Синдром подразненого кишечника і трансплантація фекальної мікробіоти. Огляд літератури

Автор(и)

  • Г. Д. Фадєєнко ДУ «Національний інститут терапії імені Л. Т. Малої НАМН України», Харків, Ukraine
  • О. Є. Гріднєв ДУ «Національний інститут терапії імені Л. Т. Малої НАМН України», Харків, Ukraine

DOI:

https://doi.org/10.30978/MG-2021-4-45

Ключові слова:

синдром подразненого кишечника, трансплантація фекальної мікробіоти

Анотація

Мета — провести аналіз даних літератури щодо ефективності застосування трансплантації фекальної мікробіоти (ТФМ) у пацієнтів із синдромом подразненого кишечника (СПК).

Матеріали та методи. Проведено системний огляд літератури (PubMed, MEDLINE, Cochrane Library) щодо результатів досліджень застосування ТФМ у дорослих пацієнтів із СПК.

Результати. Нині ТФМ є безпечним та успішним методом лікування рецидивів інфекції Clostridium difficile. Тривають дослідження можливості застосування ТФМ при інших захворюваннях. Результати використання ТФМ у пацієнтів із СПК є суперечливими. Деякі автори вказують на високу ефективність ТФМ при застосуванні у рефрактерних до стандартного лікування пацієнтів із СПК — від 36 до 70 % з тривалістю адекватного полегшення симптомів до 1 року. За даними інших авторів, позитивний клінічний ефект ТФМ тривав від 8 тиж до 3 міс, пізніше симптоми поступово відновилися. Дослідники відзначали, що найчастіше позитивним результат був у разі ТФМ від донорів з більшою кількістю стрептококів у фекаліях. За даними інших авторів, не було досягнуто стійкого зниження оцінки тяжкості симптомів СПК як мінімум на 50 балів порівняно з вихідним рівнем. Деякі дослідники не виявили переваги ТФМ над плацебо (контроль) і відзначили велику ефективність плацебо. Проведене узагальнення даних не виявило статистично значущої різниці в поліпшенні симптомів СПК у пацієнтів, які отримали трансплантацію донорської фекальної маси порівняно з плацебо. В огляді звернуто увагу на зв’язок результатів ТФМ з методологією. Результати кількох досліджень показали, що капсули плацебо ефективніші, ніж капсули, що містять донорські фекалії, тоді як ТФМ від донорської суспензії, доставленої за допомогою колоно­скопії, перевершувала таку з автологічного матеріалу. Це може бути пов’язане з допоміжними речовинами капсульної ТФМ. Деякі дослідники зазначають, що для успішної ТФМ необхідне використання супердонора, а відповідь на ТФМ залежить від дози трансплантата.

Висновки. Для вирішення питання про доцільність застосування в рутинній клінічній практиці ТФМ у пацієнтів із СПК необхідно провести якісніші контрольовані дослідження з участю великих груп пацієнтів із СПК і тривалим спостереженням.

 

Біографії авторів

Г. Д. Фадєєнко, ДУ «Національний інститут терапії імені Л. Т. Малої НАМН України», Харків

чл.-кор. НАМН України, д. мед. н., проф.,
директор Національного інституту терапії ім. Л. Т. Малої НАМН України,
зав. відділу вивчення захворювань органів травлення і їхньої коморбідності з неінфекційними захворюваннями

О. Є. Гріднєв, ДУ «Національний інститут терапії імені Л. Т. Малої НАМН України», Харків

д. мед. н., ст. наук. співр., вчений секретар

Посилання

Aroniadis OC, Brandt LJ. Intestinal microbiota and the efficacy of fecal microbiota transplantation in gastrointestinal disease. Gastroenterol Hepatol (NY). 2014;10(4):230-237. PMID: 24976806.

Aroniadis OC, Brandt LJ, Oneto C et al. A double-blind, randomized, placebo-controlled trial of fecal microbiota transplantation capsules (FMTC) for the treatment of diarrhea-predominant irritable bowel syndrome (IBS-D). Gastroenterology. 2018;154:S154-155.

