect // Drug Metab. Dispos. — 2002. — Vol. 30. — P. 861 — 868. doi: 10.1124/dmd.30.8.861.

Su B., Liu H., Li J., Sunli Y., Liu B., Liu D. Acarbose treatment affects the serum levels of inflammatory cytokines and the gut content of bifidobacteria in Chinese patients with type 2 diabetes mellitus // J. Diabetes. — 2015. — Vol. 7 (5). — P. 729 — 739.

Sun L., Xie C., Wang G. et al. Gut microbiota and intestinal FXR mediate the clinical benefits of metformin // Nat. Med. — 2018. — Vol. 24. — P. 1919 — 1929. doi: 10.1038/s41591-018-0222-4.

Tang W. H.W., Li D. Y., Hazen S. L. Dietary metabolism, the gut microbiome, and heart failure // Nat. Rev. Cardiol. — 2019 Mar;16 (3). — P. 137 — 154. doi: 10.1038/s41569-018-0108-7.

Thao T. B., Wu K.-C., Hsu J.-L. et al. Effects of non-insulin anti-hyperglycemic agents on gut microbiota: a systematic review on human and animal studies // Front Endocrinol. (Lausanne). — 2020. — Vol. 11. — 573891. doi: 10.3389/fendo.2020.573891.

Ticinesi A., Milani C., Lauretani F. et al. Gut microbiota composition is associated with polypharmacy in elderly hospitalized patients // Sci. Rep. — 2017. — N 7. — 11102.

Tomas J., Mulet C., Saffarian A., Cavin J. B., Ducroc R., Regnault B. High-fat diet modifies the PPAR-gamma pathway leading to disruption of microbial and physiological ecosystem in murine small intestine // Proc. Natl. Acad. Sci. USA. — 2016. — Vol. 113 (40). — P. e5934–e5943.

Tong X., Xu J., Lian F., Yu X., Zhao Y., Xu L. Structural alteration of gut microbiota during the amelioration of human type 2 diabetes with hyperlipidemia by metformin and a traditional chinese herbal formula: A multicenter, randomized, open label clinical trial // mBio. — 2018. — Vol. 9 (3). — P. e02392-e02417. doi: 10.1128/mBio.02392-17.

Tralau T., Sowada J., Luch A. Insights on the human microbiome and its xenobiotic metabolism: what is known about its effects on human physiology? // Exp. Opin. Drug Metab. Toxicol. — 2015. — Vol. 11 (3). — P. 411 — 425.

Tropini C., Moss E. L., Merrill B. D. et al. Transient osmotic perturbation causes long-term alteration to the gut microbiota // Cell. — 2018. — Vol. 173. — P. 1742 — 1754. doi: 10.1016/j.cell.2018.05.008.

Turnbaugh P. J., Ley R. E., Mahowald M. A., Magrini V., Mardis E. R., Gordon J. I. An obesity-associated gut microbiome with increased capacity for energy harvest // Nature. — 2006. — Vol. 444. — P. 1027 — 1031.

van Kessel S. P., Frye A. K., El-Gendy A. O. et al. Gut bacterial tyrosine decarboxylases restrict levels of levodopa in the treatment of Parkinson’s disease // Nat. Commun. — 2019. — Vol. 10. — P. 310. doi: 10.1038/s41467-019-08294-y.

Vella A. Mechanism of action of DPP-4 inhibitors — new insights // J. Clin. Endocrinol. Metab. — 2012. — Vol. 97. — P. 2626 — 2628. http://doi.org/10.1210/jc.2012-2396.

Vich Vila A., Collij V., Sanna S. et al. Impact of commonly used drugs on the composition and metabolic function of the gut microbiota // Nat. Commun. — 2020. — Vol. 11. — P. 362. doi: 10.1038/s41467-019-14177-z.

