Українською | English
usaid banner

Номер журналу. Статті

№3(53) // 2010

 

Обкладинка

 

1. передова стаття

 

Прямий і опосередкований негативний вплив алкоголю на кісткову тканину і печінку та механізми розвитку алкогольіндукованого остеопорозу

З.М. Митник, І.Ю. Головач

2. оригінальні дослідження

 

Показники клітинної ланки імунітету у підлітків, хворих на хронічний некалькульозний холецистит, при застосуванні комбінованої терапії

О.Я. Бабак, Г.Д. Фадєєнко, В.М. Фролов, М.О. Пересадін, В.С. Сідорова

3. лікарські засоби

 

Динамика клинических проявлений у пациентов с гастроэзофагеальной рефлюксной болезнью в сочетании с хроническим обструктивным заболеванием легких на фоне лечения мелатонином

Г.Д. Фадеенко, В.М. Каменир

4. лікарські засоби

 

Морфологическая структура слизистой оболочки пищевода у больных с эрозивной и неэрозивной гастроэзофагеальной рефлюксной болезнью, рефрактерной к антисекреторной терапии

Ю.М. Степанов, Арби Мохамед

5. лікарські засоби

 

Стан чинників агресії та захисту у хворих на пептичну виразку до і після антигелікобактерної терапії

В.І. Вдовиченко, О.Є. Склярова

6. лікарські засоби

 

Оцінка за гістологічними критеріями стану слизової оболонки стравоходу у хворих на гастроезофагеальну рефлюксну хворобу

М.О. Бабак

7. лікарські засоби

 

Зміна активності ферментів системи антиоксидантного захисту у хворих на хронічний некалькульозний холецистит, поєднаний з цукровим діабетом 2 типу, під час лікування

Н.І. Бикова-Труедссон, В.М. Фролов

8. лікарські засоби

 

«вінборон» – новий вітчизняний спазмолітик з гастропротекторною дією

Н.Г. Чорноіван, В.М. Чернобровий, Г.І. Степанюк, А.С. Шаламай, А.Г. Степанюк

9. лікарські засоби

 

Две цели лечения язвенной болезни — заживление язвы и эрадикация нelicobacter pylori

Т.Л. Лапина

10. лекції

 

Хронический гастрит: насколько это просто?

Н.Б. Губергриц

11. лекції

 

Функциональные заболевания органов пищеварения и агонисты опиоидных рецепторов

Т.Д. Звягинцева, А.И. Чернобай

12. лекції

 

Порівняльний аналіз ефективності і безпечності режимів першої лінії антигелікобактерної терапії у хворих на виразкову хворобу, асоційовану з нelicobacter pylori, із супутнім цукровим діабетом

І.М. Скрипник, А.В. Вахненко

13. лекції

 

Коррекция моторно-эвакуаторных нарушений кишечника при синдроме раздраженного кишечника с запорами

Т.Д. Звягинцева, А.И. Чернобай

14. лекції

 

Опыт применения препарата «риабал» в качестве премедикации при проведении эзофагогастродуоденоскопии

Е.В. Симонова, Д.В. Алейник, М.О. Пелех, Ю.Н. Володько

15. лекції

 

Метаболические эффекты пищевых волокон. пути использования в клинической медицине

М.Д. Ардатская

16. лекції

 

Современные подходы к диагностике и коррекции мальабсорбции фруктозы

В.Г. Передерий, А.К. Сизенко, С.М. Ткач

17. огляди

 

Абдоминальная боль у пациентов, перенесших оперативные вмешательства на желудке

Н.Б. Губергриц, О.А. Голубова, Г.М. Лукашевич

18. з'їзди, конгреси, конференції

 

Міжнародний день здорового травлення (28 травня 2010 року, київ)

19. з\'їзди, конгреси, конференції

 

Нарушение кишечного микробиоценоза и его коррекция при воспалительных заболеваниях кишечника на основе доказательной медицины

Г.Д. Фадеенко

20. ПЕРЕДОВА СТАТТЯ

 

Прямий і опосередкований негативний вплив алкоголю на кісткову тканину і печінку та механізми розвитку алкогольіндукованого остеопорозу

З.М. Митник, І.Ю. Головач

21. ОРИГІНАЛЬНІ ДОСЛІДЖЕННЯ

 

