Українською | English
usaid banner

Номер журналу. Статті

№6(50) // 2009

 

Обкладинка

 

1. передова стаття

 

Достижения и перспективы гастроэнтерологии

О.Я. Бабак

2. оригінальні дослідження

 

Феномен поєднання герх із ожирінням з точки зору доказової медицини

М.О. Бабак, О.Г. Гапонова

3. оригінальні дослідження

 

Нітросполуки шлункового соку при хронічному рефлюкс-гастриті

Ю.М. Степанов, О.П. Самотуга

4. лікарські засоби

 

Активність ліпопероксидації та стан антиоксидантної системи у хворих на неалкогольний стеатогепатит у поєднанні з ожирінням

І.В. Прудникова

5. лікарські засоби

 

Вплив «імуномаксу» на цитокіновий профіль крові у хворих зі стеатозом печінки на тлі повторних випадків негоспітальної пневмонії

Р.В. Разумний

6. лікарські засоби

 

Клініко-патогенетичне обґрунтування ефективності лікування жирової дистрофії печінки при цукровому діабеті 2 типу у хворих з підвищеною масою тіла

О.В. Лавриненко

7. лікарські засоби

 

Ефективність олії з насіння амаранту в комплексному лікуванні пептичної виразки дванадцятипалої кишки (за клініко-морфологічними параметрами та варіабельністю ритму серця)

О.О. Абрагамович, А.П. Черкас, Х.О. Семен, О.Я. Яцкевич, О.П. Єлісеєва

8. лікарські засоби

 

Современные представления об оценке риска развития и профилактике рака желудка

О.Я. Бабак

9. лекції

 

Эффективность применения ингибиторов протонной помпы при лечении гастроэзофагеальной рефлюксной болезни у детей

О.Г. Шадрин, Л.В. Игнатко, С.И. Герасимюк

10. лекції

 

Запор у больных кардиологического профиля

Г.Д. Фадеенко, Т.Л. Можина

11. лекції

 

Урсодезоксихолевая кислота — панацея при заболеваниях печени?

12. лекції

 

Аспекти медикаментозної терапії гастроезофагеальної рефлюксної хвороби, асоційованої з helicobacter pylori

Л.М. Мосійчук, І.В. Кушніренко

13. лекції

 

Біліарний сладж: можливості діагностики та лікування

І.Г. Палій, С.В. Заїка

14. лекції

 

Оцінка ефективності препарату «гепадиф» при хронічному токсичному гепатиті у поєднанні з хронічним некалькульозним холециститом та ожирінням

І.О. Шаповалова

15. лекції

 

Висновки про клінічні випробування виробу медичного призначення аctim pancreatitis для діагностики гострого панкреатиту

О.І. Дронов, І.О. Ковальська, А.П. Ковтенко, Т.В. Лубенець

16. лекції

 

Оцінка клінічної ефективності препарату «омез д» при функціональній диспепсії

М.Б. Щербиніна, О.В. Закревська, В.В. Сулима

17. лекції

 

Недигестивные причины абдоминальной боли: боль в животе при заболеваниях органов дыхания, почек и мочевыводящих путей, половых органов, соединительной ткани, системы крови

Н.Б. Губергриц

18. з'їзди, конгреси, конференції

 

Научно-практические приоритеты детской гепатологии

М.Ф. Денисова

19. з'їзди, конгреси, конференції

 

Эрадикация helicobacter pylori: что нового? (по материалам xxii международного симпозиума, посвященного изучению роли h. pylori и других бактерий в развитии хронических воспалительных заболеваний пищеварительного тракта и рака желудка)

20. ПЕРЕДОВА СТАТТЯ

 

Достижения и перспективы гастроэнтерологии

О.Я. Бабак

21. ОРИГІНАЛЬНІ ДОСЛІДЖЕННЯ

 

Феномен поєднання ГЕРХ із ожирінням з точки зору доказової медицини

М.О. Бабак, О.Г. Гапонова

22. ОРИГІНАЛЬНІ ДОСЛІДЖЕННЯ

 

