DOI: https://doi.org/10.30978/MG-2018-5-95

Використання математичних методів дослідження у діагностиці хронічних гастродуоденальних виразок

F. I. Khamrabaeva

Анотація


Розроблено систему інтегральної оцінки тяжкості стану пацієнтів з гастродуоденальними виразковими кровотечами. Всі параметри виражаються в числовому форматі з бального, варіаційного та альтернативного методу. Це дає змогу отримати інтегральні коефіцієнти відхилень від нормального розподілу для всієї сукупності ознак та окремих систем. Особливістю методу є його висока чутливість.


Ключові слова


хірургія; виразкова хвороба; рецидив кровотечі; геморагічний шок; поліорганна дисфункція; інтегральна оцінка; експертна система

Повний текст:

PDF (Русский)

Посилання


Бокерия ЛА, Ярустовский МБ, Шипова ЕА. и др. Лечебная тактика при острых гастродуоденальных кровотечениях у больных, перенесших оперативные вмешательства на сердце и магистральных сосудах. РЖГГК;4. 2014:36-48.

Ефименко НА, Лысенко МВ, Асташов ВА. Кровотечение из хронических гастродуоденальных язв: современные взгляды и перспективы лечения. Хирургия. 2012;3:56-60.

Савельев ВС. Руководство по неотложной хирургии органов брюшной полости. М.: Триада-Х, 2004. 504 с.

Хаджибаев АМ, Маликов ЮР, Мельник ИВ. и др. Хирургическая тактика и лечение рецидивных язвенных кровотечений. Обзор литературы. Бюл ассоц врачей Узбекистана. 2015;3:42-45.

Черноусов АФ, Хоробрых ТВ, Черноусов ФА. и др. Язвенная болезнь желудка и рак (мифы и реальность). Вестн хир гастроэнтерол. 2006;1:4-10.

Clec’h C., Ferriere F, Karoubi P. Diagnostic and prognostic value of procalcitonin in patients with septic shock. Crit Care Med. 2014;32(5):1166-1169.

Gassas A, Grant R, Richardson S. Predictors of viridans streptococcal shock syndrome in bacteremic children with cancer and stem-cell transplant recipients. J Clin Oncol. 2013;22(7):1222-1227.

Hansard PC, Haseeb MA, Manning RA. Recovery of bacteria by continuous renal replacement therapy in septic shock and by ultrafiltration from an in vitro model of bacteremia. Crit Care Med. 2004;32(4):932-937.

Koh ES, Thomas R. Shocking abdominal trauma: review of an uncommon disorder of small intestine perfusion. Australas Radiol. 2012;48(1):71-73.

Okuno R, Endoh M, Shimojima Y. Epidemiological study on Streptococcus pyogenes strains isolated from the patients with streptococcal toxic shock syndrome (STSS) in Japan in 1992-2001. Kansenshogaku Zasshi. 2014;78(1):10-17.
© Сучасна гастроентерологія, 2020
© ТОВ «ВІТ-А-ПОЛ», 2020