Українською | English
usaid banner

Номер журналу. Статті

№5(55) // 2010

 

Обкладинка

 

1. оригінальні дослідження

 

Вплив поліоксидонію на показники системи глутатіону у хворих на хронічний вірусний гепатит с низького ступеня активності, поєднаний з хронічним некалькульозним холециститом

О.Я. Бабак, Г.Д. Фадєєнко, В.М. Фролов, Я.А. Соцька

Для завантаження
повної версії необхідно авторизуватися

2. лікарські засоби

 

Оцінка вмісту циклооксигенази 2-го типу в слизовій оболонці гастродуоденальної зони у хворих на нпзп-гастропатії

Ю.М. Степанов, Ю.С. Бреславець

Для завантаження
повної версії необхідно авторизуватися

3. лікарські засоби

 

Гастроезофагеальна рефлюксна хвороба та ожиріння: вплив адипоцитарних гормонів

М.О. Бабак

Для завантаження
повної версії необхідно авторизуватися

4. лікарські засоби

 

Вплив гіпергомоцистеїнемії та асоційованих з нею метаболічних порушень на прогресування фіброзу печінки у хворих на хронічні гепатити

Н.О. Пентюк, Н.В. Харченко

Для завантаження
повної версії необхідно авторизуватися

5. лікарські засоби

 

Цитокіновий профіль крові хворих на хронічний некалькульозний холецистит, поєднаний з ожирінням

В.М. Кононов

Для завантаження
повної версії необхідно авторизуватися

6. лікарські засоби

 

Вплив токсигенних штамів h. pylori на морфологічні зміни в слизовій оболонці шлунка у пацієнтів з хронічним атрофічним гастритом

М.Ю. Зак

Для завантаження
повної версії необхідно авторизуватися

7. лікарські засоби

 

Оптимізація лікування хворих на стеатоз печінки, поєднаний з хронічним безкам’яним холециститом на тлі синдрому підвищеної стомлюваності шляхом інтеграції засобів метаболічної терапії та фітопрепаратів

О.М. Трофименко

Для завантаження
повної версії необхідно авторизуватися

8. лікарські засоби

 

Роль и место нейропептидов в комплексной коррекции секреторно-двигательных расстройств при гастроэзофагеальной рефлюксной болезни у студентов

А.А. Опарин, А.Г. Опарин, О.Е. Шаповалова, Н.В. Лаврова, Ю.И. Двояшкина

Для завантаження
повної версії необхідно авторизуватися

9. лікарські засоби

 

Гістологічні та серологічні особливості перебігу кишкової метаплазії у хворих на хронічний атрофічний гастрит, асоційований з h. pylori

Ю.В. Протас

Для завантаження
повної версії необхідно авторизуватися

10. лікарські засоби

 

Ефективність застосування «авеолу» в комплексі медичної реабілітації хворих з хронічним некалькульозним холециститом на тлі цукрового діабету 2 типу та його вплив на концентрацію «середніх молекул» у сироватці крові та показники ліпопероксидації

Н.І. Бикова-Труедсcон

Для завантаження
повної версії необхідно авторизуватися

11. лікарські засоби

 

Кислотозалежні захворювання у військовослужбовців: частота, структура та особливості поєднаної патології

Ю.В. Рум’янцев, Г.В. Осьодло, М.А. Калашніков

Для завантаження
повної версії необхідно авторизуватися

12. лікарські засоби

 

Селенсодержащие препараты в лечении больных хроническим панкреатитом

Г.Д. Фадеенко, К.Ю. Дубров

Для завантаження
повної версії необхідно авторизуватися

13. лікарські засоби

 

Боль в грудной клетке при гастроэзофагеальной рефлюксной болезни и грыжах пищеводного отверстия диафрагмы: патогенез, особенности клиники, дифференциальная диагностика, лечение

