Українською | English
usaid banner

Номер журналу. Статті

№1(57) // 2011

 

Обкладинка

 

1. оригінальні дослідження

 

Вплив сироваткового рівня адипонектину на вираженість неалкогольного стеатозу печінки у хворих на цукровий діабет 2 типу з надлишковою масою тіла

О.Я. Бабак, О.В. Колеснікова, І.В. Шуть

2. лікарські засоби

 

Патогенетичні взаємозв’язки метаболічних розладів та вільнорадикального окиснення ліпідів при поєднаному перебігу хронічного холециститу та гіпертонічної хвороби

О.М. Біловол, Л.Р. Бобронникова

3. лікарські засоби

 

Клініко-морфологічна характеристика хворих на хронічний атрофічний гастрит, асоційований з h. pylori

Ю.В. Протас

4. лікарські засоби

 

Корекція порушень функціонального стану печінки, вмісту ліпідів, гомоцистеїну крові, ендотеліальної функції та енергетичного обміну у хворих на неалкогольний стеатогепатит у поєднанні з гіпертонічною хворобою

Н.В. Харченко, Г.А. Анохіна, В.В. Харченко

5. лікарські засоби

 

Особенности липидного обмена у больных ишемической болезнью сердца с синдромом раздраженного кишечника и методы их коррекции

А.Э. Дорофеев, О.А. Рассохина, А.А. Кива, В.И. Тарасова

6. лікарські засоби

 

Вміст адипоцитарних гормонів у хворих на ерозивну форму гастроезофагеальної рефлюксної хвороби залежно від індексу маси тіла

М.О. Бабак

7. лікарські засоби

 

Епідеміологічні аспекти стоматологічних виявів гастроезофагеальної рефлюксної хвороби

Н.Ю. Ємельянова, О.Г. Котляренко

8. лікарські засоби

 

Хронічний атрофічний гастрит у дітей віком 8—9 років: ендоскопічна і морфологічна діагностика

О.Г. Курик, М.П. Захараш, В.О. Яковенко, Г.Д. Митурич

9. лікарські засоби

 

Возникновение хронических эрозий желудка с позиций нарушения функциональной морфологии энтерохромаффинных клеток диффузной эндокринной системы

Т.Д. Звягинцева, Я.К. Гаманенко

10. лікарські засоби

 

Біохімічні маркери фіброзу печінки у хворих на хронічні гепатити та їхня діагностична цінність

Н.О. Пентюк

11. лікарські засоби

 

Принципы диагностики и рациональной фармакотерапии хронического гастрита

И.В. Маев, Н.Н. Голубев

12. лекції

 

Лечение гастроэзофагеальной рефлюксной болезни у пациентов с ожирением: роль и место современного прокинетика итоприда гидрохлорида

Г.Д. Фадеенко, Т.Л. Можина

13. лекції

 

Некоторые механизмы эзофагопротекции у больных гастроэзофагеальной рефлюксной болезнью и их коррекция

А.Э. Дорофеев, М.В. Афанасьев, О.А. Рассохина, О.В. Сибилев

14. лекції

 

Эффективность ингибиторов протонной помпы у больных с ларингофарингеальным рефлюксом

С.М. Ткач

15. лекції

 

Досвід застосування препарату «золопент» у лікуванні хворих на гастроезофагеальну рефлюксну хворобу

Н.В. Харченко, І.Я. Лопух, І.А. Коруля, О.П. Трикоз

16. лекції

 

Особливості клінічної картини та лікування гастроезофагеальної рефлюксної хвороби при поєднанні її з цукровим діабетом 2 типу

Е.Ю. Фролова-Романюк

17. огляди

 

Роль ендоскопії в скринінгу, діагностиці, лікуванні та спостереженні хворих на колоректальний рак

О.О. Крилова, С.Ю. Єршова, І.І. Жихарєва, І.В. Зубкова

18. огляди

 

Синдром избыточного бактериального роста: от микробиологии до лечения

В.Г. Передерий, В.А. Козлов, А.К. Сизенко

19. огляди

 

Хронический панкреатит: возможные механизмы развития и хронизации

Т.Н. Христич

20. з'їзди, конгреси, конференції

 

Функціональна активність та роль міофібробластів у реалізації компенсаторнопристосувальних процесів у гастродуоденальній зоні

Е.Ф. Барінов, О.М. Сулаєва

21. з'їзди, конгреси, конференції

 

Традиционная конференция «трудные вопросы гастроэнтерологии» (донецк, декабрь 2010 года)

Н.Б. Губергриц, А.Н. Агибалов

22. офіційна інформація

 

Удосконалення діяльності гастроентерологічної служби

Н.В. Харченко

23. зарубіжна наукова періодика

 

Зарубіжна наукова періодика

24. ОРИГІНАЛЬНІ ДОСЛІДЖЕННЯ

 

Вплив сироваткового рівня адипонектину на вираженість неалкогольного стеатозу печінки у хворих на цукровий діабет 2 типу з надлишковою масою тіла

О.Я. Бабак, О.В. Колеснікова, І.В. Шуть

25. ЛІКАРСЬКІ ЗАСОБИ

 

