Особливості функціональної активності імунної системи, вуглеводний і ліпідний обмін у дітей із біліарною дисфункцією на тлі надмірної маси тіла та ожиріння

Автор(и)

  • О. І. Грабовська ДУ «Інститут гастроентерології НАМН України», Дніпро, Ukraine
  • О. М. Татарчук ДУ «Інститут гастроентерології НАМН України», Дніпро, Ukraine
  • Н. Ю. Завгородня ДУ «Інститут гастроентерології НАМН України», Дніпро, Ukraine

DOI:

https://doi.org/10.30978/MG-2021-5-37

Ключові слова:

надмірна маса тіла, ожиріння, біліарна дисфункція, вуглеводний обмін, ліпідний обмін, цитокіни, інсулінорезистентність

Анотація

Мета — оцінити функціональну активність імунної системи, вуглеводний і ліпідний обмін у дітей із біліарною дисфункцією на тлі надмірної маси тіла та ожиріння.

Матеріали та методи. В Інституті гастроентерології НАМН України під спостереженням перебували 108 дітей (середній вік — (12,15 ± 2,51) року). За результатами дослідження моторно‑евакуаторної функції жовчного міхура (ЖМ) та величиною індексу маси тіла пацієнтів розподілили на три групи: І — 52 дитини з гіпофункцією ЖМ, надмірною масою тіла та ожирінням, ІІ — 42 дитини з нормальною функцією ЖМ, надмірною масою тіла та ожирінням, ІІІ (група порівняння) — 14 дітей з нормальною масою тіла і нормокінезією ЖМ. Проведено антропометричні вимірювання, ультразвукове дослідження органів черевної порожнини. У сироватці крові імуноферментним методом визначали рівень інсуліну, інтерлейкіну (ІЛ)‑6, IЛ‑10, фактора некрозу пухлини a (ФНП‑a).

Результати. Встановлено збільшення медіани рівня ІЛ‑6 в 2,2 разу (р < 0,05), ФНП‑a — у 4,5 разу (р < 0,05) у хворих групи І, у 2,3 разу (р < 0,05) та 4,3 разу (р < 0,05) — у хворих групи ІІ щодо показників групи ІІІ, зниження вмісту ІЛ‑10 у хворих І групи в 2,5 разу (р < 0,05) порівняно з групою ІІ та в 4,4 разу (р < 0,05) — порівняно з групою ІІІ. Рівень інсуліну в сироватці крові у дітей груп І та ІІ у 2,2 разу (р < 0,05) і 1,5 разу (р < 0,05) був нижчим, ніж у групі ІІІ, індекс HOMA‑IR — відповідно у 2,3 разу (р < 0,05) та 1,8 разу (р < 0,05). У сироватці крові порівняно з групою ІІІ підвищувався вміст тригліцеридів у 1,4 разу (р < 0,001) у групі І, в 1,5 разу (р < 0,001) — у групі ІІ, ліпопротеїнів низької густини (ЛПНГ) у 1,2 разу (р < 0,01), ліпопротеїнів дуже низької густини (ЛПДНГ) у 1,5 разу (р < 0,001) — у групах І та ІІ, коефіцієнт атерогенності у 1,6 разу (р < 0,001) — у групі І, у 1,5 разу (р < 0,05) — групі ІІ, тоді як рівень ліпопротеїнів високої густини (ЛПВГ) у групах І та ІІ зменшувався в 1,2 разу (р < 0,01).

Висновки. Незалежно від функціонального стану ЖМ у дітей з ожирінням та надмірною масою тіла виявлено порушення показників імунної системи і як наслідок — порушення вуглеводного обміну (підвищення рівня інсуліну та індексу HOMA‑IR). Установлено порушення показників ліпідного обміну в сироватці крові дітей з гіпофункцією ЖМ, ожирінням та надмірною масою тіла (статистично значуще збільшення вмісту тригліцеридів, ЛПНГ, ЛПДНГ, коефіцієнта атерогенності  та зниження рівня ЛПВГ). Кореляційний аналіз у групах дітей з гіпофункцією ЖМ з ожирінням та надмірною масою тіла виявив наявність статистично значущих зв’язків між біліарним сладжем та концентрацією IЛ‑6, ФНП‑a, об’ємом ЖМ, рівнем інсуліну і глюкози, гіпофункцією ЖМ і вмістом загального холестерину, ЛПВГ, ЛПНГ та між розмірами ЖМ і коефіцієнта атерогенності .

