Українською | English
usaid banner

Номер журналу. Статті

№4(84) // 2015

 

Обкладинка

 

1. Оригінальні дослідження

 

Chronic systemic inflammation in nonalcoholic fatty liver disease

O. H. Kurinna

2. Оригінальні дослідження

 

Сравнительная клинико-биохимическая характеристика гастроэзофагеальной рефлюксной болезни и ее коморбидности с гипертонической болезнью

А. Е. Гриднев

3. Оригінальні дослідження

 

Клініко-лабораторні та інструментальні ознаки хронічного панкреатиту при цукровому діабеті 2 типу

Ю. О. Шеховцова

4. Оригінальні дослідження

 

Особливості клінічного перебігу синдрому подразненого кишечника в осіб молодого віку, хворих на нейроциркуляторну дистонію

А. А. Заздравнов, О. В. Супрун

5. Лікарські засоби

 

Ефективність препарату «Еслідин» у хворих на неалкогольний стеатогепатит

Г. Д. Фадєєнко, І. Е. Кушнір

6. Лікарські засоби

 

Современные возможности метаболической терапии в комплексном лечении пациентов с хроническим токсическим гепатитом

Н. В. Харченко, Г. А. Анохина, И. А. Коруля, И. Н. Червак

7. Лікарські засоби

 

Хронические дерматозы в практике гастроэнтеролога

Э. Г. Манжалий, С. С. Дудка, М. О. Дашко

8. Лікарські засоби

 

Динаміка показників дисфункції ендотелію у хворих із хронічним панкреатитом після холецистектомії під впливом препарату «Глутаргін»

В. І. Русин, Є. С. Сірчак, Н. Ю. Курчак, О. М. Москаль

9. Лікарські засоби

 

Ефективність лікування неалкогольної жирової хвороби печінки гепатопротекторами рослинного походження на прикладі препарату «Гепаназе»

Є. П. Вакуленко , А. О. Кармазіна, Т. М. Будько, Т. Є. Лобода, М. В. Обремський, М. В. Метенько, О. Г. Луценко

10. Лікарські засоби

 

Захворювання підшлункової залози та Helicobacter pylori: чи є зв’язок?

Н. Б. Губергріц, Н. В. Бєляєва, П. Г. Фоменко, О. М. Агібалов, І. В. Василенко

11. Огляди

 

Эрадикационная терапия Helicobacter pylori в условиях растущей антибиотикорезистентности

Г. Д. Фадеенко, К. А. Сытник

12. Огляди

 

Патогенетическая роль нарушений кишечной микробиоты в развитии неалкогольной жировой болезни печени

С. М. Ткач, Т. Л. Чеверда, А. В. Казнодий

13. Огляди

 

Нарушения функциональной активности кишечника у пациентов с метаболически-ассоциированными заболеваниями: как улучшить прогноз?

Е. В. Колесникова

14. Огляди

 

Гастроезофагеальна рефлюксна хвороба та ішемічна хвороба серця: сучасні погляди та невирішені питання коморбідності

Г. Д. Фадєєнко, О. В. Ізмайлова

15. Огляди

 

Тромбоцитопенія при хронічних захворюваннях печінки

Е. Г. Манжалій, О. М. Бака, В. Є. Кондратюк

16. Ювілейна дата

 

Кафедрі гастроентерології, дієтології і ендоскопії НМАПО імені П. Л. Шупика — 50 років

17. З'їзди, конгреси, конференції

 

Як підвищити рівень знань дерматологів, пульмонологів та лікарів інших спеціальностей з питань здорового харчування та нутріофармакології?


Видавництво


Послуги


Партнери


Рекламодавці


Передплата
© Видавнича група
«ВІТ-А-ПОЛ»