Aroniadis OC, Brandt LJ, Oneto C et al. Faecal microbiota transplantation for diarrhoea-predominant irritable bowel syndrome: a double-blind, randomised, placebo-controlled trial. Lancet. Gastroenterol. Hepatol. 2019;4(9):675-685. http://doi.org/10.1016/S2468-1253 (19)30198-0.

Barbara G, Stanghellini V, Berti-Ceroni C et al. Role of antibiotic therapy on long-term germ excretion in faeces and digestive symptoms after Salmonella infection. Aliment Pharmacol Ther. 2000;14(9):1127-1131. http://doi.org/10.1046/j.1365-2036.2000.00818.x.

Bo Y, Cheng L, Xuchun Z. Effects of changes of interstitial cells of cajal from mice with post-infection irritable bowel syndrome on intestinal motility and visceral sensitivity. Journal of Shanghai Jiaotong University. 2014;34(7):978-983. http://doi.org/ 10.3969/j.issn.1674-8115.2014.07.005.

Borody TJ, George L, Andrews P et al. Bowel-flora alteration: a potential cure for inflammatory bowel disease and irritable bowel syndrome?. Med J Aust. 1989;150 (10):604. http://doi.org/10.5694/j.1326-5377.1989.tb136704.x.

Cammarota G, Ianiro G, Tilg H et al. European consensus conference on faecal microbiota transplantation in clinical practice. Gut. 2017;66:569-580. http://doi.org/10.1136/gutjnl-2016-313017.

Canavan C, West J, Card T. Review article: the economic impact of the irritable bowel syndrome. Aliment Pharmacol Ther. 2014;40(9):1023-1034. http://doi.org/ 10.1111/apt.12938.

Carroll IM, Chang YH, Park J et al. Luminal and mucosal-associated intestinal microbiota in patients with diarrhea-predominant irritable bowel syndrome. Gut Pathog. 2010;2(1):19. http://doi.org/10.1186/1757-4749-2-19.

Crouzet L, Gaultier E, Del’Homme C et al. The hypersensitivity to colonic distension of IBS patients can be transferred to rats through their fecal microbiota. Neurogastroenterol Motil. 2013;25(4):e272-282. http://doi.org/10.1111/nmo.12103.

Cruz Aguilar R, Buch T, Bajbouj M et al. Fecal microbiota transplantation as a novel therapy for irritable bowel syndrome with predominant diarrhea. Neurogastroenterol Motil. 2015;27 (suppl. 2):110.

Drossman DA. Functional gastrointestinal disorders: history, pathophysiology, clinical features, and Rome IV. Gastroenterol. 2016;150(6):1262-1279. http://doi.org/10.1053/j.gastro.2016.02.032.

El-Salhy M, Mazzawi T. Fecal microbiota transplantation for managing irritable bowel syndrome. Expert Rev Gastroenterol Hepatol. 2018;12(5):439-445. http://doi.org/ 10.1080/17474124.2018.1447380.

El-Salhy M, Hausken T, Gilja OH et al. Faecal microbiota transplantation (FMT) in IBS using a super-donor: A randomised, double-blind placebo-controlled study. Neurogastroenterology and Motil. 2019;31:111.

El-Salhy M, Gunnar Hatlebakk J, Gilja OH et al. Efficacy of faecal microbiota transplantation for patients with irritable bowel syndrome in a randomised, double-blind, placebo-controlled study. Gut. 2020;69(5):859-867. http://doi.org/10.1136/gutjnl-2019-319630.

Ford AC, Moayyedi P. Meta-analysis: Factors affecting placebo response rate in the irritable bowel syndrome. Aliment Pharmacol Ther. 2010;32(2):144-158. http://doi.org/ 10.1111/j.1365-2036.2010.04328.x.

