НПЗП-гастропатії, пов’язані з лікуванням інфекції SARS‑CoV‑2: як підвищити безпечність терапії? Фокус на езомепразол

Автор(и)

  • О. О. Бондаренко Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького, Ukraine

DOI:

https://doi.org/10.30978/MG-2021-4-21

Ключові слова:

COVID‑19, кислотозалежні захворювання, нестероїдні протизапальні препарати, НПЗП‑гастропатія, опитувальник mFSSG, езомепразол, Езонекса

Анотація

Мета — за допомогою опитувальника mFSSG визначити наявність гастроінтестинальних розладів, асоційованих з прийомом нестероїдних протизапальних препаратів (НПЗП), у хворих із середньотяжким перебігом інфекції SARS‑CoV‑2 та вивчити здатність езомепразолу («Езонекса», «Фармак») запобігати виникненню диспепсичних та рефлюксних симптомів у цих пацієнтів.

Матеріали та методи. Всі хворі з установленим діагнозом коронавірусної хвороби (n = 85), які перебували на стаціонарному лікуванні в Центрі терапії клінічної лікарні швидкої медичної допомоги м. Львова, після отримання інформованої згоди стали учасниками відкритого контрольованого дослідження ефективності препарату «Езонекса» при цій патології. Препарат призначали в дозі 20 мг/добу вранці за 30 хв до їди, яку застосовували для профілактики НПЗП‑гастропатії, впродовж 28 днів. Хворі були рандомізовані простим сліпим методом на дві групи. У першій (n = 45) пацієнти приймали езомепразол, друга група (n = 40) була контрольною, активну профілактику НПЗП‑гастропатії в ній не проводили. Середній вік пацієнтів становив (69,4 ± 2,6) року. Середній вік чоловіків — (66,4 ± 2,4) року, жінок — (72,3 ± 2,7) року. Термін спостереження — 4 тиж. Усім пацієнтам проводили огляд і стандартизоване опитування для оцінки динаміки клінічних виявів захворювання на тлі лікування коронавірусної інфекції. Також хворі запов­нювали анкету‑опитувальник mFSSG для оцінки виразності диспепсичних та рефлюксних виявів. Огляд і опитування проводили в 1‑шу, на 10 — 14‑ту та 28‑му добу спостереження. Оцінювали показники якості життя за опитувальником SF‑36 у всіх пацієнтів до початку терапії і через 4 тиж від початку дослідження.

Результати. В 1‑шу добу дослідження за опитувальником mFSSG не виявлено статистично значущої різниці між пацієнтами обох груп щодо диспепсії та клінічних виявів рефлюксу. При повторному тестуванні на 10 — 14‑ту добу у пацієнтів першої групи оцінка симптомів диспепсії та рефлюксу не змінилася, тоді як у другій групі зафіксовано наявність ознак НПЗП‑гастропатії з виразним диспепсичним та помірним рефлюксним синдромами у 49,6 % пацієнтів. На 28‑му добу в 11,3 % хворих першої групи та 78,6 % — другої виникли симптоми як диспепсії, так і рефлюксу. Порівняльний аналіз не виявив відмінностей між групами за віком та співвідношенням статей. Однак коморбідна патологія, з приводу якої пацієнти постійно приймали низькі дози ацетилсаліцилової кислоти, була додатковим обтяжливим чинником ризику розвитку НПЗП‑гастропатії. Аналіз показників якості життя хворих обох груп на початку дослідження виявив статистично значуще (р < 0,05) зниження за більшістю шкал, крім шкал фізичного функціонування та болю. На тлі лікування езомепразолом зареєстрували позитивну динаміку за всіма показниками якості життя, найбільшу — за шкалами болю, життєздатності, соціального та рольового емоційного функціонування.

