Українською | English
usaid banner

Номер журналу. Статті

№2(70) // 2013

 

Обкладинка

 

1. ВСТУПНЕ СЛОВО РЕДАКТОРА

 

Вступне слово редактора

О.Я. Бабак

2. Ювілеї

 

До ювілею професора Тамари Миколаївни Христич

3. Ювілеї

 

До 60-річчя Юрія Івановича Решетілова

4. Передова стаття

 

Современная гепатология: достижения, проблемы и перспективы

О.Я. Бабак

Ключові слова: Гепатология, проблемы, перспективы, хронические заболевания печени, диагностика, лечение.

5. Оригінальні дослідження

 

Предиктори ризику розвитку та тяжкості перебігу виразкової хвороби дванадцятипалої кишки в дітей

С.В. Сокольник

Ключові слова: Діти, виразкова хвороба дванадцятипалої кишки, предиктори.

6. Оригінальні дослідження

 

Механізми формування метаболічних порушень при діабетичному стеатогепатиті

М.І. Марущак, М.М. Антонічев, Л.П. Мазур

Ключові слова: Цукровий діабет 2 типу, стеатогепатит, вільнорадикальне окиснення.

7. Лікарські засоби

 

Експериментальний аналіз впливу адсорбувальних препаратів на гостре отруєння стрихніном

С.Ю. Штриголь

Ключові слова: «Фосфалюгель», «Смекта», активоване вугілля, стрихнін, судоми.

8. Лікарські засоби

 

Синдром раздраженного кишечника и возможности его коррекции

Г.Д. Фадеенко, О.В. Чирва

Ключові слова: Cиндром раздраженного кишечника, микрофлора кишечника, патогенез, методы коррекции, пребиотики, сорбенты.

9. Лікарські засоби

 

Біліарний рефлюкс-гастрит та рефлюкс-езофагіт: актуальні питання застосування препарату «Укрлів» — урсодезоксихолевої кислоти (перспектива добового езофаго-імпеданс-рН-моніторингу)

В.М. Чернобровий

Ключові слова: Біліарний рефлюкс, гастрит, езофагіт, урсодезоксихолева кислота, добовий езофаго-імпеданс-рН-моніторинг.

10. Лікарські засоби

 

Оптимізація лікування ерозивно-виразкових уражень гастродуоденальної зони в поєднанні з неалкогольним стеатогепатитом на тлі атеросклерозу черевної аорти та мезентеріальних артерій

Н.Б. Губергріц, П.Г. Фоменко, О.О. Голубова, Г.М. Лукашевич

Ключові слова: Ерозивно-виразкові ураження гастродуоденальної зони, неалкогольний стеатогепатит, атеросклероз черевної аорти та її гілок, карнітин, «Гепадиф».

11. Лікарські засоби

 

Оценка терапевтических подходов к лечению неалкогольного стеатогепатита в Украине и его взаимосвязь с факторами риска: результаты открытого мультицентрового проспективного исследования DIREG_L_04443

Скрыпник

Ключові слова: Неалкогольный стеатогепатит, метаболический синдром, факторы риска, лечение, эссенциальные фосфолипиды.

12. Лікарські засоби

 

Хронічний гепатит С: небажані явища противірусної терапії та їх корекція

І.А. Боброва

Ключові слова: Хронічний гепатит С, противірусна терапія, небажані явища.

13. Лікарські засоби

 

Вивчення впливу блокаторів Н++-АТФази різних поколінь на антиагрегантні властивості клопідогрелю (експериментальне дослідження)

І.Г. Палій, В.В. Вавринчук, С.В. Заїка

Ключові слова: Блокатори Н++-АТФази, пантопразол, «Нольпаза», рабепразол, омепразол, езомепразол, антиагрегантна тепарія, клопідогрель.

14. Лікарські засоби

 

Нарушения моторно-эвакуаторной функции желудка у детей и их коррекция препаратом «Иберогаст»

Ю.В. Белоусов , Е.Б. Ганзий, К.В. Волошин

15. Лікарські засоби

 

Современный взгляд на проблему запора в период беременности

Ю.Б. Успенская

Ключові слова: Запор беременных, слабительные средства, нарушение моторной функции, кишечник, псиллиум, семена подорожника.

16. Лікарські засоби

 

Ингибиторы протонной помпы при гастроэзофагеальной рефлюксной болезни: стоит ли ждать полного оправдания надежд или признать легкое разочарование? Часть І

Н.Б. Губергриц, О.А. Голубова, Г.М. Лукашевич, В.С. Рахметова

Ключові слова: Гастроэзофагеальная рефлюксная болезнь, неэрозивная рефлюксная болезнь, ингибиторы протонной помпы, рефрактерность к терапии, «кислотный карман».

17. Лікарські засоби

 

Корекція зовнішньосекреторної недостатності підшлункової залози в пацієнтів із цукровим діабетом 2 типу

Т.Ю. Юзвенко

Ключові слова: Підшлункова залоза, цукровий діабет 2 типу, лікування.

18. Лікарські засоби

 

Хронічний гепатит С у хворих з абдомінальним ожирінням: клініко-патогенетичні особливості та сучасні можливості оптимізації лікування із застосуванням есенційних фосфоліпідів

О.В. Рябоконь, Д.П. Іпатова, Л.О. Ушеніна

Ключові слова: Хронічний гепатит С, абдомінальне ожиріння, лікування, есенційні фосфоліпіди.

19. Огляди

 

Модификация диеты как одна из ключевых стратегий ведения больных с синдромом раздраженной кишки

С.М. Ткач, А.К. Сизенко

Ключові слова: Синдром раздраженного кишечника, лечение, диета.

20. Огляди

 

Постпищевая липемия и воспаление: взаимосвязь с образом жизни и метаболическим синдромом

В.А. Чернышов, Л.В. Богун

Ключові слова: Постпрандиальная липемия, воспаление, сосудистая дисфункция, образ жизни, инсулинорезистентность, лечебные мероприятия.

21. Огляди

 

Факторы риска развития и прогрессирования алкогольной болезни печени

Т.А. Соломенцева

Ключові слова: Алкогольная болезнь печени, алкогольный стеатоз, алкогольный стеатогепатит, факторы риска.


Видавництво


Послуги


Партнери


Рекламодавці


Передплата
© Видавнича група
«ВІТ-А-ПОЛ»