DOI: https://doi.org/10.30978/MG-2018-3-25

Роль тиреоїдних гормонів у формуванні моторно-секреторних порушень у хворих на гастроезофагеальну рефлюксну хворобу із супутнім автоімунним тиреоїдитом

O. A. Oparin, N. A. Yarantseva

Анотація


Мета — вивчити роль тиреоїдних гормонів у формуванні моторно-секреторних розладів при коморбідному перебігу гастроезофагеальної рефлюксної хвороби (ГЕРХ) та автоімунному тиреоїдиті (АІТ).

Матеріали та методи. Обстежено дві групи хворих: перша — 25 пацієнтів (15 жінок ≥ 10 чоловіків віком від 18 до 25 років) з ізольованою ГЕРХ, друга — 23 пацієнти (12 жінок та 11 чоловіків віком від 19 до 25 років) із ГЕРХ у поєднанні з АІТ. Контрольну групу утворено з 15 практично здорових осіб відповідного віку. Всім хворим проведено комплексне обстеження відповідно до протоколів діагностики та лікування ГЕРХ (№ 943 від 31.10.2013) та АІТ і ультразвукове дослідження моторно-евакуаторної функції стравоходу і шлунка з водним навантаженням. Секреторну функцію шлунка оцінювали за допомогою рН-метрії інтрагастральним методом, функціональну активність щитоподібної залози — за допомогою імуноферментного аналізу рівня гормонів щитоподібної залози і наявністю антитіл до тиреопероксидази.

Результати. Встановлено, що у хворих на ГЕРХ із АІТ на тлі гіперфункції щитоподібної залози статистично значущо підвищені показники агресії шлункового соку та знижені показники залужувальної функції антрума порівняно з пацієнтами з ізольованою ГЕРХ і спостерігається гіпертонус стінки шлунка, а при АІТ на тлі гіпофункції щитоподібної залози — зниження кислотності та статистично значуще зниження облуговуючої функції антрума, зменшення тонусу шлунка і нижнього стравохідного сфінктера.

Висновки. Між показниками секреторної та моторно-евакуаторної функції шлунково-кишкового тракту, клінічними особливостями перебігу захворювання та рівнем гормонів щитоподібної залози виявлено чітку кореляційну залежність, що вказує на роль тиреоїдних гормонів у формуванні моторно-секреторних порушень при ГЕРХ.


Ключові слова


гастроезофагеальна рефлюксна хвороба; автоімунний тиреоїдит; тиреоїдні гормони; моторно-секреторна функція шлунка; нижній стравохідний сфінктер

Повний текст:

PDF (Русский)

Посилання


Algorithms and criteria of ultrasound diagnosis in the clinic of internal diseases: a textbook / А. А. Oparin, A. G. Oparin, I. P. Korenovsky, N. V. Lavrova; Ed. A. A. Oparin. Х.: Fact. 2012:80. (Russian)

Ametov AS. Selected lectures on endocrinology. Moscow. LLC «Medical News Agency», 2012:544. (Russian)

Akhmedov VA. Innovative technologies in modern conservative therapy of patients with gastroesophageal reflux disease. The attending physician. 2017;8. (Russian)

Baranov IV, MaykovaТ. V. Endoscopic characteristics of the esophagus, stomach and duodenum in patients with gastroesophageal reflux disease in combination with primary hypothyroidism. Newspaper «Medicine and Pharmacy» gastroenterology (337). 2010 (thematic number) (Russian)

Grinevich VB, Sablin OA. Gastroesophageal reflux disease and its extra-oesophageal manifestations: modern concepts of diagnosis and treatment. SPb: Beresta, 2004:172. (Russian)

Ivashkin VT, Mayev IV, Trukhmanov AS, BaranskayaYe.K., DronovaО. B., ZayratyantsО. V., Sayfutdinov RG, Sheptulin AA, Lapina TL, Pirogov SS, KucheryavyYu.A., Storonova OA, Andreyev DN. Diagnostics and treatment of gastroesophageal reflux disease: clinical guidelines of the Russian gastroenterological Association. Russian Journal of Gastroenterology, Hepatology and Coloproctology 2017;27 (4):75-95. DOI: 10.22416/1382-4376-2017-27-4-75-95 (Russian).

Synelnik V, Oparin A. Evaluation of quality indicators of life as a criterion of the efficiency of treatment for liquidators of the accident at ChernobylNuclear Power Plant, patients with hypertension disease comorbid with gastroesophageal reflux disease. Georgian Medical News. 2017;4 (265):54-60. (Russian)

Solodyenova ME, Luzina EV, Suvorova TV. Function of thyroid gland in patients with gastroesophageal reflux disease. Dal’nevostochnyimeditsinskiizhurnal. 2008:21-24. (Russian)

Starostin BD. Gastroesophageal reflux disease (Part I). Epidemiology, risk factors. Gastroenterology of St. Petersburg. 2014;1-2:2-14. (Russian)

Fediv OI «Approaches to antisecretory therapy of GERD in the practice of a family doctor» Health of Ukraine. 2015;6 (355):47-48.

Jarosz M, Taraszewska A. Risk factors for gastroesophageal reflux disease: the role of diet. Prz Gastroenterol. 2014;9(5):297-301.

Oparin A, Beziazychna N. Implementation mechanisms of psychosomatic disorders in gastroesophageal reflux disease with concomitant chronic obstructive pulmonary disease. Medica Jadertina. 2016;N 46 (3-4):125-132.

Oparin A, Kornienko D. Formation process of motor-evacuatory disorders in patients with gastroesophageal reflux disease concomitant obesity. Gastroenterol Hepatol. 2017;N 71 (2):145-149.
© Сучасна гастроентерологія, 2021
© ТОВ «ВІТ-А-ПОЛ», 2021