Сучасні аспекти лікування хворих на гастроезофагеальну рефлюксну хворобу на тлі цукрового діабету 2 типу та ожиріння

Огляд літератури

Автор(и)

  • Л. В. Журавльова Харківський національний медичний університет, Ukraine https://orcid.org/0000-0002-0051-3530
  • О. С. Келеберда Харківський національний медичний університет, Ukraine

DOI:

https://doi.org/10.30978/MG-2021-3-65

Ключові слова:

цукровий діабет 2 типу, ожиріння, гастроезофагеальна рефлюксна хвороба, грелін, лептин, метформін, α‑ліпоєва кислота, інгібітори протонної помпи

Анотація

Наведено нові уявлення щодо патогенезу цукрового діабету (ЦД) 2 типу та гастроезофагеальної рефлюксної хвороби (ГЕРХ) на тлі ожиріння і методи терапевтичної корекції цих нозологій. Доведено важливу роль в етіології надлишкової маси тіла, яка може бути предиктором розвитку ЦД 2 типу, і адипокінів (греліну та лептину). Описано зміни рівнів цих адипоцитокінів, що, за даними літератури, вважають нормальними та патологічними відхиленнями. Формування і прогресування метаболічного синдрому, виникнення інсулінорезистентності, ЦД 2 типу та прогресування ускладнень на тлі діабету зумовлені порушенням біоритмів синтезу греліну та лептину. Описано вплив тривалої гіперглікемії на ураження нервової системи з формуванням у подальшому діабетичної нейропатії, яка спричиняє діабетичний гастропарез. Виявлено можливості впливу патогенетичних чинників на функцію нижнього стравохідного сфінктера на тлі ЦД 2 типу та в подальшому — на формування ГЕРХ. Проаналізовано дані щодо коморбідної патології (ГЕРХ на тлі ЦД 2 типу), визначено можливі предиктори формування чи прогресування симптомів, характерних для цієї патології шлунково‑кишкового тракту. Доведено ефективність застосування таких заходів, як модифікація способу життя, дозовані фізичні навантаження, зміна положення тіла, нормалізація харчування тощо, для зменшення виявів ГЕРХ і ЦД 2 типу. Висвітлено можливості терапевтичної корекції змін вуглеводного обміну на тлі ЦД 2 типу згідно із сучасними уявленнями та даними метааналізів. Установлено, що досягти адекватного глікемічного контролю на тлі монотерапії метформіном не завжди можливо. Описано найважливіші групи препаратів, які доцільно використовувати для лікування ГЕРХ та ЦД 2 типу як самостійних патологій і за поєднаного перебігу. Проаналізовано інформацію щодо використання тіоктової кислоти на тлі формування оксидативного стресу у пацієнтів з ЦД 2 типу і позитивні ефекти щодо зменшення виявів діабетичної нейропатії та ГЕРХ.

Біографії авторів

Л. В. Журавльова, Харківський національний медичний університет

д. мед. н., проф., зав. кафедри внутрішньої медицини № 3 та ендокринології

О. С. Келеберда, Харківський національний медичний університет

аспірант кафедри внутрішньої медицини № 3 та ендокринології

Посилання

Bulchina YuB. Intensification of hypoglycemic therapy with sulfonylureas. Thematic issue «Diabetology, Thyroidology, Metabolic Disorders». 2020; 3 (51):27 [in Ukrainian].

Dragomiretska, N. V., Zabolotna, I. B., Gushcha, S. G., Kalinichenko, N. V., Izha, A. N. New possibilities of treatment of refractory gastroesophageal reflux disease. Bulletin of Biology and Medicine 2019; 1 (2):138-141 [in Ukrainian]. doi:10.29254/2077-4214-2019-1-2-149-138-141

Skripnik IM, Radionova TO. Acid-dependent diseases in patients with diabetes mellitus: features of the clinical course and treatment. Medical newspaper «Health of Ukraine of the 21st century». 2019; 15-16 (460-461):51-52 [in Ukrainian].

Stepanov YuM, Budzak IYa. Modern view on gastroesophageal reflux disease: realities and prospects. Gastroenterology. Hepatology. Coloproctology. 2015;9(1)

Belousov Yu., Afanasyeva E, Belousov D, Zyryanov S. The use of thioctic acid in the treatment of diabetic polyneuropathy. Good clinical practice 2011;(1):85-91 [in Russian].

Chahirou Y, Mesfioui A, Ouichou A, Hessni A. Adipokines: mechanisms of metabolic and behavioral disorders. Obesity and metabolism 2018;15(3):14-20 [in Russian]. doi: 10.14341/OMET9430

Chumakova GA, Veselovskaya NG, Gritsenko OV, Ott AV. Metabolic syndrome challenging and unresolved issues. Russian Journal of Cardiology 2014; 3 (107):63-71 [in Russian].

