Українською | English
usaid banner

Номер журналу. Статті

№3(59) // 2011

 

Обкладинка

 

1. привітання

 

До ювілею професора валерія івановича вдовиченка

2. оригінальні дослідження

 

Бактеріологічний метод визначення чутливості helicobacter pylori до антибактеріальних препаратів

В.Г. Передерій, Ю.О. Володічева, Ю.Г. Кузенко, І.Г. Костенко

3. практика і досвід

 

Гендерні особливості поширеності гастроезофагеальної рефлюксної хвороби

М.О. Бабак

4. практика і досвід

 

Аналіз лікарських помилок на амбулаторному етапі діагностики та лікування хронічного холециститу у пацієнтів молодого віку

М.Б. Щербиніна, О.В. Закревська

5. практика і досвід

 

Гістоморфологічна характеристика уражень стравоходу у хворих на ревматоїдний артрит, ускладнений гастроезофагеальним рефлюксом

А.А. Заздравнов

6. практика і досвід

 

Роль резистентності слизового бар’єра верхніх відділів травного каналу в патогенезі ерозивновиразкових уражень езофагогастродуоденальної зони у військовослужбовців

І.М. Скрипник, Г.В. Осьодло

7. практика і досвід

 

Исследование взаимосвязи количественной высеваемости грибов candida spp. с факторами их патогенности у больных кандидозом пищеварительного канала

Е.А. Керимов

8. практика і досвід

 

Поширеність неерозивної гастроезофагеальної рефлюксної хвороби та функціональної печії серед пацієнтів ревматологічного профілю

М.А. Бичков

9. практика і досвід

 

Локалізація проапоптичних протеаз днкази і та ендонуклеази-g у підшлунковій залозі хворих на хронічний панкреатит

О.О. Крилова

10. практика і досвід

 

Рівень гастринпродукуючих клітин у шлунку при хронічній гастродуоденальній патології у дітей

В.І. Боброва

11. практика і досвід

 

Опыт подготовки больного к видеоколоноскопии

Н.В. Драгомирецкая, Е.Д. Биленко, А.Н. Ижа

12. лікарські засоби

 

Патогенетические механизмы формирования неалкогольной жировой болезни печени: фокус на клиническое применение адеметионина

О.Я. Бабак, Е.В. Колесникова

13. огляди

 

Вісмуту субцитрат: роль і місце у фармакотерапії захворювань шлунка та дванадцятипалої кишки

І.Г. Палій, С.В. Заїка

14. огляди

 

Естественное течение гаcтроэзофагеальной рефлюксной болезни и роль эзомепразола в предупреждении ее прогрессирования

С.М. Ткач

15. огляди

 

Резистентність до інгібіторів протонної помпи при гастроезофагеальній рефлюксній хворобі: шляхи розв’язання проблеми (огляд літератури)

В.М. Чернобровий, С.Г. Мелащенко

16. огляди

 

Ведение больных с гастроэзофагеальной рефлюксной болезнью: лечение, основанное на доказательствах

В.В. Чернявский

17. огляди

 

Функциональные расстройства билиарного тракта и новые возможности их коррекции

Е.Ю. Губская

18. огляди

 

Применение высоких доз урсодезоксихолевой кислоты при неалкогольном стеатогепатите. рандомизированное контролируемое исследование

В. Ратзиу, В. де Лединген, Ф. Оберти, Ф. Матурин, К. Вартель)Бладу, К. Рену, Ф. Сони, М. Майнард, Д. Ларей, Л. Серфати, Д. Боннфонт)Русельо, Ж.)Ф. Бастар, М. Ривьер, Ж. Спенар

19. огляди

 

Новые стратегии использования пантопразола для лечения гастроэзофагеальной рефлюксной болезни

S. Mathews, A. Reid, C. Tian, Q. Cai

20. огляди

 

Особенности обследования и лечения беременных с заболеваниями органов пищеварения (по материалам международных руководств и нормативнодирективных документов министерства здравоохранения украины)

Г.Д. Фадеенко, Т.Л. Можина

21. ювілеї

 

25 років львівській науковій гастроентерологічній школі (1986—2011)

22. зарубіжна наукова періодика

 

Зарубіжна наукова періодика

23. ПРИВІТАННЯ

 

До ювілею професора Валерія Івановича Вдовиченка

24. ОРИГІНАЛЬНІ ДОСЛІДЖЕННЯ

 

Бактеріологічний метод визначення чутливості helicobacter pylori до антибактеріальних препаратів