Патогенетичні взаємозв’язки метаболічних розладів та вільнорадикального окиснення ліпідів при поєднаному перебігу хронічного холециститу та гіпертонічної хвороби

О.М. Біловол, Л.Р. Бобронникова

26. ЛІКАРСЬКІ ЗАСОБИ

 

Клініко-морфологічна характеристика хворих на хронічний атрофічний гастрит, асоційований з h. pylori

Ю.В. Протас

27. ЛІКАРСЬКІ ЗАСОБИ

 

Корекція порушень функціонального стану печінки, вмісту ліпідів, гомоцистеїну крові, ендотеліальної функції та енергетичного обміну у хворих на неалкогольний стеатогепатит у поєднанні з гіпертонічною хворобою

Н.В. Харченко, Г.А. Анохіна, В.В. Харченко

28. ЛІКАРСЬКІ ЗАСОБИ

 

Особенности липидного обмена у больных ишемической болезнью сердца с синдромом раздраженного кишечника и методы их коррекции

А.Э. Дорофеев, О.А. Рассохина, А.А. Кива, В.И. Тарасова

29. ЛІКАРСЬКІ ЗАСОБИ

 

Вміст адипоцитарних гормонів у хворих на ерозивну форму гастроезофагеальної рефлюксної хвороби залежно від індексу маси тіла

М.О. Бабак

30. ЛІКАРСЬКІ ЗАСОБИ

 

Епідеміологічні аспекти стоматологічних виявів гастроезофагеальної рефлюксної хвороби

Н.Ю. Ємельянова, О.Г. Котляренко

31. ЛІКАРСЬКІ ЗАСОБИ

 

Хронічний атрофічний гастрит у дітей віком 8—9 років: ендоскопічна і морфологічна діагностика

О.Г. Курик, М.П. Захараш, В.О. Яковенко, Г.Д. Митурич

32. ЛІКАРСЬКІ ЗАСОБИ

 

Возникновение хронических эрозий желудка с позиций нарушения функциональной морфологии энтерохромаффинных клеток диффузной эндокринной системы

Т.Д. Звягинцева, Я.К. Гаманенко

33. ЛІКАРСЬКІ ЗАСОБИ

 

Біохімічні маркери фіброзу печінки у хворих на хронічні гепатити та їхня діагностична цінність

Н.О. Пентюк

34. ЛІКАРСЬКІ ЗАСОБИ

 

Принципы диагностики и рациональной фармакотерапии хронического гастрита

И.В. Маев, Н.Н. Голубев

35. ЛЕКЦІЇ

 

Лечение гастроэзофагеальной рефлюксной болезни у пациентов с ожирением: роль и место современного прокинетика итоприда гидрохлорида

Г.Д. Фадеенко, Т.Л. Можина

36. ЛЕКЦІЇ

 

Некоторые механизмы эзофагопротекции у больных гастроэзофагеальной рефлюксной болезнью и их коррекция

А.Э. Дорофеев, М.В. Афанасьев, О.А. Рассохина, О.В. Сибилев

37. ЛЕКЦІЇ

 

Эффективность ингибиторов протонной помпы у больных с ларингофарингеальным рефлюксом

С.М. Ткач

38. ЛЕКЦІЇ

 

Досвід застосування препарату «Золопент» у лікуванні хворих на гастроезофагеальну рефлюксну хворобу

Н.В. Харченко, І.Я. Лопух, І.А. Коруля, О.П. Трикоз

39. ЛЕКЦІЇ

 

Особливості клінічної картини та лікування гастроезофагеальної рефлюксної хвороби при поєднанні її з цукровим діабетом 2 типу

Е.Ю. Фролова-Романюк

40. ОГЛЯДИ

 

Роль ендоскопії в скринінгу, діагностиці, лікуванні та спостереженні хворих на колоректальний рак

О.О. Крилова, С.Ю. Єршова, І.І. Жихарєва, І.В. Зубкова

41. ОГЛЯДИ

 

Синдром избыточного бактериального роста: от микробиологии до лечения

В.Г. Передерий, В.А. Козлов, А.К. Сизенко

42. ОГЛЯДИ

 

Хронический панкреатит: возможные механизмы развития и хронизации

Т.Н. Христич

43. З'ЇЗДИ, КОНГРЕСИ, КОНФЕРЕНЦІЇ

 

Функціональна активність та роль міофібробластів у реалізації компенсаторнопристосувальних процесів у гастродуоденальній зоні

Е.Ф. Барінов, О.М. Сулаєва

44. З'ЇЗДИ, КОНГРЕСИ, КОНФЕРЕНЦІЇ

 

Традиционная конференция «Трудные вопросы гастроэнтерологии» (Донецк, декабрь 2010 года)

Н.Б. Губергриц, А.Н. Агибалов

45. ОФІЦІЙНА ІНФОРМАЦІЯ

 

Удосконалення діяльності гастроентерологічної служби

Н.В. Харченко

46. ЗАРУБІЖНА НАУКОВА ПЕРІОДИКА

 

ЗАРУБІЖНА НАУКОВА ПЕРІОДИКА


Видавництво


Послуги


Партнери


Рекламодавці


Передплата
© Видавнича група
«ВІТ-А-ПОЛ»