Нітросполуки шлункового соку при хронічному рефлюкс-гастриті

Ю.М. Степанов, О.П. Самотуга

23. ЛІКАРСЬКІ ЗАСОБИ

 

Активність ліпопероксидації та стан антиоксидантної системи у хворих на неалкогольний стеатогепатит у поєднанні з ожирінням

І.В. Прудникова

24. ЛІКАРСЬКІ ЗАСОБИ

 

Вплив «Імуномаксу» на цитокіновий профіль крові у хворих зі стеатозом печінки на тлі повторних випадків негоспітальної пневмонії

Р.В. Разумний

25. ЛІКАРСЬКІ ЗАСОБИ

 

Клініко-патогенетичне обґрунтування ефективності лікування жирової дистрофії печінки при цукровому діабеті 2 типу у хворих з підвищеною масою тіла

О.В. Лавриненко

26. ЛІКАРСЬКІ ЗАСОБИ

 

Ефективність олії з насіння амаранту в комплексному лікуванні пептичної виразки дванадцятипалої кишки (за клініко-морфологічними параметрами та варіабельністю ритму серця)

О.О. Абрагамович, А.П. Черкас, Х.О. Семен, О.Я. Яцкевич, О.П. Єлісеєва

27. ЛІКАРСЬКІ ЗАСОБИ

 

Современные представления об оценке риска развития и профилактике рака желудка

О.Я. Бабак

28. ЛЕКЦІЇ

 

Эффективность применения ингибиторов протонной помпы при лечении гастроэзофагеальной рефлюксной болезни у детей

О.Г. Шадрин, Л.В. Игнатко, С.И. Герасимюк

29. ЛЕКЦІЇ

 

Запор у больных кардиологического профиля

Г.Д. Фадеенко, Т.Л. Можина

30. ЛЕКЦІЇ

 

Урсодезоксихолевая кислота — панацея при заболеваниях печени?

31. ЛЕКЦІЇ

 

Аспекти медикаментозної терапії гастроезофагеальної рефлюксної хвороби, асоційованої з helicobacter pylori

Л.М. Мосійчук, І.В. Кушніренко

32. ЛЕКЦІЇ

 

Біліарний сладж: можливості діагностики та лікування

І.Г. Палій, С.В. Заїка

33. ЛЕКЦІЇ

 

Оцінка ефективності препарату «Гепадиф» при хронічному токсичному гепатиті у поєднанні з хронічним некалькульозним холециститом та ожирінням

І.О. Шаповалова

34. ЛЕКЦІЇ

 

Висновки про клінічні випробування виробу медичного призначення Аctim pancreatitis для діагностики гострого панкреатиту

О.І. Дронов, І.О. Ковальська, А.П. Ковтенко, Т.В. Лубенець

35. ЛЕКЦІЇ

 

Оцінка клінічної ефективності препарату «Омез Д» при функціональній диспепсії

М.Б. Щербиніна, О.В. Закревська, В.В. Сулима

36. ЛЕКЦІЇ

 

Недигестивные причины абдоминальной боли: боль в животе при заболеваниях органов дыхания, почек и мочевыводящих путей, половых органов, соединительной ткани, системы крови

Н.Б. Губергриц

37. З'ЇЗДИ, КОНГРЕСИ, КОНФЕРЕНЦІЇ

 

Научно-практические приоритеты детской гепатологии

М.Ф. Денисова

38. З'ЇЗДИ, КОНГРЕСИ, КОНФЕРЕНЦІЇ

 

Эрадикация helicobacter pylori: что нового? (По материалам xxii Международного симпозиума, посвященного изучению роли h. pylori и других бактерий в развитии хронических воспалительных заболеваний пищеварительного тракта и рака желудка)


Видавництво


Послуги


Партнери


Рекламодавці


Передплата
© Видавнича група
«ВІТ-А-ПОЛ»