DOI: https://doi.org/10.30978/MG-2019-1-77

Комплексна терапія неалкогольної жирової хвороби печінки в поєднанні із синдромом надмірного бактеріального росту

A. E. Dorofeyev, M. M. Rudenko, S. M. Tkach, Yu. Z. Dynia

Анотація


Мета — вивчити вплив застосування впродовж 3 міс комбінованого цитопротектора «L-Бетаргін» на показники ліпідного і вуглеводного обміну, біохімічні маркери ушкодження печінки, ступінь її стеатозу та фіброзу в хворих на неалкогольну жирову хворобу печінки (НАЖХП) на тлі метаболічного синдрому залежно від наявності синдрому надмірного бактеріального росту (СНБР) та після його корекції пробіотиком «Спазмолак».

Матеріали та методи. Під нашим спостереженням перебувало 60 хворих з неалкогольним стеатогепатитом на тлі метаболічного синдрому. Діагноз стеатогепатиту встановлювали за даними мультимодального сонографічного дослідження печінки (ехографія, допплерографія, зсувохвильова еластографія і стеатометрія печінки). Ступінь стеатозу (S1-S3) визначали за коефіцієнтом загасання ультразвукової хвилі, ступінь фіброзу (F1-F4) — за середньою жорсткістю паренхіми. Наявність метаболічного синдрому підтверджували з використанням загальноприйнятих критеріїв діагностики, діагноз СНБР — за допомогою Н2-лактулозного водневого тесту. В усіх хворих оцінювали абдомінальні симптоми (диспепсія, біль, здуття живота, частота випорожнення). Визначали вміст трансаміназ, γ-глутамілтранспептидази, білірубіну та його фракцій, HbA1c, холестерину, ліпопротеїнів низької і високої щільності, тригліцеридів. Хворих рандомізували на дві порівнянні групи. У першій групі 30 осіб протягом 3 міс приймали «L-Бетаргін» по 1 стику тричі на добу, у другій — 30 пацієнтів приймали силімарин по 45 мг тричі на добу. Через 4 тиж після початку лікування проводили контроль СНБР, біохімічних показників і мультимодальну сонографію печінки з оцінкою ступеня стеатозу та фіброзу. При збереженні СНБР до лікування додавали пробіотик «Спазмолак» по 1 капсулі на добу протягом 4 тиж. Через 12 тиж після початку лікування повторно оцінювали клінічні, біохімічні та сонографічні показники і СНБР.

Результати. Застосування «L-Бетаргіну» при НАЖХП протягом 12 тиж по 1 стику тричі на добу сприяло статистично значущому пригніченню цитолізу, зменшенню ступеня стеатозу печінки, поліпшенню показників ліпідного обміну і швидкості портального кровотоку, зниженню ризику розвитку або прогресування атеросклерозу, кардіоваскулярних захворювань та інсулінорезистентності.

Висновки. «L-Бетаргін» за рахунок комбінованого складу, поєднання механізмів дії і нормалізації метаболічних порушень сприяє усуненню астенічного синдрому в хворих на НАЖХП і поліпшенню якості їх життя. Застосування пробіотика «Спазмолак» впродовж 4 тиж майже вдвічі зменшило СНБР, що супровод­жувалося статистично значущим зменшенням вираженості абдомінального болю, здуття живота і діареї. Використання «L-Бетаргіну» збільшує ефективність ерадикації СНБР.


Ключові слова


неалкогольна жирова хвороба печінки; синдром надмірного бактеріального росту; лікування

Повний текст:

PDF (Русский)

Посилання


Mihaylichenko IS The effectiveness of complex therapy in the treatment of non-alcoholic steatohepatitis and prevention of liver fibrosis (Russian) Likarska sprava (Ukrainian). 2010;1-2:82-86.

Rudenko NN, Agibalov АN, Dorofeyev АE et al Clinical use of citrarginin in the treatment of patients with decompensated liver cirrhosis (Russian) Suchasna gastroenterologiya [Modern Gastroenterology] (Ukrainian). 2001;2. C. 62-63.

Abu-Serie MM, El-Gamal BA, El-Kersh MA, El-Saadani MA. Investigation into the antioxidant role of arginine in the treatment and the protection for intralipid-induced non-alcoholic steatohepatitis. Lipids Health Dis. 2015;14:128.

Alberti KG, Eckel RH, Grundy SM et al. Harmonizing the metabolic syndrome: a joint interim statement of the International Diabetes Federation Task Force on Epidemiology and Prevention; National Heart, Lung, and Blood Institute; American Heart Association; World Heart Federation; International Atherosclerosis Society, and International Association for the Study of Obesity. Circulation. 2009;120 (16):1640-1645.

Andrade P, Rodrigues S, Rodrigues-Pinto E et al. Diagnostic accuracy of controlled attenuation parameter for detecting hepatic steatosis in patients with chronic liver disease. GE Port. J Gastroenterol. 2017;24(4):161-168.

