Українською | English
usaid banner

Номер журналу. Статті

№4(60) // 2011

 

Обкладинка

 

1. оригінальні дослідження

 

Оптимізація лікування хворих з поєднаною патологією: неалкогольною жировою хворобою печінки, цукровим діабетом 2 типу та ожирінням

Л.В. Журавльова, А.В. Власенко

2. практика і досвід

 

Морфологические и функциональные изменения тонкой кишки при хроническом панкреатите

Н.Б. Губергриц, Ю.В. Линевский, К.Ю. Линевская, П.Г. Фоменко, Т.В. Мороз

3. практика і досвід

 

Клініко-генетичні дослідження випадків хронічної печінкової патології з ризиком розвитку спадкового гемохроматозу

З.В. Осадчук, Г.Р. Акопян, О.Б. Білевич, Г.В. Макух, Н.І. Кіцера, І.Б. Ковалів

4. практика і досвід

 

Новые взгляды на патогенез дуоденальной язвы у девушек

Л.А. Страшок

5. практика і досвід

 

Комбіноване застосування протигрибкових засобів і пробіотиків у комбустіології для лікування та профілактики кандидозів і синдрому подразненого кишечнику

С.К. Борщ, Т.Р. Масляк

6. практика і досвід

 

Психоемоційний стан та вміст гормонів щитоподібної залози та кортизолу в крові хворих з функціональними розладами травного каналу

О.М. Герасименко

7. практика і досвід

 

Методи візуалізації підшлункової залози та стан панкреатобіліарних проток у хворих на хронічний панкреатит

О.О. Крилова

8. практика і досвід

 

Клінічні та сонографічні особливості холестерозу жовчного міхура та хронічного некалькульозного холециститу у хворих на стеатоз печінки

Р.В. Разумний

9. практика і досвід

 

Активність ферментів системи антиоксидантного захисту у хворих на неалкогольний стеатогепатит при застосуванні засобів антигомотоксичної терапії

О.Я. Бабак, Г.Д. Фадєєнко, В.М. Фролов, М.О. Пересадін, О.В. Круглова

10. практика і досвід

 

Стан системи інтерферону у хворих на хронічний токсичний гепатит, поєднаний з хронічним холециститом та ожирінням, при введенні «нуклеїнату»

І.О. Шаповалова

11. практика і досвід

 

Механізм формування атрофії слизової оболонки шлунка та дванадцятипалої кишки у дітей при хронічному гастродуоденіті

В.І. Боброва

12. практика і досвід

 

Динаміка показників ліпідного спектра крові у хворих на хронічний некалькульозний холецистит, поєднаний з ожирінням, при проведенні гепатозахисної терапії

В.М. Кононов

13. практика і досвід

 

Роль холецистокинина и секретина в регуляции внешнесекреторной функции печени и поджелудочной железы у детей с сахарным диабетом 1 типа

Л.К. Пархоменко, А.В. Рылова

14. практика і досвід

 

Застосування препаратів тіоктової кислоти в лікуванні хворих з хронічним некалькульозним холециститом на тлі гелікобактеріозу у поєднанні з ішемічною хворобою серця

К.М. Компанієць

15. практика і досвід

 

Практические аспекты ведения пациентов с гастроэзофагеальной рефлюксной болезнью: возможные ловушки

В.В. Чернявский

16. лікарські засоби

 

«гептрал» у лікуванні внутрішньопечінкового холестазу при хронічних захворюваннях печінки

Г.Д. Фадєєнко, В.М. Чернова

17. огляди

 

Особенности лечения больных язвенной болезнью, осложненной желудочно-кишечным кровотечением

Н.В. Харченко, Н.Д. Опанасюк, И.Н. Червак, Д.В. Токарь

18. огляди

 

Рецидивы гастроэзофагеальной рефлюксной болезни: возможные пути решения проблемы

В.П. Шипулин, В.В. Чернявский, Л.М. Купчик, Л.С. Гвоздецкая, А.С. Ситников

19. огляди

 

Ефективність ?-ліпоєвої кислоти у комплексному санаторно-курортному лікуванні хворих на неалкогольний стеатогепатит у поєднанні з цукровим діабетом 2 типу, ускладненим полінейропатією

І.М. Скрипник, Л.Ю. Мандрика

20. огляди

 

Современные подходы к коррекции печеночной энцефалопатии у больных циррозом печени

О.А. Голубовская, А.В. Шкурба

21. огляди

 

Роль масляной кислоты в лечении органических и функциональных заболеваний толстой кишки (обзор литературы)

О.В. Головенко, И.Л. Халиф, А.О. Головенко

22. огляди

 

Аналіз ефективності «антралю» при лікуванні алкогольного цирозу печінки

О.Є. Самогальська, О.В. Баб’як

23. огляди

 

Використання інгібіторів протонної помпи для лікування та запобігання пептичним виразкам

В.М. Чернобровий, С.Г. Мелащенко

24. ОРИГІНАЛЬНІ ДОСЛІДЖЕННЯ

 

Оптимізація лікування хворих з поєднаною патологією: неалкогольною жировою хворобою печінки, цукровим діабетом 2 типу та ожирінням

Л.В. Журавльова, А.В. Власенко

25. ПРАКТИКА І ДОСВІД

 

