Українською | English
usaid banner

Номер журналу. Статті

№3(47) // 2009

 

Обкладинка

 

1. точка зору

 

Гастроэзофагеальная рефлюксная болезнь: традиционный взгляд и новые подходы к лечению

О.В. Томаш, Н.Н. Руденко

2. оригінальні дослідження

 

Кінетика покривного епітелію дванадцятипалої кишки в умовах гострої виразкової кровотечі

Е.Ф. Барінов, О.М. Сулаєва

3. лікарські засоби

 

Патоморфологічні зміни в печінці при вірусному гепатиті у дітей першого року життя

Н.А. Рикало, І.І. Незгода

4. лікарські засоби

 

Амілазна недостатність у контексті її взаємозв’язку із зовнішньосекреторною недостатністю підшлункової залози та глютеновою ентеропатією

Н.М. Миршук

5. лікарські засоби

 

Роль регуляторного прогормону гепсидину в перебігу хронічного гепатиту с

Л.В. Мороз, В.М. Дудник

6. лікарські засоби

 

Эндоскопическое исследование в диагностике воспалительных и функциональных заболеваний кишечника

А.Э. Дорофеев, А.Ф. Элин, Е.А. Кирьян, О.А. Рассохина, А.В. Сибилев

7. корпоративна інформація

 

Практический подход к диагностике и лечению стеатоза печени

В.В. Чернявский, О.А. Братчук, Л.С. Гвоздецкая, Р.Н. Хайрнасов

8. корпоративна інформація

 

Современные подходы к лечению неалкогольного стеатогепатита

Т.Д. Звягинцева, А.И. Чернобай

9. корпоративна інформація

 

Лекарственные поражения печени, связанные с приемом антибиотиков

Н.И. Швец, Т.М. Бенца

10. корпоративна інформація

 

Порівняльне дослідження ефективності омепразолу, лансопразолу, пантопразолу та езомепразолу щодо поліпшення симптоматики у хворих з рефлюкс-езофагітом

Ri-Nan Zheng

11. корпоративна інформація

 

Опыт клинического использования экспресс-определения антигена h. рylori в кале при диагностике хеликобактериоза

С.С. Чубенко, И.Р. Иманова, Д.С. Чубенко

12. огляди

 

Воспалительные заболевания кишечника: пути повышения эффективности терапии и послеоперационное ведение больных по материалам 19-го междисциплинарного симпозиума«воспалительные заболевания кишечника» и 2-го симпозиума «колопроктология для интерниста» (вис

С.И. Ситкин, В.Ю. Голофеевский, Т.В. Габрусская

13. огляди

 

Новое в этиопатогенезе и фармакотерапии первичного билиарного цирроза печени

О.Я. Бабак, Е.В. Колесникова, Ю.Н. Клименко

14. випадок із практики

 

Підходи до лікування хворих з дисфункцією сфінктера одді

Н.В. Харченко, Г.А. Дорогавцева

15. випадок із практики

 

Современные спорообразующие пробиотики в клинической практике

И.Н. Скрыпник, А.С. Маслова

16. випадок із практики

 

Патогенетичні аспекти жирової дистрофії печінки при цукровому діабеті 2 типу

В.М. Хворостінка, О.В. Лавриненко, Л.В. Журавльова

17. випадок із практики

 

Проблемы диагностики и тактика ведения пациентов с болезнью вильсона—коновалова

М.Б. Щербинина, С.Л. Меланич, Д.В. Попок

18. інформація

 

Міжнародний день здорового травлення

19. інформація

 

Інформація про роботу проблемної комісії «гастроентерологія» моз та амн україни за 2008 рік

20. ТОЧКА ЗОРУ

 

Гастроэзофагеальная рефлюксная болезнь: традиционный взгляд и новые подходы к лечению

О.В. Томаш, Н.Н. Руденко

21. ОРИГІНАЛЬНІ ДОСЛІДЖЕННЯ

 

Кінетика покривного епітелію дванадцятипалої кишки в умовах гострої виразкової кровотечі

