Українською | English
usaid banner

Номер журналу. Статті

№2(58) // 2011

 

Обкладинка

 

1. точка зору

 

Антисекреторная терапия в реальной клинической практике: от привычных стереотипов к доказательным стандартам

О.В. Томаш, Н.Н. Руденко, Е.А. Юренко

Для завантаження
повної версії необхідно авторизуватися

2. оригінальні дослідження

 

Возможности применения урсодезоксихолевой кислоты в лечении желчнокаменной болезни

М.М. Зарецкий, Н.М. Черникова, Т.В. Лобачевская

Для завантаження
повної версії необхідно авторизуватися

3. оригінальні дослідження

 

Вплив різних схем ерадикаційної терапії на прогресування морфологічних змін слизової оболонки шлунка у хворих на хронічний атрофічний гастрит, асоційований з helicobacter pylori

Ю.В. Протас

Для завантаження
повної версії необхідно авторизуватися

4. лікарські засоби

 

Вплив інфекційного фактора та імунометаболічних порушень на морфофункціональний стан жовчного міхура у хворих з поєднанням хронічного холециститу та гіпертонічної хвороби

Л.Р. Боброннікова, Л.В. Журавльова

Для завантаження
повної версії необхідно авторизуватися

5. лікарські засоби

 

Ефективність лікування гастроезофагеальної рефлюксної хвороби у хворих на цукровий діабет 2 типу

В.І. Вдовиченко, Мкадмі Джігед, А.В. Острогляд

Для завантаження
повної версії необхідно авторизуватися

6. лікарські засоби

 

Прогностичне значення поліморфізму гена il-28b щодо успішності противірусної терапії у хворих на хронічний гепатит с

Л.В. Мороз, В.М. Дудник, Л.А. Лівшиц, В.Н. Пампуха, К.Ю. Романчук

Для завантаження
повної версії необхідно авторизуватися

7. лікарські засоби

 

Клітинне оновлення у слизовій оболонці шлунка у хворих на хронічний атрофічний гастрит

М.Ю. Зак

Для завантаження
повної версії необхідно авторизуватися

8. лікарські засоби

 

Сучасний стан диспансерного спостереження за пацієнтами молодого віку з біліарною патологією

М.Б. Щербиніна, В.М. Гладун

Для завантаження
повної версії необхідно авторизуватися

9. лікарські засоби

 

Значення показників клітинного відновлення в патогенезі хронічної гастродуоденальної патології у дітей

О.В. Тяжка, В.І. Боброва, Т.Д. Задорожна, Т.М. Арчакова

Для завантаження
повної версії необхідно авторизуватися

10. лікарські засоби

 

Динаміка вмісту прозапальних та протизапальних цитокінів у хворих на гіпертонічну хворобу та хронічний холецистит

Я.В. Зіневич, О.М. Гиріна, О.І. Гетьман

Для завантаження
повної версії необхідно авторизуватися

11. лікарські засоби

 

Новые подходы к терапии ферментными препаратами у больных с хроническим панкреатитом

О.Я. Бабак, А.Е. Гриднев, В.М. Чернова

Для завантаження
повної версії необхідно авторизуватися

12. огляди

 

Оцінка ефективності та безпечності використання препарату «опразол» у пацієнтів з гастроезофагеальною рефлюксною хворобою

Г.Д. Фадєєнко, К.О. Просоленко

Для завантаження
повної версії необхідно авторизуватися

13. огляди

 

Особливості лікування неалкогольного стеатогепатиту у хворих на цукровий діабет

Н.В. Харченко, Г.А. Анохіна, В.В. Харченко, Н.Д. Опанасюк, І.Я. Лопух, І.А. Коруля

Для завантаження
повної версії необхідно авторизуватися

14. огляди

 

Оптимизация лечения хронического бескаменного холецистита в сочетании с реактивным панкреатитом и функциональными запорами у пожилых больных

Н.Б. Губергриц, К.А. Воронин

Для завантаження
повної версії необхідно авторизуватися

15. огляди

 

Возможности повышения эффективности терапии и комплайенса у пациентов с воспалительными заболеваниями кишечника с помощью инновационных препаратов перорального месалазина

С.И. Ситкин

Для завантаження
повної версії необхідно авторизуватися

16. огляди

 