Hadjivasilis A, Tsioutis C, Michalinos A et al. New insights into irritable bowel syndrome: from pathophysiology to treatment. Ann Gastroenterol. 2019;32(6):554-564. http://doi.org/10.20524/aog.2019.0428.

Halkjær SI, Boolsen AW, Günther S et al. Can fecal microbiota transplantation cure irritable bowel syndrome?. World J Gastroenterol. 2017;23:4112-4120. http://doi.org/10.3748/wjg.v23.i22.4112.

Halkjær SI, Christensen AH, Lo BZ. S. et al. Faecal microbiota transplantation alters gut microbiota in patients with irritable bowel syndrome: results from a randomised, double-blind placebo-controlled study. Gut. 2018;67 (12):2107-2115. http://doi.org/10.1136/gutjnl-2018-316434.

Herndon CC, Wang YP, Lu CL. Targeting the gut microbiota for the treatment of irritable bowel syndrome. The Kaohsiung Journal of Medical Sciences. 2020;36(3):160-170. http://doi.org/10.1002/kjm2.12154.

Holvoet T, Joossens M, Jerina B et al. Fecal microbiota transplantation in irritable bowel syndrome with predominant abdominal bloating: results from a double blind, placebo-controlled clinical trial. Gastroenterology. 2018;154(6):S130.

Holvoet T, Joossens M, Vázquez-Castellanos JF et al. Fecal microbiota transplantation reduces symptoms in some patients with irritable bowel syndrome with predominant abdominal bloating: short- and long-term results from a placebo-controlled randomized trial. Gastroenterology. 2021;160(1):145-157.e8. http://doi.org/10.1053/j.gastro.2020.07.013.

Holvoet T, Joossens M, Wang J et al. Assessment of faecal microbial transfer in irritable bowel syndrome with severe bloating. Gut. 2017;66(5):980-982. http://doi.org/ 10.1136/gutjnl-2016-312513.

Holster S, Lindqvist C. M., Repsilber D et al. The effect of allogenic versus autologous fecal microbiota transfer on symptoms, visceral perception and fecal and mucosal microbiota in irritable bowel syndrome: a randomized controlled study. Clin Transl Gastroenterol. 2019;10(4):e00034–e00034. http://doi.org/ 10.14309/ctg.0000000000000034.

Holster S, Repsilber D, Geng D. Correlations between microbiota and metabolites after faecal microbiota transfer in irritable bowel syndrome. Benef Microbes. 2021;12(1):17-30. http://doi.org/10.3920/BM2020.0010.

Hong J, Bang B, Shin Y et al. Treatment of Irritable Bowel Syndrome with Fecal Microbiota Transplantation: A case series of 10 patients. Unit Eur Gastroenterol J. 2016;(suppl. 2):2 (suppl. 1). OP257.

Ianiro G, Eusebi LH, Black CJ et al. Systematic review with meta-analysis: efficacy of faecal microbiota transplantation for the treatment of irritable bowel syndrome. Aliment Pharmacol Ther. 2019;50(3):240-248. http://doi.org/10.1111/apt.15330.

Jalanka J, Salonen A, Salojärvi J et al. Effects of bowel cleansing on the intestinal microbiota. Gut. 2015;64 (10):1562-1568. http://doi.org/10.1136/gutjnl-2014-307240.

Jeffery IB, O’Toole PW, Öhman L et al. An irritable bowel syndrome subtype defined by species-specific alterations in faecal microbiota. Gut. 2012;61(7):997-1006. http://doi.org/10.1136/gutjnl-2011-301501.

Jiang ZD, Ajami NJ, Petrosino JF et al. Randomised clinical trial:faecal microbiota transplantation for recurrent Clostridium difficile infection — fresh, or frozen, or lyophilised microbiota from a small pool of healthy donors delivered by colonoscopy. Aliment Pharmacol Ther. 2017;45(7):899-908. http://doi.org/10.1111/apt.13969.

