Українською | English
usaid banner

Номер журналу. Статті

№5(85) // 2015

 

Обкладинка

 

1. Оригінальні дослідження

 

Особенности суточной рН-метрии пищевода при сочетании гастроэзофагеальной рефлюксной и гипертонической болезни

А. Е. Гриднев

2. Оригінальні дослідження

 

Диагностика болезни Крона при ложноотрицательных результатах илеоколоноскопии

Т. Г. Кравченко

3. Оригінальні дослідження

 

Особливості оцінки чинників ризику виникнення ерозивно-виразкових уражень гастродуоденальної зони у хворих на хронічні лейкемії

Г. С. Маслова

4. Оригінальні дослідження

 

Ефективність застосування пробіотиків у лікуванні синдрому подразненого кишечника у дітей

О. Л. Личковська, О. З. Гнатейко, О. Г. Яворський, Х. О. Семен, Х. Б. Козерема, В. Д. Семен, О. П. Єлісеєва

5. Оригінальні дослідження

 

Ефективність лікування алопуринолом, розувастатином та урсодезоксихолевою кислотою у пацієнтів з неалкогольним стеатогепатитом у поєднанні з гіперурикемією та ожирінням

А. С. Свінціцький, Н. П. Козак, О. В. Барабанчик, А. Б. Гладчук

6. Оригінальні дослідження

 

Зв’язок делеційного поліморфізму генів GSTT1 та GSTM1 з біохімічними показниками крові та параметрами про- та антиоксидантної систем у хворих на неалкогольну жирову хворобу печінки

В. П. Присяжнюк, Л. П. Сидорчук

7. Лікарські засоби

 

Хронический гастрит и канцеропревенция. Роль препаратов коллоидного субцитрата висмута в профилактике рака желудка

Г. Д. Фадеенко, Я. В. Никифорова

8. Лікарські засоби

 

Порівняльні особливості кислотосупресивного ефекту першої дози езомепразолу за даними багатогодинного гастро-рН-моніторингу (фармакопроби)

В. М. Чернобровий, С. Г. Мелащенко, О. О. Ксенчин

9. Лікарські засоби

 

«На переднем крае» абдоминальной боли

Н. Б. Губергриц, Н. В. Беляева, П. Г. Фоменко, А. Е. Клочков

10. Лікарські засоби

 

Стресс-индуцированные заболевания эзофагогастродуоденальной зоны: подходы к профилактике и терапии

Интервью с Г. В. Осёдло

11. Огляди

 

Роль порушень кишкового мікробіоценозу в розвитку гіперхолестеринемії

Н. В. Харченко, Є. Я. Скляров, Г. А. Анохіна, Х. Б. Аксентійчук

12. Огляди

 

Порівняльний аналіз різних тестів для діагностики синдрому надмірного бактеріального росту у тонкій кишці

В. Г. Пєрєдєрій, Л. О. Матяш

13. Огляди

 

Роль фактора росту фібробластів-21 у регуляції обміну речовин при різних захворюваннях

О. Я. Бабак, К. А. Лапшина

14. Огляди

 

Роль кишечно-печеночной ассоциации и кишечной микробиоты в развитии неалкогольной жировой болезни печени

С. М. Ткач, Т. Л. Чеверда, А. В. Казнодий

15. Лекції

 

Желчнокаменная болезнь: механизмы развития, подходы к терапии

Г. Д. Фадеенко, В. М. Чернова

16. Лекції

 

Гастроэзофагеальная рефлюксная болезнь: от патогенеза до лечения

С. В. Гриднева

17. З наукового спадку

 

О проблемах старения в работах И. И. Мечникова

Л. С. Семенова


Видавництво


Послуги


Партнери


Рекламодавці


Передплата
© Видавнича група
«ВІТ-А-ПОЛ»