DOI: https://doi.org/10.30978/MG-2018-5-19

Стан гепатобіліарної системи у хлопців з гіпоандрогенією

L. K. Parkhomenko, O. A. Budreiko, L. A. Strashok, G. V. Kosovtsova , E. M. Zavelya, M. Yu. Isakova, A. V. Yeshchenko

Анотація


Мета — вивчити стан гепатобіліарної системи у хлопчиків/юнаків із затримкою статевого дозрівання.

Матеріали та методи. На базі відділення ендокринології ДУ «Інститут охорони здоров’я дітей та підлітків НАМН України» обстежено 37 хлопчиків та юнаків віком від 13 до 18 років з гіпоандрогенією. Хворих розподілили на три групи: перша (n = 18) — затримка темпів росту та статевого дозрівання, друга (n = 10) — ожиріння та затримка статевого дозрівання, третя (n = 9) — затримка статевого дозрівання. Клініко-лабораторне дослідження передбачало визначення антропометричних параметрів, індексу маси тіла, стадії розвитку чоловічих статевих органів та статевого оволосіння за Marshall і Tanner та індексу маскулінізації, оцінку структурно-функціонального стану печінки за допомогою ультразвукового дослід­ження (УЗД), визначення біохімічних показників (рівня трансаміназ, лужної фосфатази, альбумінів, загального білірубіну та його фракцій), ліпідного спектра крові (тригліцеридів, загального холестерину, холестерину ліпопротеїнів високої та низької густини, коефіцієнта атерогенності).

Результати. На підставі комплексного обстеження (клінічні, біохімічні, інструментальні методи) виявлено особливості виявів гепатобіліарної патології у хлопців із затримкою статевого дозрівання. Встановлено наявність ознак дисфункціональних розладів біліарного тракту в усіх хлопців з гіпоандрогенією, а у 41 % хворих — ознаки стеатогепатозу за результатами УЗД. Зміни ліпідного профілю поглиблювались при збільшенні ступеня затримки статевого розвитку за рахунок зростання рівня проатерогенних та зниження вмісту антиатерогенних фракцій ліпідів, що може свідчити про вплив ступеня гіпоандрогенії на метаболізм ліпідів.

Висновки. Результати досліджень свідчать про необхідність включення до діагностичного алгоритму в юнаків із гіпоандрогенією показників ліпідограми, УЗД печінки і жовчновивідних шляхів, а також розробки протоколів профілактики виникнення та прогресування гепатобіліарної патології.


Ключові слова


підлітки; гіпоандрогенія; затримка статевого дозрівання; гепатобіліарна патологія; метаболічний синдром

Повний текст:

PDF

Посилання


Bokova TA. Faktory riska formirovaniya metabolicheskogo sindroma u detei. Praktika pediatra. 2016;March:4. https:// medi.ru/info/6703 (Russian).

Vasil’kova O. N., Mokhort TV, Rozhko AV. Vozrastnoi androgennyi defitsit, metabolicheskii sindrom i sakharnyi diabet 2-go tipa: est’ li vzaimosvyaz’? Meditsinskie novosti. 2008;3:14-17 (Russian).

Malyavskaya SI. Pediatricheskii metabolicheskii sindrom: sostoyanie vysokogo riska. Pediatriya. 2010;89(4):119-121 (Russian).

Plekhova OІ, Kosovtsova GV, Turchina SІ et al. Otsіnka statevogo rozvitku khloptsіv (vіkovі normativi): metod. rekom. DU «ІOZDP NAMN». Kharkiv; 2010:25 (Ukrainian).

Al-Daghri NM, Khan N, Sabico S et al.. Gender-specific associations of serum sex hormone-binding globulin with features of metabolic syndrome in children. Diabetol Metab Syndr. 2016;8:22. doi: 10.1186/s13098-016-0134-8.

Calderón B, Gómez-Martín JM, Vega-Piñero B et al. Prevalence of male secondary hypogonadism in moderate to severe obesity and its relationship with insulin resistance and excess body weight.. Andrology. 2016;4(1):62-67. doi: 10.1111/andr.12135. Epub 2015 Dec.

Hvid T, Akerstrom T, Nielsen S et al. Pre-training levels of testosterone and sex hormone-binding globulin are not correlated with training adaptations in fat mass and insulin sensitivity in healthy young men. Endocrine. 2015;Oct 19. [Epub ahead of print].

Janjua QM, Shahid A, Alam R et al. Evidence of male hypogonadism at an early age as a familial risk of type 2 diabetes. Ann Endocrinol (Paris). 2015;76(6):658-663. doi: 10.1016/ j.ando.2015.10.005. Epub 2015 Nov 27.

Khazai B, Golden SH, Colangelo LA et al. Association of endogenous testosterone with subclinical atherosclerosis in men: the multi-ethnic study of atherosclerosis. Clin Endocrinol (Oxf). 2016;84(5):700-707. doi: 10.1111/cen.12997. Epub 2016 Feb 2.

Ventimiglia E, Capogrosso P, Serino A et al. Metabolic syndrome in white-european men presenting for secondary couple’s infertility: an investigation of the clinical and reproductive burden. Asian J Androl. 2016;Mar 18. doi: 10.4103/1008-682X.175783. [Epub ahead of print].
© Сучасна гастроентерологія, 2019
© ТОВ «ВІТ-А-ПОЛ», 2019