Вплив неалкогольної жирової хвороби печінки на кардіогемодинамічні показники та судинні порушення у пацієнтів з гіпертонічною хворобою

K. О. Prosolenko, V. I. Molodan, A. S. Shalimova

Анотація


Мета — порівняти структурно­функціональний стан серця, судин і печінки у пацієнтів з ізольованою гіпертонічною хворобою (ГХ) і у поєднанні з неалкогольною жировою хворобою печінки (НАЖХП).

Матеріали та методи.. Обстежено 117 пацієнтів з НАЖХП та ГХ ІІ стадії, 2 ступеня, які перебували на лікуванні у ДУ «Національний інститут терапії імені Л. Т. Малої НАМН України», з них 63 (53,86 %) чоловіки та 54 (46,14 %) жінки. Середній вік пацієнтів — (54,4 ± 5,9) року. Пацієнтів розподілили на групи залежно від наявності НАЖХП та показника NAFLD fibrosis score (НІФ): 1-­ша група — 74 пацієнти з ГХ та НАЖХП (НІФ ≥ –1,455), 2-­га група — 43 пацієнти з ГХ та НАЖХП (НІФ < –1,455), 3-­тя група — 30 пацієнтів ГХ без НАЖХП. До контрольної групи було залучено 20 практично здорових осіб. Групи були порівнянні за віком, співвідношенням статей, стадією ГХ, ступенем артеріальної гіпертензії, функціональним класом хронічної серцевої недостатності. Для діагностики стеатозу печінки застосовували ультразвуковий метод дослід­ження з використанням діагностичних систем GE (США) та Ultima РА («Радмір», Україна) в одно­, двовимірному і допплерівських режимах з кольоровим картуванням за загальноприйнятими методиками.

Результати. Установлено, що для пацієнтів з НАЖХП та ГХ є характерними порушення структурно­функціонального стану серця та артерій. Хворі на ГХ у поєднанні з НАЖХП та фіброзом печінки відрізняються від пацієнтів з ГХ у поєднанні з НАЖХП без фіброзу печінки та ізольованою ГХ статистично значущо більшими величинами товщини комплексу інтима — медія (ТІМ) сонних артерій, індексу маси міокарда (ІММ) лівого шлуночка (ЛШ) та інтегрального показника діастолічного наповнення ЛШ (Е/е). У пацієнтів з коморбідністю НАЖХП, ГХ та фіброзу печінки збережена систолічна функція ЛШ, мають місце прогностично несприятливіші варіанти ремоделювання ЛШ (концентрична (55,4 %) та ексцент­рична (43,8 %) гіпертрофія). Виявлено наявність статистично значущого прямо пропорційного зв’язку між значеннями НІФ та ІММ (rs = +0,34), що доводить вплив прогресування ураження печінки на прогресування гіпертрофії ЛШ у пацієнтів з НАЖХП та ГХ, між НІФ і ТІМ (rs = +0,28) а також статистично значущий обернено пропорційний кореляційний зв’язок між НІФ та Е/е (rs = –0,32), між НІФ та ступенем ендотелійзалежної вазодилатації плечових артерій (rs = –0,31), що свідчить про зв’язок між наявністю і ступенем фіброзу печінки та станом артерій у пацієнтів з коморбідністю НАЖХП та ГХ.

Висновки. У пацієнтів з коморбідністю ГХ, НАЖХП і фіброзу печінки є характерним збільшення величини ТІМ сонних артерій, ІММ ЛШ, Е/е. Зміни судинної стінки у цих пацієнтів виявляються вираженішим збільшенням ТІМ і зниженням ступеня ендотелійзалежної вазодилатації плечових артерій порівняно з хворими на ізольовану ГХ.


Ключові слова


неалкогольна жирова хвороба печінки; гіпертонічна хвороба; кардіогемодинамічні показники; діастолічна дисфункція серця; ендотелійзалежна вазодилатація

Повний текст:

PDF

Посилання


Babak OYa, Fadeenko GD, Myasoedov VV Arterial hypertension: pathogenesis of metabolic disorders and therapeutic strategy / OYa Babak, GD Fadeenko, VV Myasoedov. Kharkov: «Rarities of Ukraine», 2011. — 252 p. (In Rus)

Golovanova EV, Lazebnik LB Review of international and domestic clinical recommendations on the diagnosis and treatment of non-alcoholic fatty liver disease. Experimental and clinical gastroenterology — 2016. — №135 (11) — P.76-83. (In Rus)

Kobalava ZhD, Kotovskaya YuV, Safarova AF Echocardiographic evaluation of myocardial fibrosis in young men with arterial hypertension and various types of remodeling of the left ventricle. Cardiology. — 2011. — No. 2. — P. 34-39. (In Rus)

Hurs EM, Poddubnaya AV Echocardiography in the diagnosis of the structural and functional state and heart remodeling. Ultrasonic and functional diagnostics. — 2010. — №1. — P.89-100. (In Rus)

Angulo P, Hui JM, Marchesini G et al. The NAFLD fibrosis score A noninvasive system that identifies liver fibrosis in patients with NAFLD. Hepatol. 2007;45(4):846-854. doi:10.1002/hep.21496.

Bonapace S, Perseghin G, Molon G et al. Nonalcoholic fatty liver disease is associated with left ventricular diastolic dysfunction in patients with type 2 diabetes. Diabetes Care. 2012;35(2):389-395. doi: 10.2337/dc11-1820.

Byrne CD, Targher G. NAFLD: a multisystem disease.

J. Hepatol. 2015;62 (1 Suppl). Р. S47-64. doi: 10.1016/j.jhep.2014.12.012.

Celermajer DS, Sorensen KE, Gooch MM et al. Non-invasive detection of endothelial dysfunction in children and adult at risk of atherosclerosis. Lancet. 1992;340 (8828):1111-1115.

Chalasani N, Younossi Z, Lavine JE et al. The diagnosis and management of non-alcoholic fatty liver disease: practice guideline by the American Association for the Study of Liver Diseases, American College of Gastroenterology, and the American Gastroenterological Association. Hepatol. 2012;55:2005-2023. doi: 10.1002/hep.25762.

Goland S, Shimoni S, Zornitzki T. Cardiac abnormalities as a new manifestation of nonalcoholic fatty liver disease: echocardiographic and tissue Doppler imaging assessment. J Clin Gastroenterol. 2006;40 (10):949-955. doi: 10.1097/01.mcg.0000225668.53673.e6.

EASL–EASD–EASO Clinical Practice Guidelines for the management of non-alcoholic fatty liver disease. J Hepatol. 2016;64(6):1388-1402. doi: 10.1016/j.jhep.2015.11.004.

Kochueva MN, Sukhonos VA, Shalimova AS et al. State of integral remodeling parameters of target organs in patients with essential hypertension and obesity. Georgian Med News. 2014;6 (231):26-30.
© Сучасна гастроентерологія, 2020
© ТОВ «ВІТ-А-ПОЛ», 2020