Українською | English
usaid banner

Номер журналу. Статті

№2(52) // 2010

 

Обкладинка

 

1. точка зору

 

Гастроезофагеальна рефлюксна хвороба у пацієнтів з цукровим діабетом 2 типу

В.І. Вдовиченко, Мкадмі Джігед

2. оригінальні дослідження

 

Діагностування інсулінорезистентності за допомогою поєднання критеріїв для метаболічного синдрому (атр ііі) та неалкогольної жирової хвороби печінки

О.В. Степанова, Н.О. Кравченко

3. лікарські засоби

 

Динамика изменений уровня метаболитов оксида азота у пациентов с гастроэзофагеальной рефлюксной болезнью в сочетании с хроническим обструктивным заболеванием легких

В.М. Каменир

4. лікарські засоби

 

Роль ремоделювання пілороантральної зони у розвитку моторно-евакуаторних розладів при преканцерозних станах шлунка

Т.В. Майкова, І.В. Кушніренко

5. лікарські засоби

 

Ангіогенез як інструмент дослідження процесу гоєння виразок слизової оболонки стравоходу

О.С. Заячківська, А.В. Філіпський, М.Я. Савицька, М.В. Бігун, М.Р. Гжегоцький

6. лікарські засоби

 

Морфологія гастроезофагеальної рефлюксної хвороби

О.Г. Курик, Г.А. Соловйова, В.О. Яковенко

7. лікарські засоби

 

Епідеміологічні аспекти перебігу хронічної гастродуоденальної патології у дітей

В.І. Боброва, О.В. П’янкова, Н.І. Надточій, В.В. Замула

8. лікарські засоби

 

Гіперпродукція вазоактивних медіаторів як патогенетичний чинник розвитку ускладнень цирозу печінки у щурів

Н.О. Пентюк, Н.В. Харченко

9. лікарські засоби

 

Содержание фекального кальпротектина у больных хроническими воспалительными заболеваниями кишечника

Ю.М. Степанов, Н.С. Фёдорова

10. лікарські засоби

 

Причини консервативного лікування гострих та хронічних абдомінальних захворювань

М.В. Бондаренко, Н.М. Бондаренко, Т.А. Головацька, Н.М. Щит, В.М. Чеверда

11. лікарські засоби

 

Оптимізація медичної реабілітації хворих на хронічний некалькульозний холецистит, поєднаний з ожирінням, з використанням фітопрепарату «бонджигар»

В.М. Кононов

12. лікарські засоби

 

Динаміка змін щитоподібної залози при лікуванні хронічного гепатиту с

І.А. Боброва

13. лекції

 

Особенности гиполипидемической терапии у больных с ишемической болезнью сердца в сочетании с неалкогольным стеатогепатитом

М.Н. Долженко, А.Я. Базилевич

14. лекції

 

Опыт применения препарата «пульцет» для лечения больных с гастроэзофагеальной рефлюксной болезнью

В.Г. Передерий, В.В. Чернявский, Л.В. Дударь

15. лекції

 

«гепадиф®» — новый эффективный гепатопротектор для лечения диффузных хронических заболеваний печени

Ю.М. Степанов, И.Н. Кононов

16. лекції

 

Хронический запор, ассоциированный с метаболическими нарушениями: особенности лечения

Ю.П. Успенский, Е.В. Балукова, Н.В. Барышникова

17. лекції

 

Ефективність «авеолу» при неалкогольному стеатогепатиті у поєднанні з синдромом підвищеної стомлюваності та його вплив на клітинний імунітет

В.М. Фролов, В.Д. Лук’янчук, В.О. Тєрьошин, Я.А. Соцька

18. лекції

 

Ефективність l-орнітин-l-аспартату в комбінації з урсодезоксихолевою кислотою при цирозі печінки

В.Г. Міщук, Т.І. Маковецька, Е.Й. Лапковський, А.І. Гоцуляк

19. лекції

 

Хроническая дуоденальная гипертензия: этиология, патогенез, клиника, диагностика и лечение

Н.Б. Губергриц, Г.М. Лукашевич, О.А. Голубова, П.Г. Фоменко

20. стандарти діагностики та лікування

 

Серологічні і молекулярно-біологічні методи діагностики вірусних гепатитів в і с

І.В. Євстігнєєв

21. ТОЧКА ЗОРУ

 

Гастроезофагеальна рефлюксна хвороба у пацієнтів з цукровим діабетом 2 типу

В.І. Вдовиченко, Мкадмі Джігед

22. ОРИГІНАЛЬНІ ДОСЛІДЖЕННЯ

 