Е.Ф. Барінов, О.М. Сулаєва

22. ЛІКАРСЬКІ ЗАСОБИ

 

Патоморфологічні зміни в печінці при вірусному гепатиті у дітей першого року життя

Н.А. Рикало, І.І. Незгода

23. ЛІКАРСЬКІ ЗАСОБИ

 

Амілазна недостатність у контексті її взаємозв’язку із зовнішньосекреторною недостатністю підшлункової залози та глютеновою ентеропатією

Н.М. Миршук

24. ЛІКАРСЬКІ ЗАСОБИ

 

Роль регуляторного прогормону гепсидину в перебігу хронічного гепатиту С

Л.В. Мороз, В.М. Дудник

25. ЛІКАРСЬКІ ЗАСОБИ

 

Эндоскопическое исследование в диагностике воспалительных и функциональных заболеваний кишечника

А.Э. Дорофеев, А.Ф. Элин, Е.А. Кирьян, О.А. Рассохина, А.В. Сибилев

26. КОРПОРАТИВНА ІНФОРМАЦІЯ

 

Практический подход к диагностике и лечению стеатоза печени

В.В. Чернявский, О.А. Братчук, Л.С. Гвоздецкая, Р.Н. Хайрнасов

27. КОРПОРАТИВНА ІНФОРМАЦІЯ

 

Современные подходы к лечению неалкогольного стеатогепатита

Т.Д. Звягинцева, А.И. Чернобай

28. КОРПОРАТИВНА ІНФОРМАЦІЯ

 

Лекарственные поражения печени, связанные с приемом антибиотиков

Н.И. Швец, Т.М. Бенца

29. КОРПОРАТИВНА ІНФОРМАЦІЯ

 

Порівняльне дослідження ефективності омепразолу, лансопразолу, пантопразолу та езомепразолу щодо поліпшення симптоматики у хворих з рефлюкс-езофагітом

Ri-Nan Zheng

30. КОРПОРАТИВНА ІНФОРМАЦІЯ

 

Опыт клинического использования экспресс-определения антигена h. рylori в кале при диагностике хеликобактериоза

С.С. Чубенко, И.Р. Иманова, Д.С. Чубенко

31. ОГЛЯДИ

 

Воспалительные заболевания кишечника: пути повышения эффективности терапии и послеоперационное ведение больных По материалам 19-го Междисциплинарного симпозиума«Воспалительные заболевания кишечника» и 2-го Симпозиума «Колопроктология для интерниста» (Вис

С.И. Ситкин, В.Ю. Голофеевский, Т.В. Габрусская

32. ОГЛЯДИ

 

Новое в этиопатогенезе и фармакотерапии первичного билиарного цирроза печени

О.Я. Бабак, Е.В. Колесникова, Ю.Н. Клименко

33. ВИПАДОК ІЗ ПРАКТИКИ

 

Підходи до лікування хворих з дисфункцією сфінктера Одді

Н.В. Харченко, Г.А. Дорогавцева

34. ВИПАДОК ІЗ ПРАКТИКИ

 

Современные спорообразующие пробиотики в клинической практике

И.Н. Скрыпник, А.С. Маслова

35. ВИПАДОК ІЗ ПРАКТИКИ

 

Патогенетичні аспекти жирової дистрофії печінки при цукровому діабеті 2 типу

В.М. Хворостінка, О.В. Лавриненко, Л.В. Журавльова

36. ВИПАДОК ІЗ ПРАКТИКИ

 

Проблемы диагностики и тактика ведения пациентов с болезнью Вильсона—Коновалова

М.Б. Щербинина, С.Л. Меланич, Д.В. Попок

37. ІНФОРМАЦІЯ

 

Міжнародний день здорового травлення

38. ІНФОРМАЦІЯ

 

Інформація про роботу проблемної комісії «Гастроентерологія» МОЗ та АМН України за 2008 рік


Видавництво


Послуги


Партнери


Рекламодавці


Передплата
© Видавнича група
«ВІТ-А-ПОЛ»