Українською | English
usaid banner

Номер журналу. Статті

№2(46) // 2009

 

Обкладинка

 

1. передова стаття

 

Фиброз печени: современные представления о механизмах, способах диагностики и лечения

О.Я. Бабак, Е.В. Колесникова, Н.А. Кравченко

2. оригінальні дослідження

 

Клініко-біохімічні аспекти субкомпенсованого цирозу печінки алкогольного походження

Є.М. Стародуб, О.Є. Самогальська, Т.Б. Лазарчук

3. лікарські засоби

 

Етіологічні чинники цирозу печінки

О.М. Гаврилюк

4. лікарські засоби

 

Поліморфізм гена гемохроматозу у хворих на хронічний гепатит с

Л.В. Мороз, В.М. Дудник, О.Ф. Турський, Л.А. Лівшиц, В.М. Пампуха

5. лікарські засоби

 

Структурно"функціональний стан еритроцита і корекція порушень при неалкогольній жировій хворобі печінки в поєднанні із гіпертонічною хворобою

В.В. Харченко

6. лікарські засоби

 

Клініко"ендоскопічні особливості гастроезофагеальної рефлюксної хвороби із супутнім дуоденогастральним рефлюксом

Т.А. Соломенцева, І.Е. Кушнір, В.Б. Жукова

7. лікарські засоби

 

Стан систем перекисного окиснення ліпідів та антиоксидантного захисту у хворих з пептичною виразкою дванадцятипалої кишки у поєднанні з хронічним обструктивним захворюванням легень

М.В. Височин, Л.М. Іванова

8. лікарські засоби

 

Применение препарата «креон 25 000» в комплексе лечения пациентов с осложненными формами хронического панкреатита

В.М. Копчак, К.В. Копчак, Л.А. Перерва, А.И. Зелинский

9. клінічний випадок

 

Завершення процесу загострення хронічного холециститу з дуоденітом на тлі лікування «пентасою»

М.Б. Щербиніна, В.М. Гладун

10. клінічний випадок

 

Эффективность препарата «урсофальк» в высоких дозах при вирусных гепатитах

К.С. Калиаскарова, С.К. Туганбекова, А.В. Нерсесов

11. клінічний випадок

 

Ефективність препарату «мукоген» при ерозивно"виразкових ураженнях гастродуоденальної зони, асоційованих з helicobacter pylori частина іі

Н.Б. Губергріц, І.В. Василенко, О.М. Агібалов, П.Г. Фоменко, Е.Л. Баланцова

12. клінічний випадок

 

Cучасний підхід до антирефлюксної фармакотерапії гастроезофагеальної рефлюксної хвороби

В.М. Чернобровий, С.В. Заїка, Л.О. Нікітіна

13. клінічний випадок

 

Эффективность эзомепразола в профилактике повторных язвенных кровотечений: рандомизированное исследование

J. J.Y. Sung, A. Barkun, E. J. Kuipers и соавт.

14. клінічний випадок

 

Место фамотидина в лечении хронического панкреатита

Н.Б. Губергриц, К.Н. Слесарева

15. клінічний випадок

 

Клинические аспекты использования ингибиторов протонной помпы при лечении кислотозависимых заболеваний

М.Б. Щербинина, Е.В. Закревская

16. клінічний випадок

 

Гастроэзофагеальная рефлюксная болезнь и пищевод барретта в клинической практике

Г.А. Соловьева, В.А. Яковенко, Е.Г. Курик

17. корпоративна інформація

 

Воспалительные заболевания кишечника: пути повышения эффективности терапии и послеоперационное ведение больных по материалам 19"го междисциплинарного симпозиума «воспалительные заболевания кишечника» и 2"го симпозиума «колопроктология для интерниста» (ви

С.И. Ситкин, В.Ю. Голофеевский, Т.В. Габрусская

18. лекції

 

Алгоритм обследования и лечения пациентов с гепатитами и гепатозами

Ю.О. Шульпекова

19. лекції

 

Ацетонемический синдром — состояние, которое необходимо диагностировать быстро

Н.Е. Зайцева

20. лекції

 

Многообразие проявлений глютеновой энтеропатии

Г.Д. Фадеенко, О.Г. Гапонова

21. огляди

 

Патогенетическая роль микро" и макроэлементов сыворотки крови у больных хроническими гепатитами и циррозами печени

В.Н. Хворостинка, Л.В. Журавлева, О.В. Лахно, О.И. Цивенко

22. огляди

 

Роль азота оксида и мелатонина в патогенезе гастроэзофагеальной рефлюксной болезни

В.М. Каменир

23. ПЕРЕДОВА СТАТТЯ

 

Фиброз печени: современные представления о механизмах, способах диагностики и лечения

О.Я. Бабак, Е.В. Колесникова, Н.А. Кравченко

24. ОРИГІНАЛЬНІ ДОСЛІДЖЕННЯ

 

Клініко-біохімічні аспекти субкомпенсованого цирозу печінки алкогольного походження

