Вплив морфологічних змін слизової оболонки стравоходу при гастроезофагеальній рефлюксній хворобі на показники антиоксидантної системи у студентів з автоімунним тиреоїдитом

Автор(и)

  • Т. М. Пасієшвілі Харківський національний медичний університет

DOI:

https://doi.org/10.30978/MG-2021-1-12

Ключові слова:

гастроезофагеальна рефлюксна хвороба, автоімунний тиреоїдит, патогенез, антиоксидантна система

Анотація

Мета — дослідити зміни окремих показників системи антиоксидантного захисту з урахуванням морфологічної форми ураження слизової оболонки стравоходу у хворих з гастроезофагеальною рефлюксною хворобою (ГЕРХ), яка перебігала на тлі автоімунного тиреоїдиту (АІТ).

Матеріали та методи. Обстежено 120 студентів з ГЕРХ та АІТ віком від 18 до 25 років, з них 93 (77,5 %) жінки і 27 (22,5 %) чоловіків. Тривалість захворювань не перевищувала 3 роки. За результатами фібро­гастродуоденоскопічного дослідження у 34 (28,3 %) пацієнтів діагностовано ерозивну форму ГЕРХ, у 86 (71,7 %) — неерозивну форму. Досліджували показники загальної антиоксидантної активності, глутатіонпероксидази та мітохондріальної марганець‑супероксиддисмутази.

Результати. Встановлено зниження сумарного показника загальної антиоксидантної активності, що було розцінено як неспроможність першої фази системи антиоксидантного захисту. Відзначено посилення активності марганець‑супероксиддисмутази і зниження вироблення глутатіонпероксидази. Рівні загальної антиоксидантної активності та глутатіонпероксидази корелювали з морфологічними змінами в слизовій оболонці стравоходу: наявність ерозивної форми захворювання більшою мірою впливала на зміни цих показників.

Висновки. Поєднаний перебіг ГЕРХ і АІТ у студентів супроводжувався зниженням сумарного показника загальної антиоксидантної активності та глутатіонпероксидази і посиленням активності марганець‑супероксиддисмутази. Наявність ерозій у слизовій оболонці стравоходу більшою мірою позначалася на змінах показників загальної антиоксидантної активності та глутатіонпероксидази.

 

Біографія автора

Т. М. Пасієшвілі, Харківський національний медичний університет

к. мед. н., доцент, доцент кафедри внутрішньої медицини № 3 та ендокринології

Посилання

Alshammari SA, Alabdulkareem AM, Aloqeely KM et al. The determinants of the quality of life of gastroesophageal reflux disease patients attending King Saud University Medical City. Cureus. 2020;12(8). e9505. doi: 10.7759/cureus.9505.

Antonelli A, Ferrari SM, Corrado A, Di Domenicantonio A., Fallahi P. Autoimmune thyroid disorders. Autoimmun Rev. 2015;14(2):174-180. doi: 10.1016/j.autrev.2014.10.016.

Aversa T, Corica D, Zirilli G et al. Phenotypic expression of autoimmunity in children with autoimmune thyroid disorders. Front Endocrinol (Lausanne). 2019;10. 476. doi: 10.3389/fendo.2019.00476.

Birben E, Sahiner UM, Sackesen C, Erzurum S, Kalayci O. Oxidative stress and antioxidant defense. World Allergy Organ J. 2012;5(1):9-19. doi: 10.1097/WOX.0b013e3182439613.

Delshad SD, Almario CV, Chey WD, Spiegel BM. R. Prevalence of gastroesophageal reflux disease and proton pump inhibitor-refractory symptoms. Gastroenterology. 2020;158(5):1250-1261.e2. doi: 10.1053/j.gastro.2019.12.014.

Dworzański J, Strycharz-Dudziak M, Kliszczewska E et al. Glutathione peroxidase (GPx) and superoxide dismutase (SOD) activity in patients with diabetes mellitus type 2 infected with Epstein-Barr virus. PLoS ONE. 2020;15(3). e0230374. doi.org/10.1371/journal.pone.0230374.

El-Serag HB, Sweet S, Winchester CC et al. Update on the epidemiology of gastro-oesophageal reflux disease: a systematic review. Gut. 2014;63:871-880. doi: 10.1136/gutjnl-2012-304269.

Gorczyca R, Pardak P, Pękala A, Filip R. Impact of gastroesophageal reflux disease on the quality of life of Polish patients. World J Clin Cases. 2019;7 (12):1421-1429. doi: 10.12998/wjcc.v7.i12.1421.

Jabri MA, Sebai H. The role of increased gastric acid secretion and reactive oxygen species in the pathophysiology of reflux esophagitis, gastroesophageal reflux disease — theory and research. Intech Open. 2019;1:343-349. doi: 10.5772/intechopen.81021.

Li B, Pratt DA. Methods for determining the efficacy of radical-trapping antioxidants. Free Radic Biol Med. 2015;82:187-202. doi: 10.1016/j.freeradbiomed.2015.01.020.

Nimse SB, Pal D. Free radicals, natural antioxidants, and their reaction mechanisms. Rsc Advances. 2015;5 (35):27986-28006. doi.org/10.1039/C4RA13315C.

Nirwan JS, Hasan SS, Babar ZU, Conway BR, Ghori MU. Global prevalence and risk factors of gastro-oesophageal reflux disease (GORD): systematic review with meta-analysis. Sci Rep. 2020;10(1). 5814. doi: 10.1038/s41598-020-62795-1.

Poddar U. Gastroesophageal reflux disease (GERD) in children. Paediatr Int Child Health. 2019;39(1):7-12. doi: 10.1080/20469047.2018.1489649.

Wang Y, Branicky R, Noë A, Hekimi S. Superoxide dismutases: Dual roles in controlling ROS damage and regulating ROS signaling. J Cell Biol. 2018;217(6):1915-1928. doi.org/10.1083/jcb.201708007.

Zhdan VM, Pasiieshvili TM, Zhelezniakova NM, Kovalyova O. M., Pasiieshvili LM. Klotho protein and mitochondrial superoxide dismutase in young persons with gastroesophageal reflux disease and autoimmune thyroiditis. World of Medicine and Biology. 2020;4 (74):49-53. doi: 10.26724/2079-8334-2020-4-74-49-53.

##submission.downloads##

Опубліковано

2021-03-22

Номер

Розділ

Оригінальні дослідження