Johnsen PH, Hilpüsch F, Cavanagh J. P. et al. Faecal microbiota transplantation versus placebo for moderate-to-severe irritable bowel syndrome: A double-blind, randomised, placebo-controlled, parallel-group, single-centre trial. Lancet. Gastroenterol. Hepatol. 2018;3(1):17-24. http://doi.org/10.1016/S2468-1253 (17)30338-2.

Kang DW, Adams JB, Gregory AC et al. Microbiota transfer therapy alters gut ecosystem and improves gastrointestinal and autism symptoms: an open-label study. Microbiome. 2017;5(1):10. http://doi.org/10.1186/s40168-016-0225-7.

Kao D, Roach B, Silva M et al. Effect of oral capsule- vs colonoscopy delivered fecal microbiota transplantation on recurrent Clostridium difficile infection: A randomized clinical trial. JAMA. 2017;318 (20):1985-1993. http://doi.org/10.1001/jama.2017.17077.

Kassinen A, Krogius-Kurikka L, Mäkivuokko H et al. The fecal microbiota of irritable bowel syndrome patients differs significantly from that of healthy subjects. Gastroenterology. 2007;133(1):24-33. http://doi.org/10.1053/j.gastro.2007.04.005.

König J, Siebenhaar A, Högenauer C et al. Consensus report: Faecal microbiota transfer — clinical applications and procedures. Aliment Pharmacol Ther. 2017;45(2):222-239. http://doi.org/10.1111/apt.13868.

Lahtinen P, Jalanka J, Hartikainen A et al. Randomised clinical trial: faecal microbiota transplantation versus autologous placebo administered via colonoscopy in irritable bowel syndrome. Aliment Pharmacol Ther. 2020;51 (12):1321-1331. http://doi.org/10.1111/apt.15740.

Malinen E, Rinttilä T, Kajander K et al. Analysis of the fecal microbiota of irritable bowel syndrome patients and healthy controls with real-time PCR. Am J Gastroenterol. 2005;100(2):373-382. http://doi.org/10.1111/j.1572-0241.2005.40312.x.

Mazzawi T, El-Sahy M, Lied G et al. Effect of fecal microbiota transplantation on the symptoms and duodenal enteroendocrine cells in patients with irritable bowel syndrome. United European Gastroenterol J. 2016;4 (suppl. 5):677.

McEvoy R. Bowel-flora alteration: a potential cure for inflammatory bowel disease and irritable bowel syndrome?. Med J Aust. 1989;151(2):112. http://doi.org/10.5694/j.1326-5377.1989.tb101176.x.

Moayyedi P, Surette MG, Kim PT et al. Fecal microbiota transplantation induces remission in patients with active ulcerative colitis in a randomized controlled trial. Gastroenterology. 2015;149(1):102-109 e106. http://doi.org/ 10.1053/j.gastro.2015.04.001.

Myneedu K, Deoker A, Schmulson MJ, Bashashati M. Fecal microbiota transplantation in irritable bowel syndrome: A systematic review and meta-analysis. United European Gastroenterol J. 2019;7(8):1033-1041. http://doi.org/10.1177/2050640619866990.

Nelson TA, Holmes S, Alekseyenko AV et al. PhyloChip microarray analysis reveals altered gastrointestinal microbial communities in a rat model of colonic hypersensitivity. Neurogastroenterol Motil. 2011;23(2):169-177, e41-2. http://doi.org/10.1111/j.1365-2982.2010.01637.x.

Paramsothy S, Kamm MA, Kaakoush NO et al. Multidonor intensive faecal microbiota transplantation for active ulcerative colitis: A randomised placebo-controlled trial. Lancet. 2017;389 (10075):1218-1228. http://doi.org/10.1016/S0140-6736 (17)30182-4.

Parkes GC, Rayment NB, Hudspith BN et al. Distinct microbial populations exist in the mucosa-associated microbiota of sub-groups of irritable bowel syndrome. Neurogastroenterol Motil. 2012;24(1):31-39. http://doi.org/10.1111/j.1365-2982.2011.01803.x.