Є.М. Стародуб, О.Є. Самогальська, Т.Б. Лазарчук

25. ЛІКАРСЬКІ ЗАСОБИ

 

Етіологічні чинники цирозу печінки

О.М. Гаврилюк

26. ЛІКАРСЬКІ ЗАСОБИ

 

Поліморфізм гена гемохроматозу у хворих на хронічний гепатит С

Л.В. Мороз, В.М. Дудник, О.Ф. Турський, Л.А. Лівшиц, В.М. Пампуха

27. ЛІКАРСЬКІ ЗАСОБИ

 

Структурно"функціональний стан еритроцита і корекція порушень при неалкогольній жировій хворобі печінки в поєднанні із гіпертонічною хворобою

В.В. Харченко

28. ЛІКАРСЬКІ ЗАСОБИ

 

Клініко"ендоскопічні особливості гастроезофагеальної рефлюксної хвороби із супутнім дуоденогастральним рефлюксом

Т.А. Соломенцева, І.Е. Кушнір, В.Б. Жукова

29. ЛІКАРСЬКІ ЗАСОБИ

 

Стан систем перекисного окиснення ліпідів та антиоксидантного захисту у хворих з пептичною виразкою дванадцятипалої кишки у поєднанні з хронічним обструктивним захворюванням легень

М.В. Височин, Л.М. Іванова

30. ЛІКАРСЬКІ ЗАСОБИ

 

Применение препарата «Креон 25 000» в комплексе лечения пациентов с осложненными формами хронического панкреатита

В.М. Копчак, К.В. Копчак, Л.А. Перерва, А.И. Зелинский

31. КЛІНІЧНИЙ ВИПАДОК

 

Завершення процесу загострення хронічного холециститу з дуоденітом на тлі лікування «Пентасою»

М.Б. Щербиніна, В.М. Гладун

32. КЛІНІЧНИЙ ВИПАДОК

 

Эффективность препарата «Урсофальк» в высоких дозах при вирусных гепатитах

К.С. Калиаскарова, С.К. Туганбекова, А.В. Нерсесов

33. КЛІНІЧНИЙ ВИПАДОК

 

Ефективність препарату «Мукоген» при ерозивно"виразкових ураженнях гастродуоденальної зони, асоційованих з helicobacter pylori Частина ІІ

Н.Б. Губергріц, І.В. Василенко, О.М. Агібалов, П.Г. Фоменко, Е.Л. Баланцова

34. КЛІНІЧНИЙ ВИПАДОК

 

Cучасний підхід до антирефлюксної фармакотерапії гастроезофагеальної рефлюксної хвороби

В.М. Чернобровий, С.В. Заїка, Л.О. Нікітіна

35. КЛІНІЧНИЙ ВИПАДОК

 

Эффективность эзомепразола в профилактике повторных язвенных кровотечений: рандомизированное исследование

J. J.Y. Sung, A. Barkun, E. J. Kuipers и соавт.

36. КЛІНІЧНИЙ ВИПАДОК

 

Место фамотидина в лечении хронического панкреатита

Н.Б. Губергриц, К.Н. Слесарева

37. КЛІНІЧНИЙ ВИПАДОК

 

Клинические аспекты использования ингибиторов протонной помпы при лечении кислотозависимых заболеваний

М.Б. Щербинина, Е.В. Закревская

38. КЛІНІЧНИЙ ВИПАДОК

 

Гастроэзофагеальная рефлюксная болезнь и пищевод Барретта в клинической практике

Г.А. Соловьева, В.А. Яковенко, Е.Г. Курик

39. КОРПОРАТИВНА ІНФОРМАЦІЯ

 

Воспалительные заболевания кишечника: пути повышения эффективности терапии и послеоперационное ведение больных По материалам 19"го Междисциплинарного симпозиума «Воспалительные заболевания кишечника» и 2"го Симпозиума «Колопроктология для интерниста» (Ви

С.И. Ситкин, В.Ю. Голофеевский, Т.В. Габрусская

40. ЛЕКЦІЇ

 

Алгоритм обследования и лечения пациентов с гепатитами и гепатозами

Ю.О. Шульпекова

41. ЛЕКЦІЇ

 

Ацетонемический синдром — состояние, которое необходимо диагностировать быстро

Н.Е. Зайцева

42. ЛЕКЦІЇ

 

Многообразие проявлений глютеновой энтеропатии

Г.Д. Фадеенко, О.Г. Гапонова

43. ОГЛЯДИ

 

Патогенетическая роль микро" и макроэлементов сыворотки крови у больных хроническими гепатитами и циррозами печени

В.Н. Хворостинка, Л.В. Журавлева, О.В. Лахно, О.И. Цивенко

44. ОГЛЯДИ

 

Роль азота оксида и мелатонина в патогенезе гастроэзофагеальной рефлюксной болезни

В.М. Каменир


Видавництво


Послуги


Партнери


Рекламодавці


Передплата
© Видавнича група
«ВІТ-А-ПОЛ»