Українською | English
usaid banner

Номер журналу. Статті

№3(71) // 2013

 

Обкладинка

 

1. Оригінальні дослідження

 

Ендоскопічні та морфологічні особливості слизової оболонки товстої кишки при синдромі подразненого кишечнику

А.С. Свінціцький, Г.А. Соловйова, О.Г. Курик, С.А. Нагієва

Ключові слова: синдром подразненого кишечнику, закреп, діарея, слизова оболонка товстої кишки, інфільтрація.

2. Оригінальні дослідження

 

Вплив неалкогольної жирової хвороби печінки в поєднанні з метаболічним синдромом на перебіг цукрового діабету

А.В. Власенко

Ключові слова: неалкогольна жирова хвороба печінки, метаболічний синдром, цукровий діабет, гіпер ліпідемія, гіпергомоцистеїнемія, інсулінорезистентність.

3. Оригінальні дослідження

 

Анемія у хворих на хронічні запальні захворювання кишечнику з позицій гематологічного стрес-синдрому

Т.Й. Бойко

Ключові слова: анемія, хронічні запальні захворювання кишечнику, запалення, гомеостаз заліза.

4. Оригінальні дослідження

 

Состояние цитопротекции в слизистой оболочке желудка при применении некоторых препаратов с антихеликобактерным эффектом

А.В. Якубов, Н.И. Пулатова

Ключові слова: желудок, цитопротекция, «Де-Нол», тетрациклин, фуразолидон.

5. Оригінальні дослідження

 

Особливості секреторної функції та характер мікробної контамінації вмісту шлунка за різних форм хронічного панкреатиту

Ю.М. Степанов, О.О. Крилова, А.І. Руденко, Л.В. Тропко, Т.М. Сейтл

Ключові слова: хронічний панкреатит, шлункова секреція, мікробна контамінація вмісту шлунка

6. Оригінальні дослідження

 

Оптимізація лікування хворих із синдромом подразненого кишечнику

О.М. Кульчицька

Ключові слова: синдром подразненого кишечнику, антидепресанти, мелатонін

7. Оригінальні дослідження

 

Ультразвукова допплерофлоуметрична діагностика синдрому портальної гіпертензії у хворих на цироз печінки та значення її показників для прогнозу

О.О. Абрагамович, Ю.П. Довгань, М.Р. Ферко, М.О. Абрагамович, С.Я. Толопко

Ключові слова: цироз печінки, синдром портальної гіпертензії, ультразвукове допплерофлоуметричне обстеження судин черевної порожнини.

8. Лікарські засоби

 

Динаміка серологічних та морфологічних показників атрофіч-ного гастриту в результаті ерадикації Helicobacter pylori

М.Ю. Зак

Ключові слова: атрофічний гастрит, Н. pylori, антигелікобактерна терапія

9. Лікарські засоби

 

Сучасні можливості лікування пацієнтів із синдромом подразненого кишечнику з діареєю

І.А. Коруля, І.Я. Лопух, О.М. Герасименко

Ключові слова: синдром подразненого кишечнику, діарея, лікування, антагоністи 5-НТ3-рецепторів, лоперамід

10. Лікарські засоби

 

К вопросу о формах выпуска препарата «Гепадиф®»

Н.Б. Губергриц, С.Н. Лящук

Ключові слова: «Гепадиф®», карнитин, оротовая кислота, растворимость, фармакокинетика

11. Лікарські засоби

 

Гель алюминия фосфата: преимущества применения в лечении кислотозависимых заболеваний

М.Б. Щербинина

Ключові слова: антациды, ингибиторы протонной помпы, гастрит, НПВП-гастропатии, постэради кационный период, «Фосфалюгель», морфологические изменения слизистой оболочки желудка

12. Лікарські засоби

 

Дисфункция сфинктера Одди и хронический панкреатит

Т.Д. Звягинцева, И.И. Шаргород

Ключові слова: дисфункция сфинктера Одди, болевого синдрома, хронический панкреатит, отилония бромид

13. Лікарські засоби

 

Ингибиторы протонной помпы при гастроэзофагеальной рефлюксной болезни: стоит ли ждать полного оправдания надежд или признать легкое разочарование? Часть ІI

Н.Б. Губергриц, О.А. Голубова, Г.М. Лукашевич, В.С. Рахметова

Ключові слова: гастроэзофагеальная рефлюксная болезнь, рефрактерность к терапии, пути преодо ления рефрактерности, «кислотный карман», альгинаты

14. Лікарські засоби

 

Сучасні аспекти діагностики і фармакотерапії гастроезофагеальної рефлюксної хвороби

В.М. Чернобровий, С.Г. Мелащенко

Ключові слова: гастроезофагеальна рефлюксна хвороба, езофаго-імпеданс-рН-моніторинг, прокінетики, «Домрид SR»

15. Лікарські засоби

 

Сучасні стратегії в терапії хворих на хронічний гепатит С (За матеріалами 48-ї конференції Європейської асоціації з вивчення печінки, 24—28 квітня 2013 року, Амстердам)

Л.В. Мороз

16. Огляди

 

Профилактические мероприятия при неалкогольной жировой болезни печени: существует ли способ снизить риск развития заболевания?

О.Я. Бабак, Е.В. Колесникова, К.А. Сытник

Ключові слова: неалкогольная жировая болезнь печени, метаболический синдром, профилактика, физическая активность, питание

17. Огляди

 

Кардіологічні симптоми гастроезофагеальної рефлюксної хвороби у пацієнтів із цукровим діабетом 2 типу

В.І. Вдовиченко, Я.П. Свердан

Ключові слова: гастроезофагеальна рефлюксна хвороба, цукровий діабет, кардіологічні симптоми, по ширеність, діагностика, лікування.

18. Огляди

 

Споживання фруктози та гіперурикемія, подагра: актуальність у роботі лікаря загальної практики — сімейної медицини

В.М. Рудіченко

Ключові слова: фруктоза, глюкоза, цукроза, гіперурикемія, подагра

19. Огляди

 

Роль рецепторов, активирующих пролиферацию пероксисом, в патологии печени

М.С. Расин

Ключові слова: жировая болезнь печени, гепатокарцинома, рецепторы, активирующие пролиферацию пероксисом

20. Ювілеї

 

Слово об учителе. К юбилею профессора Н.В. Драгомирецкой

21. Оголошення

 

І наукова сесія НОВІТНІ ТЕХНОЛОГІЇ В КЛІНІЧНІЙ І ТЕОРЕТИЧНІЙ ГАСТРОЕНТЕРОЛОГІЇ (20—21 червня 2013 року, м. Дніпропетровськ)


Видавництво


Послуги


Партнери


Рекламодавці


Передплата
© Видавнича група
«ВІТ-А-ПОЛ»