DOI: https://doi.org/10.30978/MG-2019-3-13

Відновлення слизової оболонки шлунка при хронічному ерозивному Helicobacter pylori-асоційованому гастриті

L. S. Babinets, I. O. Borovyk, I. M. Halabitska, T. V. Datsko, Yu. I. Butnitsky, V. A. Datsko

Анотація


Мета — дослідити ефективність використання препарату провітаміну В5 і вітаміну U в комплексній терапії хворих на хронічний ерозивний гастрит, асоційований з Helicobacter pylori, у поєднанні з екскреторною недостатністю підшлункової залози за морфологічними параметрами.

Матеріали та методи. Обстежено 28 пацієнтів із Н. pylori-асоційованим хронічним гастритом у поєднанні з екскреторною недостатністю підшлункової залози, які перебували на диспансерному обліку та під спостереженням сімейного лікаря в Тернопільському міському комунальному закладі «Центр первинної медико-санітарної допомоги». Хворих розподілили на дві групи: основну (n = 16) та контрольну (n = 12). Усі хворі отримували впродовж 10 днів терапію пантопразолом («Контролок», «Нольпаза», «Пантасан» або ін.) в дозі 40 мг двічі на добу, амоксициліном у дозі 1000 мг (або метронідазол у дозі 500 мг) двічі на добу, кларитроміцином у дозі 500 мг двічі на добу, пацієнти основної групи — додатково комплекс провітаміну В5 і вітаміну U («Доктовіт») по 2 таблетки на добу після їди протягом 2 міс. Усім хворим на початку дослідження і через 2 міс після початку лікування виконували езогастродуоденоскопію, уреазний тест на Н. pylori та біопсію з 5 місць з проведенням гістологічного дослідження.

Результати. Сумарна динаміка поліпшення морфологічного стану слизової оболонки шлунка в основ­ній групі хворих становила 0,9 бала проти 1,6 бала в контрольній групі (відповідно 17 і 32 %; p < 0,05), що свідчить про ефективність і доцільність використання вітамінного комплексу в лікуванні та реабілітації хворих на хронічний гастрит у поєднанні з екскреторною недостатністю підшлункової залози.

Висновки. У комплексному лікуванні хворих на хронічний гастрит у поєднанні з екскреторною недостатністю підшлункової залози доцільно застосовувати комплекс провітаміну В5 і вітаміну U.


Ключові слова


екскреторна недостатність підшлункової залози; слизова оболонка шлунка; морфологічні зміни; вітамінний комплекс

Повний текст:

PDF

Посилання


Бабінець ЛС, Галабіцька ІМ, Маєвська ТГ. Зовнішньосекреторна недостатність підшлункової залози та дисбаланс системи прооксиданти-антиоксиданти при первинному остеоартрозі з коморбідними станами. Здобутки клінічної та експериментальної медицини — 2017;3:22-25.

Ивашкин ВТ, Шептулин АА, Лапина ТЛ. Хронический гастрит, вызванный инфекцией Helicobacter pylori: диагностика, клиническое значение, прогноз: Пособие для врачей. М.: РГА, 2009. 24 c.

Forman D, Burley VJ. Gastric cancer: global pattern of the disease and an overview of environmental risk factors. Best Pract Res Clin Gastroenterol. 2006;20(4):633-649.
© Сучасна гастроентерологія, 2020
© ТОВ «ВІТ-А-ПОЛ», 2020