Место антацидов в гастроэнтерологической практике

А.Е. Гриднев

Для завантаження
повної версії необхідно авторизуватися

17. огляди

 

Актуальные аспекты применения пробиотиков для профилактики и лечения антибиотикассоциированной диареи

C.J.M. Koning

Для завантаження
повної версії необхідно авторизуватися

18. огляди

 

Ацетонемический синдром у детей. возможности оптимизации терапии

В.В. Корнева, В.Г. Козачук, Л.В. Курило, Н.К. Унич, Е.А. Боярская, М.А. Капичина

Для завантаження
повної версії необхідно авторизуватися

19. огляди

 

Практична гастроентерологія: критерії використання високих доз інгібіторів протонної помпи

В.М. Чернобровий, С.Г. Мелащенко

Для завантаження
повної версії необхідно авторизуватися

20. огляди

 

Диагностика и лечение хронического запора, основанные на данных доказательной медицины

С.М. Ткач, В.Г. Передерий

Для завантаження
повної версії необхідно авторизуватися

21. інформація

 

Можливості фітотерапії у лікуванні неалкогольної жирової хвороби печінки

О.Ю. Філіппова

Для завантаження
повної версії необхідно авторизуватися

22. інформація

 

Звіт про роботу проблемної комісії моз та намн україни «гастроентерологія» у 2010 році

Для завантаження
повної версії необхідно авторизуватися

23. зарубіжна наукова періодика

 

Зарубіжна наукова періодика

Для завантаження
повної версії необхідно авторизуватися

24. ТОЧКА ЗОРУ

 

Антисекреторная терапия в реальной клинической практике: от привычных стереотипов к доказательным стандартам

О.В. Томаш, Н.Н. Руденко, Е.А. Юренко

Для завантаження
повної версії необхідно авторизуватися

25. ОРИГІНАЛЬНІ ДОСЛІДЖЕННЯ

 

Возможности применения урсодезоксихолевой кислоты в лечении желчнокаменной болезни

М.М. Зарецкий, Н.М. Черникова, Т.В. Лобачевская

Для завантаження
повної версії необхідно авторизуватися

26. ОРИГІНАЛЬНІ ДОСЛІДЖЕННЯ

 

Вплив різних схем ерадикаційної терапії на прогресування морфологічних змін слизової оболонки шлунка у хворих на хронічний атрофічний гастрит, асоційований з helicobacter pylori

Ю.В. Протас

Для завантаження
повної версії необхідно авторизуватися

27. ЛІКАРСЬКІ ЗАСОБИ

 

Вплив інфекційного фактора та імунометаболічних порушень на морфофункціональний стан жовчного міхура у хворих з поєднанням хронічного холециститу та гіпертонічної хвороби

Л.Р. Боброннікова, Л.В. Журавльова

Для завантаження
повної версії необхідно авторизуватися

28. ЛІКАРСЬКІ ЗАСОБИ

 

Ефективність лікування гастроезофагеальної рефлюксної хвороби у хворих на цукровий діабет 2 типу

В.І. Вдовиченко, Мкадмі Джігед, А.В. Острогляд

Для завантаження
повної версії необхідно авторизуватися

29. ЛІКАРСЬКІ ЗАСОБИ

 

Прогностичне значення поліморфізму гена il-28b щодо успішності противірусної терапії у хворих на хронічний гепатит С

Л.В. Мороз, В.М. Дудник, Л.А. Лівшиц, В.Н. Пампуха, К.Ю. Романчук

Для завантаження
повної версії необхідно авторизуватися

30. ЛІКАРСЬКІ ЗАСОБИ

 

Клітинне оновлення у слизовій оболонці шлунка у хворих на хронічний атрофічний гастрит

М.Ю. Зак

Для завантаження
повної версії необхідно авторизуватися

31. ЛІКАРСЬКІ ЗАСОБИ

 

Сучасний стан диспансерного спостереження за пацієнтами молодого віку з біліарною патологією

М.Б. Щербиніна, В.М. Гладун

Для завантаження
повної версії необхідно авторизуватися

32. ЛІКАРСЬКІ ЗАСОБИ

 

Значення показників клітинного відновлення в патогенезі хронічної гастродуоденальної патології у дітей

