Українською | English
usaid banner

Номер журналу. Статті

№6(44) // 2008

 

Обкладинка

 

1. оригінальні дослідження

 

Ожиріння як соціальна проблема. етапи формування в осіб із захворюваннями біліарного каналу

Л.М. Пасієшвілі, Н.М. Железнякова, Т.М. Пасієшвілі

2. лікарські засоби

 

Нові перспективи серологічної діагностики целіакії в україні

О.Ю. Губська

3. лікарські засоби

 

Використання ультразвукового методу дослідження для діагностики та оцінення ефективності лікування гастроезофагеальної рефлюксної хвороби

Л.В. Глушко, В.Г. Міщук, Т.Ю. Гавриш, Ю.І. Микуляк

4. лікарські засоби

 

Ефективність коригувальної терапії при неалкогольному стеатогепатиті у хворих на цукровий діабет 2 типу

В.М. Хворостінка, А.В. Власенко

5. лікарські засоби

 

Цитотоксические штаммы h. pylori у больных с рецидивными язвами после органосохраняющих операций, осложненных кровотечением

Н.Н. Велигоцкий, Г.Ю. Бука, Д.А. Кононенко

6. лікарські засоби

 

Клініко-імунологічні аспекти алкогольного та вірусно-алкогольного цирозу печінки

Є.М. Стародуб, О.Є. Самогальська, Т.Б. Лазарчук

7. лікарські засоби

 

Синдром взаимного отягощения: гастроэзофагеальная рефлюксная болезнь в сочетании с ишемической болезнью сердца

А.Б. Тверетинов, Э.Ю. Фролова,Романюк, И.Э. Кушнир

8. лікарські засоби

 

Клініко-біохімічна характеристика неалкогольного стеатогепатиту в пацієнтів із хронічним обструктивним захворюванням легень у поєднанні з туберкульозом органів дихання

Л.М. Іванова, Ю.В. Сидоренко

9. лікарські засоби

 

Порушення ліпідного обміну в дітей при хронічному вірусному гепатиті с: зв'язок з генотипом вірусу та величиною вірусного навантаження

В.М. Дудник, Л.В. Мороз, Я.А. Медражевська

10. лікарські засоби

 

Оптимізація лікування цирозу печінки

Н.М. Олійник

11. лікарські засоби

 

Стан зовнішньосекреторної функції підшлункової залози та деякі показники гуморального імунітету в дітей із хронічною гастродуоденальною патологією алергійного генезу

А.О. Горобець

12. лікарські засоби

 

Эзомепразол — первый блокатор протонной помпы — моноизомер: новые перспективы в лечении кислотозависимых заболеваний

Т.Л. Лапина

13. огляди

 

Сравнительная оценка клинической эффективности препаратов «риабал» и «дротаверин» в комплексном лечении болевого абдоминального синдрома при хроническом рецидивирующем панкреатите

Ю.М. Степанов, Л.М. Шендрик, И.А. Васильева

14. огляди

 

Досвід застосування препарату «урсолізин» для патогенетичної терапії вірусних гепатитів

О.В. Рябоконь

15. огляди

 

Топические кортикостероиды в терапии воспалительных заболеваний кишечника

С.И. Ситкин

16. огляди

 

Факторы адипоцитарного происхождения в развитии гэрб и осложнений при ожирении, персонифицированная тактика лечения в зависимости от фармакогенома

М.О. Бабак

17. з'їзди, конгреси, конференції

 

Xvi объединенная европейская гастроэнтерологическая неделя (18—22 октября 2008 г.)

Подготовили Е.Ю. Губская, О.В. Швец

18. з\'їзди, конгреси, конференції

 

Трудные вопросы гастроэнтерологии: современные подходы к диагностике и лечению. научно-практическая конференция, посвященная 75-летию кафедры внутренней медицины № 1 донецкого национального медицинского университета имени максима горького

Н.Б. Губергриц

19. ОРИГІНАЛЬНІ ДОСЛІДЖЕННЯ

 

Ожиріння як соціальна проблема. Етапи формування в осіб із захворюваннями біліарного каналу

Л.М. Пасієшвілі, Н.М. Железнякова, Т.М. Пасієшвілі

20. ЛІКАРСЬКІ ЗАСОБИ

 

