Українською | English
usaid banner

Номер журналу. Статті

№4(54) // 2010

 

Обкладинка

 

1. передова стаття

 

Причины и метаболические последствия неалкогольной жировой болезни печени

О.Я. Бабак

2. оригінальні дослідження

 

Корекція порушень кишкового мікробіоценозу у хворих на функціональну диспепсію, поєднану із синдромом подразненого кишечнику

Н.В. Харченко, О.М. Герасименко

3. лікарські засоби

 

Дислипидемия у пациентов с неалкогольным стеатозом печени и билиарной патологией и пути ее коррекции

Ю.М. Степанов, А.Ю. Филиппова

4. лікарські засоби

 

Оптимізація діагностики хронічного атрофічного гастриту сучасними неінвазивними методами

Л.М. Мосійчук, М.Ю. Зак

5. лікарські засоби

 

Динаміка метаболічних показників при лікуванні хворих на пептичну виразку дванадцятипалої кишки у поєднанні з есенціальною гіпертензією

Д.В. Білокобильська, Ю.Г. Бурмак

6. лікарські засоби

 

Динаміка рівня стабільних метаболітів оксиду азоту і мелатоніну у пацієнтів з гастроезофагеальною рефлюксною хворобою у поєднанні з хронічним обструктивним захворюванням легень на тлі лікування мелатоніном

В.М. Каменір

7. лікарські засоби

 

Порівняльна характеристика мікробіоценозу кишечнику у хворих на синдром подразненого кишечнику та неспецифічний виразковий коліт

В.І. Вдовиченко, О.П. Корнійчук, О.О. Меренцова, Ю.С. Лозинський

8. лікарські засоби

 

Современные возможности коррекции печеночной энцефалопатии у пациентов с циррозом печени

О.Я. Бабак, Е.В. Колесникова, Т.Е. Козырева

9. огляди

 

Клініко-фармакологічні властивості та особливості застосування комбінованого гепатопротекторного препарату «гепадиф®» як препарату терапії супроводу при прийомі статинів

І.С. Чекман, Н.В. Харченко, Г.А. Анохіна, В.В. Харченко

10. огляди

 

Новые стратегии в лечении гастроэзофагеальной рефлюксной болезни

М.Б. Щербинина, Е.В. Закревская, Т.А. Скороход

11. огляди

 

Роль гипоксии в развитии заболеваний органов пищеварения и обоснование применения антигипоксантов в гастроэнтерологии

И.Н. Скрыпник, А.В. Вахненко

12. огляди

 

Билиарный сладж: состояние проблемы

Т.Д. Звягинцева, И.И. Шаргород

13. огляди

 

Эффективность использования препарата «квамател» при гастродуоденальной патологии у детей

Ю.В. Белоусов

14. огляди

 

Застосування препарату «трибудат» у лікуванні пацієнтів з функціональними захворюваннями органів травлення

І.А. Коруля, І.Я. Лопух, І.М. Червак, О.П. Трикоз, Д.Т. Джанелідзе

15. огляди

 

Сучасні вимоги до проведення ерадикації helicobacter pylori у хворих з ерозивно-виразковими пошкодженнями шлунка та дванадцятипалої кишки

І.Г. Палій, В.В. Вавринчук, І.О. Салабай, С.В. Заїка

16. огляди

 

Использование мультипробиотиков с целью профилактики антибиотикоассоциированной диареи

Friedrich C. Lang

17. огляди

 

Некоторые данные возрастной клинической физиологии желудка

О.В. Коркушко, В.Б. Шатило, Ю.В. Гавалко, Д.М. Якименко , С.С. Наскалова

18. з'їзди, конгреси, конференції

 

Клиническое применение водородных дыхательных тестов в гастроэнтерологии

В.Г. Передерий, С.М. Ткач, А.К. Сизенко, О.В. Швец

19. з'їзди, конгреси, конференції

 

Ожирение и helicobacter pylori

Г.Д. Фадеенко, А.Е. Гриднев

20. з'їзди, конгреси, конференції

 

Достижения европейской панкреатологии (по материалам 42-й встречи европейского клуба панкреатологов)

Н.Б. Губергриц

21. експериментальні дослідження

 

Эффект последовательно увеличивающихся доз l-аргинина на печеночные микроциркуляцию и тканевую оксигенацию при стеатозе печени

Samia Ijaz, Marc C. Winslet, Alexander M. Seifalian

22. ПЕРЕДОВА СТАТТЯ

 

Причины и метаболические последствия неалкогольной жировой болезни печени

О.Я. Бабак

23. ОРИГІНАЛЬНІ ДОСЛІДЖЕННЯ

 

Корекція порушень кишкового мікробіоценозу у хворих на функціональну диспепсію, поєднану із синдромом подразненого кишечнику