Діагностування інсулінорезистентності за допомогою поєднання критеріїв для метаболічного синдрому (АТР ІІІ) та неалкогольної жирової хвороби печінки

О.В. Степанова, Н.О. Кравченко

23. ЛІКАРСЬКІ ЗАСОБИ

 

Динамика изменений уровня метаболитов оксида азота у пациентов с гастроэзофагеальной рефлюксной болезнью в сочетании с хроническим обструктивным заболеванием легких

В.М. Каменир

24. ЛІКАРСЬКІ ЗАСОБИ

 

Роль ремоделювання пілороантральної зони у розвитку моторно-евакуаторних розладів при преканцерозних станах шлунка

Т.В. Майкова, І.В. Кушніренко

25. ЛІКАРСЬКІ ЗАСОБИ

 

Ангіогенез як інструмент дослідження процесу гоєння виразок слизової оболонки стравоходу

О.С. Заячківська, А.В. Філіпський, М.Я. Савицька, М.В. Бігун, М.Р. Гжегоцький

26. ЛІКАРСЬКІ ЗАСОБИ

 

Морфологія гастроезофагеальної рефлюксної хвороби

О.Г. Курик, Г.А. Соловйова, В.О. Яковенко

27. ЛІКАРСЬКІ ЗАСОБИ

 

Епідеміологічні аспекти перебігу хронічної гастродуоденальної патології у дітей

В.І. Боброва, О.В. П’янкова, Н.І. Надточій, В.В. Замула

28. ЛІКАРСЬКІ ЗАСОБИ

 

Гіперпродукція вазоактивних медіаторів як патогенетичний чинник розвитку ускладнень цирозу печінки у щурів

Н.О. Пентюк, Н.В. Харченко

29. ЛІКАРСЬКІ ЗАСОБИ

 

Содержание фекального кальпротектина у больных хроническими воспалительными заболеваниями кишечника

Ю.М. Степанов, Н.С. Фёдорова

30. ЛІКАРСЬКІ ЗАСОБИ

 

Причини консервативного лікування гострих та хронічних абдомінальних захворювань

М.В. Бондаренко, Н.М. Бондаренко, Т.А. Головацька, Н.М. Щит, В.М. Чеверда

31. ЛІКАРСЬКІ ЗАСОБИ

 

Оптимізація медичної реабілітації хворих на хронічний некалькульозний холецистит, поєднаний з ожирінням, з використанням фітопрепарату «Бонджигар»

В.М. Кононов

32. ЛІКАРСЬКІ ЗАСОБИ

 

Динаміка змін щитоподібної залози при лікуванні хронічного гепатиту С

І.А. Боброва

33. ЛЕКЦІЇ

 

Особенности гиполипидемической терапии у больных с ишемической болезнью сердца в сочетании с неалкогольным стеатогепатитом

М.Н. Долженко, А.Я. Базилевич

34. ЛЕКЦІЇ

 

Опыт применения препарата «Пульцет» для лечения больных с гастроэзофагеальной рефлюксной болезнью

В.Г. Передерий, В.В. Чернявский, Л.В. Дударь

35. ЛЕКЦІЇ

 

«Гепадиф®» — новый эффективный гепатопротектор для лечения диффузных хронических заболеваний печени

Ю.М. Степанов, И.Н. Кононов

36. ЛЕКЦІЇ

 

Хронический запор, ассоциированный с метаболическими нарушениями: особенности лечения

Ю.П. Успенский, Е.В. Балукова, Н.В. Барышникова

37. ЛЕКЦІЇ

 

Ефективність «Авеолу» при неалкогольному стеатогепатиті у поєднанні з синдромом підвищеної стомлюваності та його вплив на клітинний імунітет

В.М. Фролов, В.Д. Лук’янчук, В.О. Тєрьошин, Я.А. Соцька

38. ЛЕКЦІЇ

 

Ефективність l-орнітин-l-аспартату в комбінації з урсодезоксихолевою кислотою при цирозі печінки

В.Г. Міщук, Т.І. Маковецька, Е.Й. Лапковський, А.І. Гоцуляк

39. ЛЕКЦІЇ

 

Хроническая дуоденальная гипертензия: этиология, патогенез, клиника, диагностика и лечение

Н.Б. Губергриц, Г.М. Лукашевич, О.А. Голубова, П.Г. Фоменко

40. СТАНДАРТИ ДІАГНОСТИКИ ТА ЛІКУВАННЯ

 

Серологічні і молекулярно-біологічні методи діагностики вірусних гепатитів В і С

І.В. Євстігнєєв


Видавництво


Послуги


Партнери


Рекламодавці


Передплата
© Видавнича група
«ВІТ-А-ПОЛ»