Висновки. Езомепразол у добовій дозі 20 мг продемонстрував високу ефективність щодо захисту слизової оболонки шлунково‑кишкового тракту у літніх пацієнтів з групи високого ризику, які особливо чутливі до гастродуоденальної НПЗП‑індукованої токсичності навіть за короткотривалого курсу терапії з приводу інфікування коронавірусом. «Езонексу» можна вважати препаратом вибору для терапії НПЗП‑гастропатії, який тривало і стійко пригнічує кислотопродукцію, сприяє швидкому усуненню симптомів. Завдяки феномену стереоселективності препарат має фармакокінетичні особливості, що забезпечують його високу клінічну ефективність при кислотозалежних захворюваннях.

 

Біографія автора

О. О. Бондаренко, Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького

д. мед. н.,
проф. кафедри терапії № 1 та медичної діагностики факультету післядипломної освіти

Посилання

Almario CV, Chey WD, Spiegel BM. R. Increased risk of COVID-19 among users of proton pump inhibitors. Am J Gastroenterol. 2020;115 (10):1707-1715. doi: 10.14309/ajg.0000000000000798.

Bell NJ, Burget D, Howden CW, Wilkinson J, Hunt RH. Appropriate acid suppression for the management of gastro-oesophageal reflux disease. Digestion. 1992;51 (suppl. 1):59-67. doi: 10.1159/000200917. PMID: 1397746.

Castellsague J, Riera-Guardia N, Calingaert B et al. Individual NSAIDs and upper gastrointestinal complications: a systematic review and meta-analysis of observational studies (the SOS project). Drug Saf. 2012;35 (12):1127-146.

Chiba T, Malfertheiner P, Satoh H. (eds): Proton Pump Inhibitors: A Balanced View. Front Gastrointest Res. Basel, Karger, 2013;3:1-17.

Fries JF, Murtagh KN, Bennett M.., Zatarain E, Lingala B, Bruce B. The rise and decline of nonsteroidal antiinflammatory drug-associated gastropathy in rheumatoid arthritis. Arthritis Rheum. 2004;50 (8):2433-2440. doi: 10.1002/art.20440. PMID: 15334455.

Gadiparthi C, Perisetti A, Sayana H et al. Gastrointestinal bleeding in patients with severe SARS-CoV-2. Am J Gastroenterol. 0 2020;115 (8):1283-1285. doi: 10.14309/ajg.0000000000000719.

Hawkey C, Talley NJ, Yeomans ND, Jones R, Sung JJ, Långström G, Naesdal J, Scheiman JM.; NASA1 SPACE1 Study Group. Improvements with esomeprazole in patients with upper gastrointestinal symptoms taking non-steroidal antiinflammatory drugs, including selective COX-2 inhibitors. Am J Gastroenterol. 2005;100 (5):1028-1036. doi: 10.1111/j.1572-0241.2005.41465.x.

Henry D, Lim LL, Garcia Rodriguez LA et al. Variability in risk of gastrointestinal complications with individual non-steroidal anti-inflammatory drugs: results of a collaborative metaanalysis. BMJ. 1996;312(7046):1563-1566.

Hoogendoorn R..J. et al. Patient satisfaction with switching to esomeprazole from existing proton pump inhibitor therapy for gastro-oesophageal reflux disease: an observational, multicentre study. Clin Drug Invest. 2009;29 (12):803-810.

Kow CS, Hasan SS. Use of proton pump inhibitors and risk of adverse clinical outcomes from COVID-19: a meta-analysis. J Intern Med. 2021;289 (1):125-28. doi: 10.1111/joim.13183.

Lewis SC, Langman MJ, Laporte JR, Matthews JN, Rawlins MD, Wiholm BE. Dose-response relationships between individual nonaspirin nonsteroidal anti-inflammatory drugs (NANSAIDs) and serious upper gastrointestinal bleeding: a meta-analysis based on individual patient data. Br J Clin Pharmacol. 2002;54(3):320-326.

Li M.-J. et al. Comparative effectiveness and acceptabilityof the FDA-licensed proton pump inhibitorsfor erosive esophagitisA PRISMA-compliant network meta-analysis. Medicine. 2017;96:39.

Magro F, Nuzzo A et al. COVID-19 in gastroenterology: Where are we now? Current evidence on the impact of COVID-19 in gastroenterology. United European Gastroenterol J. 2021:1-16. doi: 10.1002/ueg2.12115.

