Українською | English
usaid banner

Номер журналу. Статті

№2(82) // 2015

 

Обкладинка

 

1. Оригінальні дослідження

 

Сравнительная эффективность схем эрадикационной терапии

А. С. Свинцицкий, Г. А. Соловьева, Е. Г. Курик, И. В. Корендович

2. Оригінальні дослідження

 

Автоімунний дистрес-синдром та механізми його інтенсифікації у хворих з коморбідним перебігом хронічного панкреатиту та хронічного обструктивного захворювання легень

Н. М. Железнякова

3. Оригінальні дослідження

 

Висцеральное ожирение как предиктор атерогенеза у больных с неалкогольной жировой болезнью печени

Г. Д. Фадеенко, Т. А. Соломенцева, К. А. Сытник, Е. Г. Куринная, О. В. Семова

4. Оригінальні дослідження

 

Роль фекальних біомаркерів запалення у диференційній діагностиці органічних та функціональних захворювань кишечника у дітей

О. Л. Личковська, О. З. Гнатейко, О. Г. Яворський, Х. О. Семен, Х. Б. Козерема, В. Д. Семен, О. П. Єлісєєва

5. Оригінальні дослідження

 

Клініко-гемодинамічні аспекти алкогольного цирозу печінки

О. Є. Самогальська, Н. В. Лобанець, А. М. Сидорівський, Л. Л. Куліковський

6. Оригінальні дослідження

 

Особливості запально-деструктивних процесів у слизовій оболонці стравоходу у хворих на гастроезофагеальну рефлюксну хворобу в поєднанні з ішемічною хворобою серця

Г. Д. Фадєєнко, І. Е. Кушнір, В. М. Чернова, Я. В. Нікіфорова, В. Ю. Гальчінська, А. С. Шапкін, Т. О. Ченчик

7. Лікарські засоби

 

Можливості і проблеми застосування гепатопротекторів у хворих на хронічний гепатит С після завершення противірусної терапії

І. Я. Господарський, В. В. Грушко, К. В. Волинець

8. Лікарські засоби

 

Ренессанс альгинатов и антацидов в лечении гастроэзофагеальной рефлюксной болезни

С. М. Ткач

9. Лікарські засоби

 

Ерадикація Helicobacter pylori: як досягти підвищення ефективності терапії?

Г. Д. Фадєєнко, О. В. Колеснікова

10. Лікарські засоби

 

Фармакотерапия синдрома раздраженной кишки в свете последних рекомендаций Американской гастроэнтерологической ассоциации

С. М. Ткач, А. Э. Дорофеев

11. Лікарські засоби

 

Поширення гастроезофагеальної рефлюксної хвороби серед хворих з патологією органів травлення, провокуючі чинники та ефективність блокаторів Н++-АТФази (за результатами анкетування амбулаторних хворих)

І. Г. Палій, С. В. Заїка, А. Г. Янковецька

12. Огляди

 

Вплив тиреоїдної дисфункції на перебіг артеріальної гіпертензії у хворих на неалкогольну жирову хворобу печінки

О. Я. Бабак, С. М. Тельнова

13. Огляди

 

Нутритивная интервенция при синдроме раздраженного кишечника

Е. Г. Куринная

14. Огляди

 

Механизмы участия PPARα-рецепторов в патогенезе неалкогольной жировой болезни печени и других компонентов метаболического синдрома

К. А. Просоленко

15. Клінічний випадок

 

Случай регресса фиброза печени у молодой пациентки

Н. Н. Перепелюк, С. Г. Четвериков, Л. Г. Роша, Е. Л. Холодкова

16. Стандарти діагностики та лікування

 

Печеночная энцефалопатия при хронических заболеваниях печени. Практические рекомендации Европейской ассоциации по изучению печени и Американской ассоциации по изучению заболеваний печени

К. А. Сытник

17. СТИПЕНДІАТИ КОНКУРСУ НАУКОВИХ РОБІТ МОЛОДИХ УЧЕНИХ ДО V З’ЇЗДУ ГАСТРОЕНТЕРОЛОГІВ УКРАЇНИ

 

Новые подходы к лечению гастроэзофагеальной рефлюксной болезни при избыточной массе тела и ожирении

Е. А. Лапшина

18. СТИПЕНДІАТИ КОНКУРСУ НАУКОВИХ РОБІТ МОЛОДИХ УЧЕНИХ ДО V З’ЇЗДУ ГАСТРОЕНТЕРОЛОГІВ УКРАЇНИ

 

Роль хронической малоинтенсивной генерализованной воспалительной реакции при коморбидном течении хронического панкреатита, ишемической болезни сердца и синдрома хронической сердечной недостаточности

Д. А. Гонцарюк, Я. М. Телеки


Видавництво


Послуги


Партнери


Рекламодавці


Передплата
© Видавнича група
«ВІТ-А-ПОЛ»