Araújo AR, Rosso N, Bedogni G et al. Global epidemiology of non-alcoholic fatty liver disease/non-alcoholic steatohepatitis: What we need in the future. Liver Int. 2018;38, suppl. 1:47-51.

Colak Y, Senates E, Yesil A et al. Assessment of endothelial function in patients with nonalcoholic fatty liver disease. Endocrine. 2013;43(1):100-107.

Day CR, Kempson SA. Betaine chemistry, roles, and potential use in liver disease. Biochim Biophys Acta. 2016;1860(6):1098-1106.

Goldenberg R, Punthakee Z. Canadian Diabetes Association Clinical Practice Guidelines Expert Committee. Definition, classification and diagnosis of diabetes, prediabetes and metabolic syndrome. Can J Diabet. 2013;37, suppl. 1. P. 8-11.

Han R, Ma J, Li H. Mechanistic and therapeutic advances in non-alcoholic fatty liver disease by targeting the gut microbiota. Front Med. 2018. Doi: 10.1007/s11684 - 018-0645-9 [Epub ahead of print].

Jiang W, Huang S, Teng H et al. Diagnostic accuracy of point shear wave elastography and transient elastography for staging hepatic fibrosis in patients with non-alcoholic fatty liver disease: a meta-analysis. BMJ. 2018;8(8). e021787.

Ling JR, Zhang YJ, Zhang ZH et al. Specific changes of intestinal microflora in children with nonalcoholic fatty liver disease. Zhonghua Er Ke Za Zhi. 2018;56 (11):850-855.

Navarro LA, Wree A, Povero D et al. Arginase 2 deficiency results in spontaneous steatohepatitis: a novel link between innate immune activation and hepatic de novo lipogenesis. J Hepatol. 2015;62(2):412-420.

Ogawa Y, Yoneda M, Kobayashi T. Present and emerging pharmacotherapies for non-alcoholic steatohepatitis in adults. Exp Opin Pharmacother. 2018:1-14 [Epub ahead of print].

Polyzos SA, Kountouras J, Mantzoros CS. Obesity and nonalcoholic fatty liver disease: From pathophysiology to therapeutics. Metabolism. 2018;S0026-0495 (18)30253-1. [Epub ahead of print].

Seddik HA, Bendali F, Gancel F et al. Lactobacillus plantarum and its probiotic and food potentialities. Probiotics Antimicrob Proteins. 2017;9(2):111-122.

Sellmann C, Degen C, Jin CJ et al. Oral arginine supplementation protects female mice from the onset of non-alcoholic steatohepatitis. Amino Acids. 2017;49(7):1215-1225.

Sheldon RD, Padilla J, Jenkins NT et al. Chronic NOS inhibition accelerates NAFLD progression in an obese rat model. Am J Physiol Gastrointest Liver Physiol. 2015;308(6). P. G540-549.

Sookoian S, Puri P, Castaño GO et al. Nonalcoholic steatohepatitis is associated with a state of betaine-insufficiency. Liver Int. 2017;37(4):611-619.

Sridharan K, Sivaramakrishnan G, Sequeira RP, Elamin A. Pharmacological interventions for non-alcoholic fatty liver disease: a systematic review and network meta-analysis. Postgrad Med J. 2018;94 (1116):556-565.

Tkach S, Gubska O, Cheverda T. The efficacy of eradication of small intestinal bacterial overgrowth in patients with non-alcoholic fatty liver disease. EUREKA: health sciences. 2017;4:34-41.

van der Veen JN, Kennelly JP, Wan S et al. The critical role of phosphatidylcholine and phosphatidylethanolamine metabolism in health and disease. Biochim Biophys Acta Biomembr. 2017;N 1859 (9 Pt B):1558-1572.

Wang H, Li S, Fang S et al. Betaine improves intestinal functions by enhancing digestive enzymes, ameliorating intestinal morphology, and enriching intestinal microbiota in high-salt stressed rats. Nutrients. 2018;10(7). E907.

Wong SW, Ting YW, Chan WK. Epidemiology of non-alcoholic fatty liver disease-related hepatocellular carcinoma and its implications. JGH Open. 2018;2(5):235-241.

Xie LT, Yan CH, Zhao QY et al. Quantitative and noninvasive assessment of chronic liver diseases using two-dimensional shear wave elastography. World J Gastroenterol. 2018;24(9):957-970.

Younossi ZM. Non-alcoholic fatty liver disease-a global public health perspective. J Hepatol. 2018;S0168-8278 (18)32517-0 [Epub ahead of print].

Zhang W, Wang LW, Wang LK et al. Betaine protects against high-fat-diet-induced liver injury by inhibition of high-mobility group box 1 and Toll-like receptor 4 expression in rats. Dig Dis Sci. 2013;58 (11):3198-3206.




© Сучасна гастроентерологія, 2020
© ТОВ «ВІТ-А-ПОЛ», 2020