Martínek J, Lukáš M. Esomeprazole — the first proton-pump inhibitors of the «second» generation. Gastroent Hepatol. 2012;66 (2):149.

Maton PN, Vakil NB, Levine JG, Hwang C, Skammer W, Lundborg P.;. Esomeprazole Study Investigators. Safety and efficacy of long-term esomeprazole therapy in patients with healed erosive oesophagitis. Drug Saf. 2001;24 (8):625-635. doi: 10.2165/00002018-200124080-00006.

Melcarne L, García-Iglesias P, Calvet X. Management of NSAID-associated peptic ulcer disease. Expert Rev Gastroenterol Hepatol. 2016;10 (6):723-733.

Micallef J, Soeiro T, Jonville-Bera AP. French Society of Pharmacology, Therapeutics (SFPT). Non-steroidal anti-inflammatory drugs, pharmacology, and COVID-19 infection. Therapie. 2020;75 (4):355-362. doi: 10.1016/j.therap.2020.05.003.

Miner PJr, Katz PO, Chen Y, Sostek M. Reanalysis of intragastric pH results based on updated correction factors for Slimline and Zinetics 24 single-use pH catheters. Am J Gastroenterol. 2006;101 (2):404-405. (Оригинальна стаття: Miner P, Katz P, Chen Y, Sostek M. Gastric acid control with esomeprazole, lansoprazole, omeprazole, pantoprazole, and rabeprazole: a fiveway crossover study. Am J Gastroenterol. 2003;98 : 2616-2620.).

Pilotto A, Franceschi M, Leandro G, Di Mario F.; Geriatric Gastroenterology Study Group (Societè Italiana Gerontologie Geriatria). NSAID and aspirin use by the elderly in general practice: effect on gastrointestinal symptoms and therapies. Drugs Aging. 2003;20 (9):701-710.

Saragih RH, Rey I. FSSG Scale System in comparison with GERD questionnaires in predicting endoscopic findings with refux esophagitis. The Indonesian Journal of Gastroenterology, Hepatology, and Digestive Endoscopy. 2017:136-140. doi: 10.24871/1332012136-140.

Scheiman JM et al. Prevention of peptic ulcers with esomeprazole in patients at risk of ulcer development treated with low-dose acetylsalicylic acid: a randomised, controlled trial (OBERON). Heart. 2011;97 (10):797-802. doi: 10.1136/hrt.2010.217547.

Scheiman JM, Yeomans ND, Talley NJ et al. Prevention of ulcers by esomeprazole in at-risk patients using non-selective NSAIDs and COX-2 inhibitors. Am J Gastroenterol. 2006;101 (4):701-710. doi: 10.1111/j.1572-0241.2006.00499.x.

Singh G. Recent considerations in nonsteroidal anti-inflammatory drug gastropathy. Am J Med. 1998;105 (1B:31S-38S.

Song TJ, Kim J. Risk of post-stroke pneumonia with proton pump inhibitors, H2 receptor antagonists and mucoprotective agents: A retrospective nationwide cohort study. PLoS One. 2019;14 (5). e0216750. doi: 10.1371/journal.pone.021675.

Strand DS, Kim D, Peura DA. 25 years of proton pump inhibitors: A comprehensive review. Gut Liver. 2017;11 (1):27-37. doi: 10.5009/gnl15502.

Ware JE. Jr., Sherbourne CD. The MOS36-item short-form health survey (SF-36). I. Conceptual framework and item selection. Med Care. 1992;30:473-483.

Zhou J, Li C, Zhao G et al. Human intestinal tract serves as an alternative infection route for Middle East respiratory syndrome coronavirus. Sci Adv. 2017;3 (11). eaao4966. doi: 10.1126/sciadv. aao4966.

Zhou Q, Yan XF, Pan WS, Zeng S. Is the required therapeutic effect always achieved by racemic switch of proton-pump inhibitors?. World J Gastroenterol. 2008;14 (16):2617-2619.

##submission.downloads##

Опубліковано

2021-10-08

Номер

Розділ

Лікарські засоби