Pinn D, Aroniadis O, Brandt L. Follow-up study of fecal microbiota transplantation (FMT) for the treatment of refractory irritable bowel syndrome (IBS). American Journal of Gastroenterology. 2013;108:S563.

Pozuelo M, Panda S, Santiago A et al. Reduction of butyrate- and methane-producing microorganisms in patients with Irritable Bowel Syndrome. Sci Rep. 2015;5. 12693. http://doi.org/10.1038/srep12693.

Rajilić-Stojanović M, Biagi E, Heilig HG et al. Global and deep molecular analysis of microbiota signatures in fecal samples from patients with irritable bowel syndrome. Gastroenterology. 2011;141(5):1792-1801. http://doi.org/10.1053/j.gastro.2011.07.043.

Rossen NG, MacDonald JK, de Vries EM et al. Fecal microbiota transplantation as novel therapy in gastroenterology:a systematic review. World J Gastroenterol. 2015;21 (17):5359-5371. http://doi.org/10.3748/wjg.v21.i17.5359.

Si J. M., Yu YC, Fan YJ, Chen SJ. Intestinal microecology and quality of life in irritable bowel syndrome patients. World J Gastroenterol. 2004;10 (12):1802-1805. http://doi.org/10.3748/wjg.v10.i12.1802.

Syzenko G, Budovska L, Puchkov K. Efficiency of FMT in cases of ‘Treatment-resistant’ IBS. Unit Eur Gastroenterol J. 2016 (suppl. 2):2 (suppl. 1). P0397.

Tropini C, Moss EL, Merrill BD et al. Transient osmotic perturbation causes long-term alteration to the gut microbiota. Cell. 2018;173(7):1742-1754.e17. http://doi.org/ 10.1016/j.cell.2018.05.008.

Quraishi MN, Widlak M, Bhala N et al. Systematic review with meta-analysis: The efficacy of faecal microbiota transplantation for the treatment of recurrent and refractory Clostridium difficile infection. Aliment Pharmacol Ther. 2017;46(5):479-493. http://doi.org/ 10.1111/apt.14201.

Wang S, Xu M, Wang W et al. Systematic review: Adverse events of fecal microbiota transplantation. PLoS One. 2016;11(8). e0161174. http://doi.org/ 10.1371/journal.pone.0161174.

Wang Y, Zheng F, Liu S, Luo H..Research progress in fecal microbiota transplantation as treatment for irritable bowel syndrome. Gastroenterol Res Pract. 2019;2019. 9759138. http://doi.org/10.1155/2019/9759138.

Wilson BC, Vatanen T, Cutfield WS, O’Sullivan JM. The super-donor phenomenon in fecal microbiota transplantation. front. Cell Infect Microbiol. 2019;9:2. http://doi.org/10.3389/fcimb.2019.00002.

Xu D, Chen VL, Steiner CA et al. Efficacy of fecal microbiota transplantation in irritable bowel syndrome: a systematic review and meta-analysis. Am J Gastroenterol. 2019;114(7):1043-1050. http://doi.org/10.14309/ajg.0000000000000198.

Youngster I, Russell GH, Pindar C et al. Oral, capsulized, frozen fecal microbiota transplantation for relapsing Clostridium difficile infection. JAMA. 2014;312 (17):1772-1778. http://doi.org/10.1001/jama.2014.13875.

Zhou Q, Lu K. Detection of intestinal microbes in patients of IBS with predominant constipation. Modern Diagnosis and Treatment. 2013;N 17. 3998.

Zmora N, Zilberman-Schapira G, Suez J et al. Personalized gut mucosal colonization resistance to empiric probiotics is associated with unique host and microbiome features. Cell. 2018;174(6):1388-1405.e21. http://doi.org/10.1016/j.cell.2018.08.041.

##submission.downloads##

Опубліковано

2021-10-08

Номер

Розділ

Огляди