DOI: https://doi.org/10.30978/MG-2018-5-37

Як проводять антигелікобактерну терапію в Україні (за даними аналізу Українського реєстру «Hp-EuReg — UKRAINE»)

G. D. Fadieienko, Ya. V. Nikiforova, N. I. Cherelyuk

Анотація


Мета — оцінити ситуацію з діагностикою і лікуванням інфекції Helicobacter pylori в Україні та їх відповідність до сучасних міжнародних рекомендацій.

Матеріали та методи. Проведено аналіз даних 500 хворих із захворюваннями шлунково-кишкового тракту, асоційованими з інфекцією H. pylori, які занесено в період із 2013 р. до 26.10.2018 р. в Український реєстр «gfadeenko» у рамках багатоцентрового проспективного дослідження «Hp-EuReg — UKRAINE», ініційованого Європейською групою з вивчення інфекції H. pylori та мікробіоти (EHMSG). Усім пацієнтам проводили антигелікобактерну терапію (АГБТ).

Результати. Серед нозологій, щодо яких призначали АГБТ, переважали хронічний гастрит — 73,7 % та виразкова хвороба дванадцятипалої кишки — 23,3 %. Найпоширенішими методами первинної діагностики інфекції H. pylori є гістологічний (50,8 %), серологічний (26,7 %) та швидкий уреазний тест (19,5 %). Тривалість АГБТ у 15,4 % випадків становила 7 днів, у 37,6 % — 10 днів, у 47,0 % — 14 днів. Найчастіше у схемах АГБТ призначали інгібітор протонної помпи пантопразол (80,5 %). Для контролю ерадикації активно використовують стул-тест із визначенням антигену H. pylori в калі (90,5 %), неактивно — гістологічний метод (5,7 %) та уреазний дихальний тест (1,9 %). У 2,9 % випадків використано серологічний метод, що є суттєвою діагностичною помилкою. Ефективність ерадикації при призначенні стандартної потрійної терапії становила при 7-денному курсі — 53,5 %, при 10-денному — 68,2 %, при 14-денному — 75,0 %. При застосуванні потрійної терапії з додаванням вісмуту трикалію дицитрату (ВТД) рівень ерадикації при 7-денному курсі досяг 71,4 %, при 10-денному — 92,6 %, при 14-денному — 94,1 %.

Висновки. Виявлено недотримання рекомендацій експертів Маастрихту V щодо тривалості АГБТ і контролю ерадикації. Найчастіше у схемах АГБТ призначають пантопразол, що зумовлено наявністю поліморбідності у більшості хворих та ризиком міжлікарських взаємодій. Установлено недостатню ефективність 7-денної потрійної терапії та субоптимальну ефективність 10- та 14-денних схем потрійної АГБТ та 7-денних схем потрійної АГБТ із додаванням ВТД. Додавання ВТД до 10- та 14-денних схем потрійної терапії сприяє підвищенню ефективності ерадикації (понад 90 %), тому цей спосіб оптимізації АГБТ є актуальним в Україні.


Ключові слова


реєстр «Hp-EuReg — UKRAINE»; Helicobacter pylori; антигелікобактерна терапія

Повний текст:

PDF

Посилання


Bordin DS, Yanova OB, Abdulkhakov RA, Tsukanov VV, Livzan MA et al. European register of Helicobacter pylori (Protocol Hp-EuReg): first results of Russian centers. Terapevticheskii Arkhiv. 2016;2:33-8 (Russian).

Bordin DS et al. European register of Helicobacter pylori (Protocol Hp-EuReg): of Russian.. Terapevticheskii Arkhiv. 2018- Vol. 2 (Russian).

Nikiforova YaV, Cherelyuk NI, Tolstova TN. Major provisions of the Diagnostic Consensus Conference and treatment of Helicobacter pylori infection — Maastricht V (2015). Modern gastroenterology. 2016;6 (92):119-133.

Fadieienko GD, Nikiforova YaV. Chronic gastritis and canal ceropreventsiya. The role of drugs subcitrate vіsmutu in profilaktsi rak shlyunka. Modern gastroenterology. 2015;5 (85): 48-57.

Фадеенко ГД, Никифорова ЯВ. Антихеликобактерная терапия. Роль препаратов висмута трикалия дицитрата в повышении эффективности стандартных схем терапии инфекции Н.p.. Новости медицины и фармации Гастроэнтерология. 2016 (тематический номер):36-41.

Chey WD, Leontiadis GI, Howden CW, Moss SF. ACG Clinical Guideline: Treatment of Helicobacter pylori Infection. Am J Gastroenterol. 2017;112(2):212-39.

Ferwana M, Abdulmajeed I, Alhajiahmed A et al. Accuracy of urea breath test in Helicobacter pylori infection: meta-analysis. World J Gastroenterol. 2015;21 : 1305-14.

Malfertheiner P, Megraud F, O’Morain CA, Gisbert JP, Kuipers EJ, Axon AT, Bazzoli F, Gasbarrini A, Atherton J, Graham DY, Hunt R, Moayyedi P, Rokkas T, Rugge M, Selgrad M, Suerbaum S, Sugano K, El-Omar EM; European Helicobacter and Microbiota Study Group and Consensus panel. Management of Helicobacter pylori infection-the Maastricht V/Florence Consensus Report. Gut. 2017;66(1):6-30.

Sugano K, Tack J, Kuipers EJ, Graham DY, El-Omar EM, Miura S, Haruma K, Asaka M, Uemura N, Malfertheiner P; faculty members of Kyoto Global Consensus Conference. Kyoto global consensus report on Helicobacter pylori gastritis. Gut. 2015;64(9):1353-67. doi: 10.1136/ gutjnl-2015-309252

W i l l i a m D, C h e y, M D, F A C G, Grigorios I. Leontiadis, Colin W. Howden, S t e v e n F. M o s s. ACG Clinical Guideline: Treatment of Helicobacter pylori Infection. Thе American Journal of GASTROENTEROLOGY VOLUME 112. FEBRUARY 2017:212-238 / www.nature.com/ajg

Zhang W, Chen Q, Liang X, Liu W, Xiao S, Graham DY, Lu H. Bismuth, lansoprazole, amoxicillin and metronidazole or clarithromycin as first-line Helicobacter pylori therapy. Gut. 2015;64 : 1715-20.
© Сучасна гастроентерологія, 2019
© ТОВ «ВІТ-А-ПОЛ», 2019