 

Біографії авторів

О. І. Грабовська, ДУ «Інститут гастроентерології НАМН України», Дніпро

наук. співр. науково-дослідного сектору

О. М. Татарчук, ДУ «Інститут гастроентерології НАМН України», Дніпро

к. біол. н., ст. наук. співр. науково-дослідного сектору

Н. Ю. Завгородня, ДУ «Інститут гастроентерології НАМН України», Дніпро

к. мед. н., ст. дослідник, зав.  відділу дитячої гастроентерології

Посилання

Glushchenko SV. Optimization the Diagnosis and Treatment of Non-Alcoholic Steatohepatitis in Patients with Diabetes Mellitus Type 2 by Examining Markers of Mitochondrial Dysfunction. Abstract of the dissertation for the degree of Candidate of Medical Sciences. Kharkiv, 2015, P. 22 [in Ukrainian].

Zavgorodnya NYu, Lukianenko OYu, Konenko IS. The State of Pancreatobiliary System and Intestinal Microflora in Children with Nonalcoholic Fatty Liver Disease.. Gastroenterology. 2016;4 (62):37-42. doi: https://doi.org/10.22141/2308-2097.4.62.2016.81092 [in Ukrainian].

Zavgorodnya NYu, Lukianenko OYu, Yagmur VB,Konenko IS. Gallbladder Function and Hepatic Structural Changes in Children with Nonalcoholic Fatty Liver Disease. Gastroenterology. 2016 — № 2 (60):38-43. doi: https://doi.org/10.22141/2308-2097.2.60.2016.74731 [in Ukrainian].

Parkhomenko LK, Strashok LA, Isakova MYu, Yeshchenko AV et al. Improving the diagnosis and treatment of hepatobiliary pathology in adolescents with obesity. Child`s health (Zdorov`e rebenka). 2018;13.1:58-62. doi: 10.22141/2224-0551.13.0.2018.131180 [in Ukrainian].

Stepanov YuM, Didenko VI, Konenko IS, Tatarchuk OM. Relationships between ultrasonic, immunological changes in the progression of liver steatosis and fibrosis in patients with chronic diffusive liver diseases of various etiologies.. Pathologia. 2019;16, № 2 (46):222-230. doi: 10.14739/2310-1237. 2019.2.177167 [in Ukrainian].

Stepanov YuM, Zavgorodnya NYu, Babiy SO, Klenina IA. Effect of Functional Disorders of the Biliary Tract on the Peculiarities of Lipid Metabolism in Children with Hepatic Steatosis.. Gastroenterology. 2016. 2016;4:47-53. doi: https://doi.org/10.22141/2308-2097.4.62.2016.81094 [in Ukrainian].

Boutari C, Bouzoni E, Josh A et al. Metabolism updates: new directions, techniques, and exciting research that is broadening the horizons. Metabolism. 2019;10. 154009. doi: 10.1016/j.metabol.2019.154009.

Chang C.-J., Jian D.-Y., Lin M.-W. et al. Evidence in obese children: contribution of hyperlipidemia, obesity inflammation, and insulin sensitivity. PLoS ONE. 2015;10(5). e0125935. doi: 10.1371/journal.pone.0125935.

Cook S, Kavey RE. Dyslipidemia and pediatric obesity. Pediatr Clin North Am. 2011 — Vol. 58 (6). 1363-ix. doi: 10.1016/j.pcl.2011.09.003.