Показники клітинної ланки імунітету у підлітків, хворих на хронічний некалькульозний холецистит, при застосуванні комбінованої терапії

О.Я. Бабак, Г.Д. Фадєєнко, В.М. Фролов, М.О. Пересадін, В.С. Сідорова

22. ЛІКАРСЬКІ ЗАСОБИ

 

Динамика клинических проявлений у пациентов с гастроэзофагеальной рефлюксной болезнью в сочетании с хроническим обструктивным заболеванием легких на фоне лечения мелатонином

Г.Д. Фадеенко, В.М. Каменир

23. ЛІКАРСЬКІ ЗАСОБИ

 

Морфологическая структура слизистой оболочки пищевода у больных с эрозивной и неэрозивной гастроэзофагеальной рефлюксной болезнью, рефрактерной к антисекреторной терапии

Ю.М. Степанов, Арби Мохамед

24. ЛІКАРСЬКІ ЗАСОБИ

 

Стан чинників агресії та захисту у хворих на пептичну виразку до і після антигелікобактерної терапії

В.І. Вдовиченко, О.Є. Склярова

25. ЛІКАРСЬКІ ЗАСОБИ

 

Оцінка за гістологічними критеріями стану слизової оболонки стравоходу у хворих на гастроезофагеальну рефлюксну хворобу

М.О. Бабак

26. ЛІКАРСЬКІ ЗАСОБИ

 

Зміна активності ферментів системи антиоксидантного захисту у хворих на хронічний некалькульозний холецистит, поєднаний з цукровим діабетом 2 типу, під час лікування

Н.І. Бикова-Труедссон, В.М. Фролов

27. ЛІКАРСЬКІ ЗАСОБИ

 

«Вінборон» – новий вітчизняний спазмолітик з гастропротекторною дією

Н.Г. Чорноіван, В.М. Чернобровий, Г.І. Степанюк, А.С. Шаламай, А.Г. Степанюк

28. ЛІКАРСЬКІ ЗАСОБИ

 

Две цели лечения язвенной болезни — заживление язвы и эрадикация Нelicobacter pylori

Т.Л. Лапина

29. ЛЕКЦІЇ

 

Хронический гастрит: насколько это просто?

Н.Б. Губергриц

30. ЛЕКЦІЇ

 

Функциональные заболевания органов пищеварения и агонисты опиоидных рецепторов

Т.Д. Звягинцева, А.И. Чернобай

31. ЛЕКЦІЇ

 

Порівняльний аналіз ефективності і безпечності режимів першої лінії антигелікобактерної терапії у хворих на виразкову хворобу, асоційовану з Нelicobacter pylori, із супутнім цукровим діабетом

І.М. Скрипник, А.В. Вахненко

32. ЛЕКЦІЇ

 

Коррекция моторно-эвакуаторных нарушений кишечника при синдроме раздраженного кишечника с запорами

Т.Д. Звягинцева, А.И. Чернобай

33. ЛЕКЦІЇ

 

Опыт применения препарата «Риабал» в качестве премедикации при проведении эзофагогастродуоденоскопии

Е.В. Симонова, Д.В. Алейник, М.О. Пелех, Ю.Н. Володько

34. ЛЕКЦІЇ

 

Метаболические эффекты пищевых волокон. Пути использования в клинической медицине

М.Д. Ардатская

35. ЛЕКЦІЇ

 

Современные подходы к диагностике и коррекции мальабсорбции фруктозы

В.Г. Передерий, А.К. Сизенко, С.М. Ткач

36. ОГЛЯДИ

 

Абдоминальная боль у пациентов, перенесших оперативные вмешательства на желудке

Н.Б. Губергриц, О.А. Голубова, Г.М. Лукашевич

37. З'ЇЗДИ, КОНГРЕСИ, КОНФЕРЕНЦІЇ

 

Міжнародний день здорового травлення (28 травня 2010 року, Київ)

38. З\'ЇЗДИ, КОНГРЕСИ, КОНФЕРЕНЦІЇ

 

Нарушение кишечного микробиоценоза и его коррекция при воспалительных заболеваниях кишечника на основе доказательной медицины

Г.Д. Фадеенко


Видавництво


Послуги


Партнери


Рекламодавці


Передплата
© Видавнича група
«ВІТ-А-ПОЛ»