О.В. Тяжка, В.І. Боброва, Т.Д. Задорожна, Т.М. Арчакова

Для завантаження
повної версії необхідно авторизуватися

33. ЛІКАРСЬКІ ЗАСОБИ

 

Динаміка вмісту прозапальних та протизапальних цитокінів у хворих на гіпертонічну хворобу та хронічний холецистит

Я.В. Зіневич, О.М. Гиріна, О.І. Гетьман

Для завантаження
повної версії необхідно авторизуватися

34. ЛІКАРСЬКІ ЗАСОБИ

 

Новые подходы к терапии ферментными препаратами у больных с хроническим панкреатитом

О.Я. Бабак, А.Е. Гриднев, В.М. Чернова

Для завантаження
повної версії необхідно авторизуватися

35. ОГЛЯДИ

 

Оцінка ефективності та безпечності використання препарату «Опразол» у пацієнтів з гастроезофагеальною рефлюксною хворобою

Г.Д. Фадєєнко, К.О. Просоленко

Для завантаження
повної версії необхідно авторизуватися

36. ОГЛЯДИ

 

Особливості лікування неалкогольного стеатогепатиту у хворих на цукровий діабет

Н.В. Харченко, Г.А. Анохіна, В.В. Харченко, Н.Д. Опанасюк, І.Я. Лопух, І.А. Коруля

Для завантаження
повної версії необхідно авторизуватися

37. ОГЛЯДИ

 

Оптимизация лечения хронического бескаменного холецистита в сочетании с реактивным панкреатитом и функциональными запорами у пожилых больных

Н.Б. Губергриц, К.А. Воронин

Для завантаження
повної версії необхідно авторизуватися

38. ОГЛЯДИ

 

Возможности повышения эффективности терапии и комплайенса у пациентов с воспалительными заболеваниями кишечника с помощью инновационных препаратов перорального месалазина

С.И. Ситкин

Для завантаження
повної версії необхідно авторизуватися

39. ОГЛЯДИ

 

Место антацидов в гастроэнтерологической практике

А.Е. Гриднев

Для завантаження
повної версії необхідно авторизуватися

40. ОГЛЯДИ

 

Актуальные аспекты применения пробиотиков для профилактики и лечения антибиотикассоциированной диареи

C.J.M. Koning

Для завантаження
повної версії необхідно авторизуватися

41. ОГЛЯДИ

 

Ацетонемический синдром у детей. Возможности оптимизации терапии

В.В. Корнева, В.Г. Козачук, Л.В. Курило, Н.К. Унич, Е.А. Боярская, М.А. Капичина

Для завантаження
повної версії необхідно авторизуватися

42. ОГЛЯДИ

 

Практична гастроентерологія: критерії використання високих доз інгібіторів протонної помпи

В.М. Чернобровий, С.Г. Мелащенко

Для завантаження
повної версії необхідно авторизуватися

43. ОГЛЯДИ

 

Диагностика и лечение хронического запора, основанные на данных доказательной медицины

С.М. Ткач, В.Г. Передерий

Для завантаження
повної версії необхідно авторизуватися

44. ІНФОРМАЦІЯ

 

Можливості фітотерапії у лікуванні неалкогольної жирової хвороби печінки

О.Ю. Філіппова

Для завантаження
повної версії необхідно авторизуватися

45. ІНФОРМАЦІЯ

 

Звіт про роботу Проблемної комісії МОЗ та НАМН України «Гастроентерологія» у 2010 році

Для завантаження
повної версії необхідно авторизуватися

46. ЗАРУБІЖНА НАУКОВА ПЕРІОДИКА

 

ЗАРУБІЖНА НАУКОВА ПЕРІОДИКА

Для завантаження
повної версії необхідно авторизуватися

Новини

temporary banner

27 липня 2017 року французька незалежна компанія BIOCODEX оголосила про запуск двох нових міжнародних програм, спрямованих на вивчення мікробіоти кишечника та підтримки досліджень цієї області, - Інститут мікробіоти BIOCODEX та Фонд досліджень мікрообіоти BIOCODEX

Авторизація


Видавництво


Послуги


Партнери


Рекламодавці


Передплата
© Видавнича група
«ВІТ-А-ПОЛ»