D’Adamo E, Castorani V, Nobili V. The liver in children with metabolic syndrome. Front Endocrinol (Lausanne). 2019;10:514. doi: 10.3389/fendo.2019.00514.

Daniels SR. Lipid concentrations in children and adolescents: it is not all about obesit. The American Journal of Clinical Nutrition. 2011;94(3):699-700. https://doi.org/10.3945/ajcn.111.022483.

Figueiredo Silva P, Inada Carla A, Marcelino G et al. Fatty acids consumption: the role metabolic aspects involved in obesity and its associated disorders. Nutrients. 2017;9 (10). 1158. doi: 10.3390/nu9101158.

Hernaez R, Lazo M, Bonekamp S et al. Diagnostic accuracy and reliability of ultrasonography for the detection of fatty liver: a meta-analysis. Hepatology. 2011;54:1082-1090. doi: 10.1002/hep.24452.

Jung UJ, Choi MS. Obesity and its metabolic complications: the role of adipokines and the relationship between obesity, inflammation, insulin resistance, dyslipidemia and nonalcoholic fatty liver disease. Int J Mol Sci. 2014;15(4):6184-6223. Published 2014 Apr 11. doi: 10.3390/ijms15046184.

Magrone T, Jirillo E. Childhood obesity: immune response and nutritional approaches. Front Immunol. 2015;6 (76). doi: 10.3389/fimmu.2015.00076.

Mehta S, Lopez ME, Chumpitazi BP et al. Clinical characteristics and risk factors for symptomatic pediatric gallbladder disease. Pediatrics. 2012;129(1):e82-8. doi: 10.1542/peds.2011-0579.

Mosca Comparcola D, Romito I et al. Plasma N terminal propeptide of type III procollagen accurately predicts liver fibrosis severity in children with nonalcoholic fatty liver disease. Liver Int. ernational. 2019;39 (12):2317-2329. doi: 10.1111/liv.14225.

Peng L, Wu S, Zhou N et al. Clinical characteristics and risk factors of nonalcoholic fatty liver disease in children with obesity. BMC Pediatr. 2021;21. Article 122. https://doi.org/10.1186/s12887-021-02595-2.

Sakuno T et al. Sonographic evaluation of visceral and subcutaneous fat in obese children. Radiol Bras. 2014;47(3):149-153. doi: 10.1590/0100-3984.2013.1828.

Ullah R, Rauf N, Nabi G et al. Role of nutrition in the pathogenesis and prevention of non-alcoholic fatty liver disease: recent updates. Int J Biol Sci. 2019;15(2):265-276. doi: 10.7150/ijbs.30121.

Peng, L., Wu, S., Zhou, N. et al. Clinical characteristics and risk factors of nonalcoholic fatty liver disease in children with obesity.. BMC Pediatr. 2021 — Vol. 21. Article number: 122. https://doi.org/10.1186/s12887-021-02595-2

Sakuno T et al. Sonographic evaluation of visceral and subcutaneous fat in obese children.. Radiol Bras. 2014 — Vol. 47 (3):149-153. doi: 10.1590/0100-3984.2013.1828

Silva Figueiredo P., Carla Inada A., Marcelino G et al. Fatty Acids Consumption: The Role Metabolic Aspects Involved in Obesity and Its Associated Disorders.. Nutrients 2017 9 (10):1158. doi: 10.3390/nu9101158

Stephen R Daniels. Lipid concentrations in children and adolescents: it is not all about obesity.. The American Journal of Clinical Nutrition. 2011 — Vol. 94 (3) — P. 699-700. https://doi.org/10.3945/ajcn.111.022483.

Ullah R., Rauf N., Nabi G et al. Role of nutrition in the pathogenesis and prevention of non-alcoholic fatty liver disease: recent updates.. Int J Biol Sci. 2019 — Vol. 15 (2). P. 265-276. doi: 10.7150/ijbs.30121.

##submission.downloads##

Опубліковано

2021-12-15

Номер

Розділ

Оригінальні дослідження