Нові перспективи серологічної діагностики целіакії в Україні

О.Ю. Губська

21. ЛІКАРСЬКІ ЗАСОБИ

 

Використання ультразвукового методу дослідження для діагностики та оцінення ефективності лікування гастроезофагеальної рефлюксної хвороби

Л.В. Глушко, В.Г. Міщук, Т.Ю. Гавриш, Ю.І. Микуляк

22. ЛІКАРСЬКІ ЗАСОБИ

 

Ефективність коригувальної терапії при неалкогольному стеатогепатиті у хворих на цукровий діабет 2 типу

В.М. Хворостінка, А.В. Власенко

23. ЛІКАРСЬКІ ЗАСОБИ

 

Цитотоксические штаммы h. pylori у больных с рецидивными язвами после органосохраняющих операций, осложненных кровотечением

Н.Н. Велигоцкий, Г.Ю. Бука, Д.А. Кононенко

24. ЛІКАРСЬКІ ЗАСОБИ

 

Клініко-імунологічні аспекти алкогольного та вірусно-алкогольного цирозу печінки

Є.М. Стародуб, О.Є. Самогальська, Т.Б. Лазарчук

25. ЛІКАРСЬКІ ЗАСОБИ

 

Синдром взаимного отягощения: гастроэзофагеальная рефлюксная болезнь в сочетании с ишемической болезнью сердца

А.Б. Тверетинов, Э.Ю. Фролова,Романюк, И.Э. Кушнир

26. ЛІКАРСЬКІ ЗАСОБИ

 

Клініко-біохімічна характеристика неалкогольного стеатогепатиту в пацієнтів із хронічним обструктивним захворюванням легень у поєднанні з туберкульозом органів дихання

Л.М. Іванова, Ю.В. Сидоренко

27. ЛІКАРСЬКІ ЗАСОБИ

 

Порушення ліпідного обміну в дітей при хронічному вірусному гепатиті С: зв'язок з генотипом вірусу та величиною вірусного навантаження

В.М. Дудник, Л.В. Мороз, Я.А. Медражевська

28. ЛІКАРСЬКІ ЗАСОБИ

 

Оптимізація лікування цирозу печінки

Н.М. Олійник

29. ЛІКАРСЬКІ ЗАСОБИ

 

Стан зовнішньосекреторної функції підшлункової залози та деякі показники гуморального імунітету в дітей із хронічною гастродуоденальною патологією алергійного генезу

А.О. Горобець

30. ЛІКАРСЬКІ ЗАСОБИ

 

Эзомепразол — первый блокатор протонной помпы — моноизомер: новые перспективы в лечении кислотозависимых заболеваний

Т.Л. Лапина

31. ОГЛЯДИ

 

Сравнительная оценка клинической эффективности препаратов «Риабал» и «Дротаверин» в комплексном лечении болевого абдоминального синдрома при хроническом рецидивирующем панкреатите

Ю.М. Степанов, Л.М. Шендрик, И.А. Васильева

32. ОГЛЯДИ

 

Досвід застосування препарату «Урсолізин» для патогенетичної терапії вірусних гепатитів

О.В. Рябоконь

33. ОГЛЯДИ

 

Топические кортикостероиды в терапии воспалительных заболеваний кишечника

С.И. Ситкин

34. ОГЛЯДИ

 

Факторы адипоцитарного происхождения в развитии ГЭРБ и осложнений при ожирении, персонифицированная тактика лечения в зависимости от фармакогенома

М.О. Бабак

35. З'ЇЗДИ, КОНГРЕСИ, КОНФЕРЕНЦІЇ

 

Xvi Объединенная европейская гастроэнтерологическая неделя (18—22 октября 2008 г.)

Подготовили Е.Ю. Губская, О.В. Швец

36. З\'ЇЗДИ, КОНГРЕСИ, КОНФЕРЕНЦІЇ

 

Трудные вопросы гастроэнтерологии: современные подходы к диагностике и лечению. Научно-практическая конференция, посвященная 75-летию кафедры внутренней медицины № 1 Донецкого национального медицинского университета имени Максима Горького

Н.Б. Губергриц


Видавництво


Послуги


Партнери


Рекламодавці


Передплата
© Видавнича група
«ВІТ-А-ПОЛ»