Н.В. Харченко, О.М. Герасименко

24. ЛІКАРСЬКІ ЗАСОБИ

 

Дислипидемия у пациентов с неалкогольным стеатозом печени и билиарной патологией и пути ее коррекции

Ю.М. Степанов, А.Ю. Филиппова

25. ЛІКАРСЬКІ ЗАСОБИ

 

Оптимізація діагностики хронічного атрофічного гастриту сучасними неінвазивними методами

Л.М. Мосійчук, М.Ю. Зак

26. ЛІКАРСЬКІ ЗАСОБИ

 

Динаміка метаболічних показників при лікуванні хворих на пептичну виразку дванадцятипалої кишки у поєднанні з есенціальною гіпертензією

Д.В. Білокобильська, Ю.Г. Бурмак

27. ЛІКАРСЬКІ ЗАСОБИ

 

Динаміка рівня стабільних метаболітів оксиду азоту і мелатоніну у пацієнтів з гастроезофагеальною рефлюксною хворобою у поєднанні з хронічним обструктивним захворюванням легень на тлі лікування мелатоніном

В.М. Каменір

28. ЛІКАРСЬКІ ЗАСОБИ

 

Порівняльна характеристика мікробіоценозу кишечнику у хворих на синдром подразненого кишечнику та неспецифічний виразковий коліт

В.І. Вдовиченко, О.П. Корнійчук, О.О. Меренцова, Ю.С. Лозинський

29. ЛІКАРСЬКІ ЗАСОБИ

 

Современные возможности коррекции печеночной энцефалопатии у пациентов с циррозом печени

О.Я. Бабак, Е.В. Колесникова, Т.Е. Козырева

30. ОГЛЯДИ

 

Клініко-фармакологічні властивості та особливості застосування комбінованого гепатопротекторного препарату «Гепадиф®» як препарату терапії супроводу при прийомі статинів

І.С. Чекман, Н.В. Харченко, Г.А. Анохіна, В.В. Харченко

31. ОГЛЯДИ

 

Новые стратегии в лечении гастроэзофагеальной рефлюксной болезни

М.Б. Щербинина, Е.В. Закревская, Т.А. Скороход

32. ОГЛЯДИ

 

Роль гипоксии в развитии заболеваний органов пищеварения и обоснование применения антигипоксантов в гастроэнтерологии

И.Н. Скрыпник, А.В. Вахненко

33. ОГЛЯДИ

 

Билиарный сладж: состояние проблемы

Т.Д. Звягинцева, И.И. Шаргород

34. ОГЛЯДИ

 

Эффективность использования препарата «Квамател» при гастродуоденальной патологии у детей

Ю.В. Белоусов

35. ОГЛЯДИ

 

Застосування препарату «Трибудат» у лікуванні пацієнтів з функціональними захворюваннями органів травлення

І.А. Коруля, І.Я. Лопух, І.М. Червак, О.П. Трикоз, Д.Т. Джанелідзе

36. ОГЛЯДИ

 

Сучасні вимоги до проведення ерадикації helicobacter pylori у хворих з ерозивно-виразковими пошкодженнями шлунка та дванадцятипалої кишки

І.Г. Палій, В.В. Вавринчук, І.О. Салабай, С.В. Заїка

37. ОГЛЯДИ

 

Использование мультипробиотиков с целью профилактики антибиотикоассоциированной диареи

Friedrich C. Lang

38. ОГЛЯДИ

 

Некоторые данные возрастной клинической физиологии желудка

О.В. Коркушко, В.Б. Шатило, Ю.В. Гавалко, Д.М. Якименко , С.С. Наскалова

39. З'ЇЗДИ, КОНГРЕСИ, КОНФЕРЕНЦІЇ

 

Клиническое применение водородных дыхательных тестов в гастроэнтерологии

В.Г. Передерий, С.М. Ткач, А.К. Сизенко, О.В. Швец

40. З'ЇЗДИ, КОНГРЕСИ, КОНФЕРЕНЦІЇ

 

Ожирение и helicobacter pylori

Г.Д. Фадеенко, А.Е. Гриднев

41. З'ЇЗДИ, КОНГРЕСИ, КОНФЕРЕНЦІЇ

 

Достижения европейской панкреатологии (по материалам 42-й встречи Европейского клуба панкреатологов)

Н.Б. Губергриц

42. ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНІ ДОСЛІДЖЕННЯ

 

Эффект последовательно увеличивающихся доз l-аргинина на печеночные микроциркуляцию и тканевую оксигенацию при стеатозе печени

Samia Ijaz, Marc C. Winslet, Alexander M. Seifalian


Видавництво


Послуги


Партнери


Рекламодавці


Передплата
© Видавнича група
«ВІТ-А-ПОЛ»