Українською | English
usaid banner

Номер журналу. Статті

№6(80) // 2014

 

Обкладинка

 

1. СТИПЕНДІАТИ КОНКУРСУ НАУКОВИХ РОБІТ МОЛОДИХ УЧЕНИХ ДО V З’ЇЗДУ ГАСТРОЕНТЕРОЛОГІВ УКРАЇНИ

 

Взаємозв’язок між адипокінами та їх вплив на функціональний стан печінки у хворих з неалкогольною жировою хворобою печінки, цукровим діабетом 2 типу та при їх поєднанні

О. В. Огнєва

2. СТИПЕНДІАТИ КОНКУРСУ НАУКОВИХ РОБІТ МОЛОДИХ УЧЕНИХ ДО V З’ЇЗДУ ГАСТРОЕНТЕРОЛОГІВ УКРАЇНИ

 

Методи альтернативного лікування хворих на хронічний вірусний гепатит С

Г. М. Іжа, М. В. Калініченк

3. СТИПЕНДІАТИ КОНКУРСУ НАУКОВИХ РОБІТ МОЛОДИХ УЧЕНИХ ДО V З’ЇЗДУ ГАСТРОЕНТЕРОЛОГІВ УКРАЇНИ

 

Современные возможности неинвазивной диагностики фиброза при жировой болезни печени у детей и подростков с ожирением

Е. В. Бузницкая

4. Оригінальні дослідження

 

Рівень мелатоніну у хворих на ізольовану ГЕРХ та хворих на ГЕРХ у поєднанні з ішемічною хворобою серця та його зв’язок з клініко-морфологічними особливостями патології

Г. Д. Фадєєнко, О. В. Ізмайлова

5. Оригінальні дослідження

 

Вікові та гендерні відмінності у структурі магістральних судин шиї при неалкогольній жировій хворобі печінки та надлишковій масі тіла

О. Д. Терсіна, В. І. Бульда

6. Оригінальні дослідження

 

Клінічне значення кристалізації слини у хворих з кислотозалежними захворюваннями

Н. С. Гаврилюк, А. В. Кіндрат, І. В. Цимбаліста

7. Оригінальні дослідження

 

Динаміка показників стану скелетних м’язів та якості життя хворих із хронічним обструктивним захворюванням легень у поєднанні з гастроезофагеальною рефлюксною хворобою на тлі антирефлюксної терапії лансопразолом

Ю. Л. Шкарівський, М. А. Станіславчук

8. Оригінальні дослідження

 

Вплив пренатального стресу та висококалорійного харчування на функціональну активність білої і бурої жирової тканини та печінки у постнатальний період (експериментальне дослідження)

Л. Ю. Безпалько, О. М. Гаврилюк, О. С. Заячківська

9. Оригінальні дослідження

 

Роль поджелудочной железы в развитии нарушений гастродуоденальной моторики у больных с хроническим билиарным панкреатитом и постхолецистэктомическим синдромом

М. Е. Ничитайло, С. П. Кожара, Е. П. Харлановская

10. Лікарські засоби

 

Синдром раздраженного кишечника: механизмы развития и пути коррекции

Н. В. Харченко, Н. Д. Опанасюк

11. Лікарські засоби

 

Антигелікобактерна ефективність препаратів вісмуту трикалію дицитрату

Ю. М. Степанов, Д. О. Птушкіна, С. В. Косинська

12. Лікарські засоби

 

Кто виноват в том, что ферментные препараты не всегда достаточно эффективны: врач, пациент или поджелудочная железа?

Н. Б. Губергриц, Г. М. Лукашевич

13. Лікарські засоби

 

«Гавискон® Двойного действия» в форме суспензии (альгинатно-антацидный комплекс) более эффективен, чем антацид, для контроля экспозиции кислого постпрандиального рефлюксата в пищеводе пациентов с ГЭРБ: двойное слепое перекрестное исследование

A. De Ruigh, S. Roman, J. Chen, J. E. Pandolfino, P. J. Kahrilas

14. Лікарські засоби

 

Опыт применения пробиотиков при неалкогольной жировой болезни печени

Л. В. Журавлёва, О. В. Лахно, О. И. Цивенко

15. Лікарські засоби

 

«Урсофальк» в терапии и профилактике желчнокаменной болезни

М. Б. Щербинина

16. Лікарські засоби

 

Особенности течения и выбор терапии хронического гастрита при приеме селективных НПВП по поводу остеоартроза

М. Ю. Зак, Л. М. Пасиешвили, М. Ю. Кныш

17. Лікарські засоби

 

Ефективність поєднаної імуномодуляції в комплексному лікуванні хронічного гастродуоденіту в дітей

М. І. Борисенко

18. Огляди

 

Інфекція Helicobacter pylori — лише гастроентерологічна проблема?

О. В. Колеснікова, Т. Є. Козирєва

19. Огляди

 

Современные подходы к лечению НПВП-энтеропатий

С. М. Ткач, А. П. Балабанцева


Видавництво


Послуги


Партнери


Рекламодавці


Передплата
© Видавнича група
«ВІТ-А-ПОЛ»