Wang L., Li P., Tang Z., Yan X., Feng B. Structural modulation of the gut microbiota and the relationship with body weight: compared evaluation of liraglutide and saxagliptin treatment // Sci. Rep. — 2016. — N 6. — 33251. doi: 10.1038/srep33251.

Wang Z., Saha S., van Horn S. et al. Gut microbiome differences between metformin- and liraglutide-treated T2DM subjects // Endocrinol. Diabetes Metab. — 2018. — N 1. — e00009.

Weersma R.K, Zhernakova A., Fu J. Interaction between drugs and the gut microbiome // Gut. — 2020. — Vol. 69 (8). — P. 1510 — 1519. doi: 10.1136/gutjnl-2019-320204.

Wen L., Ley R. E., Volchkov P. Y. et al. Innate immunity and intestinal microbiota in the development of type 1 diabetes // Nature. — 2008. — Vol. 455. — P. 1109 — 1113. doi: 10.1038/nature07336.

Whang A., Nagpal R., Yadav H. Bi-directional drug-microbiome interactions of anti-diabetics // EBioMedicine. — 2019. — Vol. 39. — P. 591 — 602. doi: 10.1016/j.ebiom.2018.11.046.

Wilkinson G. R. Drug metabolism and variability among patients in drug response // N. Engl. J. Med. — 2005. — Vol. 352. — P. 2211 — 2221.

Wilson I. D., Nicholson J. K. Gut microbiome interactions with drug metabolism, efficacy, and toxicity // Transl. Res. — 2017. — Vol. 179. — P. 204 — 222.

Wu H., Esteve E., Tremaroli V., Khan M. T., Caesar R., Manneras-Holm L. Metformin alters the gut microbiome of individuals with treatment-naive type 2 diabetes, contributing to the therapeutic effects of the drug // Nat. Med. — 2017. — Vol. 23 (7). — P. 850 — 858.

Yan X., Feng B., Li P., Tang Z., Wang L. Microflora disturbance during progression of glucose intolerance and effect of sitagliptin: An animal study // J. Diabetes Res. — 2016. — 2016. — 2093171. doi: 10.1155/2016/2093171.

Zhang Q., Xiao X., Li M. et al. Vildagliptin increases butyrate-producing bacteria in the gut of diabetic rats // PLoS One. — 2017. — Vol. 12. — e0184735.

Zhang Q., Xiao X., Zheng J. et al. Featured article: Structure moderation of gut microbiota in liraglutide-treated diabetic male rats // Exp. Biol. Med. — 2018. — Vol. 243. — P. 34 — 44. doi: 10.1177/1535370217743765.

Zhang X., Zhao Y., Xu J., Xue Z., Zhang M., Pang X. Modulation of gut microbiota by berberine and metformin during the treatment of high-fat diet-induced obesity in rats // Sci. Rep. — 2015. — Vol. 5. — 14405. doi: 10.1038/srep14405.

Zhang X., Fang Z., Zhang C., Xia H., Jie Z., Han X. Effects of acarbose on the gut microbiota of prediabetic patients: A randomized, double-blind, controlled crossover trial // Diabetes Therapy. — 2017. — Vol. 8 (2). — P. 293 — 307.

Zhao L., Chen Y., Xia F. et al. A glucagon-like peptide-1 receptor agonist lowers weight by modulating the structure of gut microbiota // Front. Endocrinol. — 2018. — Vol. 9. — P. 233.

Zimmermann M., Zimmermann-Kogadeeva M., Wegmann R. et al. Mapping human microbiome drug metabolism by gut bacteria and their genes // Nature. — 2019. — Vol. 570. — P. 462 — 467. doi: 10.1038/s41586-019-1291-3.

Zimmermann M., Zimmermann-Kogadeeva M., Wegmann R. et al. Separating host and microbiome contributions to drug pharmacokinetics and toxicit // Science. — 2019. — Vol. 363. doi: 10.1126/science.aat9931.

##submission.downloads##

Опубліковано

2022-12-05

Номер

Розділ

Огляди