Н.Б. Губергриц, Г.М. Лукашевич, О.А. Голубова, П.Г. Фоменко, Э.Н. Станиславская

Для завантаження
повної версії необхідно авторизуватися

14. огляди

 

Порівняння впливу s-ізомеру пантопразолу («ультера»), омепразолу та ланcопразолу за результатами добового гастро-рн-моніторингу пацієнтів з пептичними ерозивно-виразковими захворюваннями шлунка та дванадцятипалої кишки

І.Г. Палій, С.В. Заїка, І.В. Чернова

Для завантаження
повної версії необхідно авторизуватися

15. огляди

 

Оценка функциональных возможностей факторов гуморальной детоксикации и антимикробной резистентности у больных с хронической болезнью почек iii—iv стадии и заболеваниями печени при использовании препарата «гепадиф®»

И.А. Дударь, Б.С. Шейман, О.И. Осадчая, А.М. Боярская, А.А. Артеменко

Для завантаження
повної версії необхідно авторизуватися

16. огляди

 

Статины и урсодезоксихолевая кислота: терапевтические возможности при неалкогольной жировой болезни печени

Е.В. Колесникова

Для завантаження
повної версії необхідно авторизуватися

17. огляди

 

Эндотелиальная синтаза оксида азота как важный фактор при экспериментальном фиброзе печени

Tung-Ming Leung, George L. Tipoe, Emily C. Liong, Thomas Y.H. Lau, Man-Lung Fung, Amin A. Nanji

Для завантаження
повної версії необхідно авторизуватися

18. ОРИГІНАЛЬНІ ДОСЛІДЖЕННЯ

 

Вплив поліоксидонію на показники системи глутатіону у хворих на хронічний вірусний гепатит С низького ступеня активності, поєднаний з хронічним некалькульозним холециститом

О.Я. Бабак, Г.Д. Фадєєнко, В.М. Фролов, Я.А. Соцька

Для завантаження
повної версії необхідно авторизуватися

19. ЛІКАРСЬКІ ЗАСОБИ

 

Оцінка вмісту циклооксигенази 2-го типу в слизовій оболонці гастродуоденальної зони у хворих на НПЗП-гастропатії

Ю.М. Степанов, Ю.С. Бреславець

Для завантаження
повної версії необхідно авторизуватися

20. ЛІКАРСЬКІ ЗАСОБИ

 

Гастроезофагеальна рефлюксна хвороба та ожиріння: вплив адипоцитарних гормонів

М.О. Бабак

Для завантаження
повної версії необхідно авторизуватися

21. ЛІКАРСЬКІ ЗАСОБИ

 

Вплив гіпергомоцистеїнемії та асоційованих з нею метаболічних порушень на прогресування фіброзу печінки у хворих на хронічні гепатити

Н.О. Пентюк, Н.В. Харченко

Для завантаження
повної версії необхідно авторизуватися

22. ЛІКАРСЬКІ ЗАСОБИ

 

Цитокіновий профіль крові хворих на хронічний некалькульозний холецистит, поєднаний з ожирінням

В.М. Кононов

Для завантаження
повної версії необхідно авторизуватися

23. ЛІКАРСЬКІ ЗАСОБИ

 

Вплив токсигенних штамів h. pylori на морфологічні зміни в слизовій оболонці шлунка у пацієнтів з хронічним атрофічним гастритом

М.Ю. Зак

Для завантаження
повної версії необхідно авторизуватися

24. ЛІКАРСЬКІ ЗАСОБИ

 

Оптимізація лікування хворих на стеатоз печінки, поєднаний з хронічним безкам’яним холециститом на тлі синдрому підвищеної стомлюваності шляхом інтеграції засобів метаболічної терапії та фітопрепаратів

О.М. Трофименко

Для завантаження
повної версії необхідно авторизуватися

25. ЛІКАРСЬКІ ЗАСОБИ

 

Роль и место нейропептидов в комплексной коррекции секреторно-двигательных расстройств при гастроэзофагеальной рефлюксной болезни у студентов

