Оцінка частоти розвитку і характеру гепатотоксичних реакцій у хворих на гострі мієлоїдні лейкемії в динаміці індукції ремісії

I. M. Skrypnyk, G. S. Maslova

Анотація


Мета — дослідити частоту розвитку і характер порушень функціонального стану печінки у хворих на гострі мієлоїдні лейкемії (ГМЛ) залежно від морфологічного варіанта за FAB-класифікацією та призначеної схеми хіміотерапії (ХТ).

Матеріали та методи. Обстежено 63 пацієнти із вперше встановленим діагнозом ГМЛ, із них 29 (46 %) жінок та 34 (54 %) чоловіки. Загальний стан хворих за ECOG I — II, за індексом Карновського 60 — 80 %. Пацієнти розподілені на групи: І (n = 27) — хворі на ГМЛ М0, М1, М2 за FAB­класифікацією; ІІ (n = 36) — хворі на ГМЛ М4, М5 за FAB­-класифікацією. Пацієнти отримували 1­-й курс індукції ремісії. Досліджували активність аланінової і аспарагінової амінотрансфераз, лужної фосфатази, концентрацію загального білірубіну в сироватці крові до початку ХТ, на 7-­й, 14­-й та 28-­й дні лікування.

Результати. Проведення 1-­го курсу індукції ремісії на тлі ГМЛ М0 — М2 варіантів супроводжувалось розвитком гепатотоксичності І ступеня тяжкості на 7-­й і 14-­й дні у 2 (7,4 %) хворих, а на тлі ГМЛ М4 — М5 варіантів — у 11 (30,5 %) хворих, із них у 8 (22,2 %) хворих спостерігався І ступінь тяжкості, у 3 (8,3 %) — ІІ ступінь. У 2 (7,4 %) хворих на ГМЛ М0 — М2 варіантів І групи гепатотоксичні реакції характеризувались цитолітичним типом. У хворих на ГМЛ М4 — М5 варіантів ІІ групи зареєстровані такі типи гепатотоксичних реакцій: у 2 (5,5 %) — цитолітичний, у 4 (11,1 %) — холестатичний і у 5 (13,9 %) — змішаний. У всіх хворих груп порівняння, що мали на 7-­й і 14-­й дні спостереження порушення печінкових проб, до 28­-го дня відмічалось відновлення показників функціонального стану печінки.

Висновки. М4 — М5 варіанти ГМЛ супроводжуються зростанням ризику виникнення гепатотоксичних реакцій, що зумовлено морфологією гемобластозу та більшою токсичністю режимів ХТ із включенням до їх складу етопозиду.


Ключові слова


гепатотоксичні реакції; гостра мієлоїдна лейкемія; індукція ремісії; хіміотерапія

Повний текст:

PDF

Посилання


Буеверов АО. Лекарственный гепатит: если лекарство нельзя отемнить. Клинические перспективы гастроэнт, гепатол. 2007;5:13-18.

Денисова ЕН. Поражения печени и острая печеночная недостаточность у больных с заболеваниями системы крови. Гематол и трансузиол. 2013;2 (58):40-46.

Доминикова НП, Непомнящих ГИ, Тетерина НВ. Клинические особенности поражения печени у больных гемобластозами. Бюллетень СО РАМН. 2008;6 (134):54-59.

Казюлин АН, Вельшер ЛЗ, Данилевская НН, Маевская Е. А. Лекарственная гепатотоксичность при проведении противоопухолевой терапии онкогематологических заболеваний и возможности ее коррекции. Фарматека. 2012;8:37-44.

Клиническая онкогематология: Рук-во для врачей / Под ред. М. А. Волковой. 2-е изд., перераб. и доп. М.: ОАО «Издательство «Медицина», 2007:1120.

Кляритская ИЛ, Максимова ЕВ. Особенности течения и типа лекарственных поражений печени, эффективнос­ти терапии у больных ревматологического профиля в зависимости от факторов риска. Сучасна гастроентерол. 2012;2 (64):128-134.

Курмуков ИА. Лекарственные поражения печени при лечении онкогематологических заболеваний. Клиническая онкогематология. 2010;1:60-67.

Aviles A, Herrera J, Ramos E et al. Hepatic injury during doxorubicin therapy. Arch Pathol Lab Med. 1984;105:912-913.

Ellison RR, Holland JF, Weil M et al. Arabinosyl cytosine: a useful agent in the treatment of acute leukemia in adults. Blood. 1968;32:507-523.

George CB, Mansour RP, Redmond J et al. Hepatic dysfunction and jaundice following high-dose cytosine arabinoside. Cancer Treat Rep. 1984;54:2360-2362.

Lewis JH. Drug-induced liver disease. Med Clin Norht Am. 2000;84. 2000:1275-1311.

Lee W. Drug-induced hepatoxicity. N Engl J Med. 2003;349:474-485.

Minjun Chen, Ayako Suzuki, Jurgen Borlak. et al. Drug-induced liver injury: Interactions between drug properties and host factors. J Hepatology. 2015;63:503-514.

Paul D. King, Michael C. Perry Hepatoxicity of Chemotherapy. The Oncologist. 2001;N 6:162-176.

Skrypnyk I, Kharchenko N, Maslova G. Drug-induced liver injury. 10-th Intern Symposium of gastroenterology: Abstr (Czech Republic, Prague, June 12-14, 2014). Prague, 2014:44.

Skrypnyk I, Maslova G. Methods of the drug-induced liver correction in leukemia acute patients. J Gastroenterology and Hepatology. 2013;28, suppl. 3:445-446.

Skrypnyk I, Maslova G. Rational approach to the choice of the treatment of antracycline-induced liver injury. Highlights from. Hepatology. 2015: from chronic hepatitis to hepatocellular carcinoma: Abstr. Falk Symposium 199 (Germany, Freiburg, October 14-15, 2015). Freiburg, 2015:75.
© Сучасна гастроентерологія, 2020
© ТОВ «ВІТ-А-ПОЛ», 2020