Dadasheva MN, Taranenko NYu, Agafonov BV. Efficacy of Alpha-Lipoic (Thioctic) Acid during Diabetic Polyneuropathy. Effective pharmacotherapy 2015; 2 (14):14-18 [in Russian].

Daminova LT, Muminova SU. Motor-evacuation function of the stomach in patients with diabetes mellitus. Experimental and Clinical Gastroenterology 2019;172 (12):95-100 [in Russian]. DOI: 10.31146/1682-8658-ecg-172-12-95-100

Khachaturyan NE, Yegshatyan LV, Mkrtumyan AM. Dulaglutide — new in the treatment of type 2 diabetes. Effective pharmacotherapy 2019; 15 (25):20-28 [in Russian]. doi: 10.33978/2307-3586-2019-15-25-20-28

Jargin S. What is new in the management of type 2 diabetes mellitus with overweight. Therapist. 2019; 4 : 84-86 [in Russian].

Embutnieks YuV, Valitova ER, Bordin DS. The New Approach to the Treatment of Gastroesophageal Reflux Disease: the Protection of the Esophageal Mucosa. Effective pharmacotherapy 2019;15 (18):16-22 [in Russian]. doi:10.33978/2307-3586-2019-15-18-16-22

Kadzharyan VG, Kapshitar NI. A new trend in the treatment of type 2 diabetes mellitus with the use of sodium-dependent glucose transporter-2 inhibitors. Endocrinological problems 2014;60(4):60-64 [in Russian]. doi:10.14341/probl201460460-64

Matosyan KA, Oranskaya AN, Gurevich KG, Mkrtumyan AM. Biochemical markers of obesity in the 18-25-year-old patients. Cardiovascular Therapy and Prevention 2017; 16 (5):34-39 [in Russian]. doi:10.15829/1728-8800-2017-5-34-39

Nikanava LV, Davydchyk EV. Ghrelin: physiological aspects of action. Educational Establishment «Grodno State Medical University». 2013; 3 (43):23-25 [in Russian].

Osipova AA. The role of leptin in the regulation of energy metabolism and the functioning of living organisms. Journal of Environmental Earth and Еnergy Study (JEEES). 2019; 2 [in Russian]. doi: 10.5281/zenodo.3328788

Starostin BD. Contemporary approaches to the treatment of gastroesophageal reflux disease. Russian Journal of Gastroenterology, Hepatology, Coloproctology 2019;29(1):7-16 [in Russian].

Tarasova LV, Trukhan DI. Diabetic gastroparesis: focus on the choice of a prokinetic. Practical medicine 2014; 1 (77):41-45 [in Russian].

Tkach SM. Features of the diagnosis and treatment of acid-dependent pathology in patients with diabetes mellitus. Gastroenterology 2016; 3 (61):67-72 [in Russian]. doi: 10.22141/2308-2097.3.61.2016.79161

Tkachuk VA, Vorotnikov AV. Molecular Mechanisms of Insulin Resistance Development. Diabetes mellitus 2014;17(2):29-40 [in Russian]. doi: 10.14341/DM2014229-40

Alzubaidi M. GERD: Diagnosing and treating the burn / Alzubaidi M, Gabbard S.. Cleve Clin J Med 2015; 82 (10):685-692. doi: 10.3949/ccjm.82a.14138.

Aydin Ö. The Gut Microbio meas a Target for theTreatment of Type 2 Diabetes / Aydin Ö, Nieuwdorp M, Gerdes V.. Curr Diab Rep 2020;18(8):55. doi: 10.1007/s11892-018-1020-6.

Careyva B. Diabetes Mellitus:Management of Gastrointestinal Complications / Careyva B, Stello B.. AmFamPhysician 2016; 94 (12):980-986.

Chen J. Gastroesophageal Reflux Disease: Pathophysiology, Diagnosis, and Treatment / Chen J, Brady P.. Gastroenterol Nurs 2019; 42 (1):20-28. doi: 10.1097/SGA.0000000000000359.

Clarrett DM. Gastroesophageal Reflux Disease (GERD) / Clarrett DM, Hachem C. Mo Med 2018;115(3):214-218.

Dağlı Ü. The role of lifestyle changes in gastroesophageal reflux diseases treatment / Dağlı Ü, Hakkı Kalkan İ.. Turk J Gastroenterol 2017; 28 (1):33-37. doi: 10.5152/tjg.2017.10.