А.А. Опарин, А.Г. Опарин, О.Е. Шаповалова, Н.В. Лаврова, Ю.И. Двояшкина

Для завантаження
повної версії необхідно авторизуватися

26. ЛІКАРСЬКІ ЗАСОБИ

 

Гістологічні та серологічні особливості перебігу кишкової метаплазії у хворих на хронічний атрофічний гастрит, асоційований з h. pylori

Ю.В. Протас

Для завантаження
повної версії необхідно авторизуватися

27. ЛІКАРСЬКІ ЗАСОБИ

 

Ефективність застосування «Авеолу» в комплексі медичної реабілітації хворих з хронічним некалькульозним холециститом на тлі цукрового діабету 2 типу та його вплив на концентрацію «середніх молекул» у сироватці крові та показники ліпопероксидації

Н.І. Бикова-Труедсcон

Для завантаження
повної версії необхідно авторизуватися

28. ЛІКАРСЬКІ ЗАСОБИ

 

Кислотозалежні захворювання у військовослужбовців: частота, структура та особливості поєднаної патології

Ю.В. Рум’янцев, Г.В. Осьодло, М.А. Калашніков

Для завантаження
повної версії необхідно авторизуватися

29. ЛІКАРСЬКІ ЗАСОБИ

 

Селенсодержащие препараты в лечении больных хроническим панкреатитом

Г.Д. Фадеенко, К.Ю. Дубров

Для завантаження
повної версії необхідно авторизуватися

30. ЛІКАРСЬКІ ЗАСОБИ

 

Боль в грудной клетке при гастроэзофагеальной рефлюксной болезни и грыжах пищеводного отверстия диафрагмы: патогенез, особенности клиники, дифференциальная диагностика, лечение

Н.Б. Губергриц, Г.М. Лукашевич, О.А. Голубова, П.Г. Фоменко, Э.Н. Станиславская

Для завантаження
повної версії необхідно авторизуватися

31. ОГЛЯДИ

 

Порівняння впливу s-ізомеру пантопразолу («Ультера»), омепразолу та ланcопразолу за результатами добового гастро-рН-моніторингу пацієнтів з пептичними ерозивно-виразковими захворюваннями шлунка та дванадцятипалої кишки

І.Г. Палій, С.В. Заїка, І.В. Чернова

Для завантаження
повної версії необхідно авторизуватися

32. ОГЛЯДИ

 

Оценка функциональных возможностей факторов гуморальной детоксикации и антимикробной резистентности у больных с хронической болезнью почек iii—iv стадии и заболеваниями печени при использовании препарата «Гепадиф®»

И.А. Дударь, Б.С. Шейман, О.И. Осадчая, А.М. Боярская, А.А. Артеменко

Для завантаження
повної версії необхідно авторизуватися

33. ОГЛЯДИ

 

Статины и урсодезоксихолевая кислота: терапевтические возможности при неалкогольной жировой болезни печени

Е.В. Колесникова

Для завантаження
повної версії необхідно авторизуватися

34. ОГЛЯДИ

 

Эндотелиальная синтаза оксида азота как важный фактор при экспериментальном фиброзе печени

Tung-Ming Leung, George L. Tipoe, Emily C. Liong, Thomas Y.H. Lau, Man-Lung Fung, Amin A. Nanji

Для завантаження
повної версії необхідно авторизуватися

Новини

temporary banner

27 липня 2017 року французька незалежна компанія BIOCODEX оголосила про запуск двох нових міжнародних програм, спрямованих на вивчення мікробіоти кишечника та підтримки досліджень цієї області, - Інститут мікробіоти BIOCODEX та Фонд досліджень мікрообіоти BIOCODEX

Авторизація


Видавництво


Послуги


Партнери


Рекламодавці


Передплата
© Видавнича група
«ВІТ-А-ПОЛ»