Ультразвукове дослідження діаметра плечової артерії як неінвазивний метод виявлення ендотеліальної дисфункції у пацієнтів з ішемічною хворобою серця та супутньою гастроезофагеальною рефлюксною хворобою

Автор(и)

  • O. A. Oparin Харківська медична академія післядипломної освіти
  • A. S. Vnukova Харківська медична академія післядипломної освіти

DOI:

https://doi.org/10.30978/MG-2019-4-12

Ключові слова:

ішемічна хвороба серця, гастроезофагеальна рефлюксна хвороба, ендотеліальна дисфункція, плечова артерія

Анотація

Мета — оцінити ендотеліальну дисфункцію у хворих на ішемічну хворобу серця (ІХС) із супутньою гастроезофагеальною рефлюксною хворобою (ГЕРХ) методом ультразвукового дослідження високої якості плечової артерії (ПА).

Матеріали та методи. У дослідження було залучено 100 пацієнтів, яких розподілили на дві групи: першу — 60 осіб (43 (71,7 %) чоловіки та 17 (28,3 %) жінок віком від 42 до 60 років (середній вік — (53,8 ± 3,9) року) з ІХС та неерозивною формою ГЕРХ; друга — 40 осіб (28 (70 %) чоловіків, 12 (30 %) жінок віком від 39 до 60 років (середній вік — (53,0 ± 4,6) року) з ІХС без супутньої патології. Контрольну групу утворили 20 практично здорових осіб (7 (35 %) чоловіків, 13 (65 %) жінок віком від 35 до 60 років (середній вік — (47,0 ± 6,1) року)). Діагноз ІХС установлено згідно з Міжнародною класифікацією хвороб 10-го перегляду, уніфікованим клінічним протоколом первинної, вторинної і третинної медичної допомоги «Стабільна ішемічна хвороба серця», рекомендаціями Європейського товариства кардіологів з лікування стенокардії (2013), а ГЕРХ — згідно з Міжнародною класифікацією хвороб 10-го перегляду та рекомендаціями Монреальського консенсусу (2006). Вимірювання артеріального тиску проводили за методом Ш. Ріва-Роччі у модифікації Короткова тонометром Microlife BP AG1-20 (Швейцарія) після 10-хвилинного відпочинку в положенні сидячи або лежачі. Функцію ендотелію вивчали з використанням проб з реактивною гіперемією і нітрогліцерином. Зміну діаметра ПА оцінювали за допомогою лінійного датчика з високою роздільною здатністю на ультразвуковому апараті Aloka-SSD-650 (Японія). Усі отримані дані внесено в електронну базу. Статистичну обробку даних проводили методами варіаційної та непараметричної статистики медико-біологічного профілю за допомогою пакета статистичних програм Exсel for Windows, Statistiсa 6.0 і SPSS Statistics. Статистичну значущість оцінювали за t-критерієм Стьюдента і t-критерієм Вілкоксона. Різницю між показниками вважали статистично значущою у разі p < 0,05.

Результати. Отримані результати свідчать про статистично значущу різницю за діаметром ПА між групами хворих та контрольною групою, тоді як різниця між початковими діаметрами ПА у першій та другій групах була статистично незначущою. Після проведення реактивної гіперемії у хворих на ІХС у поєднанні з ГЕРХ відзначено статистично значуще (р < 0,001) зменшення приросту діаметра ПА порівняно як з контрольною групою, так і з хворими на ІХС. Після сублінгвального прийому нітрогліцерину виявлено статистично значуще (р < 0,001) збільшення приросту діаметра ПА в обох групах хворих, що свідчить про адекватність проведеної проби.

Висновки. Неінвазивний метод ультразвукового допплерівського сканування високої якості дилатації плечової артерії при проведенні оклюзійної проби можна використовувати для оцінки ендотеліальної дисфункції як при захворюваннях серцево-судинної системи, так і при інших патологіях, спричинених порушенням функції ендотелію.

Біографії авторів

O. A. Oparin, Харківська медична академія післядипломної освіти

Опарін Олексій Анатолійович, д. мед. н., проф., зав. кафедри терапії, ревматології та клінічної фармакології
61002, м. Харків, вул. Дарвіна, 10
Тел.: (57) 711-75-00, 706-46-17

 

A. S. Vnukova, Харківська медична академія післядипломної освіти

А. С. Внукова

Посилання

Durand MJ, Gutterman DD. Diversity in mechanisms of endothelium-dependent vasodilation in health and disease. Microcirculation. 2013;20(3):239-247. DOI: 10.1111/micc.12040.

Esper RJ et al. Endothelial dysfunction: a comprehensive appraisal. Cardiovascular Diabetology. 2006;N 5 (1):4. Doi: 10.1186/1475-2840-5-4.

Frieling T. Differential diagnosis «non-cardiac chest pain». Dtsch Med Wochenschr. 2015;Bd. 140 (15). S. 1166-1172.

Frieling T, Bergdoldt G, Allescher HD, Riemann JF. Chest pain — not always the heart! Clinical impact of gastrointestinal diseases in non-cardiac chest pain. Z Gastroenterol. 2015;53(2):120-124.

Gesualdo M, Scicchitano P, Carbonara S. The association between cardiac and gastrointestinal disorders: causal or casual link?. Cardiac and Gastrointestinal Disorders. 2016:1-9.

Meyer A, Weithaeuser A, Steffens D et al. Inhibition of platelet function with clopidogrel is associated with a reduction of inflammation in patients with peripheral artery disease. Cardiovasc Revasc Med. 2016;17(3):169-175 doi: 10.1016/j.carrev.2016.01.010. PubMed PMID: 27157293.

Oparin A, Vnukova A. The role of endothelial dysfunction in the mechanism of gastroesophageal reflux disease development in patients with ischemic heart disease. Acta clinica Croatica. 2017;56(4):635-639.

Task Force Members, Montalescot G, Sechtem U, Achenbach S, Andreotti F, Arden C et al. 2013 ESC guidelines on the management of stable coronary artery disease: the Task Force on the management of stable coronary artery disease of the European Society of Cardiology. Eur Heart J. 2013;34 (38):2949-3003. doi: 10.1093/eurheartj/eht296. PubMed PMID: 23996286.

Timmis A, Townsend N, Gale C, Grobbee R, Maniadakis N, Flather M et al., ESC Scientific Document Group. European Society of Cardiology: Cardiovascular Disease Statistics 2017. Eur Heart J. 2018;39(7):508-579. doi: 10.1093/eurheartj/ehx628. PubMed PMID: 29190377.

Vakil T et al. The Montreal Definition and Classification of GERD. Am J Gastroenterol. 2006;101:1900-1920.

Vanhoutte PM et al. Endothelial dysfunction and vascular disease — a 30th anniversary update. Acta Physiologica. 2017;219(1):22-96.

##submission.downloads##

Опубліковано

2019-09-30

Номер

Розділ

Оригінальні дослідження