Das SR, Everett BM, Birtcher KK et al. 2018 ACC Expert Consensus Decision Pathway on novel therapies for cardiovascular risk reduction in patients with type 2 diabetes and atherosclerotic cardiovascular disease. A Report of the American College of Cardiology Task Force on Expert Consensus Decision Pathways.. J Am Coll Cardiol 2018; 72 (24):3200-3223 doi:10.1016/j.jacc.2018.09.020.

Galligan A. Novel approaches to the treatment of hyperglycaemia in type 2 diabetes mellitus / Galligan A, Greenaway TM.. Intern Med J 2016; 46 (5):540-549. doi: 10.1111/imj.13070.

Kellerman R. Gastroesophageal Reflux Disease / Kellerman R, Kintanar T. Prim Care 2018; 44 (4):561-573. doi: 10.1016/j.pop.2017.07.001.

Kirwan JP. The essential role of exercise in the management of type 2 diabetes / Kirwan JP, Sacks J, Nieuwoudt S.. Cleve Clin J Med 2017; 84 (7):15-21. doi: 10.3949/ccjm.84.s1.03.

Monreal-Robles R. Diabetes and the Esophagus / Monreal-Robles R, Remes-Troche JM.. Curr Treat Options Gastroenterol 2017; 15 (4):475-489. doi: 10.1007/s11938-017-0153-z.

Nandyal S, Suria S, Chogtu B. Risk of GERD with Diabetes Mellitus, Hypertension and Bronchial Asthma — A Hospital based Retrospective Cohort Study. J Clin Diagn Res 2017;11(7):25-29. doi: 10.7860/JCDR/2017/25571.10232.

Patti MG. An Evidence-Based Approach to the Treatment of Gastroesophageal Reflux Disease / Patti MG.. JAMASurg 2016; 151 (1):73-78. doi: 10.1001/jamasurg.2015.4233.

Prakash Gyawali C. Management of Gastroesophageal Reflux Disease / Prakash Gyawali C, Fass R. Gastroenterology 2018; 154 (2):302-318. doi: 10.1053/j.gastro.2017.07.049.

Rouf MA, Khan M, Sharif JU. Prevalence of GERD in Type II Diabetes Mellitus Patients Admitted in A Tertiary Care Hospital of Bangladesh. Mymensingh Med J 2017; 26 (4):710-715.

Samocha-Bonet D. Prevention and Treatment of Type 2 Diabetes: A Pathophysiological-Based Approach / Samocha-Bonet D, Debs S, Greenfield JR.. Trends Endocrinol Metab 2018; 29 (6):370-379. doi: 10.1016/j.tem.2018.03.014.

Sethi S. Diet and gastroesophageal reflux disease: role in pathogenesis and management / Sethi S, Richter JE.. CurrOpinGastroenterol 2017; 33 (2):107-111. doi: 10.1097/MOG.0000000000000337.

Stevens JW, Khunti K, Harvey R. Preventing the progression to type 2 diabetes mellitus in adults at high risk: a systematic review and network meta-analysis of lifestyle, pharmacological and surgical interventions. Diabetes Res Clin Pract 2015;107(3):320-331. doi: 10.1016/j.diabres.2015.01.027.

Sun X.-M., Tan J.-C., Zhu Y. Association between diabetes mellitus and gastroesophageal reflux disease: A meta-analysis. World J Gastroenterol 2015; 21 (10):3085-3092. doi: 10.3748/wjg.v21.i10.3085.

Tan SY, Wong JL. M., Sim YJ. Type 1 and 2 diabetes mellitus: A review on current treatment approach and genetherapy as potential intervention. Diabetes Metab Syndr 2019; 13 (1):364-372. doi: 10.1016/j.dsx.2018.10.008.

Taylor R. Type 2 diabetes: etiology and reversibility / Taylor R.. Diabetes Care 2013; 36 (4):1047-1055. doi: 10.2337/dc12-1805.

Waugh N, Cummins E, Royle P. Newer agents for blood glucose control in type 2 diabetes: systematic review and economic evaluation. Health Technol Assess 2010; 14 (36):1-248. doi: 10.3310/hta14360.

Wei J.-P., Wang Q.-H., Zheng H.-J. Research Progresson Non-Drug Treatment for Blood Glucose Control of Type 2 Diabetes Mellitus. Chin J Integr Med 2018; 24 (10):723-727. doi: 10.1007/s11655-018-2844-2.

Zawada AE, Moszak M, Skrzypczak D. Gastrointestinal complication sinpatientswithdiabetesmellitus. AdvClinExpMed 2018; 27 (4):567-572. doi: 10.17219/acem/67961.

##submission.downloads##

Опубліковано

2021-06-29

Номер

Розділ

Огляди