Українською | English
usaid banner

Номер журналу. Статті

№2(58) // 2011

 

Обкладинка

 

1. точка зору

 

Антисекреторная терапия в реальной клинической практике: от привычных стереотипов к доказательным стандартам

О.В. Томаш, Н.Н. Руденко, Е.А. Юренко

2. оригінальні дослідження

 

Возможности применения урсодезоксихолевой кислоты в лечении желчнокаменной болезни

М.М. Зарецкий, Н.М. Черникова, Т.В. Лобачевская

3. оригінальні дослідження

 

Вплив різних схем ерадикаційної терапії на прогресування морфологічних змін слизової оболонки шлунка у хворих на хронічний атрофічний гастрит, асоційований з helicobacter pylori

Ю.В. Протас

4. лікарські засоби

 

Вплив інфекційного фактора та імунометаболічних порушень на морфофункціональний стан жовчного міхура у хворих з поєднанням хронічного холециститу та гіпертонічної хвороби

Л.Р. Боброннікова, Л.В. Журавльова

5. лікарські засоби

 

Ефективність лікування гастроезофагеальної рефлюксної хвороби у хворих на цукровий діабет 2 типу

В.І. Вдовиченко, Мкадмі Джігед, А.В. Острогляд

6. лікарські засоби

 

Прогностичне значення поліморфізму гена il-28b щодо успішності противірусної терапії у хворих на хронічний гепатит с

Л.В. Мороз, В.М. Дудник, Л.А. Лівшиц, В.Н. Пампуха, К.Ю. Романчук

7. лікарські засоби

 

Клітинне оновлення у слизовій оболонці шлунка у хворих на хронічний атрофічний гастрит

М.Ю. Зак

8. лікарські засоби

 

Сучасний стан диспансерного спостереження за пацієнтами молодого віку з біліарною патологією

М.Б. Щербиніна, В.М. Гладун

9. лікарські засоби

 

Значення показників клітинного відновлення в патогенезі хронічної гастродуоденальної патології у дітей

О.В. Тяжка, В.І. Боброва, Т.Д. Задорожна, Т.М. Арчакова

10. лікарські засоби

 

Динаміка вмісту прозапальних та протизапальних цитокінів у хворих на гіпертонічну хворобу та хронічний холецистит

Я.В. Зіневич, О.М. Гиріна, О.І. Гетьман

11. лікарські засоби

 

Новые подходы к терапии ферментными препаратами у больных с хроническим панкреатитом

О.Я. Бабак, А.Е. Гриднев, В.М. Чернова

12. огляди

 

Оцінка ефективності та безпечності використання препарату «опразол» у пацієнтів з гастроезофагеальною рефлюксною хворобою

Г.Д. Фадєєнко, К.О. Просоленко

13. огляди

 

Особливості лікування неалкогольного стеатогепатиту у хворих на цукровий діабет

Н.В. Харченко, Г.А. Анохіна, В.В. Харченко, Н.Д. Опанасюк, І.Я. Лопух, І.А. Коруля

14. огляди

 

Оптимизация лечения хронического бескаменного холецистита в сочетании с реактивным панкреатитом и функциональными запорами у пожилых больных

Н.Б. Губергриц, К.А. Воронин

15. огляди

 

Возможности повышения эффективности терапии и комплайенса у пациентов с воспалительными заболеваниями кишечника с помощью инновационных препаратов перорального месалазина

С.И. Ситкин

16. огляди

 

Место антацидов в гастроэнтерологической практике

А.Е. Гриднев

17. огляди

 

Актуальные аспекты применения пробиотиков для профилактики и лечения антибиотикассоциированной диареи

C.J.M. Koning

18. огляди

 

Ацетонемический синдром у детей. возможности оптимизации терапии

В.В. Корнева, В.Г. Козачук, Л.В. Курило, Н.К. Унич, Е.А. Боярская, М.А. Капичина

19. огляди

 

Практична гастроентерологія: критерії використання високих доз інгібіторів протонної помпи

В.М. Чернобровий, С.Г. Мелащенко

20. огляди

 

Диагностика и лечение хронического запора, основанные на данных доказательной медицины

С.М. Ткач, В.Г. Передерий

21. інформація

 

Можливості фітотерапії у лікуванні неалкогольної жирової хвороби печінки

О.Ю. Філіппова

22. інформація

 

Звіт про роботу проблемної комісії моз та намн україни «гастроентерологія» у 2010 році

23. зарубіжна наукова періодика

 

Зарубіжна наукова періодика

24. ТОЧКА ЗОРУ

 

Антисекреторная терапия в реальной клинической практике: от привычных стереотипов к доказательным стандартам

О.В. Томаш, Н.Н. Руденко, Е.А. Юренко

25. ОРИГІНАЛЬНІ ДОСЛІДЖЕННЯ

 

Возможности применения урсодезоксихолевой кислоты в лечении желчнокаменной болезни

