Якість життя як індикатор впливу супутньої гіпертонічної хвороби на стан здоров’я пацієнтів з неалкогольною жировою хворобою печінки

Автор(и)

  • А. О. Рождественська Харківський національний медичний університет, Ukraine

DOI:

https://doi.org/10.30978/MG-2021-5-46

Ключові слова:

неалкогольна жирова хвороба печінки, гіпертонічна хвороба, якість життя, опитувальник SF‑35, опитувальник CLDQ

Анотація

Мета — визначити вплив супутньої гіпертонічної хвороби (ГХ) на якість життя (ЯЖ) пацієнтів з неалкогольною жировою хворобою печінки (НАЖХП) за допомогою опитувальників SF‑36 та CLDQ.

Матеріали та методи. Обстежено 115 хворих на НАЖХП на стадії неалкогольного стеатогепатиту. Пацієнтів розподілили на дві групи: основну — 63 пацієнти з НАЖХП та ГХ (32 чоловіки та 31 жінка, середній вік — 48,4 року) та порівняння — 52 пацієнти з НАЖХП (25 чоловіків та 27 жінок, середній вік — 48,3 року). Контрольну групу утворили 20 практично здорових осіб (12 жінок та 8 чоловіків, середній вік — 47,1 року). Стаж захворювання на НАЖХП статистично значущо не відрізнявся у пацієнтів з коморбідним (6,6 року (95 % довірчий інтервал (ДІ) — 5,8; 7,3)) та ізольованим (7,8 року (95 % ДІ 6.7; 8.8)) перебігом НАЖХП (p = 0,086). Тривалість захворювання на ГХ становила 8,4 року (95 % ДІ 7,3; 9,5). Розраховували індекс маси тіла (ІМТ), визначали показники систолічного (САТ) та діастолічного (ДАТ) артеріального тиску. Для оцінки ЯЖ пацієнтів з НАЖХП застосовували неспецифічний опитувальник Medical Outcomes Study Short Form (SF‑36) і специфічну анкету для оцінки стану здоров’я при хронічних захворюваннях печінки The Chronic Liver Disease Questionnaire (CLDQ).

Результати. Виявлено статистично значуще зниження ЯЖ майже за всіма шкалами опитувальника SF‑36 у пацієнтів з НАЖХП порівняно з контрольною групою незалежно від наявності супутньої патології. Зниження показників ЯЖ у пацієнтів з ГХ та НАЖХП відзначено за всіма компонентами здоров’я, окрім результатів за шкалою фізичного функціонування. Показники сумарного фізичного та психічного компонентів здоров’я також були значно нижче у хворих на НАЖХП та ГХ і становили 25,0 % (95 % ДІ 21,20; 29,60) та 44,0 % (95 % ДІ 42,23; 50,47) з максимально можливих 100 %. Зареєстроване статистично значуще зниження показників за всіма доменами опитувальника CLDQ у пацієнтів з НАЖХП та ГХ порівняно з хворими на НАЖХП і контрольною групою. Виявлено значущі обернено пропорційні зв’язки між показниками ЯЖ за обома опитувальниками та давністю захворювань, рівнем САТ і ДАТ, а також ІМТ.

Висновки. НАЖХП асоціюється зі статистично значущими девіантними змінами показників ЯЖ пацієнтів за даними опитувальників SF‑36 та CLDQ. Наявність супутньої ГХ, давність жирових змін печінки, стаж гіпертонії, рівні САТ і ДАТ, а також великий ІМТ суттєво погіршують ЯЖ хворих на НАЖХП. Зниження рівнів показників ЯЖ у пацієнтів з НАЖХП та ГХ може негативно вплинути на перебіг захворювання, знизити ефективність терапевтичних і реабілітаційних заходів.

 

Біографія автора

А. О. Рождественська, Харківський національний медичний університет

аспірантка, асистент кафедри внутрішньої медицини № 1

Посилання

Babak OJa, Lapshyna K. A., Chernjak A. M. Complex treatment of non-alcoholic fatty liver disease:experience of the use of hepatoprotectors [in Ukrainian]. Modern Gastroenterology [in Ukrainian]. 2018;2 (100):32-36.