В.Г. Передерій, Ю.О. Володічева, Ю.Г. Кузенко, І.Г. Костенко

25. ПРАКТИКА І ДОСВІД

 

Гендерні особливості поширеності гастроезофагеальної рефлюксної хвороби

М.О. Бабак

26. ПРАКТИКА І ДОСВІД

 

Аналіз лікарських помилок на амбулаторному етапі діагностики та лікування хронічного холециститу у пацієнтів молодого віку

М.Б. Щербиніна, О.В. Закревська

27. ПРАКТИКА І ДОСВІД

 

Гістоморфологічна характеристика уражень стравоходу у хворих на ревматоїдний артрит, ускладнений гастроезофагеальним рефлюксом

А.А. Заздравнов

28. ПРАКТИКА І ДОСВІД

 

Роль резистентності слизового бар’єра верхніх відділів травного каналу в патогенезі ерозивновиразкових уражень езофагогастродуоденальної зони у військовослужбовців

І.М. Скрипник, Г.В. Осьодло

29. ПРАКТИКА І ДОСВІД

 

Исследование взаимосвязи количественной высеваемости грибов candida spp. с факторами их патогенности у больных кандидозом пищеварительного канала

Е.А. Керимов

30. ПРАКТИКА І ДОСВІД

 

Поширеність неерозивної гастроезофагеальної рефлюксної хвороби та функціональної печії серед пацієнтів ревматологічного профілю

М.А. Бичков

31. ПРАКТИКА І ДОСВІД

 

Локалізація проапоптичних протеаз ДНКази І та ендонуклеази-g у підшлунковій залозі хворих на хронічний панкреатит

О.О. Крилова

32. ПРАКТИКА І ДОСВІД

 

Рівень гастринпродукуючих клітин у шлунку при хронічній гастродуоденальній патології у дітей

В.І. Боброва

33. ПРАКТИКА І ДОСВІД

 

Опыт подготовки больного к видеоколоноскопии

Н.В. Драгомирецкая, Е.Д. Биленко, А.Н. Ижа

34. ЛІКАРСЬКІ ЗАСОБИ

 

Патогенетические механизмы формирования неалкогольной жировой болезни печени: фокус на клиническое применение адеметионина

О.Я. Бабак, Е.В. Колесникова

35. ОГЛЯДИ

 

Вісмуту субцитрат: роль і місце у фармакотерапії захворювань шлунка та дванадцятипалої кишки

І.Г. Палій, С.В. Заїка

36. ОГЛЯДИ

 

Естественное течение гаcтроэзофагеальной рефлюксной болезни и роль эзомепразола в предупреждении ее прогрессирования

С.М. Ткач

37. ОГЛЯДИ

 

Резистентність до інгібіторів протонної помпи при гастроезофагеальній рефлюксній хворобі: шляхи розв’язання проблеми (огляд літератури)

В.М. Чернобровий, С.Г. Мелащенко

38. ОГЛЯДИ

 

Ведение больных с гастроэзофагеальной рефлюксной болезнью: лечение, основанное на доказательствах

В.В. Чернявский

39. ОГЛЯДИ

 

Функциональные расстройства билиарного тракта и новые возможности их коррекции

Е.Ю. Губская

40. ОГЛЯДИ

 

Применение высоких доз урсодезоксихолевой кислоты при неалкогольном стеатогепатите. Рандомизированное контролируемое исследование

В. Ратзиу, В. де Лединген, Ф. Оберти, Ф. Матурин, К. Вартель)Бладу, К. Рену, Ф. Сони, М. Майнард, Д. Ларей, Л. Серфати, Д. Боннфонт)Русельо, Ж.)Ф. Бастар, М. Ривьер, Ж. Спенар

41. ОГЛЯДИ

 

Новые стратегии использования пантопразола для лечения гастроэзофагеальной рефлюксной болезни

S. Mathews, A. Reid, C. Tian, Q. Cai

42. ОГЛЯДИ

 

Особенности обследования и лечения беременных с заболеваниями органов пищеварения (по материалам международных руководств и нормативнодирективных документов Министерства здравоохранения Украины)

Г.Д. Фадеенко, Т.Л. Можина

43. ЮВІЛЕЇ

 

25 років Львівській науковій гастроентерологічній школі (1986—2011)

44. ЗАРУБІЖНА НАУКОВА ПЕРІОДИКА

 

ЗАРУБІЖНА НАУКОВА ПЕРІОДИКА


Видавництво


Послуги


Партнери


Рекламодавці


Передплата
© Видавнича група
«ВІТ-А-ПОЛ»