М.М. Зарецкий, Н.М. Черникова, Т.В. Лобачевская

26. ОРИГІНАЛЬНІ ДОСЛІДЖЕННЯ

 

Вплив різних схем ерадикаційної терапії на прогресування морфологічних змін слизової оболонки шлунка у хворих на хронічний атрофічний гастрит, асоційований з helicobacter pylori

Ю.В. Протас

27. ЛІКАРСЬКІ ЗАСОБИ

 

Вплив інфекційного фактора та імунометаболічних порушень на морфофункціональний стан жовчного міхура у хворих з поєднанням хронічного холециститу та гіпертонічної хвороби

Л.Р. Боброннікова, Л.В. Журавльова

28. ЛІКАРСЬКІ ЗАСОБИ

 

Ефективність лікування гастроезофагеальної рефлюксної хвороби у хворих на цукровий діабет 2 типу

В.І. Вдовиченко, Мкадмі Джігед, А.В. Острогляд

29. ЛІКАРСЬКІ ЗАСОБИ

 

Прогностичне значення поліморфізму гена il-28b щодо успішності противірусної терапії у хворих на хронічний гепатит С

Л.В. Мороз, В.М. Дудник, Л.А. Лівшиц, В.Н. Пампуха, К.Ю. Романчук

30. ЛІКАРСЬКІ ЗАСОБИ

 

Клітинне оновлення у слизовій оболонці шлунка у хворих на хронічний атрофічний гастрит

М.Ю. Зак

31. ЛІКАРСЬКІ ЗАСОБИ

 

Сучасний стан диспансерного спостереження за пацієнтами молодого віку з біліарною патологією

М.Б. Щербиніна, В.М. Гладун

32. ЛІКАРСЬКІ ЗАСОБИ

 

Значення показників клітинного відновлення в патогенезі хронічної гастродуоденальної патології у дітей

О.В. Тяжка, В.І. Боброва, Т.Д. Задорожна, Т.М. Арчакова

33. ЛІКАРСЬКІ ЗАСОБИ

 

Динаміка вмісту прозапальних та протизапальних цитокінів у хворих на гіпертонічну хворобу та хронічний холецистит

Я.В. Зіневич, О.М. Гиріна, О.І. Гетьман

34. ЛІКАРСЬКІ ЗАСОБИ

 

Новые подходы к терапии ферментными препаратами у больных с хроническим панкреатитом

О.Я. Бабак, А.Е. Гриднев, В.М. Чернова

35. ОГЛЯДИ

 

Оцінка ефективності та безпечності використання препарату «Опразол» у пацієнтів з гастроезофагеальною рефлюксною хворобою

Г.Д. Фадєєнко, К.О. Просоленко

36. ОГЛЯДИ

 

Особливості лікування неалкогольного стеатогепатиту у хворих на цукровий діабет

Н.В. Харченко, Г.А. Анохіна, В.В. Харченко, Н.Д. Опанасюк, І.Я. Лопух, І.А. Коруля

37. ОГЛЯДИ

 

Оптимизация лечения хронического бескаменного холецистита в сочетании с реактивным панкреатитом и функциональными запорами у пожилых больных

Н.Б. Губергриц, К.А. Воронин

38. ОГЛЯДИ

 

Возможности повышения эффективности терапии и комплайенса у пациентов с воспалительными заболеваниями кишечника с помощью инновационных препаратов перорального месалазина

С.И. Ситкин

39. ОГЛЯДИ

 

Место антацидов в гастроэнтерологической практике

А.Е. Гриднев

40. ОГЛЯДИ

 

Актуальные аспекты применения пробиотиков для профилактики и лечения антибиотикассоциированной диареи

C.J.M. Koning

41. ОГЛЯДИ

 

Ацетонемический синдром у детей. Возможности оптимизации терапии

В.В. Корнева, В.Г. Козачук, Л.В. Курило, Н.К. Унич, Е.А. Боярская, М.А. Капичина

42. ОГЛЯДИ

 

Практична гастроентерологія: критерії використання високих доз інгібіторів протонної помпи

В.М. Чернобровий, С.Г. Мелащенко

43. ОГЛЯДИ

 

Диагностика и лечение хронического запора, основанные на данных доказательной медицины

С.М. Ткач, В.Г. Передерий

44. ІНФОРМАЦІЯ

 

Можливості фітотерапії у лікуванні неалкогольної жирової хвороби печінки

О.Ю. Філіппова

45. ІНФОРМАЦІЯ

 

Звіт про роботу Проблемної комісії МОЗ та НАМН України «Гастроентерологія» у 2010 році

46. ЗАРУБІЖНА НАУКОВА ПЕРІОДИКА

 

ЗАРУБІЖНА НАУКОВА ПЕРІОДИКА


Видавництво


Послуги


Партнери


Рекламодавці


Передплата
© Видавнича група
«ВІТ-А-ПОЛ»