Babak O., Skurat K., Frankova I., Potapov O., Perehrestenko O., Man’kovs’kyj B, Todurov I. Assessment of quality of life and psychological state in patients with nonalcoholic fatty liver disease and overweight. Psychosomatic Medicine and General Practice [in Ukrainian]. 2018;3;4:e0304172. doi: 10.26766/PMGP.V3I4.172.

Drapchak I. М. Features of Life Quality Evaluation in People with Chronic Liver Diseases. Galician Medical Journal [in Ukrainian]. 2015;22;4(1):16-19.

Mashura HYu. Optimization of diagnostics and treatment of nonalcoholic fatty liver disease in combination with hypertensive disease considering taste sensitivity to sodium chloride. Qualification scientific work. Manuscript. Thesis for the degree of Candidate of Medical Sciences in specialty 14.01.02 — internal diseases (222 — medicine). State Higher Educational Establishment «Uzhhorod National University» [in Ukrainian]. 2017 : 180.

Pivtorak K. V. Quality of life in patients with non-alcoholic fatty liver disease with endothelial dysfunction Bulletin of problems biology and medicine [in Ukrainian]. 2018;1;1 (142):152-155. doi: 10.29254/2077-4214-2018-1-1-142-152-155

Schevchenko-Makarenko OP, Schostakovych-Korets’ka L. R., ChykarenkoZ O, Tkachenko VD, Lisnicha OO. Evaluation of life quality of patients with chronic hepatitis C. Medicni Perspektivi [in Ukrainian]. 2017;22;4 : 81-86. doi: 10.26641/2307-0404.2017.4.117677

Assimakopoulos K., Karaivazoglou K., Tsermpini E. E., Diamantopoulou G., Triantos C. Quality of life in patients with nonalcoholic fatty liver disease: A systematic review. J Psychosom Res. 2018 Sep;112 : 73-80. doi: 10.1016/j.jpsychores.2018.07.004.

Babak O, Bashkirova A. Cluster analysis of the pathogenetic relationships of metabolic parameters in patients with non-alcoholic fatty liver disease on the background of hypertension. World Science. 2019;10 (50);30-36. doi: 10.31435/rsglobal_ws/31102019/6717.

Chawla K. S., Talwalkar J. A., Keach J. C., Malinchoc M., Lindor K. D., Jorgensen R. Reliability and validity of the Chronic Liver Disease Questionnaire (CLDQ) in adults with non-alcoholic steatohepatitis (NASH). BMJ Open Gastroenterol. 2016 Mar 16;3(1):e000069. doi: 10.1136/bmjgast-2015-000069.

Huang R, Fan J. G., Shi J. P. et al. Health-related quality of life in Chinese population with non-alcoholic fatty liver disease: a national multicenter survey. Health Qual Life Outcomes. 2021;19 : 140. doi: 10.1186/s12955-021-01778-w.

Huber Y., Boyle M., Hallsworth K., Tiniakos D., Straub B. K., Labenz C., Ruckes C., Galle P. R., Romero-Gómez M., Anstee Q. M., Schattenberg JM; EPoS Consortium Investigators. Health-related Quality of Life in Nonalcoholic Fatty Liver Disease Associates With Hepatic Inflammation. Clin Gastroenterol Hepatol. 2019 Sep;17 (10):2085-2092.e1. doi: 10.1016/j.jpsychores.2018.07.004.

Samala N., Desai A., Vilar-Gomez E., Smith E. R., Gawrieh S., Kettler C. D., Pike F., Chalasani N. Decreased Quality of Life Is Significantly Associated With Body Composition in Patients With Nonalcoholic Fatty Liver Disease. Clin Gastroenterol Hepatol. 2020 Dec;18 (13):2980-2988.e4. doi: 10.1016/j.cgh.2020.04.046.

Ware JE Jr, Sherbourne C. D. The MOS 36-item short-form health survey (SF-36). I. Conceptual framework and item selection. Med Care. 1992 Jun;30(6):473-83.

Younossi Z. M., Guyatt G., Kiwi M., Boparai N., King D. Development of a disease specific questionnaire to measure health related quality of life in patients with chronic liver disease. Gut. 1999 Aug;45(2):295-300. doi: 10.1136/gut.45.2.295.

##submission.downloads##

Опубліковано

2021-12-15

Номер

Розділ

Оригінальні дослідження