Морфологические и функциональные изменения тонкой кишки при хроническом панкреатите

Н.Б. Губергриц, Ю.В. Линевский, К.Ю. Линевская, П.Г. Фоменко, Т.В. Мороз

26. ПРАКТИКА І ДОСВІД

 

Клініко-генетичні дослідження випадків хронічної печінкової патології з ризиком розвитку спадкового гемохроматозу

З.В. Осадчук, Г.Р. Акопян, О.Б. Білевич, Г.В. Макух, Н.І. Кіцера, І.Б. Ковалів

27. ПРАКТИКА І ДОСВІД

 

Новые взгляды на патогенез дуоденальной язвы у девушек

Л.А. Страшок

28. ПРАКТИКА І ДОСВІД

 

Комбіноване застосування протигрибкових засобів і пробіотиків у комбустіології для лікування та профілактики кандидозів і синдрому подразненого кишечнику

С.К. Борщ, Т.Р. Масляк

29. ПРАКТИКА І ДОСВІД

 

Психоемоційний стан та вміст гормонів щитоподібної залози та кортизолу в крові хворих з функціональними розладами травного каналу

О.М. Герасименко

30. ПРАКТИКА І ДОСВІД

 

Методи візуалізації підшлункової залози та стан панкреатобіліарних проток у хворих на хронічний панкреатит

О.О. Крилова

31. ПРАКТИКА І ДОСВІД

 

Клінічні та сонографічні особливості холестерозу жовчного міхура та хронічного некалькульозного холециститу у хворих на стеатоз печінки

Р.В. Разумний

32. ПРАКТИКА І ДОСВІД

 

Активність ферментів системи антиоксидантного захисту у хворих на неалкогольний стеатогепатит при застосуванні засобів антигомотоксичної терапії

О.Я. Бабак, Г.Д. Фадєєнко, В.М. Фролов, М.О. Пересадін, О.В. Круглова

33. ПРАКТИКА І ДОСВІД

 

Стан системи інтерферону у хворих на хронічний токсичний гепатит, поєднаний з хронічним холециститом та ожирінням, при введенні «Нуклеїнату»

І.О. Шаповалова

34. ПРАКТИКА І ДОСВІД

 

Механізм формування атрофії слизової оболонки шлунка та дванадцятипалої кишки у дітей при хронічному гастродуоденіті

В.І. Боброва

35. ПРАКТИКА І ДОСВІД

 

Динаміка показників ліпідного спектра крові у хворих на хронічний некалькульозний холецистит, поєднаний з ожирінням, при проведенні гепатозахисної терапії

В.М. Кононов

36. ПРАКТИКА І ДОСВІД

 

Роль холецистокинина и секретина в регуляции внешнесекреторной функции печени и поджелудочной железы у детей с сахарным диабетом 1 типа

Л.К. Пархоменко, А.В. Рылова

37. ПРАКТИКА І ДОСВІД

 

Застосування препаратів тіоктової кислоти в лікуванні хворих з хронічним некалькульозним холециститом на тлі гелікобактеріозу у поєднанні з ішемічною хворобою серця

К.М. Компанієць

38. ПРАКТИКА І ДОСВІД

 

Практические аспекты ведения пациентов с гастроэзофагеальной рефлюксной болезнью: возможные ловушки

В.В. Чернявский

39. ЛІКАРСЬКІ ЗАСОБИ

 

«Гептрал» у лікуванні внутрішньопечінкового холестазу при хронічних захворюваннях печінки

Г.Д. Фадєєнко, В.М. Чернова

40. ОГЛЯДИ

 

Особенности лечения больных язвенной болезнью, осложненной желудочно-кишечным кровотечением

Н.В. Харченко, Н.Д. Опанасюк, И.Н. Червак, Д.В. Токарь

41. ОГЛЯДИ

 

Рецидивы гастроэзофагеальной рефлюксной болезни: возможные пути решения проблемы

В.П. Шипулин, В.В. Чернявский, Л.М. Купчик, Л.С. Гвоздецкая, А.С. Ситников

42. ОГЛЯДИ

 

Ефективність ?-ліпоєвої кислоти у комплексному санаторно-курортному лікуванні хворих на неалкогольний стеатогепатит у поєднанні з цукровим діабетом 2 типу, ускладненим полінейропатією

І.М. Скрипник, Л.Ю. Мандрика

43. ОГЛЯДИ

 

Современные подходы к коррекции печеночной энцефалопатии у больных циррозом печени

О.А. Голубовская, А.В. Шкурба

44. ОГЛЯДИ

 

Роль масляной кислоты в лечении органических и функциональных заболеваний толстой кишки (обзор литературы)

О.В. Головенко, И.Л. Халиф, А.О. Головенко

45. ОГЛЯДИ

 

Аналіз ефективності «Антралю» при лікуванні алкогольного цирозу печінки

О.Є. Самогальська, О.В. Баб’як

46. ОГЛЯДИ

 

Використання інгібіторів протонної помпи для лікування та запобігання пептичним виразкам

В.М. Чернобровий, С.Г. Мелащенко


Видавництво


Послуги


Партнери


Рекламодавці


Передплата
© Видавнича група
«ВІТ-А-ПОЛ»