DOI: https://doi.org/10.30978/MG-2018-6-26

Динаміка реактантів і антипротеїназ у сироватці крові у хворих з хронічним панкреатитом

F. I. Khambrayeva

Анотація


Мета — вивчити характерні зміни реактивних білків, які синтезуються в печінці, та вміст антипротеїназ у сироватці крові у хворих з хронічним панкреатитом.

Матеріали та методи. Обстежено 58 хворих з хронічним панкреатитом (49 жінок та 9 чоловіків) віком від 36 до 77 років (середній вік — (52,3 ± 2,7) року). Тривалість захворювання — від 1 до 28 років. Біліарну етіологію хронічного панкреатиту виявили у 88 % пацієнтів, ідіопатичну — у 7,9 %, алкогольну — у 4,1 %. Контрольну групу утворили 15 здорових осіб. Діагноз «хронічний панкреатит» верифікували за результатами лабораторних та інструментальних досліджень. Вивчали вміст реактивних білків (С-реактивный білок, гаптоглобін), антипротеїназ (α1-антитрипсин, α2-макроглобулін) , фібриногену, антитромбіну III.

Результати. Відзначено статистично значуще підвищення вмісту С-реактивного білка в 112,5 разу, що вказує на ушкодження ендотеліальних клітин стінок судин. Установлена активація компонента комплементу, моноцитів, стимуляція молекул адгезії I САМ-1, Е-селектину на поверхні ендотелію і посилене споживання α1-антитрипсину в плазмі крові.

Висновки. Отримані дані мають певну діагностичну цінність у діагностиці хворих з хронічним панкреатитом.


Ключові слова


підшлункова залоза; хронічний панкреатит; реактивні білки; α1-антитрипсин; антитромбін

Повний текст:

PDF (Русский)

Посилання


Guberhrits NB. Lechenye pankreatytov fermentnыmy preparatamy v hastroэnterolohyy. M.: Medpraktyka-M, 2003. С. 17-21.

Maev YV, Kaziulyn AN, Kucheriavyi YuA. Khronycheskyi pankreatyt. М: Medytsyna, 2005. 504 c.

Geberf G. Zurenteralen Resorption intakter Eiweissmolekűll. Allgemeinmedisin. 1990;N 19. S. 125-131.

Seifert I et al. Quantitative untersuohungei zur Resorption non Tripsin, Chymotripsin, Amylase, Papain und Pankreatin ans dem Magen-Darmtrakt nash Oraler Applikation. Allgemeinmedisin. 1990;N 19. S. 132-137.
© Сучасна гастроентерологія, 2020
© ТОВ «ВІТ-А-ПОЛ», 2020